SignalNET – instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych

Najważniejsze postanowienia rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
i ich uzasadnienie
W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 roku, Poz 1289 i weszło w życie w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 roku.
Nadrzędną ideą przyświecającą nowelizacji rozporządzenia była zmiana dotychczasowych, bardzo ogólnych przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Brak precyzyjnych wytycznych powodował szereg problemów, takich jak ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu, ograniczony dostęp do usług telewizyjnych emitowanych drogą rozsiewczą w sposób naziemny oraz satelitarny, niepoprawnie wykonane i niefunkcjonujące prawidłowo instalacje RTV.
Wobec powyższych problemów, rozporządzenie przewiduje szereg zmian dotyczących budowy wybranych instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania zbiorowego.
W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza obowiązek:
1) montażu instalacji światłowodowej, na którą składać ma się zlokalizowana w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu teletechnicznym przełącznica światłowodowa oraz doprowadzone do każdego mieszkania dwa włókna światłowodowe
Dzięki popularyzacji instalacji FTTH (ang. Fiber-To-The-Home) możliwe będzie znaczne podniesienie jakości usług szerokopasmowych, w szczególności umożliwienie użytkownikom dostępu do usług znacznie szybszej transmisji danych, wideo, dźwięku itp. w wolnej od przepięć, bezpiecznej instalacji.
2) montażu instalacji umożliwiającej zbiorowy odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T oraz radia, jak również instalacji umożliwiającej zbiorowy odbiór programów telewizji satelitarnej z dwóch pozycji satelitarnych – w skład instalacji wchodzić ma okablowanie wraz z osprzętem instalacyjnym - rozgałęźnikami, odgałęźnikami oraz wzmacniaczami i multiswitchami, jak również maszt wraz z zestawem antenowym
Optymalnym rozwiązaniem jest tutaj połączenie obu instalacji w jedną instalację multiswitchową, która jednym przewodem koncentrycznym doprowadzać będzie wymienione wyżej sygnały do mieszkania. Dzięki niej, mieszkańcy nie będą skazani na korzystanie z usług sieci kablowej – będą mieli wybór co do źródła sygnału telewizyjnego – od darmowego DVB-T, przez płatną telewizję satelitarną, kablową oraz IPTV, o ile wszystkie te usługi będą świadczone w danym obiekcie.
Bardzo istotne jest również to, że w budynkach niewyposażanych do tej pory w instalacje multiswitchowe, mieszkańcy zmuszeni byli do montażu własnych czasz satelitarnych (50% abonentów telewizji korzysta z telewizji satelitarnej) na balkonach oraz elewacjach budynków, co psuło ogólną estetykę budynku. Mieszkania od strony północnej oraz zachodniej z racji lokalizacji pozbawione są dostępu do sygnału satelitarnego polskich operatorów. Instalacja multiswitchowa wyeliminuje ten problem.
3) montażu okablowania miedzianego, koncentrycznego wraz z osprzętem na potrzeby dostarczenia do mieszkania sygnału sieci kablowej lub drugiego sygnału telewizji satelitarnej i DVB-T - jeden dodatkowy przewód koncentryczny do mieszkania
4) montażu okablowania miedzianego w postaci dwóch skrętek komputerowych doprowadzonych do mieszkania wraz z osprzętem – doprowadzenie Internetu oraz realizacja instalacji domofonowej, przyzywowej itp.
5) montażu teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej zlokalizowanej w okolicy wejściowych drzwi do mieszkania, w której zakończenia mają mieć wszystkie wymienione wyżej przewody – skrzynka ta może zawierać dodatkowe elementy, takie jak rozgałęźniki telewizyjne, switch ethernetowy itp. Okablowanie ze skrzynki doprowadzone ma być do gniazd końcowych, przy czym rozporządzenie nie precyzuje dokładnie tej kwestii.
6) wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia teletechnicznego, w którym zlokalizowany będzie sprzęt instalacyjny oraz zakończenia kablowe.
Tabela deklaracji zgodności parametrów technicznych
z Rozporządzeniem MTGiGM z 2012 roku.
