Cyfrowe modulatory DVB-T - Świat Radio nr 9/2018

Przejście telewizji na cyfrowy standard nadawania powoduje konieczność zamiany sygnałów A/V na sygnał wysokiej częstotliwości RF. Wprowadzenie sygnału z wszelkiego rodzaju źródeł sygnału takich, jak: komputery, odtwarzacze, czy kamery monitoringu do instalacji telewizji naziemnej jest operacją wymagającą zastosowania modulatora.

Czytaj więcej

Nadajnik i odbiornik optyczny - Świat Radio nr 8/2018

W artykule zaprezentowano nadajnik optyczny oraz dwa modele odbiorników optycznych umożliwiające wprowadzenie do instalacji światłowodowej sygnału telewizyjnego i radiowego, a następnie zamianę sygnału optycznego, pochodzącego z nadajnika, na sygnał elektryczny.

Czytaj więcej

Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy - Świat Radio nr 9/2017

Od 1 lipca 2017 r. wszystkie przewody in-stalacyjne, w tym także kable telekomunia-cyjne, traktowane są jako wyroby budow-lane podlegające stosownym regulacjom. Nowe przepisy nakładają na producentów między innymi obowiązek oznakowania wyrobów znakiem CE zgodnie z Europej-ską Normą EN50575.

Czytaj więcej

Modulator czterokanałowy ST-6504 - Świat Radio nr 10/2017

Modulator ST-6504 (86804R) jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał podany na maksymalnie 4 złącza HDMI moduluje w standardzie DVB-T COFDM. Jest wyposażony w cztery wejścia HDMI oraz port RJ-45, który służy do konfiguracji urządzenia.

Czytaj więcej

Multiswitche jednokablowe TERRA dSCR - Świat Radio nr 11/2017

Najnowsze przełączniki (multiswitche) dSCR firmy TERRA wykorzystują technologię jednokablową (Unicable) i zapewniają dystrybucję sygnału DVB-S/S2, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB za pomocą jednego kabla koncentrycznego.

Czytaj więcej

Multiswitche jednokablowe TERRA SCR, cd. - Świat Radio nr 12/2017

W ŚR 11/2017 zostały opisane przełączniki (multiswitche) dSCR firmy TERRA zapewniające dystrybucję sygnału DVB-S/S2, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB za pomocą jednego kabla koncentrycznego. Poniżej prezentujemy przełączniki przelotowe z aktywnym oraz pasywnym torem TV Digital SCR.

Czytaj więcej

TDX-480 FTA TERRA - Świat Radio nr 1/2018

Do dystrybucji i zarządzanie ofertą telewizji satelitarnej we własnej instalacji telewizyjnej (między innymi konwersji sygnałów i tworzenia multipleksu) są stosowane transpondery DVB. Prezentujemy kolejne takie urządzenie dostępne w firmie Dipol.

Czytaj więcej

TDX-440 TERRA FTA - Świat Radio nr 2/2018

W ŚR 1/2018 został opisany transmodulator TDX-480 przeznaczony do dystrybucji i zarządzania ofertą telewizji satelitarnej we własnej instalacji telewizyjnej DVB. Prezentujemy kolejne podobne urządzenia dostępne w firmie Dipol.

Czytaj więcej

Modulator HDMI-DVB-T. Świat Radio nr 3/2018

Zamiana sygnałów A/V na sygnał wysokiej częstotliwości RF oznaczająca wprowadzenie sygnału z wszelkiego rodzaju źródeł sygnału takich, jak: komputery, odtwarzacze czy kamery monitoringu, do instalacji telewizji naziemnej, jest operacją wymagającą zastosowania tzw. modulatora.

Czytaj więcej

Signal Fire AI-8 - Świat Radio nr 4/2018

Spawarka światłowodowa pozwala na szybkie i precyzyjne łączenie włókien światłowodowych przy wykorzystaniu zjawiska łuku elektrycznego. Urządzenie jest niezbędne podczas montażu instalacji telekomunikacyjnych, telewizji kablowej oraz przemysłowej.

Czytaj więcej

Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy - Świat Radio nr 5/2018

W przypadku kamer IP nie mamy do czynienia z sygnałem, lecz ze strumieniem danych, co znacząco utrudnia wyświetlenie obrazu na wielu telewizorach jednocześnie. Wprowadzenie sygnału z kamer CCTV IP do instalacji telewizyjnej wymaga zastosowania urządzeń pośrednich.

Czytaj więcej

Multiswitche przelotowe TERRA - Świat Radio nr 6/2018

W ŚR 11/2017 zostały opisane przełączniki (multiswitche) dSCR firmy TERRA zapewniające dystrybucję sygnału DVB-S/S2, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB za pomocą jednego kabla koncentrycznego, a w ŚR 12/2017 były prezentowane przełączniki przelotowe z aktywnym oraz pasywnym torem TV Digital SCR. Poniżej opisane są kolejne multiswitche przelotowe TERRA.

Czytaj więcej

Miernik sygnału DVB - Świat radio nr 7/2018

Do pomiaru parametrów sygnałów TV, zarówno satelitarnego, jak i telewizji naziemnej oraz kablowej, konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego miernika sygnału telewizyjnego. Prezentujemy dwa takie mierniki sygnału z wbudowanym tunerem i analizatorem widma Signal: DVB-T/T2/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 i DVB-T/T2 WS-6965.

Czytaj więcej