DIPOL dla oświaty - Instalacje TV/SAT i CCTV

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla nauczycieli oraz uczniów techników. Zawiera komplet materiałów, które mogą być wykorzystane przy wdrażaniu programu kształcenia dla kierunku Technik Elektronik.

W szczególności dla kwalifikacji:
E6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Biblioteka podzielona została na trzy części:
Część I Propozycje rozwiązań stanowisk laboratoryjnych.
Prezentacja konkretnych rozwiązań sprzętowych pozwalających na weryfikację niezbędnej wiedzy przyszłych instalatorów.
Część II Projektowanie instalacji telewizyjnych. SatNet - aplikacja dla szkół.
Proponujemy szkołom wykorzystanie w procesie nauczania gotowej aplikacji do projektowania instalacji multiswitchowej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej powinna znaleźć się w każdym projektowanym budynku wielorodzinnym.
Część III Baza wiedzy.
Linki do aktualizowanych artykułów dotyczących instalacji teletechnicznych.
Realizacja założeń programowych w jednym z krakowskich techników. Na stanowiskach ćwiczeniowych wykorzystano produkty z naszej oferty - przewody koncentryczne, złącza nakręcane oraz kompresyjne, zaciskacze, gniazda abonenckie, rozgałęźniki, przedwzmacniacze, wzmacniacze oraz wiele innych elementów.
Propozycje rozwiązań stanowisk laboratoryjnych
Na poniższych rysunkach przedstawiamy propozycje rozwiązań stanowisk laboratoryjnych z uwzględnieniem najważniejszych kwestii związanych z problematyką instalacji TV/SAT oraz CCTV. Wzięliśmy pod uwagę niski koszt instalacji, jak również możliwość przećwiczenia i zweryfikowania najważniejszych zagadnień instalacyjnych. Pod każdym ze schematów umieszczono listę problemów, z którymi powinien umieć poradzić sobie instalator. Odpowiedzi na większość pytań znajdą Państwo w dostępnej na końcu niniejszej biblioteki Bazie Wiedzy. Istnieje oczywiście możliwość łączenia prezentowanych rozwiązań, jak również wzbogacenie ich o dodatkowe elementy weryfikujące w sposób bardzo szczegółowy umiejętności przyszłych instalatorów. W razie wątpliwości dotyczących kwestii technicznych zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy gotowi pomóc w opracowaniu innych lub bardziej rozbudowanych rozwiązań. Służymy swoją wiedzą w sprawach merytorycznych.
Stanowisko ćwiczeniowo - egzaminacyjne - telewizja
Antena satelitarna z logiem TRIAX 115 TD stalowa [ciemno-szara]Antena satelitarna z logiem TRIAX 115 TD stalowa [ciemno-szara]Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFPrzełącznik DiSEqC 2.0 2X1 DS-7021 SignalRezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku FRozgałęźnik TV ośmiodrożny R-8 SignalMultiswitch MV-908L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 8-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaOdgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBOdgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBOdgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBOdgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBOdgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBOdgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dB 2x1 DISEqC SWITCH 2x1 DISEqC SWITCH 2x1 DISEqC SWITCH 2x1 DISEqC SWITCH Antena satelitarna z logiem TRIAX 115 TD stalowa [ciemno-szara]A9646 Antena satelitarna z logiem TRIAX 115 TD stalowa [ciemno-szara]A9646 Multiswitch MV-908L TERRA klasa A, 9-wejściowy, 8-wyjściowy z aktywną naziemną - bez zasilaczaR70858 Rozgałęźnik TV ośmiodrożny R-8 SignalR60108 Przełącznik DiSEqC 2.0 2X1 DS-7021 SignalR852510 Odgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBR70526 Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFA2670 Rezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku FR66200 Odgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBR70526 Odgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBR70526 Odgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBR70526 Odgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBR70526 Odgałęźnik TV/SAT SD-920 klasa A, 9-we, 18-wy Terra 20 dBR70526