Kod Nazwa deklaracja PL deklaracja EN
R70858, R70862, R70866,
R70874, R70882
Multiswitche serii MV-9XXL
R70901, R70911 Wzmacniacze serii SA-91L
R70524R70525R70526 Odgałęźniki serii SD-9XX
R70526R70529 Rozgałęźniki serii SD-9XX
R48602R48606 Zabezpieczenie Signal

 

Instalacja TV/SAT
Anteny
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 roku precyzuje następujące wymagania dla zestawu anten w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
naziemne
 • zestaw antenowy: antena FM 87,5 – 108MHz, VHF/DAB 174 – 230MHz, UHF 470 – 862 MHz o zysku nie mniejszym niż 14 dBi
A0221 A0140 A2670
FM VHF/DAB UHF
Dipol 1RUZ PMB Dipol-4/DAB Dipol Tri-Digit
A0221 A0140 A2670
satelitarne
 • czasze satelitarne paraboliczne lub offsetowe o średnicy nie mniejszej niż 1,20 m
A9670 A9648 A9649
Antena satelitarna Antena satelitarna Antena satelitarna
kompozytowa Laminas OFC-1200P IDLB-STCF 120 cm INVERTO [jasna] IDLB-STCF 120 cm INVERTO [ciemna]
A9670 A9648 A9649
Urządzenia
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 roku precyzuje następujące wymagania dla osprzętu instalacyjnego (rozgałęźniki, odgałęźniki oraz wzmacniacze i multiswitche) w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
 • instalacja ma zapewniać odbiór sygnału satelitarnego z co najmniej dwóch satelitów - sprzęt instalacyjny wykonany w klasie ekranowania A.
Dla budynków wielorodzinnych firma DIPOL proponuje rozwiązania multiswitchowe TERRA. Oferowane rozwiązanie szeroko wykorzystywane jest m.in. na rynku brytyjskim, niemieckim i australijskim. W Polsce, od roku 2004, multiswitche TERRA cieszą się niesłabnącym uznaniem i renomą, a liczba dużych, zbiorczych instalacji SMATV na nich opartych liczona jest w tysiącach.
Multiswitche
Multiswitche są sztandarowym produktem firmy TERRA. Dzięki swojej budowie i parametrom dają możliwość budowania zarówno małych jak i bardzo dużych (2 tys. gniazd) sieci. Instalacja na kilkaset gniazd może wymagać tylko jednego przyłącza do sieci energetycznej. Główna idea sieci, to budowa magistrali sygnałowej i wydzielanie części sygnału do poszczególnych podsieci obsługiwanych przez multiswitche MV-9XXL.
Aktywny tor TV naziemnej. Możliwość regulacji wzmocnienia toru TV naziemnej oraz toru SAT dla dwóch pozycji satelitarnych (osobno dla każdej z 8 par sygnałów IF polaryzacja-pasmo).
Poniżej zestawiono dane techniczne dla multiswitchy MV-908L R70858, MV-912L R70862 oraz MV-916L R70866.
   R70858 R70862  R70866
Nazwa  MV-908L  MV-912L  MV-916L
Kod R70858 R70862 R70866
Liczba wejść 9 9 9
Liczba wyjść 8 12 16
Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400
DVB-T/Radio 47 - 790
Wmocnienie (prekorekcja
ch-ki tłumienia przewodu) [dB]
SAT wyj. 1-16 3...8
DVB-T/Radio wyj.1-8 4...7
wyj. 9-12   3...5
wyj. 13-16   2...3
Regulacja wzmocnienia [dB] SAT 12, krok 4dB
DVB-T/Radio 15, krok 1dB
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB)* [dBμV] 93
Max. poziom sygnału TV naziemnej (IMD3=60dB)* [dBμV] wyj. 1-8 85
wyj. 9-12   83
wyj. 13-16   83
Separacja wejść SAT [dB] > 30
Separacja wyjść [dB]  SAT > 30
 DVB-T > 30
Pobór prądu z odbiornika [mA] < 60
Maksymalny pobór prądu z linii H oraz zewnętrznego źródła zasilania 12 V ... 18 V < 160 mA przy 18 V
Sygnały sterujące 14/18 V, 0/22 kHz, tone burst
lub DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0 lub kompatybilne wersje
Przejście DC przez złącze "AUX18 V" 18 V 1 A max.
