Zasady reklamacji i zwrotów towarów zakupionych w firmie DIPOL


Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej. Jeśli producent nie wystawia na dany wyrób karty gwarancyjnej, wystarczającym dokumentem jest kopia dowodu zakupu.
1. Warunki gwarancji i reklamacji w firmie DIPOL.
1.1.
Okres gwarancji wynosi od 1 roku do 15 lat i jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz od producenta. Towary wyprzedażowe i poserwisowe objęte są roczną gwarancją.

1.2.
Plomby gwarancyjne nie mogą być zerwane lub uszkodzone.

1.3.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami.

1.4.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub zalaniami.

1.5.
Urządzenie, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.

1.6.
Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia oraz kompletny towar. Druk karty zgłoszenia dostępny tutaj.

1.7.
Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny.

1.8.
Firma DIPOL zastrzega sobie prawo do naprawy odpłatnej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym kontrahenta, w przypadku stwierdzenia, iż urządzenie było eksploatowane nieprawidłowo, a zwłaszcza jeśli uszkodzenia spowodowane były wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami.

1.9.
Firma DIPOL nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy lub jej zaniechania przez sprzedawane produkty. W szczególności dotyczy to urządzeń i oprogramowania telewizji przemysłowej i instalacji telewizji przemysłowych.

1.10.
Programy komputerowe sprzedawane są bez gwarancji odnośnie ich pracy lub walorów użytkowych, a w szczególności nie gwarantuje się ich pracy na komputerze użytkownika ani z oprogramowaniem przez niego używanym.

1.11.
Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.
2. Szczegółowe zasady reklamacji.
2.1. Przesyłki

2.1.1.
Wszystkie nasze przesyłki są ubezpieczone.

2.1.2.
Należy zawsze sprawdzać stan przesyłki w obecności kuriera, który ją dostarczył.

2.1.3.
Gdy w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również towar w nim zawarty może być uszkodzony, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej szkodzeniu.

2.1.4.
Po przyjęciu przesyłki należy ją rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić jaki jest stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny (druk powinien posiadać ze sobą kurier), złożyć go u kuriera, a jego kopię przesłać niezwłocznie do nas faksem na nr: 12 686 02 11 w. 7 bądź mailem: dipol@dipol.com.pl, wpisując w temacie wiadomości tekst: SERWIS - REKLAMACJA.
Stanowi to podstawę do szybkiego załatwienia reklamacji i wysyłki nowego towaru.

2.1.5.
Niezwłocznie po przyjęciu przesyłki należy sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z dołączonym dokumentem sprzedaży oraz treścią złożonego zamówienia.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dzwoniąc na nr telefonu: 12 644 29 13, wysyłając opis sytuacji wraz z danymi kontaktowymi mailem: dipol@dipol.com.pl bądź faksem na nr: +48 - 12 686 02 11 w. 7.
2.2. Gdy chcemy skorzystać z prawa zwrotu.

2.2.1.
Kontrahent ma prawo do dokonania zwrotu wysyłkowo zakupionego towaru bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
Dotyczy to zakupu dokonanego przez kontrahenta detalicznego (konsumenta), nie dotyczy to natomiast podmiotów gospodarczych (firm).

2.2.2.
Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania.

2.2.3.
Zwrot zostanie przyjęty pod warunkiem, że towar nie nosi śladów użytkowania wynikłych z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.2.2. i znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.

2.2.4.
Kontrahent zwracający towar winien go odesłać na własny koszt, załączając kopię dowodu zakupu towaru, kartę gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie oraz Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (Druk tutaj), wraz z informacją czy zwrot pieniędzy ma być dokonany poprzez kompensatę wartości kolejnego, będącego w trakcie realizacji zamówienia, czy przelewem na podane konto.

2.2.5.
Zwracany towar musi zostać starannie zapakowany celem zabezpieczenia go przed uszkodzeniem podczas transportu. Do towaru należy dołączyć dokładny opis zwracanych rzeczy: kod towaru (z dokumentu sprzedaży), pełna nazwa, ilość sztuk oraz adres zwrotny. Na paczce koniecznie należy umieścić napis "ZWROT".

2.2.6.
Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje kontrahentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kontrahenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi właściciel sklepu nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kontrahenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której kontrahent wyraźnie żądał, aby właściciel sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli właściciel sklepu świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kontrahent żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kontrahentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
10) zawartej w drodze aukcji publicznej;
11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kontrahenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela sklepu o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2.3. Towar niesprawny.

2.3.1. Wady przed rozpoczęciem eksploatacji.

2.3.1.1.
Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania.

2.3.1.2.
Jeżeli okaże się zaraz po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 48 godzin, że towar ma jakieś wady techniczne (czyli nowe urządzenie nie pracuje poprawnie) prosimy dostarczyć towar do oddziału firmy DIPOL lub po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki z Działem Serwisu, odesłać przesyłkę na nasz koszt. Kontakt z Działem Serwisu: serwis@dipol.com.pl lub 12 686 30 17.
Firma DIPOL nie odbiera przesyłek wysłanych na nasz koszt i nieuzgodnionych z Działem Serwisu.

2.3.1.3.
Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany, z wypełnioną kartą zgłoszenia, kopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Na paczce koniecznie należy umieścić napis "PRZEDSPRZEDAŻ-SERWIS".

2.3.1.4.
Jeżeli niesprawne urządzenie nie nosi śladów użytkowania wynikłych z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.3.1.1., jest kompletne i posiada nieuszkodzone opakowanie, to towar wymienimy na pełnowartościowy i wyślemy na nasz koszt lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy pieniądze.

2.3.1.5.
Jeżeli niesprawne urządzenie nosi ślady użytkowania wynikłe z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.3.1.1. lub nie jest kompletne, albo posiada uszkodzone opakowanie, lub z innych względów nie nadaje się do wymiany, to towar zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym terminie i wysłany do kontrahenta na nasz koszt.

2.3.1.6.
Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia. Druk karty zgłoszenia dostępny tutaj.
2.3.2. Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji.

2.3.2.1.
Gdy uszkodzone urządzenie odsyłane jest do naprawy gwarancyjnej (tzn. niesprawność nastąpiła w wyniku wewnętrznego uszkodzenia, a nie działania siły zewnętrznej) należy wysłać je na własny koszt. Urządzenia wysyłane na koszt firmy DIPOL nie będą odbierane, chyba, że zostanie inaczej uzgodnione z Działem Serwisu.

2.3.2.2.
Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej, to zostaną naliczone koszty naprawy.

2.3.2.3.
Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia, zostanie on odesłany na koszt kontrahenta z doliczeniem 15 do 100 zł netto kosztu obsługi serwisowej, zależnie od zakresu czynności serwisowych - testowania sprzętu.

2.3.2.4.
Reklamowane urządzenia powinny być odsyłane kompletne (to znaczy np. jeśli uszkodzeniu uległ tuner, to należy go odesłać wraz z pilotem) i starannie zapakowane, w oryginalnym opakowaniu, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, kopią dowodu zakupu oraz kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Na paczce koniecznie należy umieścić napis "SERWIS".

2.3.2.5.
Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia. Druk karty zgłoszenia dostępny tutaj.

2.3.2.6.
W przypadku uzasadnionej reklamacji urządzenie zostanie naprawione w najkrótszym możliwym terminie i wysłane do kontrahenta na nasz koszt.

2.3.2.7.
Jeżeli nie uda się urządzenia naprawić, ani wymienić na nowe, zwrócimy pieniądze.Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami - KODEKS CYWILNY.