Instalacja przewiduje doprowadzenie pełnego pakietu sygnałów telewizji do maksymalnie 7 stanowisk ćwiczeniowo - egzaminacyjnych. Istnieje możliwość łatwego rozbudowania lub zmniejszenia instalacji pod kątem liczby stanowisk. W skład zestawu antenowego wchodzą: czasza satelitarna A9646 o średnicy 115 cm z dwoma konwerterami typu quatro - modele A98266, czasza satelitarna 110 cm z dwoma konwerterami typu quad - modele A98253 oraz antena na pasmo UHF, przeznaczona do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Okablowanie zewnętrzne bazuje na przewodzie TRISET-113 PE E1017, natomiast wewnątrz wykorzystano przewód TRISET-113 PVC E1015. Pierwsza część instalacji zakłada doprowadzenie do każdego stanowiska sygnału satelitarnego z dwóch pozycji satelitarnych z uwzględnieniem podziału na polaryzację oraz pasmo. Sygnały wprowadzane są na wzmacniacz Terra SA-91L R70901, po czym za pomocą odgałęźników SD-xx następuje ich wydzielenie z toru magistralnego w celu zasilenia w sygnał danego stanowiska. Istnieje możliwość podłączenia multiswitcha (np. MV-908 R70858) na wybranych stanowiskach.
Druga część instalacji umożliwia doprowadzenie do 4 stanowisk sygnału satelitarnego z dwóch pozycji satelitarnych, ale przy pomocy jednego przewodu (pełne pasmo i obie polaryzacje). Wykorzystano tutaj konwertery typu quad A98253 oraz przełączniki DiseqC R852510. W razie konieczności obsłużenia większej liczby stanowisk, konieczne będzie wykorzystanie konwerterów typu octo (8 wyjść - A98258) lub zbudowania tej części instalacji w oparciu o multiswitch.
Trzecia część instalacji umożliwia doprowadzenie do każdego stanowiska sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Oprócz anteny, wykorzystano tutaj rozgałęźnik sygnału Signal R-8 R60108. Niewykorzystane wyjście obciążono rezystorem R66200. Przy większych podziałach, w przypadku wystąpienia długich odcinków kablowych lub w celach szkoleniowych rozważyć należy montaż wzmacniacza telewizyjnego.
Stanowisko nr 1
Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Rozgałęźnik TV czterodrożny R-4 SignalWzmacniacz HS-013 (12V) Terra VHF/UHF 1we/2wyPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Gniazdo końcowe Signal RTVMiernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma Signal
Rys. 1 - Schemat instalacji DVB-T - wpływ działania wzmacniacza oraz elementów pasywnych
na poziom i jakość sygnału cyfrowego

Rysunek 1 przedstawia typowe rozwiązanie pozwalające na odbiór naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Antenę Dipol TriDigit A2670 połączono przewodem do zastosowań zewnętrznych Triset-113 PE E1017 z gniazdem końcowym Signal R694130. Jako elementy opcjonalne zaproponowano: wzmacniacz abonencki Terra HS-013 R82010 oraz przykładowy rozgałęźnik Signal R-4 R60104. Pomiar sygnału wykonywany miernikiem R10837 podłączonym do gniazda abonenckiego przy pomocy przewodu Triset-113 E1015.
Każdy instalator powinien:
 • umieć dokonać wyboru miejsca i sposobu montażu anteny do odbioru telewizji DVB-T
 • umieć zamontować gniazdo telewizyjne
 • umieć wyszukać oraz identyfikować dostępne multipleksy DVB-T
 • posiadać znajomość zawartości programowej multipleksów DVB-T
 • umieć dokonać pomiaru parametrów: BER, MER, poziom sygnału w dBμV oraz umiejętność ich interpretacji
 • znać wpływ elementów aktywnych (wzmacniacz) na wartości ww. parametrów
 • umieć określić wpływ elementów pasywnych (rozgałęźnik, gniazdo abonenckie) na wartości ww. parametrów
 • umieć podłączyć i skonfigurować typowy odbiornik DVB-T
Stanowisko nr 2
Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Wzmacniacz kanałowy WWK-951 Telmor programowany cyfrowoOdgałęźnik TV 8-krotny O-8 (5-1000MHz) SignalRezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku FGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVGniazdo końcowe Signal RTVPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Miernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma Signal
Rys. 2 - Schemat instalacji DVB-T - konfiguracja i pomiar sygnału na wyjściu wzmacniacza kanałowego