Zakres temperatur pracy [ºC] -20...50
Wymiary [mm] 187x135x30 227x135x30 267x135x30
Masa [kg] 1,26 1,26 1,26
Z serii Multiswitchy MV firmy TERRA w ofercie znajdują się również modele: MV-924L R70874 oraz MV-932L R70882
  R70874 https://static.dipol.com.pl/images/pict/r70882l_.gif
Nazwa MV-924L MV-932L
Kod R70874 R70882
Liczba wejść 9 9
Liczba wyjść 24 32
Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400
DVB-T/Radio 47 - 790
Wmocnienie (prekorekcja
charakterystyki tłumienia przewodu) [dB]
SAT wyj. 1-16 2...7
wyj. 17-32 1...5
DVB-T/Radio wyj.1-8 4...7
wyj. 9-16 3...5
wyj. 17-24 2...3
wyj. 25-32 - 1...1
Regulacja wzmocnienia [dB] SAT 12, krok 4dB
DVB-T/Radio 15, krok 1dB
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB)* [dBμV] 93
Max. poziom sygnału TV naziemnej (IMD3=60dB)* [dBμV] wyj. 1-8 85
wyj. 9-16 83
wyj. 17-24 81
wyj. 25-32 - 79
Separacja wejść SAT [dB] > 30
Separacja wyjść [dB] pasmo SAT > 30
pasmo DVB-T > 30
Pobór prądu z odbiornika [mA] < 60
Maksymalny pobór prądu z linii H
oraz zewnętrznego źródła zasilania
12 V ... 18 V < 160 mA przy 18 V
Przejście DC przez złącze "AUX18 V" 18 V 1 A max.
Sygnały sterujące 14/18 V, 0/22 kHz, tone burst lub DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0 lub kompatybilne wersje
Zakres temperatur pracy [ºC] -20...50
Wymiary [mm] 227x135x30 267x135x50
Masa [kg] 1,42 1,86

 

Wzmacniacze
Zastosowanie wzmacniaczy SA-91L/91DL pozwala na budowę rozległych systemów multiswitchowych liczących nawet kilkaset gniazd. Regulacja poziomu sygnałów za pomocą przełączników zapewnia stabilność parametrów w czasie. Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia.
  R70901 R70911
Nazwa SA-91L SA-91LD
Kod R70901 R70911
Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400
DVB-T/Radio 47 - 790
Wzmocnienie [dB] SAT 22
DVB-T/Radio 22
Regulacja wzmocnienia [dB] SAT 0...-15, krok 1dB
DVB-T/Radio 0...-15, krok 1dB
Korekcja ch-ki tłumienia przewodu [dB] SAT 0/3/5/7
DVB-T/Radio 0/6/12/18
Separacja [dB] SAT/SAT 30
SAT/DVB-T 30
Szumy własne [dB] < 9
Max. poziom sygnału TV naziemnej (IMD3=60dB)**** [dBμV] 109
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB)**** [dBμV] 114
Zasilanie innych urządzeń tor syg. V 14V 0,5A max. (włącznik) -
tor syg. H 18V 1.8A* max. (włącznik) -
tor TV naz. 12V 0.1A* max. (włącznik) -
Przejście DC w torze syg. H 2A* max
Povór mocy 230VAC 50/60Hz 7W** 9-18VDC 5W***
Zakres temperatur pracy [ºC] -20...50
Wymiary [mm]  335x135x52 255x135x32
Masa [kg] 1,18 0,9
Odgałęźniki
Odgałęźniki są stosowane w instalacjach multiswitchowych, do wydzielenia z magistrali multiswitchowej (2x4 SAT +1 kabel TV) sygnałów dla podsieci multiswitchowej. Odlewana obudowa zapewnia doskonałe ekranowanie w całym zakresie przenoszonych częstotliwości.
  https://static.dipol.com.pl/images/pict/r70524l_.gif R70525 R70526
Nazwa SD-910 SD-915 SD-920
Kod R70524 R70525 R70526
Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400
DVB-T/Radio 5 - 862
Tłumienie przelotowe [dB] SAT 1,7 1,2 0,9
DVB-T/Radio 1,6 1,2 1,0
Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 8...12 13...17 18...22
DVB-T/Radio 10 15 20
Separacja wejść [dB] SAT/SAT 30
DVB-T/SAT 30
Przejście DC 2A max. 
Zakres temperatur pracy [°C] -20...50
Wymiary [mm] 120x120x51
Masa [kg] 0,9
Rozgałęźniki
Rozgałęźniki są stosowane w instalacjach multiswitchowych, do podziału sygnału z magistrali multiswitchowej. Magistrala z sygnałem z dwóch konwerterów Quatro składa się z ośmiu kabli. Dodatkowo rozgałęźnik dzieli także sygnał TV naziemnej. Odlewana obudowa zapewnia doskonałe ekranowanie w całym zakresie przenoszonych częstotliwości.

