Konfiguracja systemów wideodomofonowych IP / 2-Wire Hikvision

1. Informacje wstępne
Biblioteka dotycząca konfiguracji systemów wideodomofonowych IP / 2-Wire Hikvision, została napisana w oparciu o poniższe urządzenia:
 • stacja bramowa modułowa DS-KD8003-IME1 - firmware z protokołem 2.0,
 • stacja bramowa typu Villa DS-KV8113-WME1(B) - firmware z protokołem 2.0,
 • stacja bramowa typu Villa DS-KV8213-WME1 - firmware z protokołem 1.0,
 • stacje wewnętrzne (monitory) DS-KH6320-WTE1 - firmware z protokołem 2.0.
Dla stacji bramowych DS-KD8003-IMEx, protokół 2.0 dostępny jest od wersji firmware 2.2.3 build 200805. Dla stacji bramowych DS-KV1X13-WME1(B), DS-6113-WME1(B), protokół 2.0 dostępny jest od wersji firmware 2.2.3 build 200805 (nie można wgrać firmware z protokołem 1.0). Stacji bramowych DS-KV8X13-WME1, DS-6113-WME1 nie można zaktualizować do firmware z protokołem 2.0. Dla monitorów DS-KH6320-WMEx, DS-KH8350-WMEx, protokół 2.0 dostępny jest od wersji firmware 2.1.10 build 200713. Dla monitorów DS-KH9510-WMEx, protokół 2.0 dostępny jest od wersji firmware 2.1.8 build 200714.
Cała opisywana konfiguracja została przeprowadzona za pomocą aplikacji iVMS-4200 lub przez przeglądarkę internetową jeżeli zostało to wyszczególnione. System modułowy IP i 2-Wire posiadają te same firmware i interfejsy konfiguracyjne w związku z czym ich konfiguracja jest taka sama.
2. Niezbędne oprogramowanie
Do konfiguracji systemów wideodomofonowych IP / 2-Wire marki Hikvision drugiej generacji, dedykowana jest aplikacja iVMS-4200 w wersji 3. Urządzenia posiadające firmware z protokołem 2.0 prawidłowo obsługiwane są od wersji 3.4.0.9. Stacje bramowe IP Villa 2 generacji, dzięki wbudowanemu webserwerowi, mogą być konfigurowane również przez przeglądarkę internetową.
3. Aktywacja urządzeń, aktualizacja oprogramowania, dodawanie urządzeń do aplikacji iVMS-4200
Nowo zakupione urządzenia należy aktywować nadając im hasło. Dopiero po wykonaniu tej czynności, możliwa jest dalsza konfiguracja. Aktywację można wykonać np. za pomocą aplikacji klienckiej iVMS-4200 lub oprogramowania SADP. SADP pozwala szybko aktywować lub zmienić adresy IP wielu urządzeń (grupowo wykonać tą czynność) oraz zresetować hasła w razie konieczności, w związku z czym jest to aplikacja bardzo pomocna przy konfiguracji nowego systemu. Szczegółowy opis jak korzystać z aplikacji znajduje się tutaj.
W związku z tym, iż nowo zakupione urządzenia mogą posiadać rożne wersje firmware, w celu uniknięcia niekompatybilności i różnego rodzaju niespodzianek podczas konfiguracji, zalecane jest zaktualizowanie wszystkich urządzeń do najnowszych wersji firmware, a następnie zresetowanie ich do ustawień fabrycznych. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do konfiguracji urządzeń. Szybką, grupową aktualizację urządzeń oraz ich zresetowanie do ustawień fabrycznych wygodnie jest wykonać za pomocą oprogramowania Batch Configuration.
Po wykonaniu powyższych czynności, można dodać urządzenia do aplikacji iVMS-4200. Poniżej pokazany jest zrzut obrazu w którym zostały prawidłowo dodane 3 urządzenia, co sygnalizowane jest na zielono w zakładce Stan użycia zasobów.