Kanałowe wzmacniacze telewizyjne to obecnie podstawowy element większości zbiorczych instalacji telewizji naziemnej. Zrozumienie zasady ich działania oraz zalet, jakie wnoszą one do instalacji w stosunku do wzmacniaczy szerokopasmowych, to wiedza bezwzględnie podstawowa. Rysunek 2 przedstawia propozycję instalacji z popularnym wśród instalatorów wzmacniaczem kanałowym WWK-951 Telmor R89861.
Każdy instalator powinien:
 • znać zasady działania oraz konfiguracji wzmacniacza kanałowego
 • umieć wytłumaczyć pojęcie selektywności jako jednego z podstawowych kryteriów wyboru wzmacniacza kanałowego
 • umieć dokonać pomiaru sygnału na wyjściu wzmacniacza kanałowego - wpływ filtracji na sygnały niepożądane
Stanowisko nr 3
Konwerter satelitarny TWIN MONOBLOCK INVERTO BLACK PRO 0,2dBPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Miernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T Digiair PROAntena satelitarna z logiem TRIAX 80 TD stalowa [jasno-szara]Gniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATMiernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma Signal
Rys. 3 - Schemat instalacji SAT do odbioru indywidualnego

Rysunek 3 przedstawia instalację do odbioru telewizji satelitarnej na dwóch odbiornikach jednogłowicowych lub jednym dwugłowicowym (potocznie PVR). Do odbioru sygnału wykorzystano antenę 80 cm Triax TD 80 A9642 oraz konwerter typu Monoblock TWIN umożliwiający przesył sygnału z dwóch pozycji satelitarnych - Hotbird 13.0E oraz Astra 19.2E. Konwerter połączono z gniazdami końcowymi Signal R694100 przewodem Triset-113 PE E1017. Pomiar sygnału miernikiem Signal R10837.
Każdy instalator powinien:
 • umieć zamontować i ustawić czaszę satelitarną z konwerterem
 • znać sygnały sterujące wykorzystywane w instalacjach satelitarnych - napięciowy, częstotliwościowy 22kHz, DiseqC
 • umieć przeprowadzić identyfikację
  • satelity przy pomocy przyrządu pomiarowego
  • wybranego transpondera satelitarnego
 • umieć dokonać pomiaru parametrów - BER, MER, poziomu sygnału w dBμV oraz je zinterpretować
 • umieć wyszukać w ogólnie dostępnych serwisach internetowych (np.: lyngsat.com, linowsat.de, kingofsat.net) rozkład transponderów satelitarnych na satelitach wraz z ich zawartością programową
 • umieć przeprowadzić pełną instalację typowego odbiornika telewizji satelitarnej
Stanowisko nr 4
Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFKonwerter satelitarny QUATRO Inverto HOME ProKonwerter satelitarny QUATRO Inverto HOME ProMiernik Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T Digiair PROPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Antena satelitarna z logiem TRIAX 100 TD stalowa [jasnoszara]Gniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATMiernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma SignalMiernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma SignalMultiswitch MRP-908 Signal 9/8 z pasywnym torem TV naziemnej
Rys. 4 - Schemat podstawowej instalacji SAT do odbioru zbiorowego

Rysunek 4 przedstawia propozycję instalacji multiswitchowej rozprowadzającej sygnał cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarny z dwóch pozycji satelitarnych do 4 gniazd abonenckich. Sygnał odbierany jest na czaszy 100 cm Triax 100 TD A9644, przy pomocy dwóch konwerterów typu quatro A98257. 8 przewodów Triset-113 PE doprowadzonych do wejść multiswitcha Signal MRP-908 R68908. Zsumowane sygnały przesyłane są do końcowych gniazd abonenckich RTV/SAT. Umiejętność wykonania takiej instalacji oraz znajomość zasady jej działania pozwoli na realizację kompleksowych instalacji telewizyjnych w domkach jednorodzinnych, jak również da podstawy do projektowania i realizacji większych systemów multiswitchowych w budynkach zamieszkania zbiorowego.
Każdy instalator powinien:
 • znać typy i zastosowania konwerterów satelitarnych
 • umieć zidentyfikować wyjścia konwertera quatro oraz wejść multiswitcha
 • umieć dokonać podłączenia końcowego gniazda abonenckiego, znać pojęcie filtracji sygnałów
 • umieć zdiagnozować i określić sposób postępowania przy najczęściej występujących problemach:
  • brak sygnału na wyjściu pomimo dobrego sygnału na wejściu multiswitcha
  • zanik sygnału DVB-T/SAT po podłączeniu sygnału SAT/DVB-T
  • brak sygnału dla wybranego pasma lub wybranej polaryzacji
  • brak sygnału z jednego satelity na odbiorniku końcowym
Stanowisko nr 5
Rozgałęźnik zasilania LZ-6Przewód koncentryczny 75 Om CCTV CAMSET/YAR Eca 0,59/3,7/5,5 z dwoma przewodami zasilającymi 230V AC [100m]Zasilacz impulsowy 12V/5A/5.5 DC (+) do kamerPrzewód HDMI 2m 28AWG v1.4 High Speed Cable with EthernetKamera 4 w 1 kompaktowa Hikvision DS-2CE16H0T-AIT3ZF (5 Mpix, 2.7-13,5 mm motozoom, 0.01 lx, IR do 40m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBKamera 4 w 1 sufitowa Hikvision DS-2CE56H0T-VPITF (5 Mpix, 2.8 mm, 0.01 lx, IR do 20 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBSKamera 4 w 1 sufitowa Hikvision DS-2CE56D0T-VFIR3F (1080p, 2.8-12 mm, 0.01 lx, IR do 40m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBSKamera 4 w 1 kompaktowa Hikvision DS-2CE16D0T-VFIR3F (1080p, 2.8 -12 mm, 0.01 lx, IR do 40m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBSOgranicznik przepięć HDO-1F PRO (BNC) - wyprzedażOgranicznik przepięć HDO-1F PRO (BNC) - wyprzedaż
Rys. 5 - Schemat instalacji monitoringu analogowego obejmującego 4 kamery

