Multiswitche TERRA - nowa jakość w SMATV

Instalacje oparte na multiswitchach to profesjonalny i najpopularniejszy sposób dostarczania naziemnego sygnału RTV (FM/DAB i DVB-T) oraz satelitarnego SAT (DVB-S/S2) do większej liczby gniazd abonenckich. To użytkownik końcowy decyduje o tym, jakie programy chce oglądać, kupując odpowiedni tuner satelitarny lub podpisując indywidualną umowę z jednym z operatorów polskich platform cyfrowych.
Produkty firmy TERRA przeznaczone do montażu w zbiorczych instalacjach RTV/SAT, to sprzęt najwyższej klasy objęty czteroletnią gwarancją. Realizowane przy ich pomocy sieci telewizyjne zapewniają poprawny odbiór sygnału przez długi czas. Do cech wyróżniających multiswitchowy system TERRA zaliczyć można przede wszystkim:
 • sprzęt pozwalający na budowę instalacji o dowolnej liczbie gniazd
 • odlewane obudowy zapewniające wysoką skuteczność ekranowania (odporność na zakłócenia)
 • wysoką separację wejść oraz wyjść – niskie wartości tego parametru dla urządzeń niższej klasy są najczęstszym źródłem problemów w zbiorczych instalacjach TV satelitarnej
 • dyskretne przełączniki w miejscu tradycyjnych potencjometrów pozwalające na bardzo precyzyjną regulację poziomu sygnału oraz korekcję tłumienia przewodu; rozwiązanie to zapewnia również wieloletnią stabilność nastawionych parametrów niezależnie od zmian temperatur w miejscu montażu urządzeń
 • prekorekcja tłumienia przewodu w urządzeniach oraz grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego pozwalające na zapewnienie zbliżonego poziomu sygnału na różnie oddalonych gniazdach abonenckich
 • wielotorowe rozgałęźniki zamknięte w jednej kompaktowej obudowie – wymagana znacznie mniejsza ilość miejsca oraz okablowania w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych
 • zasilanie z odbiorników abonenckich układów przełączających w multiswitchach zapewniające dłuższą żywotność multiswitchy oraz mniejszy pobór energii
 • kilka sposobów dystrybucji zasilania dla układów wzmacniających – nawet kilkaset gniazd abonenckich przy jednym podłączeniu do sieci ~230VAC
 • darmowe oprogramowanie SatNet do projektowania instalacji
 • darmowe pliki pdf/dwg dla projektujących instalacje w programie AutoCad
Instalacja gwiaździsta - multiswitche radialne z wbudowanym zasilaczem - Seria MR
Dostępne na polskim rynku multiswitche wyposażone są z reguły w maksymalnie 32 wyjścia, wobec czego instalacje do około 30 gniazd zbudowane mogą być w oparciu o tylko jedno urządzenie – tzw. multiswitch radialny (seria MR marki TERRA, marka SIGNAL). Sieci takie, zwane radialnymi lub gwiaździstymi, są najprostszym typem instalacji i z reguły nie wymagają wcześniejszego projektowania, choć to dla pewności zrobić należy zawsze. W takim wypadku wykonać należy bilans tłumienia sygnału dla całego toru sygnałowego. Możliwa jest realizacja większych sieci radialnych, w skład których wchodzi więcej niż jedno urządzenie. Główny tor sygnałowy dzielony jest wówczas przy pomocy rozgałęźników i odgałęźników, do których podpina się multiswitche o odpowiedniej liczbie wyjść. W takiej sytuacji (gdy sumaryczna liczba urządzeń aktywnych nie przekracza kilkunastu) - tylko jeden z multiswitchy wymagał będzie podłączenia do sieci ~230VAC.