Widok okna programu iVMS-4200 (v3.x.x.x) po dodaniu stacji bramowej i dwóch stacji wewnętrznych
4. Wstępna konfiguracja, ustawienie języka i czasu w urządzeniu
Aby skonfigurować dostępne w aplikacji iVMS-4200 urządzenia, należy przejść do zakładki: ​Zarządzanie urządzeniami -> Ustawienia zdalne​ (przycisk zębatki w zakładce działanie).
Monitory: DS-KH6320-WTEx, DS-KH8350-WTEx
 • System -> Konserwacja systemu​, wybierz język ​Polski​ i ​Zapamiętaj ​(urządzenie zrestartuje się),
 • System -> Czas​, wybierz strefę czasową GMT+1 i kliknij zakładkę Zapamiętaj. Następnie ustaw synchronizację z serwerem NTP lub kliknij Synchronizacja aby zsynchronizować czas z komputerem.
Stacje bramowe IP Villa: DS-KV8X13-WME1, DS-KV6113-WPE1
 • Configuration -> System -> System Settings -> Basic Information, zmień język na Polski, zatwierdź przyciskiem Save (urządzenie zrestartuje się),
 • Konfiguracja -> System -> Ustawienia Systemu -> Ustawienia czasu, wybierz strefę czasową GMT+1, zaznacz opcję Ręczna synchronizacja czasu -> Zsynchronizuj z komputerem i Zapamiętaj ustawienia. Można również ustawić synchronizację czasu z serwerem NTP.
Stacja bramowa modułowa (IP i 2-Wire) i Villa (B): DS-KD8003-IMEx, DS-KV8X13-WME1(B)
 • Configuration -> System -> System Settings -> Basic Information, zmień język na Polski, zatwierdź przyciskiem Save (urządzenie zrestartuje się),
 • Configuration -> System -> System Settings -> Time Settings, wybierz strefę czasową GMT+1. Zaznacz Manual Time Sync i Sync. with computer time oraz zatwierdź przyciskiem Save aby zapisać ustawienia i zsynchronizować czas z komputerem. Można również ustawić synchronizację czasu z serwerem NTP.
Przykład ustawienia czasu w stacji bramowej DS-KD8003-IME1
5. Konfiguracja w trybie jedno i wieloabonentowym (1 stacja bramowa, 1-x monitorów)
Do istniejących przycisków w stacji bramowej należy przypisać numery lokali pod które stacja bramowa powinna się dodzwonić po ich naciśnięciu. Domyślnie, po kolei przypisane są do nich numery lokali od 1 do 4 w zależności od tego w ile fizycznych przycisków wyposażona jest stacja bramowa (stacja modułowa posiada 1 przycisk, stacje typu Villa od 1 do 4 przycisków). Jeśli do stacji modułowej podłączone są moduły z przyciskami DS-KD-KK, numery te należy edytować w zależności od potrzeb. Jeśli podłączony jest moduł klawiatury DS-KD-KP, należy po prostu wybrać z niej numer lokalu i zatwierdzić przyciskiem #. Numer lokalu przypisany do przycisku fizycznego musi zgadzać się z numerem lokalu jaki jest ustawiony w monitorze (domyślnie każdy monitor ma ustawiony numer lokalu 1). Numery lokali przypisane do przycisków w stacjach bramowych można edytować w poniższych zakładkach:
Stacja bramowa modułowa (IP i 2-Wire) i Villa (B): DS-KD8003-IMEx, KV8X13-WME1(B)
 • Configuration -> Intercom -> Press Button to Call, wybrać opcję Main Unit (stacja modułowa) i przypisać do przycisku numer lokalu. W przypadku podłączenia do stacji modułowej DS-KD-KK, zamiast Main Unit, można wskazać Sub Module i przypisać numery lokali do przycisków
Przykład ustawienia numeru lokalu w stacji bramowej DS-KD8003-IME1
Stacje bramowe IP Villa: DS-KV8X13-WME1, DS-KV6113-WPE1
 • Konfiguracja -> Domofon -> Naciśnij przycisk, aby zadzwonić, przypisać numery lokali do przycisków.