   https://static.dipol.com.pl/images/pict/r70523l_.gif  R70529
Nazwa SD-904 SDQ-908
Kod R70523 R70529
Liczba wejść/wyjść 9/18 9/36
Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400
DVB-T/Radio 5 - 862
Tłumienie przelotowe [dB] SAT 4 8
DVB-T/Radio 4 8
Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 4 8
DVB-T/Radio 4 8
Separacja wejść [dB] SAT/SAT 30
DVB-T/SAT 30
Przejście DC 2A max. 
Zakres temperatur pracy [°C] -20...50
Wymiary [mm] 120x120x51  254x120x51
Masa [kg] 0,9 1,4
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 roku precyzuje następujące wymagania przed przepięciami instalacji telewizyjnych w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
 • W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na przetężenie – również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć, wyładowań bezpośrednich i pośrednich.
Skrzynka przeciwprzepięciowa Signal R48606 zaprojektowana została w celu zapewnienia kompleksowej ochrony zbiorczej instalacji telewizyjnej, w szczególności instalacji multiswitchowej. Element pozwala na zabezpieczenie systemu przed skutkami przepięć oraz napięć wyindukowanych w przewodach na skutek wyładowań atmosferycznych.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F Signal
Skrzynka wyposażona została w 12 ochronników R48602 pozwalających na zabezpieczenie:
 • 2 multiswitchowych torów satelitarnych (w sumie 8 przewodów - po 4 pary polaryzacja-pasmo dla każdego z satelitów)
 • 2 torów radiowych (FM, DAB)
 • 2 torów telewizji naziemnej DVB-T (UHF1, UHF2)
Okablowanie
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 roku precyzuje następujące wymagania dla przewodów koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
 • okablowanie kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż 1 milimetr. Do każdej skrzynki mieszkaniowej poprowadzony ma być jeden przewód z multiswitcha (sygnał FM+DVB-T+SAT) oraz drugi z multiswitcha lub z osprzętu sieci kablowej.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [100m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om E1015_100.
Wymagania Charakterystyka Triset-113
Kategoria RG-6 lub wyższa Kable z rodziny Triset-113 są kablami
kategorii RG-6 o podwyższonych parametrach
Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot o gęstości ≥ 77%
Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot 81%
Miedziana żyła wewnętrzna o średnicy
nie mniejszej niż jeden milimetr.
Żyła miedziana o średnicy 1,13 mm
Klasa A Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 90 dB
1...2 GHz ≥ 90 dB
2...3 GHz ≥ 85 dB
Impedancja sprzężeniowa < 5 mΩ/m Impedancja sprzężeniowa < 4,6 mΩ/m
Przewód koncentryczny 75 Om Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Klasa A+ 1.02/4.8/7.0 110 dB [300m]
Przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 1.02/4.8/7.0 75 Om RG-6 Cu E1220_500.
Wymagania Charakterystyka DIPOLNET
Kategoria RG-6 lub wyższa Kabel z rodziny DIPOLNET jest kablem
kategorii RG-6
Podwójny ekran:
- folia aluminiowa
- oplot o gęstości ≥ 77%
Potrójny ekran:
- folia aluminiowa
- oplot 77%
- folia aluminiowa
Miedziana żyła wewnętrzna o średnicy
nie mniejszej niż jeden milimetr.
Żyła miedziana o średnicy 1,02 mm
Klasa A Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 89 dB
1...2 GHz ≥ 90 dB
2...3 GHz ≥ 89 dB
Impedancja sprzężeniowa < 5 mΩ/m Impedancja sprzężeniowa 2,5 mΩ/m
Jeden z doprowadzonych do teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej przewodów współosiowych może być przeznaczony na potrzeby świadczenia usług przez operatorów telewizji kablowej. Ze względu na to, że sieci kablowe stosują przewody koncentryczne również do transmisji usług internetowych, wykorzystując przy tym pasmo tzw. kanału zwrotnego (częstotliwości 5...65 MHz), polecamy stosowanie przewodów o zwiększonej skuteczności ekranowania w paśmie kanału zwrotnego, np. Triset-PROFI E1010 (ekranowanie w paśmie 30-1000 MHz >110 dB - klasa A++).