Rysunek 5 przedstawia schemat prostego systemu monitoringu obejmującego 4 kamery analogowe oraz rejestrator. Kamery sufitowe M75274, M75362 oraz kamery kompaktowe M75692, M75761 podłączone zostały do popularnego rejestratora 4-kanałowego Hikvision M75605. Do przesyłu sygnału z kamer wykorzystano typowy przewód CCTV Camset/YAR M5995, w skład którego wchodzą przewód koncentryczny typu RG59 oraz 2 żyły zasilające 0,5 mm. Zasilanie kamer realizowane jest przy pomocy zasilacza M1825 oraz rozgałęźnika zasilania M1802. Dobra praktyka nakazuje zabezpieczać instalacje niskoprądowe w odpowiedni sposób. Tutaj rolę zabezpieczenia pełni ogranicznik przepięć M17011. Warto pamiętać, że nowoczesne rejestratory CCTV wykorzystują potencjał smartfonów. Możliwa jest zdalna konfiguracja urządzenia oraz podgląd obrazu z kamer.
Każdy instalator powinien:
 • znać rodzaje kamer analogowych
 • umieć dopasować typ kamery do warunków pracy
 • umieć skonfigurować kamerę i uzyskać optymalny obraz
 • znać zasadę działania kamer w nocy (doświetlenie sceny reflektorem IR)
 • umieć zaprojektować zasilanie w analogowej instalacji CCTV
 • umieć dobrać i konfigurować rejestrator DVR
 • umieć skalkulować niezbędną przestrzeń dyskową rejestratora w zależności od parametrów rejestracji
 • umieć zdalnie konfigurować rejestrator DVR - znajomość aplikacji do podglądu i konfiguracji na systemy Windows oraz mobile OS
Stanowisko nr 6
Modulator MT-41 TERRA kanały 21-69Rozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalRozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalAntena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFWzmacniacz HS-013 (12V) Terra VHF/UHF 1we/2wyKonwerter satelitarny QUATRO Inverto HOME ProKonwerter satelitarny QUATRO Inverto HOME ProPrzewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]Antena satelitarna z logiem TRIAX 100 TD stalowa [jasnoszara]Gniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATGniazdo końcowe Signal RTV-SATMultiswitch MP-0908L Signal 9-wejściowy 8-wyjściowy z aktywną naziemnąKamera HD-TVI kompaktowa N-CAM 760 (1080p, 2.8-12 mm, 0.01 lx, IR do 40m) CVBS, AHD, HD-CVIModulator ST-7992 2xHDMI - 2xCOFDM (DVB-T)/2xQAM (DVB-C) - dwukanałowyMiernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma SignalMiernik sygnału DVB-T/T2(HEVC 8 bit)/C oraz DVB-S/S2 WS-6980 z wbudowanym tunerem i analizatorem rozkładu widma Signal
Rys. 6 - Schemat domowej instalacji hybrydowej DVB-T+SAT+CCTV