Przykład ustawienia numerów lokali w stacji bramowej DS-KV8213-WME1
Po edycji numerów przycisków w stacji bramowej, można przejść do konfiguracji monitora (monitorów). Jeśli stacja bramowa jest 1 przyciskowa i w systemie będzie tylko 1 monitor, nie ma potrzeby edycji numeru lokalu w monitorze, ponieważ domyślnie ma on przypisany nr. 1. W przypadku większej liczby monitorów współpracujących ze stacją wieloabonentową, numery te należy odpowiednio edytować. Dodatkowo w każdym monitorze należy ustawić aktualny adres IP głównej stacji bramowej ((Główny) Adres IP stacji drzwi) oraz wskazać Typ głównej stacji drzwi. Jeżeli monitor posiada wersję firmware z protokołem 1.0, po takiej konfiguracji system zacznie działać i będzie można z poziomu stacji bramowej dodzwonić się do danego lokalu. Jeżeli w monitorach i stacji bramowej jest firmware z protokołem 2.0, dodatkowo należy ustawić w nich hasło rejestracji i zarejestrować monitory główne (nie będące rozszerzeniami) w głównej stacji bramowej.
Konfiguracja monitorów: DS-KH6320-WTEx lub DS-KH8350-WTEx
Edycję numeru lokalu, adresu głównej stacji bramowej, wyboru typu stacji oraz określenie hasła rejestracji należy wykonać w zakładce Sieć -> Ustawienia sieciowe grupy
 • Numer lokalu: - należy wpisać numer monitora, taki sam jak przypisany do przycisku w stacji bramowej lub wybierany z klawiatury,
 • (Główny) Adres IP stacji drzwi: - adres IP głównej stacji bramowej,
 • Typ głównych stacji drzwi: seria D - system modułowy, seria V - system Villa,
 • Registration Password: - hasło rejestracji takie samo dla urządzeń w całym systemie.
Przykład ustawienia numeru lokalu oraz pozostałych parametrów w monitorach DS-KH6320-WTEx lub DS-KH8350-WTEx
Ustawienie hasła rejestracji oraz rejestracja współpracujących monitorów w stacjach bramowych DS-KD8003-IMEx lub KV8X13-WME1(B)
 • Configuration -> Intercom -> Session Settings -> Registration Password (hasło rejestracji powinno być jednakowe dla wszystkich urządzeń)
 • Device Management rejestracja monitorów i dodatkowych stacji bramowych
Przykład nadania hasła rejestracji w stacji bramowej DS-KH8350-WTEx
Przykład zarejestrowanego monitora w stacji bramowej DS-KD8003-IMEx
Gdy zarejestrowane urządzenia będą posiadały status Online, system będzie gotowy do pracy.
6. Konfiguracja w trybie rozszerzenia - wywołanie kilku stacji wewnętrznych w jednym lokalu po naciśnięciu przycisku na stacji bramowej (1 monitor główny + 1 do 5 monitorów wewnętrznych)
W przypadku konfiguracji systemu w trybie rozszerzenia stacji wewnętrznej, czyli kilku monitorów w jednym lokalu które dzwonią równocześnie po wybraniu na stacji bramowej numeru lokalu, wstępną konfigurację należy wykonać dokładnie tak samo jak zostało to opisane w punkcie 5. Następnie należy zalogować się do monitora, który będzie rozszerzeniem i przejść do zakładki: Sieć -> Ustawienia sieciowe grupy, zmienić typ urządzenia na Dodatkowy moduł wewnętrzny i nadać Nr rozszerzenia od 1 do 5. Po zapisaniu ustawień zakładka zostanie zamknięta. Następnie należy ponownie przejść do konfiguracji tej samej zakładki i uzupełnić dostępne pola:
 • Główny adres IP stacji wewnętrznej: - adres IP monitora głównego,
 • Registration Password: - hasło rejestracji takie samo dla urządzeń w całym systemie.
Zmiana trybu pracy monitora na tryb z rozszerzeniem (należy wybrać Dodatkowy moduł wewnętrzny)
Nadanie hasła rejestracji oraz wpisanie adresu IP głównego monitora w monitorze będącym rozszerzeniem (po zmianie trybu pracy)
Po zapisaniu ustawień należy zalogować się do monitora głównego i przejść do zakładki Domofon -> Ustawienia numeru SIP i dokonać w nim rejestracji stacji wewnętrznej (wewnętrznych), która będzie rozszerzeniem, uzupełniając wszystkie niezbędne parametry. W przypadku dodawania większej ilości rozszerzeń (1 - max. 5), każde musi mieć inny numer i zostać zarejestrowane w monitorze głównym.