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120 dB klasa A++ E1010. Miedziany, cynowany oplot zapewnia odporność na utlenianie i zwiększa żywotność kabla w stosunku do rozwiązań opartych na oplotach aluminiowych. Średnia skuteczność ekranowania 120 dB w paśmie kanału zwrotnego; idealny do połączeń w instalacjach cyfrowej telewizji kablowej.
Wymagania Charakterystyka Triset PROFI
Kategoria RG-6 lub wyższa Kabel z rodziny Triset jest kablem
kategorii RG-6 o podwyższonych parametrach
Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot o gęstości ≥ 77%
Potrójny ekran:
pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + miedziany, cynowany oplot 83% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
Miedziana żyła wewnętrzna o średnicy
nie mniejszej niż jeden milimetr.
Żyła miedziana o średnicy 1,13 mm
Klasa A Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Klasa A++ Min. skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz > 105 dB
1...2 GHz > 105 dB
2...3 GHz > 105 dB
Średnia skuteczność ekranowania
0,03...2,4 GHz 120 dB
Impedancja sprzężeniowa < 5 mΩ/m Impedancja sprzężeniowa < 0,9 mΩ/m
Polecany artykuł z Biblioteki:
Instalacja światłowodowa
Szczegółowe wytyczne zawarte w rozporządzeniu:
 • najważniejszym elementem instalacji w każdym budynku będzie pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowana ma być przełącznica światłowodowa, pole krosowe zapewniające zmienne połączenie abonent – wybrany provider oraz punkt przyłączenia wybranych usług multimedialnych.
Okablowanie
 • od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:
tłumienność dla λ =1310..1625 nm ≤ 0,4 dB/km
tłumienność dla λ =1550 nm ≤ 0,25 dB/km
współczynnik dyspersji chromatycznej D ≤ 0,092 ps/nm2*km
nominalna średnica pola modu od 8,6 do 9,5 μm
długość fali odcięcia dla włókna ≤  1260 nm
tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm (1625 nm) ≤ 0,1 dB
Wymienione wyżej parametry odpowiadają włóknom jednomodowym w standardzie G.652.D. Takie włókna należy więc stosować w instalacji. Dopuszczalne jest oczywiście wykorzystanie kabli z włóknami o takich samych parametrach transmisyjnych, ale o zmniejszonym promieniu gięcia, np. G.657.A1/A2.
Przewody spełniające wymienione wyżej parametry:
 
Kod L7812 L76004 L7102
Nazwa Ultimode-BS Ultimode-UNI Ultimode-LB
Liczba włókien 12, 24, 48 4, 8, 12 2, 4
Zastosowanie idealny do budynków wielokondygnacyjnych wewnątrz /
na zewnątrz
wewnątrz
Podstawowym kryterium przy wyborze okablowania światłowodowego dla instalacji budynkowej jest topologia instalacji, w oparciu o którą budowana będzie sieć. Dominują dwa trendy - instalacje bazujące na tzw. kablu łatwego dostępu oraz instalacje gwiaździste, w których stosowany jest najczęściej idealny dla techniki FTTH, 2-włóknowy kabel płaski L7102. Wybór rodzaju topologii uwarunkowany jest zwykle liczbą mieszkań w poszczególnych klatkach oraz na poszczególnych kondygnacjach.
Przełącznice
Podstawowym kryterium doboru przełącznicy w instalacji budynkowej jest sposób jej montażu. Wyróżnić możemy przełącznice naścienne oraz instalowane w szafach RACK. Istotną kwestię stanowi również oczywiście maksymalna liczba włókien, jakie mogą zostać w nich zakończone. Pomijając zastosowania przeznaczone do dużych węzłów telekomunikacyjnych, najpopularniejsze modele przełącznic mieścić mogą od 12 do 72 zakończeń włókien światłowodowych.
 
Kod L5124 L5224 L5448
Nazwa ULTIMODE MT-5xx ULTIMODE MT-6xx Ultimode-LB
Liczba włókien 12, 24, 48 24, 48, 72 48
Montaż RACK RACK naścienny
 • należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC
Wszystkie przełącznice powinny zostać wyposażone w adaptery typu SC/APC, do których podłączane są pigtaile światłowodowe. Dobrą praktyką jest zachowanie jednego standardu włókien w całym torze transmisyjnym.
