Polityka Prywatności

Data publikacji: 25 maja 2018
1. Omówienie.
  1.1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku z usługami oferowanymi przez Serwis Internetowy firmy DIPOL.

  1.2. Opisano w nim jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.

  1.3. Aby mogli Państwo dokonywać zakupów w e-Sklepie, musimy przetwarzać niektóre dane. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Państwa dane do jakichkolwiek innych celów niż e-Sklep, zawsze poprosimy o wyrażenie na to zgody.

  1.4. Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, poza udostępnianiem ich naszym zaufanym Partnerom, którzy pomagają nam rozwijać Serwis Internetowy.

  1.5. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.
2. Definicje.
  2.1. Dane Osobowe oznaczają informacje, które same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną.

  2.2. W odniesieniu do Danych Osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są używane przez firmę DIPOL w związku z Serwisem Internetowym, firma DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049 e-mail: dipol@dipol.com.pl nazywana dalej DIPOL, jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.

  2.3. Serwis Internetowy w rozumieniu tego dokumentu to sklep internetowy nazywany dalej e-Sklepem oraz wszystkie usługi towarzyszące, w tym konta użytkowników, platforma szkoleniowa, konkursy, usługi związane z obsługą klienta, usługi wsparcia technicznego.

  2.4. Kupującym, nazywanym dalej Kontrahentem, może być osoba fizyczna, mająca ukończone 16 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  2.5. Partnerami nazywane są zaufane firmy pomagające firmie DIPOL w rozwoju oraz obsłudze Serwisu Internetowego, w tym zagraniczni Partnerzy handlowi firmy DIPOL, działający na terenie UE i obsługujący Serwis Internetowy, będący w wersjach językowych innych niż polska.

  2.6. W odniesieniu do Danych Osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są używane przez naszych Partnerów w związku z obsługą Serwisu Internetowego, administratorami tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej są poszczególni Partnerzy.
3. Co reguluje ten dokument.
  3.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Serwisu Internetowego firmy DIPOL.

  3.2. W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności określa Dane Osobowe oraz inne dane niebędące danymi osobowymi, które DIPOL uzyskuje od Kontrahentów oraz innych osób korzystających z Serwisu Internetowego.

  3.3. Polityka Prywatności określa jakie dane osobowe oraz inne dane są zbierane i przetwarzane przez Serwis Internetowy, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione oraz jak przechowywane są dane.

  3.4. Polityka Prywatności określa jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do przekazanych firmie DIPOL danych.

  3.5. Polityka Prywatności określa jakim Partnerom DIPOL może udostępniać powierzone mu dane i w jakim celu jest to robione.
4. Ochrona danych pozyskanych od dzieci.
  4.1. DIPOL nie przetwarza w sposób zamierzony danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.
5. Jakie dane zbiera DIPOL.
  5.1. Kiedy dochodzi do rejestracji w e-Sklepie:

   5.1.1. Przy rejestracji firm instalatorskich i handlowych z branży TV SAT, WLAN, CCTV, DIPOL zbiera następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • e-mail,
   • nazwa firmy,
   • kraj,
   • NIP,
   • stanowisko w firmie,
   • nr telefonu,
   • adres.

   5.1.2. Przy rejestracji osób fizycznych oraz firm spoza branży TV SAT, WLAN, CCTV, DIPOL zbiera następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • e-mail.

  5.2. W przypadku korzystania z Serwisu Internetowego DIPOL zbiera:
  • Dane umożliwiające wystawienie dokumentu faktury VAT na kupione towary oraz dane umożliwiające przesłanie towarów na wskazany przez Kontrahenta adres.
  • Logi dotyczące aktywności w ramach Serwisu Internetowego, w tym: czas logowania, adres IP, odwiedzane strony w e-Sklepie.

  5.3. W przypadku kontaktu z naszym Działem Technicznym - DIPOL zbiera dodatkowo:
  • Inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia w odpowiedzi na Państwa zapytania i prośby o pomoc, takie jak dane zbierane w logach, pochodzące z Państwa urządzenia lub techniczne parametry sprzętu.

  5.4. W przypadku brania udziału w szkoleniach - DIPOL zbiera dodatkowo:
  • Informacje i inne dokumenty, które przetwarzamy wyłącznie w związku z realizacją szkoleń, w tym: adres e-mail, nazwa oraz NIP firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu, stanowisko w firmie oraz w uzasadnionych przypadkach fotografia/skan poświadczenia o zajmowanym stanowisku w firmie.

