Standardowe problemy - Systemy Alarmowe nr 5/2014

Rozwój systemów monitoringu w kierunku pracy sieciowej był hamowany brakiem kompatybilności urządzeń, co przekładało się na małą elastyczność pod kątem ewentualnej rozbudowy instalacji. Użytkownicy nie mogli wybrać produktów różnych producentów, nie mówiąc o integracji z innymi systemami. Naprzeciw tym problemom wyszedł otwarty dla wszystkich standard ONVIF. Jego twórcom przyświecała idea stworzenia otwartego, globalnego standardu interfejsu służącego do komunikacji urządzeń w sieci komputerowej. W krótkim, sześcioletnim okresie stał się dominującym standardem dla systemów monitoringu. ONVIF (Open Network Video Interface Forum) – Forum Otwartych Interfejsów Sieciowych Systemów Wizyjnych zostało założone przez firmy: Axis, Bosch i Sony. Dzięki ich inicjatywie udało się doprowadzić do znormalizowania interfejsu IP dla systemów monitoringu IP oraz systemów kontroli dostępu IP. Dzięki temu proces wyszukiwania, dodawania i konfigurowania urządzeń został zestandaryzowany.

Czytaj więcej

System monitoringu - wybierz mądrze... - Twierdza nr 2/2014

Monitoring to nie tylko kamery czy rejestrator. To cały zespół urządzeń i okablowania spięty w funkcjonalną pajęczynę. Tak samo jak w przypadku każdego zakupu czy inwestycji, podczas projektowania i szacowania kosztów tego typu inwestycji królują dwie naczelne zasady: „nie warto przepłacać” oraz „oszczędny płaci dwa razy”.

Czytaj więcej

Kilka słów o PoE - standard IEE802.3af oraz IEE802.3at - Twierdza nr 2/2014

PoE (Power over Ethernet) jest nazwą zestawów metod, które pozwalają zasilić sprzęt sieciowy poprzez skrętkę komputerowa przy równoczesnym przesyle danych. Możliwe jest zasilanie takich urządzeń, jak kamery, telefony, przełączniki, punkty dostępowe itp. W 2003 r. organizacja IEEE ustanowiła standard zasilania PoE 802.3af, który został zmodernizowany w 2009 r. do standardu 802.3at.

Czytaj więcej

Oświetlenie w monitoringu - Systemy Alarmowe nr 2/2014

Do większości zdarzeń na obszarach monitorowanych przez kamery dochodzi nocą. By stworzony system skutecznie monitorował teren przez całą dobę, instalator musi dysponować podstawową wiedzą o oświetleniu. Czym właściwie jest światło? Światło to energia w formie promieniowania elektromagnetycznego. Ludzkie oko widzi promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie długości fali od 380 do 780 nm. Kamery CCTV, mogą rejestrować obraz również w świetle z zakresu podczerwieni o długości fali do ok. 970 nm. Niezależnie od tego, czy mówimy o siatkówce ludzkiego oka, czy o matrycy CCD (CMOS) kamery, początkowy etap kształtowania obrazu polega na przetwarzaniu informacji ze strumienia świetlnego na sygnał elektryczny. Aby strumień świetlny mógł nieść użyteczne informacje, musi ulec zjawisku odbicia od oglądanych przedmiotów. W zależności od długości fali ulega większemu lub mniejszemu odbiciu i pochłonięciu.

Czytaj więcej

Światłowodowy kabel łatwego dostępu - Systemy Alarmowe nr 1/2014

Po wielu latach obecności światłowodów na rynku telekomunikacyjnym przyszedł wreszcie czas, by światłowody zagościły w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Wymusza to szybki postęp techniczny elektroniki użytkowej, która swoje usługi w coraz większym stopniu opiera na połączeniach sieciowych i aplikacjach online. Co to jest i do czego służy kabel łatwego dostępu? O ile w zabudowie jednorodzinnej stosowanie rozwiązania „jedno mieszkanie – jeden kabel” jest oczywiste, o tyle w zabudowie wielorodzinnej może stanowić problem techniczny (w pewnym momencie w pionie teletechnicznym należałoby ułożyć wiele kabli o dużym sumarycznym przekroju) i ekonomiczny. Jest inne rozwiązanie - kabel łatwego dostępu. Kabel łatwego dostępu (w skrócie KLD) to kabel światłowodowy składający się z wielu (np. 12, 24, 36 lub 48) włókien w powłoce 0,9 mm, umieszczonych w zewnętrznej powłoce LSZH. W tej zewnętrznej powłoce kabla można wycinać otwory zwane „oknami” i wyprowadzać przez nie dowolną liczbę pojedynczych włókien. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji osłony, włókien oraz dedykowanym narzędziom i akcesoriom. Konstrukcja KLD i narzędzia dodatkowe. Specjalna powłoka osłaniająca włókna KLD ma kilka unikatowych rozwiązań. Element wytrzymałościowy stanowią dwa aramidowe pręty zatopione w powłoce, ułożone naprzeciw siebie. W drugiej osi – na zewnątrz – naniesiono specjalne wypustki wskazujące miejsce bezpiecznego nacięcia przeznaczonym do tego nożem (rys. 1.).

Czytaj więcej