Projektowanie instalacji teletechnicznych RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych w myśl rozporządzenia MTBiGM

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2012 roku, każdy budynek wielorodzinny, który uzyskał pozwolenie na budowę po 23 lutym 2013 roku, ma obowiązek zostać wyposażony w instalację RTV/SAT. Instalacja musi zapewnić zbiorowy odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T oraz radia FM/DAB, jak również umożliwić zbiorowy odbiór programów telewizji satelitarnej z dwóch pozycji satelitarnych. W skład instalacji wchodzić ma okablowanie kategorii RG-6 lub wyższej wraz z osprzętem instalacyjnym - rozgałęźnikami, odgałęźnikami oraz wzmacniaczami i multiswitchami jak również maszt wraz z zestawem antenowym.

Czytaj więcej

SignalNET – instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych

Artykuł przedstawia propozycje kompleksowej realizacji instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych, zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie z dnia 06.11.2012 roku.

Czytaj więcej

Projektowanie zbiorczych instalacji RTV/SAT w programie SatNet firmy TERRA

Biblioteka ma na celu przybliżenie zasad projektowania zbiorczych instalacji SMATV oraz możliwości programu SatNet4.2 firmy Terra. SatNet4.2 to nieskomplikowana aplikacja o dużych możliwościach. Możliwe jest zaprojektowanie sieci o praktycznie nieograniczonej liczbie gniazd. Wyniki symulacji w 99% pokrywają się z rzeczywistością.

Czytaj więcej