Przykłady instalacji antenowych TV, SAT, WLAN, GSM

Instalacje w budynkach jednorodzinnych
Poniżej podajemy kilka sprawdzonych schematów instalacji antenowych, które mogą stanowić wskazówkę przy doborze odpowiedniej instalacji.

Polecamy również nasz dodatek dla osób pragnących prawidłowo zaprojektować i zbudować instalację antenową oraz strony poświęcone wzmacniaczom kanałowym w instalacjach zbiorowych, satelitarnej stacji czołowej, oraz multiswitchom.

Zapraszamy do czytania naszego tygodnika Informator TV-Sat gdzie ukazują się propozycje instalacji spełniających konkretne wymagania wraz z omówieniem zastosowanego sprzętu.
Aby pomóc instalatorom firma DIPOL organizuje kursy z zakresu doboru sprzętu i budowy instalacji.
Schematy zamieszczone poniżej są wzorami do wykorzystania i do twórczego rozwijania przedstawionych koncepcji. Klikając wybrany schemat myszką można przejść do powiększonego schematu ze szczegółowym omówieniem.
Domowe instalacje DVB-T2
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Instalacja dla obszarów o silnym
poziomie sygnału (nadajniki dużej
i średniej mocy oddalone do 20km)
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Instalacja uniwersalna dla obszarów
oddalonych od nadajnika o około 20-40km
podział na 4 odbiorniki
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Instalacja dla obszarów oddalonych
od nadajnika ponad 40km
podział na 4 odbiorniki
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Zestaw antenowy do odbioru DVB-T
z dwóch nadajników
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Zestaw antenowy do odbioru DVB-T (VHF-MUX8) oraz DVB-T (UHF).
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Schemat instalacji dystrybuującej sygnał satelitarny i DVB-T do 4 gniazd
Domowe instalacje telewizyjno-teletechniczne
Schemat podstawowy instalacji TV w domu jednorodzinnym
Podstawowy schemat instalacji TV
w domu jednorodzinnym
Schemat instalacji CCTV/RTV/SAT w domku jednorodzinnym
Odbiór platformy cyfrowej w całym domu
za pomocą jednej karty abonenckiej
Schemat domowej sieci LAN/WLAN z bezprzewodowym dostępem do Internetu i z monitoringiem CCTV IP
Domowa sieć LAN/WLAN
z monitoringiem CCTV IP
Schemat domowej instalacji wzmacniającej sygnał GSM
Instalacja GSM do wzmocnienia
sygnału telefonii komórkowej w budynku
Schemat domowej instalacji RTV-SAT, CCTV
Ekonomiczna, wielofunkcyjna instalacja RTV-SAT, CCTV
Instalacje w budynkach wielorodzinnych
Instalacje multiswitchowe w budynkach wielorodzinnych wymagają zaprojektowania. Parametrami wyjściowymi do wyliczeń jest: topologia sieci, ilość i rodzaj multiswichy, tłumienność użytego przewodu.
Zaprojektowanie polega na takim dobraniu elementów systemu, aby na gniazdach antenowych poziomy odbieranych sygnałów były zgodne z zaleceniami.
Aby ułatwić proces projektowania firma TERRA udostępniła bezpłatnie program, który pozwala na szybkie wykonanie projektu instalacji. Program przelicza poziomy sygnału w różnych miejscach instalacji, uwzględniając poziomy wejściowe, ilość i rodzaj przewodu i urządzeń.

SatNet - artykuł wyjaśniający zasady projektowania wraz z linkiem umożliwiającym pobranie programu.
Poniżej, po lewej stronie, pokazano przykładowe schematy, najczęściej stosowane instalacje multiswitchowe w blokach mieszkalnych. Po prawej stronie zrzuty ekranowe tych instalacji z programu SatNet.
Schematy zamieszczone poniżej są wzorami do wykorzystania i do twórczego rozwijania przedstawionych koncepcji. Klikając wybrany schemat myszką można przejść do powiększonego schematu ze szczegółowym omówieniem. Umieszczono tam między innymi link do pliku programu SatNet z zapisem konkretnego projektu. Wystarczy więc zainstalować program SatNet i wpisać odpowiedni plik aby sprawdzić działanie programu i samodzielnie dokonać modyfikacji, rozbudowy przykładowego projektu.
Poniższe schematy można podzielić w dwojaki sposób: ze względu na ilość satelit z których oglądane są programy (1 lub 2) oraz ze względu na sposób dzielenia sygnału na kolejne multiswitche (przelotowa i odgałęźna). Instalacje przelotowe to takie gdzie wykorzystywane są multiswitche przelotowe. W instalacjach odgałęźnych sygnał jest dzielony na odgałęźnikach multiswitchowych. Sieć odgałęźna pracuje stabilniej a awaria któregoś z multiswitchy nie wpływa na pracę pozostałych. Dlatego duże instalacje budowane są wyłącznie jako odgałęźne.
Instalacja multiswitchowa przelotowa z jednego satelity<br />w bloku mieszkalnym
Schemat ideowy
Instalacja multiswitchowa przelotowa z jednego satelity<br />w bloku mieszkalnym
Schemat w programie projektowym SatNet
Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem multiswitchy 5 - wejściowych.
Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra lub z satelity Hot Bird.

Instalacja multiswitchowa przelotowa z dwóch satelitów w bloku mieszkalnym
Schemat ideowy
Instalacja multiswitchowa przelotowa z dwóch satelitów w bloku mieszkalnym
Schemat w programie projektowym SatNet
Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem multiswitchy 9 - wejściowych.
Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra i z satelity Hot Bird.

Instalacja multiswitchowa odgałęźna z jednego satelity<br />w bloku mieszkalnym
Schemat ideowy
Instalacja multiswitchowa odgałęźna z jednego satelity<br />w bloku mieszkalnym
Schemat w programie projektowym SatNet
Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem odgałęźników i multiswitchy 5 - wejściowych.
Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra lub z satelity Hot Bird.
Instalacja multiswitchowa odgałęźna z dwóch satelitów<br />w bloku mieszkalnym
Schemat ideowy
Instalacja multiswitchowa odgałęźna z dwóch satelitów<br />w bloku mieszkalnym
Schemat w programie projektowym SatNet
Instalacja jest zbudowana z wykorzystaniem odgałęźników i multiswitchy 9 - wejściowych.
Zapewnia odbiór programów TV naziemnej oraz satelitarnych z satelity Astra i z satelity Hot Bird.