Przykład dodawania rozszerzenia Nr 1 w monitorze głównym
Przykład prawidłowo zarejestrowanego monitora będącego rozszerzeniem w monitorze głównym
7. Konfiguracja w trybie kilku stacji bramowych
Podstawową konfigurację należy wykonać tak jak w punkcie 5. W razie potrzeby instalacji kilku stacji bramowych, jedna z nich konfigurowana jest w trybie Master natomiast pozostałe jako Slave. Dodatkowo jeśli stacje bramowe posiadają firmware z protokołem 2.0, w głównej stacji bramowej (Master) należy zarejestrować wszystkie rozszerzenia (Slave). Hasło rejestracji we wszystkich urządzeniach musi być takie samo. Stacja typu Master posiada indeks 0 w zakładce Configuration -> Intercom -> Device ID Settings -> Door Station No. Przy konfiguracji stacji typu Slave indeks ten należy zmienić na 1-8 (firmware z protokołem 1.0) lub 1-16 (firmware z protokołem 2.0).
Ustawienie stacji bramowej DS-KD8003-IME1 w trybie Master
Ustawienie stacji bramowej DS-KV8113-WME1(B) w trybie Slave
Po ustawieniu stacji bramowych w odpowiednim trybie pracy, w stacjach typu Slave należy wpisać adres IP stacji głównej oraz hasło rejestracji.
Przykład wpisania w stacji Slave, adresu IP stacji Master oraz hasła rejestracji
Następnie należy zalogować się do stacji Master i zarejestrować w niej stację typu Slave. W tym celu należy przejść do zakładki Configuration -> Device Management i przy dodawaniu stacji Slave należy wybrać Device Type jako Sub Door Station i uzupełnić parametry jak na poniższym zrzucie wraz z odpowiednim numerem rozszerzenia. Jeżeli po rejestracji stacja bramowa będzie posiadała status online, urządzenia będą gotowe do pracy.
Przykład rejestracji stacji bramowej Slave w stacji Master
Prawidłowo dodana i zarejestrowana stacja Slave
W przypadku dodawania jako Slave stacji bramowej z protokołem 1.0 (np. DS-KV8213-WME1) do stacji bramowej z protokołem 2.0, zmiana konfiguracji trybu pracy oraz wpisanie adresu IP stacji głównej odbywa się w poniższych zakładkach (brak hasła rejestracji).
 • Konfiguracja identyfikatora urządzenia -> Domofon -> Nr panelu wejściowego willi - przełączenie stacji bramowej w tryb Slave poprzez nadanie numeru rozszerzenia (np. 2)
 • Konfiguracja -> Sieć ->Ustawienia zaawansowane -> Adres IP głównego panelu wejściowego Villi - wpisanie adresu IP głównej stacji bramowej
Zmiana trybu pracy stacji bramowej DS-KV8213-WME1 z Master na Slave (nadanie indeksu nr. 2)
Wpisanie adresu IP głównej stacji bramowej (Master) w stacji DS-KV8213-WME1 (Slave)
8. Konfiguracja w trybie Doorphone
Do monitora wideodomofonowego można dodać dodatkową, lokalną dla danego użytkownika stację bramową w trybie Doorphone. Przykładowo jeżeli na wjeździe na osiedlu jest zainstalowana stacja bramowa, można z niej zadzwonić do każdego lokalu, który jest do niej podłączony i każdy użytkownik może podglądnąć z niej obraz. Jeżeli wewnątrz osiedla, przy swojej posesji użytkownik chce mieć dodatkową stację bramową, można dodać ją do monitora w trybie Doorphone. Z takiej stacji można zadzwonić tylko na monitor do którego została dodana i tylko ten użytkownik może podglądnąć z niej obraz. Stację bramową należy dodać do monitora jak poniżej:
 • Ustaw.zdalne -> Sieć -> Ustawienia sieciowe grupy i w zakładce Adres IP domofonu należy wpisać adres IP lokalnej stacji bramowej
Dodawanie stacji bramowej w trybie Doorphone do monitora DS-KH6320-WTE1/EU
z wersją firmware 2.1.10 build 201207 (protokół 2.0)
Daszek ochronny DS-KABD8003-RS2 2-modułowej obudowy natynkowej wideodomofonu IP, 2-Wire Hikvision 2 gen.Moduł klawiatury numerycznej DS-KD-KP do wideodomofonu IP HikvisionModuł główny wideodomofonu IP DS-KD8003-IME1 HikvisionObudowa natynkowa DS-KD-ACW2 2-modułowa HikvisionSwitch PoE ULTIPOWER PRO0208afat 8xFE(8xPoE) 2xGE 802.3af/at 120W, PoE Auto CheckMonitor 7Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(B)/Surface IP Villa 2 gen. </br>(1-abonentowa, RFID, Wi-Fi, natynkowa) HikvisionDaszek ochronny DS-KABV8113-RS/Surface do natynkowej stacji bramowej Villa 2 gen. HikvisionZasilacz impulsowy 12V/2A/5.5 do kamerElektrozaczep S12U HARTTE symetryczny z serii S 12V AC/DC BiraMonitor 7Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(B)/Surface IP Villa 2 gen. </br>(1-abonentowa, RFID, Wi-Fi, natynkowa) HikvisionDaszek ochronny DS-KABV8113-RS/Surface do natynkowej stacji bramowej Villa 2 gen. HikvisionMonitor 7Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(B)/Surface IP Villa 2 gen. </br>(1-abonentowa, RFID, Wi-Fi, natynkowa) HikvisionDaszek ochronny DS-KABV8113-RS/Surface do natynkowej stacji bramowej Villa 2 gen. HikvisionPłaskownik długi OK-P5 do serii ES1, S, XS, SHD, XSHD Bira Zasilacz impulsowy 12V/2A/5.5 do kamerM1820 Moduł główny wideodomofonu IP DS-KD8003-IME1(B) HikvisionG73652 Daszek ochronny DS-KABD8003-RS2 2-modułowej obudowy natynkowej wideodomofonu IP, 2-Wire Hikvision 2 gen.G74373 Moduł klawiatury numerycznej DS-KD-KP do wideodomofonu IP HikvisionG73668 Obudowa natynkowa DS-KD-ACW2 2-modułowa HikvisionG74354 Switch PoE ULTIPOWER PRO0208afat 8xFE(8xPoE) 2xGE 802.3af/at 120W, PoE Auto CheckN299851 Monitor 7" z Wi-Fi DS-KH6320-WTE1 do wideodomofonu IP HikvisionG74001 Monitor 7" z Wi-Fi DS-KH6320-WTE1 do wideodomofonu IP HikvisionG74001 Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(C)/Surface IP Villa 2 gen. (1-abonentowa, RFID, Wi-Fi, natynkowa) HikvisionG73632 Daszek ochronny DS-KABV8113-RS/Surface do natynkowej stacji bramowej Villa 2 gen. HikvisionG74381 Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(C)/Surface IP Villa 2 gen. (1-abonentowa, RFID, Wi-Fi, natynkowa) HikvisionG73632 Daszek ochronny DS-KABV8113-RS/Surface do natynkowej stacji bramowej Villa 2 gen. HikvisionG74381 Monitor 7" z Wi-Fi DS-KH6320-WTE1 do wideodomofonu IP HikvisionG74001 Daszek ochronny DS-KABV8113-RS/Surface do natynkowej stacji bramowej Villa 2 gen. HikvisionG74381 Stacja bramowa DS-KV8113-WME1(C)/Surface IP Villa 2 gen. (1-abonentowa, RFID, Wi-Fi, natynkowa) HikvisionG73632 Elektrozaczep S12U HARTTE symetryczny z serii S 12V AC/DC BiraG74220 Płaskownik długi OK-P5 do serii ES1, S, XS, SHD, XSHD BiraG74287
Przykładowy schemat instalacji w trybie Doorphone. Dany użytkownik widzi
główną stację bramowa i podrzędną, przyporządkowana do jego lokalu.

