Instalacja certyfikatu dokumentu

Wszystkie faktury VAT oraz faktury pro-forma udostępnione w zakładce Moje Konto w serwisie internetowym firmy DIPOL są plikami PDF, które można otworzyć za pomocą ogólnie dostępnych programów, takich jak np. Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/). Programy te pozwalają również na weryfikację dokumentu pod kątem ewentualnych zmian jego treści, które mogłyby mieć miejsce po jego podpisaniu elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
W przypadku wcześniejszego zainstalowania w Państwa komputerze certyfikatu wydanego przez Centrum Certyfikacji firmie DIPOL, służącego do podpisywania dokumentów elektronicznych, program Adobe Reader pozwoli na pełną weryfikację złożonego podpisu.
Jeśli jednak po otwarciu dokumentu PDF wyświetli się komunikat o następującej treści:
Ważność certyfikatu dokumentu jest NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany.
oznacza to, że w Państwa komputerze nie został zainstalowany powyższy certyfikat i nie został uznany przez Państwa jako zaufany.
Aby móc zweryfikować dokument, należy zainstalować certyfikat oraz zatwierdzić go jako zaufany.
Poniżej opisano jak tego dokonać:
  • Należy kliknąć na przycisk Panel Podpis znajdujący się w prawym górnym rogu programu Adobe Reader.
  • Po kliknięciu na przycisk wyświetlona zostanie informacja na temat podpisu, między innymi data i czas złożenia podpisu oraz dane o tym, czy dokument został zmieniony od momentu, w którym został podpisany.
  • Aby dodać certyfikat do zaufanych tożsamości należy po rozwinięciu gałęzi Szczegóły podpisu, kliknąć na Szczegóły zatwierdzenia...
  • Po kliknięciu na Szczegóły zatwierdzenia... pojawi się okno ze szczegółami certyfikatu.
  • Należy przejść na zakładkę Zaufanie, po czym kliknąć na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości...
  • Po kliknięciu na przycisk Dodaj do zaufanych tożsamości... program Adobe Reader wyświetli komunikat:
  • Należy zatwierdzić klikając na przycisk OK. Po zatwierdzeniu pojawi się nowe okno, gdzie będzie można już zatwierdzić certyfikat.
  • Należy zostawić zaznaczone domyślnie opcje Użyj tego certyfikatu jako zaufanego certyfikatu głównego oraz Zatwierdzone dokumeny. Po zatwierdzeniu certyfikatu przyciskiem OK należy zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć dokument PDF.
  • Po ponownym otworzeniu podpisanego dokumentu początkowy komunikat Ważność certyfikatu dokumentu jest NIEZNANA. Autor nie może zostać zweryfikowany. zmieni się na Zatwierdzone przez DIPOL Sp. J. , DIPOL Sp. J.. Certyfikat wydany przez: Certum Level IV CA.
Od teraz wszystkie faktury VAT oraz faktury pro-forma wystawione w postaci elektronicznej przez firmę DIPOL i podpisane firmowym podpisem kwalifikowanym będą zawierały taką informację.