L3552 L5712 L4222
PG-52S ULTIMODE FAST-05SC/APC A-522S
pigtail (termiczne łączenie światłowodów) wtyk SC/APC (mechaniczne łączenie światłowodów) adapter połączeniowy do puszek, przełącznic itd.
 • tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550 nm
 • w ogólnodostępnych miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym
Splittery
W przypadku, gdy wiadomo, że instalacja światłowodowa ma zostać w całości lub częściowo wykorzystana na rzecz usług świadczonych przy pomocy techniki xPON, możliwe jest zaprojektowanie splitterów optycznych w przełącznicach. Splitter optyczny, analogicznie do rozgałęźników sieci telewizyjnej, dokonuje podziału toru transmisyjnego na kilka dróg. Dostępne na rynku splittery umożliwiają podział na od 2 do 32 gałęzi.
Widok splittera optycznego 1:4 SO-4-7A L36041
Pozostałe splittery optyczne Ultimode:
 • Splitter optyczny ULTIMODE SO-8-7A 1x8 L36081
 • Splitter optyczny ULTIMODE SO-16-7A 1x16 L3616
 • Splitter optyczny ULTIMODE SO-32-7A 1x32 L36321
Puszki abonenckie
Rozporządzenie MTBIGM definiuje elementy składowe toru transmisyjnego od przełącznicy do mieszkaniowej skrzynki teletechnicznej. Może się jednak zdarzyć, że projektant instalacji zaplanuje doprowadzenie światłowodów dalej - do gniazd końcowych. Do zakończenia światłowodów w takiej sytuacji służą puszki abonenckie - najczęściej natynkowe. Niezmiernie istotną kwestię stanowi tutaj bezpieczeństwo - ważne, aby puszka lub gniazdo wyposażone były w osłony złącz lub, aby złącza adapterów skierowane były w dół.
Puszka ULTIMODETB-05W pod lica gniazd naściennych TB-01W i TB-02W
Lico gniazda abonenckiego ULTIMODE TB-02W (1xSC duplex, wewnętrzne)
Puszka ULTIMODETB-05W L53005 oraz lico SC duplex L53002
Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H-2 (wewnętrzna, max 2 spawy, 2 adaptery typu SC simplex, zasłona adapterów)
Puszka abonencka ULTIMODE TB-02H-2 L53022
Okablowanie LAN
Szczegółowe wytyczne zawarte w rozporządzeniu:
 • do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny być doprowadzone co najmniej dwie skrętki komputerowe UTP kategorii 5e lub wyższej
   
Nazwa NETSET UTP kat. 5e
Kod E1408
Normy IEC 61156-6 (2000)
ISO/IEC 11801 (2000) TIA/EIA-568-A (1995)
PN/EN 50173 (1999)
yd/t1019-2001
Certyfikat Instytutu Łączności Pobierz
 • tor transmisyjny utworzony przez przewody oraz osprzęt połączeniowy klasy D
 • jedno z łączy wykorzystane na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, drugie na potrzeby realizacji instalacji domofonowej, dzwonkowej lub podobnej
Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 roku precyzuje następujące wymagania dla telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
 • Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu
Przykłady realizacji instalacji teletechnicznych
zgodnych rozporządzeniem
Przykład realizacji instalacji światłowodej w budynku wielokondygnacyjnym
Przykład realizacji okablowania światłowodowego w budynku wielokondygnacyjnym
kliknij, by ściągnąć schemat w wersji pdf (1,08 MB).
Aby lepiej zrozumieć rozporządzenie, należy posłużyć się przykładem. Za reprezentatywny należy przyjąć przedstawiony powyżej budynek wielorodzinny, 5-kondygnacyjny, mający po 3 mieszkania na piętrze. Oznacza to, że w sumie w budynku należy położyć 30 włókien światłowodowych i do każdego z mieszkań należy doprowadzić 2 zakończenia.
W pomieszczeniu teletechnicznym umieszczono szafę RACK R912012, w której zainstalowano dwa panele światłowodowe ULTIMODE MT-524 L5124 wraz z płytami czołowymi L5541, mogącymi pomieścić w sumie do 48 adapterów SC/APC L4222. Od tyłu szafy doprowadzono zakończenia włókien światłowodowych rozprowadzonych po budynku, a w samych przełącznicach zespawano je wraz z pigtailami SC/APC L3552.