9. Dodawanie kamer IP do monitorów - integracja z systemem monitoringu
System wideodomofonowy można zintegrować z istniejącym systemem monitoringu poprzez dodanie stacji bramowej do rejestratora, lub dodanie kamer IP z systemu monitoringu do monitora wideodomofonowego. W zależności od potrzeby, można to zrobić na kilka sposobów:
 • bezpośrednio dodać kamery IP Hikvision do monitora wideodomofonu,
 • dodać kamery IP innego producenta za pomocą protokołu ONVIF (2 gen. monitorów od wersji firmware v2.1.2),
 • dodać dowolną kamerę (HIKVISION, ONVIF) za pośrednictwem rejestratora HD-TVI / IP.
Do monitora można dodać i podglądnąć obraz z max. 16 kamer. Dodawanie kamer możliwe jest bezpośrednio z poziomu monitora bądź za pomocą aplikacji klienckiej iVMS-4200. W tym celu należy przejść do ustawień zdalnych a następnie: Ustawienia zdalne -> Domofon -> Informacje o kamerze internetowej.
Kamery bezpośrednio i przez rejestrator należy dodać na porcie 554.
W przypadku dodawania przez rejestrator, należy podać adres IP rejestratora i numer kanału.
Monitor może zdekodować obraz z kamer o rozdzielczości do 720p z ustawioną metodą kompresji H.264. Nie oznacza to, że nie można podłączyć kamer o wyższych rozdzielczościach. Jeżeli np. do monitora miałaby zostać podłączona kamera o rozdzielczości 8 MPix, strumień główny, który jest nagrywany na rejestratorze należy skonfigurować według naszych wymagań z najwyższą jakością i najlepszą dostępną metodą kompresji. Dla strumienia pomocniczego należy ustawić metodę kompresji H.264 i rozdzielczość poniżej 720p. Wówczas jeśli monitor nie będzie w stanie zdekodować strumienia głównego, zdekoduje obraz ze strumienia pomocniczego. Dzięki temu obraz nagrywany jest na rejestratorze z najlepszą możliwą jakością, a na monitorze można wyświetlić obraz z podłączonych kamer.
10. Aktywacja drugiego przekaźnika i wejścia lokalnego otwierania
Moduł główny DS-KD8003-IMEx oraz stacje bramowe DS-KV8X13-WME1 i DS-KV8X13-WME1(B) posiadają wbudowane 2 przekaźniki, dedykowane do sterowania furtką i bramą wjazdową. Stacje bramowe posiadają również wejścia alarmowe z których pierwsze i drugie dedykowane jest do podłączenia czujników informujących o statusie drzwi, a trzecie i czwarte dedykowane jest do podłączenia przycisków lokalnego otwierania, umożliwiając sterowanie za ich pomocą pierwszym i drugim przekaźnikiem. Przekaźniki będą wysterowane na czas ustawiony za pomocą aplikacji iVMS-4200 (1-255 s). Domyślnie drugi przekaźnik i odpowiadające mu wejście lokalnego otwierania jest wyłączone. Aby z nich skorzystać, należy aktywować je za pomocą iVMS-4200. W przypadku stacji bramowej IP Villa konfigurację można wykonać również przez przeglądarkę internetową.
Aktywacja drugiego przekaźnika
 • DS-KD8003-IMEx i DS-KV8113-WME1(B) - Configuration -> Intercom -> I/O Settings -> I/O Output No. i dla wyjścia Output 2, wskazać w zakładce Output typ reakcji Electric Lock,
 • DS-KV8X13-WME1 - Konfiguracja -> Domofon -> Wejście i wyjście i w zakładce Nr wyjścia wybrać Wyjście 2 i dla odpowiadającej mu zakładki Wejście wybrać typ reakcji Blokada elektryczna.
Aktywacja przycisku lokalnego otwierania.