Multiswitch MSR-504 Terra 5-wejściowy 4-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-508 R70608 Terra 5-wejściowy 8-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-512 Terra klasa A, 5-wejściowy 12-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-512 R70612 Terra 5-wejściowy 12-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-512 Terra klasa A, 5-wejściowy 12-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-516 R70616 Terra 5-wejściowy 16-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-524 Terra klasa A, 5-wejściowy 24-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-524 R70624 Terra 5-wejściowy 24-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-532 klasa A, 5-wejściowy, 32-wyjściowy z aktywną naziemną
Multiswitch MR-532 R70632 Terra 5-wejściowy 32-wyjściowy z aktywną naziemną
Niewątpliwą zaletą multiswitchy MR-5XX jest zróżnicowanie poziomów wyjściowych dla różnych wyjść. Gwarantuje to uzyskanie zbliżonego poziomu sygnału na różnie oddalonych od urządzenia gniazdach. Dodatkowo konstruktor zastosował tutaj prekorekcję charakterystyki tłumienia przewodu koncentrycznego - sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, dzięki czemu tłumienie przewodu jest właściwie kompensowane.
Multiswitche radialne serii MR-5XX umożliwiają bezproblemową dystrybucję sygnałów cyfrowych zarówno w standardzie DVB-S/S2 (sygnał satelitarny), jak i w standardzie DVB-T (cyfrowa telewizja naziemna)
Instalacja magistralna - multiswitche Serii MV
Topologia magistralna z wykorzystaniem multiswitchy serii MV-5XX jest najbardziej uniwersalną i elastyczną metodą dystrybucji sygnałów RTV/SAT. Cała sieć podzielona może być na mniejsze, uwzględniające fizyczny rozkład gniazd w wielokondygnacyjnych, wieloklatkowych budynkach wielorodzinnych (klatki, piętra). Zwiększenie liczby gniazd w danym bloku sieci odbywa się poprzez wymianę multiswitcha na model z większą liczbą wyjść. Prostota tej operacji może być kluczowa w czasie wzrastającej popularności dwugłowicowych tunerów satelitarnych wykorzystujących dwa przewody.
Topologia magistralna oferuje szereg zalet w stosunku do popularnych instalacji kaskadowych. Najważniejsza z nich związana jest z awaryjnością tego typu sieci. W systemach kaskadowych awaria jednego urządzenia powoduje zanik sygnału w całej instalacji - lokalizacja przyczyny i źródła awarii jest tym trudniejsza, im większy jest system. W rozwiązaniu proponowanym przez firmę TERRA, awaria jednego z multiswitchy powoduje zanik sygnału jedynie u podłączonych do niego użytkowników, reszta sieci działa bez zmian. Unikalnym na skalę europejską rozwiązaniem jest scentralizowanie zasilania instalacji. Wzmacniacz TERRA SA-51 R70501 pozwala na zasilenie konwertera satelitarnego oraz około 25 multiswitchy, co w praktyce oznacza zbudowanie sieci liczącej kilkaset gniazd i wykorzystanie tylko jednego gniazda sieci elektrycznej.
Multiswitch MSV-504 Terra 5-wejściowy 4-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-508 R70708 Terra 5-wejściowy 8-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-512 Terra klasa A, 5-wejściowy 12-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-512 R70712 Terra 5-wejściowy 12-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-512 Terra klasa A, 5-wejściowy 12-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-516 R70716 Terra 5-wejściowy 16-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-524 Terra klasa A, 5-wejściowy 24-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-524 R70724 Terra 5-wejściowy 24-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitch MV-532 R70732 Terra 5-wejściowy 32-wyjściowy z regulacją wzmocnienia IF
Multiswitche serii MV-5XX warto stosować w dużych, wieloklatkowych sieciach, ponieważ posiadają zespoloną regulację pasma dolnego (obydwu polaryzacji) oraz pasma górnego (obydwu polaryzacji). Zróżnicowana prekorekcja poziomu sygnału satelitarnego pozwala na uzyskanie zbliżonych wartości sygnału na gniazdach przy znacząco różnych długościach przewodów.
