Sunell - poradniki wideo

Pierwsze kroki z urządzeniami: o firmie, portfolio, narzędzia, aktywacja urządzeń.

Podstawowa konfiguracja systemu, dodawanie kamer.

SunView – aplikacja do obsługi systemu (PC oraz telefon), usługa P2P.

Konfiguracja detekcji ruchu i inteligentnej detekcji ruchu, inteligentnej analizy obrazu.

Konfiguracja parametrów kamer.