 • DS-KD8003-IMEx i DS-KV8113-WME1(B) - Configuration -> Intercom -> I/O Settings -> I/O Input No. i dla wejścia Input 4, wskazać w zakładce Input typ reakcji Exit Button,
 • DS-KV8X13-WME1 - Konfiguracja -> Domofon -> Wejście i wyjście i w zakładce Nr wejścia wybrać Wejście 4 i dla odpowiadającej mu zakładki Wejście wybrać typ reakcji Przycisk wyjścia
Przykład aktywacji drugiego przekaźnika i odpowiadającego mu przycisku lokalnego otwierania w stacji bramowej DS-KD8003-IME1
Przykład aktywacji drugiego przekaźnika i odpowiadającego mu przycisku lokalnego otwierania w stacji bramowej DS-KV8213-WME1
11. Tworzenie organizacji, dodawanie użytkowników, nadawanie uprawnień
Z poziomu iVMS-4200 można w wygodny sposób zarządzać użytkownikami oraz ich uprawnieniami. Na początku w zakładce Osoba należy stworzyć organizację do której będą dodani użytkownicy. Następnie w zakładce Kontrola dostępu należy stworzyć Grupę w której dla stworzonej organizacji będą nadawane uprawnienia dotyczące dostępu do stacji bramowej dla danych użytkowników (otwarcie drzwi/furtki za pomocą tagu, karty lub kodu dostępu).
Tworzenie organizacji
Z okna głównego aplikacji iVMS-4200, przejdź do kategorii Kontrola dostępu, zakładka Osoba a następnie zmień nazwę istniejącej organizacji lub dodaj nową.
Dodawanie użytkowników
Przejdź ponownie do zakładki Osoba i w stworzonej organizacji dodaj użytkownika i nadaj mu nazwę. W przypadku edycji danego użytkownika, w odniesieniu do wideodomofonów, ważne są 2 kategorie, Poświadczenie i Informacje o rezydencie. W zakładce Poświadczenie, można przypisywać tagi do danego użytkownika (max. 5). W zakładce Informacje o rezydencie należy powiązać monitor z danym użytkownikiem i podać numer monitora według sekwencji obiekt-budynek-sekcja-nr lokalu (1-1-1-1). W przypadku nie uzupełnienia tego pola, wysyłanie informacji do użytkowników z poziomu iVMS-4200 nie będzie działało (użytkownicy nie będą dostępni). Dodatkowo w przypadku zapisywania ustawień do stacji bramowej mogą pojawić się błędy.
Nadawanie uprawnień
Z okna głównego programu iVMS-4200 przejdź do kategorii Kontrola dostępu i zakładki Kontrola dostępu. W zakładce Autoryzacja -> Grupa dostępu dodaj nową grupę nadając jej nazwę, wskaż Szablon dostępu, wybierz organizację i osoby należące do niej, które będą miały dostęp do określonej stacji bramowej i w zakładce Wybierz punkt dostępu wskaż do których stacji bramowych wskazani użytkownicy będą mieli dostęp. Po zapisie ustawień należy zaznaczyć powstałą grupę i kliknąć "Zastosuj wszystko do urządzenia".
12. Wysyłanie wiadomości do użytkowników z poziomu aplikacji iVMS-4200
Aplikacja iVMS-4200 umożliwia wysyłanie wiadomości do wybranych lokatorów. Jest to opcja szczególnie przydatna, zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych systemów, gdyż pozwala w szybki sposób przekazać ważne informacje wszystkim użytkownikom jak np. informacje o awariach, konserwacjach czy administracyjne. Po skonfigurowaniu systemu, stworzeniu organizacji, dodaniu osób wraz z uprawnieniami oraz przypisaniu osoby do danej stacji wewnętrznej (uzupełnienie informacji o rezydencie), możliwe jest wysyłanie wiadomości. W tym celu po uruchomieniu aplikacji iVMS-4200 należy przejść do zakładki:

 • Kontrola dostępu -> Wideofon -> Powiadomienie, wybrać Dodaj i w zakładce Wyślij do wskazać abonentów
Po uzupełnieniu dostępnych opcji (temat wiadomości, typ, zdjęcie, treść) i zatwierdzeniu przyciskiem Wyślij, wiadomość ukaże się na monitorach wskazanych abonentów.