  5.5. Żeby mogli Państwo korzystać z Serwisu Internetowego, w tym składać zamówienia w e-Sklepie i brać udział w szkoleniach i konkursach organizowanych przez firmę DIPOL, konieczne jest, aby Państwo przekazali nam swoje dane zgodnie z powyższą specyfikacją. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przekazanie nam powyższych informacji, nie będą Państwo mogli robić zakupów, brać udziału w szkoleniach, ani konkursach.

  5.6. Cookies.
  DIPOL i nasi Partnerzy zbierają informacje poprzez pliki cookies. Można znaleźć więcej informacji na ten temat pod linkiem Cookies. Polityka Cookies stanowi część Polityki Prywatności.
6. Informacje dotyczące przechowywania Państwa danych o płatnościach w usłudze płatności on-line.
  6.1. Nie pozyskujemy ani nie przechowujemy żadnych informacji o Państwa płatnościach. Kwestia ta jest w pełni w gestii odpowiedniego operatora płatności. Jeżeli dochodzi do zakupu z płatnością on-line w e-Sklepie, jesteśmy informowani przez operatora płatności o jej dokonaniu, ale nie otrzymujemy przy tym danych dotyczących Państwa płatności, poza datą transakcji, jej statusem, walutą i wartością.
7. Jak pobierane są Państwa dane.
  7.1. Dane mogą być pobierane od Państwa, gromadzone i przetwarzane bezpośrednio przez DIPOL lub przez Partnerów w następujących przypadkach:

   7.1.1. Dane, które Państwo przekazują nam lub naszym Partnerom poprzez Serwis Internetowy.

   7.1.2. Dane przekazywane w związku z nawiązaniem przez Państwa kontaktu z nami bądź ze zgłoszeniem problemu z zakupionym towarem.

   7.1.3. Informacje o Państwa aktywności, jako użytkownika Serwisu Internetowego, takie jak czas logowania, adres IP, odwiedzone strony w e-Sklepie, które zbieramy automatycznie.
8. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane - prawna podstawa przetwarzania danych.
  8.1. Przetwarzamy Państwa dane w celu dostarczenia usług Serwisu Internetowego, tj. w celu wykonania umowy pomiędzy Kontrahentem a firmą DIPOL, w celu spełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych, w celu spełnienia tzw. „prawnie uzasadnionego interesu” firmy DIPOL lub z innych powodów wskazanych w punkcie 10. “Cele przetwarzania danych”.

   8.1.1. Przez „prawnie uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z prawem oraz racjonalny cel przetwarzania danych w celu ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych danych, marketingu usług firmy DIPOL, zapewnienia, że nasz marketing jest dla Państwa odpowiedni i podejmowania analiz mających na celu zwalczanie oszustw. Gdy polegamy na prawnie uzasadnionym interesie, analizujemy i rozważamy każdy potencjalny wpływ przetwarzania na Państwa prawa. W przypadku innych celów prosimy o zgodę, którą można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na ważność przetwarzanych danych przekazanych nam przed wycofaniem zgody.
9. Jak obchodzimy się z Państwa danymi.
  9.1. Gromadzone przez nas dane są przechowywane na zabezpieczonych serwerach w Europie. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przywiązujemy wielką wagę oraz podejmjemy stosowne środki, żeby zapewnić, by dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

  9.2. Jak długo będziemy przechowywać dane.
   9.2.1. Zatrzymamy Państwa dane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa, np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków.

  9.3. Jeżeli nie będziemy już potrzebować Państwa danych, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

   9.3.1. Dane powiązane z kontami w Serwisie Internetowym będziemy przechowywać na czas trwania umowy, tj. do momentu zamknięcia Państwa konta. Po zamknięciu konta, dane, które zebraliśmy, zostaną przez nas zachowane przez odpowiedni okres w celu spełnienia celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych.

   9.3.2. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami oraz nie posiadają Państwo konta w e-Sklepie, zatrzymamy korespondencję z Państwem tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

   9.3.3. W celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę. W razie wycofania zgody, usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 14 dni od momentu otrzymania Państwa decyzji.
10. Cele przetwarzania danych.
  10.1. Państwa dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  • W celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów między Państwem a nami, dotyczących dostępu do e-Sklepu, składania zamówień, uczestnictwa w szkoleniach i konkursach.
  • W celu utrzymywania usług pomocy technicznej dla Kontrahenta.
  • W celu identyfikacji nieprawidłowego korzystania z e-Sklepu.
  • W celu utrzymywania, ulepszania oraz rozwijania e-Sklepu.
  • W celach podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych.
  • W celu dostarczania Państwu informacji marketingowych, w tym spersonalizowanych maili marketingowych na temat produktów i usług, które u nas są dostępne lub które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować, np. za pomocą wysyłki newsletterów o promocjach na Państwa adres e-mail. Oczywiście jest to opcjonalne - musimy posiadać Państwa zgodę na otrzymywanie od nas takich materiałów.