Instalacja przedstawiona na Rysunku 6 umożliwia dystrybucję sygnałów: DVB-T oraz SAT z dwóch satelitów do 8 gniazd abonenckich. Dodatkowo przewidziano bardzo popularną obecnie integrację systemu monitoringu z systemem telewizji poprzez zastosowanie modulatorów. Zaproponowano wykorzystanie dwóch modulatorów - analogowego modelu Terra MT-41 R871741 oraz cyfrowego DVB-T R86702, do których podłączono sygnał z kamer monitoringu wizyjnego (wyjście CVBS kamer HD-TVI).
Każdy instalator powinien:
 • umieć sklasyfikować modulatory ze względu na rodzaj sygnału wyjściowego
 • umieć rozróżnić widmo sygnału analogowego PAL oraz cyfrowego DVB-T (COFDM)
 • znać zasady ustalania poziomu sygnału wyjściowego wybranych elementów aktywnych (wzmacniacz, modulator)
Stanowisko nr 7
Szafa RACK 19Patch Panel kat. 6 24 porty RJ-45 1U + uchwyt na kableSwitch TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424) Smart 24xGE 4xSFPRouterBoard RB2011UiAS-RM (600MHz. RAM 128MB, 5x1000Mb/s, 5x 100Mb/s, SFP, LCD)Półka do szafy RACK 19Punkt dostępowy TP-LINK TL-WR841N 802.11n z wbudowanym routerem oraz 4 port. switchem - 300 Mbit/s
Rys. 7 - Schemat wyposażenia szafy RACK dla instalacji sieci komputerowej w biurze

Rysunek 7 przedstawia wyposażoną w sprzęt sieciowy szafę RACK, który będzie umożliwiał zbudowanie przewodowej sieci komputerowej dla 24 hostów. Głównym routerem dla sieci może być Router TP-LINK TL-WR841N N3250 (możliwość uruchomienia dodatkowo WiFI) bądź bardziej zaawansowane urządzenie RouterBoard RB2011UAS-RM N242011. Fizyczne podłączenie komputerów będzie realizowane za pomocą patchpanela R9120319. Cała sieć będzie pracowała w oparciu o standard Gigabit Ethernet 1000BASE-T.
Każdy instalator powinien umieć:
 • dobrać odpowiedni switch jak i router
 • zamontować urządzenia w szafie RACK
 • zacisnąć złącze RJ-45
 • zrealizować fizyczne połączenie między urządzeniami
 • skonfigurować sieć
 • zdiagnozować przyczyny awarii w sieci
Instalacje światłowodowe - podstawy praktyki instalatorskiej
Propozycja stanowiska laboratoryjnego – spawanie światłowodów
Wersja 1 – cel ćwiczenia: spawanie włókien i zabezpieczanie połączeń

Wyposażenie:

1. Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-8 L5870 (w zestawie stripper uniwersalny, gilotyna)
2. Stripper uniwersalny do włókien 250/900 um L5905
3. Nożyce do kevlaru L5904
4. Stripper do kabli płaskich L5906
5. Chusteczki bezpyłowe 280 szt. L5913
6. Alkohol IPA L5915
7. Osłony spawów L5554 x 200 sztuk
8. Pojemnik na odpadki L5918
9. Stripper obrotowy Ideal (3-5,5 mm)
Kabel jednomodowy: 4-włóknowy (włókna G.657A2) L7104
Kabel wielomodowy: 8-włóknowy L73008
Opis ćwiczenia:
 • wyjęcie odpowiedniej długości odcinków włókien z kabli
 • przygotowanie włókien do spawania (zdjęcie powłoki, wyczyszczenie, docięcie)
 • spawanie włókien
 • zabezpieczenie osłoną termokurczliwą
Wersja 2 – cel ćwiczenia: spawanie włókien z pigtailami i zabezpieczanie połączeń, ułożenie włókien w przełącznicy 1U RACK
Wyposażenie:

1. Spawarka światłowodowa Signal Fire Ai-8 L5870 (w zestawie stripper 250 um, gilotyna)
2. Stripper uniwersalny do włókien 250/900 um L5905
3. Nożyce do kevlaru L5904
4. Stripper do kabli płaskich L5906
5. Chusteczki bezpyłowe 280 szt. L5913
6. Alkohol IPA L5915
7. Osłony spawów L5554 x 200 szt.
8. Pojemnik na odpadki L5918
9. Szafa RACK 6U R912018
10. Przełącznica L5124 z kasetą na 24 spawy, płyta czołowa 24x SC L5541
11. 24 adaptery SC/PC L4211
13. 100 pigtaili SC/PC simplex 1metr L3551
13. Taśmy zaciskowe 100 szt. E951032
14. Stripper obrotowy Ideal (3-5,5 mm)
Kabel jednomodowy: 4-włóknowy (włókna G.657A2) L7104
Kabel wielomodowy: 8-włóknowy L73008
Kabel jednomodowy: 12-włóknowy L76012
Opis ćwiczenia:
 • przygotowanie kabla
 • wprowadzenie kabla do przełącznicy
 • przygotowanie włókien do spawania (zdjęcie powłoki, wyczyszczenie, docięcie)
 • spawanie włókien z pigtailami
 • zabezpieczenie osłoną termokurczliwą
 • ułożenie zapasu włókien w kasecie spawów
 • wpięcie pigtaili w adaptery na panelu przednim
Wersja 3 - cel ćwiczenia: wykonanie połączenia światłowodowego między dwoma urządzeniami aktywnymi (2 spawy), weryfikacja działania linku