Aby rozprowadzić sygnał informacyjny do każdego z mieszkań wykorzystano kabel łatwego dostępu ULTIMODE BS. Ponieważ kabel występuje w wersji 12 lub 24 włóknowej (odpowiednio L7812 oraz L7824), dla parteru wykorzystano BS-12SM, a dla pozostałych kondygnacji BS-24SM. Na kolejnych piętrach w powłoce kabla wykonano otwory przy pomocy specjalnego noża L5911, a następnie wydzielono po 6 włókien. Otwór w powłoce zabezpieczono specjalnie do tego przeznaczoną osłoną VC-CPC L5350 dla kabla łatwego dostępu. Z osłony, w specjalnej tubie ochronnej VC-TUB L7211 poprowadzono po 2 włókna do każdego z mieszkań.
Zakończenie instalacji w mieszkaniu może być zrealizowane na kilka sposobów - zarówno w przypadku zakończenia instalacji w teletechnicznej skrzynce mieszkaniowej, jak i na gnieździe końcowym. W przypadku zakończenia przewodu w mieszkaniu, najlepszym rozwiązaniem jest montaż małej, dyskretnej puszki z gotowym zakończeniem włókien, które później nie będzie wymagało od użytkownika angażowania dodatkowej ekipy spawającej światłowody - na przykład puszka abonencka ULTIMODE TB-02H L5302, w której pozostawi się pewną rezerwę włókna zespawaną następnie z pigtailem SC/APC L3552 i zakończoną adapterem L4222.
Przykład realizacji instalacji RTV/SAT w budynku wielokondygnacyjnym
Ze względu na liczbę gniazd oraz ich rozmieszczenie w budynkach wyróżnić możemy dwa podejścia planowania instalacji multiswitchowej w wieloklatkowych budynkach wielokondygnacyjnych. W przypadku obiektów, w których sumaryczna liczba gniazd w obrębie jednej podsieci (klatki) jest względnie duża (umownie przyjąć tu można 32 gniazda) rozważyć należy montaż skrzynek piętrowych i umieszczenie w nich multiswitchy doprowadzających sygnał do mieszkań na tej samej kondygnacji.
Do zalet takiego rozwiązania zaliczyć można przede wszystkim małą liczbę przewodów w szachcie kablowym (9 przewodów koncentrycznych niezależnie od sumarycznej liczby mieszkań) oraz podział całej instalacji na małe, niezależne podsieci. Taka segmentacja pozwala na praktycznie zupełne wyeliminowanie większych (dotykających dużej liczby mieszkańców) awarii.
Na powyższym zdjęciu przedstawiono przykład realizacji teletechnicznej skrzynki piętrowej. Odgałęźnik SD-920 R70526 odpowiada za wydzielenie sygnału z 9-cio kablowej magistrali przebiegającej przez wszystkie kondygnacje. Połączenie z multiswitchem MV-908L R70858 zrealizowane zostało przy pomocy szybkozłączy F-F E8242. Jednakowe rozmieszczenie wyjść odgałęźnika i wejść multiswitcha pozwala na szybkie połączenie obu elementów, które w efekcie zajmują mało miejsca. Jest to sprawa kluczowa w przypadku realizacji skrzynek na piętrach w obrębie szachtów. Zasilanie multiswitcha MV realizowane jest po liniach sygnałowych z umieszczonego na innej kondygnacji wzmacniacza SA-91L R70901. Dzięki temu nie jest konieczne doprowadzanie osobnego przewodu zasilającego do skrzynki. W przedstawionej instalacji zastosowano szafkę TPR-21 R90562 o wymiarach 450x350x120 mm.
Przykład realizacji instalacji RTV/SAT w budynku wielokondygnacyjnym –
kliknij, by ściągnąć schemat w wersji pdf (2,2MB).

Przedstawiony na rysunku system multiswitchy magistralnych MSV Terra to najbardziej optymalna z punktu widzenia liczby elementów oraz ułożenia okablowania metoda dystrybucji sygnałów RTV/SAT, przy czym ze względu na niewielką liczbę mieszkań propozycja uwzględnia zastosowanie jednego multiswitcha na jedną podsieć (klatkę). Schemat przedstawia fragment instalacji obejmującej 15 mieszkań w jednej klatce pięciokondygnacyjnego budynku. System zgodnie z wymogami rozporządzenia dystrybuuje sygnał z dwóch satelitów (np. Hotbird oraz Astra) – dwie czasze wyposażone w konwertery typu QUATRO Inverto Black Ultra A98266, sygnał cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T – antena Dipol Tri-Digit A2670, radia FM – antena Dipol 1RUZ PMB A0221 oraz sygnały w paśmie VHF – antena Dipol-4/DAB A0140.