  10.2. W razie personalizacji lub targetowania naszej komunikacji marketingowej, możemy dokonywać profilowania Państwa danych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy, w celu dostosowania adresowanej komunikacji do Państwa potrzeb. W takim wypadku nie używamy jednak algorytmów podejmujących zautomatyzowane decyzje - np. nie składamy automatycznych ofert na podstawie Państwa zachowania w e-Sklepie.

  10.3. Możemy przetwarzać pewne zagregowane dane, niebędące Danymi Osobowymi, dotyczące zachowania Kontrahentów i innych osób korzystających z Serwisu Internetowego i przekazywać je swoim Partnerom w celu realizacji umowy z Kontrahentem lub w celu rozwoju funkcjonalności Serwisu Internetowego.

  10.4. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych ofert, rekomendacji dotyczących produktów lub żadnych informacji reklamowych, w dowolnej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw.
11. Zbieranie danych przez podmioty trzecie i usługi zewnętrzne.
  11.1. Serwis Internetowy może zawierać linki do treści lub usług podmiotów trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje tych zewnętrznych serwisów, dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.
12. Nasi zaufani Partnerzy.
  12.1. W odniesieniu do danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, które są przetwarzne przez naszych Partnerów w związku z obsługą Serwisu Internetowego, administratorami tych danych w rozumieniu przepisów o ochronie Danych Osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej są poszczególni Partnerzy.

  12.2. Możemy udostępnić Państwa dane zaufanym Partnerom, których poprosiliśmy o pomoc przy dostarczeniu naszych usług. Zapewniamy, że zawsze dostarczamy naszym Partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których z nami współpracują. Mogą oni mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do danych oraz przetwarzać je w naszym imieniu tylko dla celów określonych poniżej.

  12.3. Nasi zaufani Partnerzy to:

   12.3.1. Partnerzy dostarczający nam narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych.

   12.3.2. Partnerzy pomagający nam w analizie danych przez dostarczanie narzędzi analitycznych.

   12.3.3. Profesjonalni doradcy prawni, podatkowi, audytowi oraz rozliczeniowi.

   12.3.4. Nasi zagraniczni Partnerzy handlowi działający na terenie UE i obsługujący Serwis Internetowy, będący w wersjach językowych innych niż polska.

  12.4. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy być zobowiązani udostępnić Państwa dane policji lub innemu organowi publicznemu.

  12.5. Nasz e-Sklep korzysta z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. w celu ochrony treści dostarczanych przez Państwa za pomocą formularzy dostępnych na naszych stronach. Ta usługa sprawdza, czy przeglądarka internetowa ma do czynienia z osobą fizyczną, czy robotem w celu zapobiegania nadużyciom poszczególnych funkcji w Serwisie Internetowym przez automaty rozsyłające spam. Usługa ta wymaga przekazania danych o adresie IP oraz potencjalnie innych danych, wymaganych przez Google do właściwego działania reCAPTCHA. W tym celu dostarczana przez Państwa treść jest przekazywana firmie Google i przez nią wykorzystywana.
13. Państwa prawa.
  13.1. W każdym czasie mają Państwo prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych Osobowych, np. w celach marketingowych. Można to zrobić wysyłając odpowiednią wiadomość na adres admin@dipol.com.pl lub posłużyć się odpowiednimi narzędziami w koncie użytkownika Serwisu Internetowego.

  13.2 Ponadto przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • Prawo dostępu do przechowywanych przez DIPOL informacji.
  • Prawo żądania usunięcia danych z bazy DIPOL.
  • Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych w uzasadnionych przypadkach.
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo przenoszenia danych do innego podmiotu.

  Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać wysyłając wiadomość na adres admin@dipol.com.pl. Realizując Państwa żądania będziemy robić to w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności.

  13.3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych, prosimy o kontakt. Wiadomość do nas można wysłać na adres admin@dipol.com.pl. Jeżeli uważają Państwo, że żądania nie zostały należycie spełnione, to fakt ten mogą Państwa zgłosić do lokalnego organu ochrony danych lub Polskiego Prezesu Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.
14. Zmiany polityki prywatności.
  14.1. Możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa bądź zmianę funkcjonalności naszego Serwisu Internetowego, przy czym postanowienia wyrażone w dokumencie mogą ulec zmianie jedynie w niezbędnym zakresie i bez uszczerbku dla Państwa praw. W takim przypadku zmieniony dokument udostępnimy on-line i postaramy się poinformować o zmianach poprzez wysłanie Państwu informacji o tym drogą elektroniczną.

  14.2 Zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie w dniu opublikowania tego dokumentu w Serwisie Internetowym. W razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu z nami.