Widok okna pozwalającego na wysyłanie wiadomości
do wskazanych abonentów systemu wideodomofonowego IP za pomocą aplikacji iVMS-4200(v3)
13. Dodawanie tagów do stacji bramowej
Stacje bramowe IP Villa posiadają wbudowany czytnik tagów w standardzie Mifare. Do stacji bramowej modułowej DS-KD8003-IMEx można podłączyć czytnik tagów w standardzie Mifare (13,56 MHz) lub UNIQUE (125 kHz). W zestawie ze stacjami bramowymi, znajduje się karta Master w standardzie Mifare, pozwalająca na rejestrację tagów w stacji bramowej. Do stacji bramowych można jednak dodawać tagi na kilka sposobów:
1. Przez przeglądarkę internetową - tylko stacje bramowe typu Villa DS-KV8X13-WME1, DS-KV6113-WME1
Po zalogowaniu do stacji bramowej przez przeglądarkę internetowa, należy przejść do zakładki:
 • DS-KV8X13-WME1 i DS-KV6113-WME1 - Konfiguracja -> Domofon -> Kontrola dostępu i sterowanie windą
Po naciśnięciu przycisku Wystaw kartę należy po kolei przykładać tagi do czytnika w stacji bramowej. Prawidłowe dodanie każdego tagu sygnalizowane będzie pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Proces dodawania kończy się po naciśnięciu przycisku Wystawianie karty zostało ukończone.
Proces rozpoczęcia i zakończenia dodawania tagów do stacji bramowej
2. Za pomocą iVMS-4200 poprzez inicjalizację odczytu z czytnika lub wpisanie numeru taga
Dodając tagi za pomocą aplikacji iVMS-4200, można przypisać je do użytkownika (max. 5 do jednego użytkownika) i w przyszłości w sposób kontrolowany nimi zarządzać. Po stworzeniu organizacji i nadaniu uprawnień, tak jak zostało to opisane w punkcie 11, należy przejść do ustawień danego użytkownika i w zakładce Poświadczenie -> Karta dodać kartę naciskając "+". Pojawi się okno, w który będzie można ręcznie wpisać numer tagu (jeżeli jest on znany) lub po wskazaniu stacji rejestracji (konkretnej stacji bramowej) rozpocząć procedurę odczytu przyłożonych tagów. W tym celu z dostępnego okna należy przejść do zakładki Ustawienia, wybrać opcję Czytnik kart i z dostępnej listy wskazać stację bramową która zostanie wykorzystana do wczytywania tagów. Po zapisie ustawień i powrocie do poprzedniego okna należy nacisnąć przycisk Odczyt i przyłożyć tag do czytnika. Karta zostanie wczytana do aplikacji iVMS-4200. Następnie należy powrócić do okna głównego programu i przejść do zakładki Kontrola dostępu -> Autoryzacja -> Grupa dostępu, zaznaczyć stworzoną wcześniej grupę i zapisać wszystkie zmiany do stacji bramowej.

Okno wyboru stacji rejestracji
Okno pozwalające na inicjalizację odczytu lub ręczne wpisanie numeru breloka
Uwaga! Jeżeli podczas dodawania stacji bramowej do aplikacji iVMS-4200 nie będzie zaznaczona opcja Importuj do grupy, może ona nie być dostępna w zakładce Poświadczenie -> Karta -> Ustawienia -> Czytnik kart. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie ponownie stacji bramowej z zaznaczeniem tej zakładki, lub import Punktu kontroli dostępu dla stacji bramowej w zakładce Zarządzanie urządzeniem ->Grupa.
3. Z wykorzystaniem karty master dołączonej do stacji bramowej (tylko czytniki Mifare)
Aby dodać tagi za pomocą karty master, po jej przyłożeniu do czytnika stacji bramowej rozpocznie się proces wczytywania tagów. Następnie należy przykładać po kolei nowe karty lub breloki. Na końcu należy ponownie przyłożyć kartę master, aby zakończyć proces wczytywania.