Wyposażenie:

1. Spawarka światłowodowa Signal Fire AI-8 L5870 (w zestawie stripper uniwersalny, gilotyna)
2. Stripper uniwersalny do włókien 250/900 um L5905
3. Nożyce do kevlaru L5904
4. Stripper do kabli płaskich L5906
5. Chusteczki bezpyłowe 280 szt. L5913
6. Alkohol IPA L5915
7. Osłony spawów L5554 x 200 szt.
8. Pojemnik na odpadki L5918
9. 100 pigtaili SC/PC simplex 1metr L3551
10. Zestaw media konwerterów L11525
11. Tłumik optyczny SC/PC 5dB L4515 2 szt.
12. Stripper obrotowy Ideal (3-5,5 mm)
Kabel jednomodowy: 4-włóknowy (włókna G.657A2) L7104
Opis ćwiczenia:
 • przygotowanie kabla
 • przygotowanie włókien do spawania (zdjęcie powłoki, wyczyszczenie, docięcie)
 • spawanie włókien z pigtailami
 • zabezpieczenie osłoną termokurczliwą
 • wpięcie pigtaili do mediakonwerterów
 • weryfikacja działania połączenia poprzez realizację transmisji Ethernet między dwoma dowolnymi urządzeniami
Projektowanie instalacji telewizyjnych.
SatNet - aplikacja dla szkół.
Wszystkim szkołom proponujemy wykorzystanie w procesie nauczania prostej, ale niezwykle funkcjonalnej aplikacji SatNet do projektowania instalacji telewizyjnych SMATV. Program udostępniamy na zasadach licencji freeware. Może on zostać zainstalowany na dowolnej liczbie stanowisk w szkołach.
Program SatNet pozwala na zaprojektowanie dowolnej instalacji multiswitchowej bazującej na rozwiązaniach firmy TERRA. Klikając na poniższy obrazek przejdą Państwo do biblioteki szczegółowo opisującej funkcjonalność programu, jak i poszczególne elementy systemu multiswitchowego. W artykule przedstawiono również przykładowe instalacje. Aplikacja, dzięki swojej prostocie, jest idealnym narzędziem zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tematyce instalacji niskoprądowych, jak i doświadczonych projektantów oraz instalatorów.

Program SatNet
 • to darmowa aplikacja pozwalająca na zaprojektowanie dowolnych rozmiarów instalacji multiswitchowej
 • wykorzystywana przez wiele biur projektowych oraz firm instalatorskich na całym świecie
 • w 100% odzwierciedla rzeczywiste parametry urządzeń
 • wykonuje szybki bilans tłumienia telewizyjnego toru transmisyjnego w całym paśmie
 • posiada możliwość definiowania różnych typów przewodów
 • udostępnia prosty generator kosztorysu dla instalacji
 • posiada funkcje automatyzujące proces projektowania oraz dobór elementów
Kliknij na poniższy obrazek, aby przejść do artykułu szczegółowo opisującego jego możliwości i ściągnąć aplikację SatNet.
Projektowanie zbiorczych instalacji RTV/SAT w programie SatNet firmy TERRA
Baza wiedzy
Poniżej umieszczony został zbiór wybranych artykułów poruszających tematykę instalacji TV/SAT oraz CCTV od strony teoretycznej oraz praktycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby tworzone artykuły były zawsze aktualne. Więcej tekstów znaleźć można w Bibliotece Dipola.
Instalacje naziemnej telewizji DVB-T
Instalacje telewizji satelitarnej DVB-S/S2
Teoria i tabele instalacji telewizyjnych
Instalacje monitoringu analogowego
Instalacje monitoringu IP
Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt z opiekunem programu "Dipol dla Oświaty" na adres mailowy, na numer telefonu komórkowego 663380125, lub stacjonarnego 12 6863015. Możecie Państwo skorzystać z naszego doświadczenia i dokonać zakupów potrzebnego sprzętu.
Dla uczestników tego programu przygotowaliśmy specjalne ceny.