Wzmacniacze szerokopasmowe serii SA
Wzmacniacze pozwalają na osobną regulację wszystkich torów satelitarnych (wzmocnienie do 22 dB) oraz toru telewizji naziemnej (wzmocnienie do 22 dB). Wykorzystanie dyskretnych przełączników "Slope" dodatkowo pozwala skompensować tłumienie przewodu. Maksymalny poziom wyjściowy wzmacniaczy wynosi 114 dBµV (IMD3) dla toru satelitarnego oraz 109 dBµV dla toru naziemnego.
Wzmacniacz SA-51 klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Wzmacniacz SA-51 R70501 Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Wzmacniacz SA-51D klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Wzmacniacz SA-511 R70511 Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Ze względu na innowacyjność rozwiązań technologicznych firmy Terra, jakim np. jest scentralizowane zasilanie sieci ze wzmacniaczy, ważna jest wydajność prądowa tych urządzeń. Wzmacniacze serii SA na wyjściowych liniach H są w stanie „wystawić” natężenie prądu równe 2A, przy czym jeden multiswitch serii MV pobiera około 80 mA.
Elementy pasywne instalacji - rozgałęźniki i odgałęźniki serii SD-5XX
Rozgałęźniki i odgałęźniki serii SD-5XX stosowane są w instalacjach multiswitchowych. Służą do wydzielenia sygnału z magistrali multiswitchowej.
Wzmacniacz SA-51D klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Rozgałęźnik TV/SAT SD-504 R70515 Terra
Rozgałęźnik TV/SAT SDQ-508 klasa A, 5-we, 20-wy Terra
Rozgałęźnik TV/SAT SDQ-508 R70520 5-we, 20-wy Terra
Wzmacniacz SA-51D klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Odgałęźnik TV/Sat SD-510 R70516 Terra
Wzmacniacz SA-51D klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Odgałęźnik TV/SAT SD-515 R70517 Terra
Wzmacniacz SA-51D klasa A Terra do multiswitchy 5-wejściowych
Odgałęźnik TV/SAT SD-520 R70518 Terra
Urządzenia posiadają przełącznik przejścia stałoprądowego, który ustawiony w pozycję “ON” przepuszcza napięcie stałe przez tory “H” do obydwu gałęzi. Ustawiony w pozycje “OFF” przepuszcza napięcie tylko do jednej gałęzi.
Warto tutaj wspomnieć o różnicy dzielącej oba typy elementów - oprócz różnych wartości tłumienia sygnału, odgałęźnik od rozgałęźnika różni również inna wartość prekorekcji charakterystyki przewodu koncentrycznego. Dla tego pierwszego jest ona znacznie większa.
Przykłady instalacji magistralnych dla jednej pozycji satelitarnej
W sytuacji gdy do czynienia mamy z budynkiem wielopiętrowym, zasadne jest skorzystanie z koncepcji sieci magistralnej. Taka topologia pozwala na rozprowadzenie sygnału z uwzględnieniem podziału na poszczególne kondygnacje, a przy zastosowaniu elementów pasywnych i podziale na podsieci – również na piony.
Przykład fragmentu instalacji TV/SAT dla budynku wielorodzinnego - jedna pozycja satelitarna. Instalacja wykonana w topologii magistralnej wykorzystującej odgałęźniki SD-510 R70516 oraz muiltiswitche serii MV 5XX marki Terra. Wszystkie elementy w instalacji zostały zasilone przy pomocy wzmacniacza szerokopasmowego SA-51 R70501.
Przykład fragmentu instalacji TV/SAT dla budynku wielorodzinnego - jedna pozycja satelitarna. Instalacja wykonana w topologii magistralnej wykorzystującej rozgałęźnik SD-504 R70515, odgałęźnik SD-515 R70517 oraz muiltiswitche serii MV 5XX marki Terra. Wszystkie elementy w instalacji zostały zasilone przy pomocy zasilacza impulsowego PS182F 18V 2A R71465. Na wejściu instalacji zastosowano wzmacniacz szerokopasmowy SA-511 R70511.