Schemat okablowania zakłada poprowadzenie 11 przewodów koncentrycznych typu Triset-113 E1015 z dachu do zlokalizowanego w piwnicy pomieszczenia teletechnicznego, w którym umieszczone zostały wszystkie urządzenia aktywne. W przypadku obiektów o większej liczbie kondygnacji lub gdy odległość od zestawu antenowego do głównego pomieszczenia teletechnicznego przekracza 25-30 m zalecane jest zastosowanie dodatkowej skrzynki RTV wyposażonej we wzmacniacze i ulokowanie jej bliżej zestawu antenowego (na poddaszu lub najwyższej kondygnacji). Z pomieszczenia teletechnicznego do każdej skrzynki mieszkaniowej doprowadzony jest jeden przewód.
Ze względu na względnie dużą liczbę układanych obok siebie kabli zalecane jest stosowanie przewodów o jak najlepszej klasie ekranowania, polecany jest kabel TRISET-113 E1015.
Więcej o topologiach i schematach okablowania budynków dla instalacji multiswitchowych przeczytać można w artykule Instalacje multiswitchowe – przykładowe schematy
W omawianej instalacji, w pomieszczeniu technicznym umieszczono:
 • zestaw kanałowych wzmacniaczy naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM oraz sygnału VHF – w skład zestawu weszły 2 wzmacniacze at420 Terra R82510 oraz szerokopasmowy wzmacniacz ma400 R82520. Sygnał ze wzmacniaczy wprowadzony został do magistrali multiswitchowej.
 • wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-91L Terra R70901, który oprócz podniesienia poziomu sygnału do poziomu pozwalającego na przesłanie go do wszystkich gniazd może pełnić rolę zasilacza dla wszystkich występujących w instalacji multiswitchy MV – zasilanie odbywa się po liniach sygnałowych.
 • odgałęźnika magistrali multiswitchowej SD-920 Terra R70526 pozwalającego na podłączenie do niej multiswitcha oraz poprowadzenie przewodów do kolejnej podsieci (klatki).
 • multiswitcha MV-916 Terra R70866 wyposażonego w 9 regulowanych wejść oraz 16 wyjść grupowanych pod kątem wzmocnienia sygnału – dla skompensowania tłumienia różnej długości przewodów od urządzenia do skrzynek teletechnicznych/gniazd końcowych.
System multiswitchowy MV Terra jest praktycznie bezawaryjny - objęty jest 4-letnią gwarancją.

Projektowanie - program SatNet Terra
Kluczową kwestią przy doborze sprzętu do instalacji multiswitchowej jest odpowiednie zaprojektowanie instalacji z uwzględnieniem bilansu tłumienia każdego z torów telewizyjnych. Na poniższym rysunku przedstawiono fragment projektu zaprezentowanej powyżej instalacji multiswitchowej, wykonanego w darmowym programie SatNet Terra.
Fragment projektu instalacji multiswitchowej wykonanego w programie SatNet Terra
Cechy aplikacji SatNet Terra:
 • projekt kompletnej instalacji telewizji naziemnej oraz satelitarnej
 • uwzględnienie indywidualnych parametrów wszystkich urządzeń i kabli
 • wybór parametrów kabla z zadeklarowanej tabeli lub podanie konkretnych wartości
 • uwzględnianie w wyliczeniach długości kabli
 • deklarowanie poziomów sygnału na wejściu instalacji - z konwertera SAT i anteny DVB-T
 • automatyczny bilans tłumienia toru DVB-T oraz SAT dla różnych częstotliwości z całego pasma
 • możliwość ręcznej korekty automatycznie dobranych wzmocnień multiswitchy
 • automatyczny dobór elementów pasywnych (rozgałęźniki, odgałęźniki)
 • sygnalizacja poprawnego poziomu sygnałów na wszystkich urządzeniach i gniazdach
 • druk gotowych projektów
Dzięki pakietowi przygotowanych przez nas rysunków (pliki .dwg) dla urządzeń Terra, zaprojektowane przy pomocy aplikacji SatNet instalacje mogą zostać wiernie odwzorowane w budowlanych projektach wykonawczych. Pliki .dwg są do pobrania w kartach katalogowych w zakładce Pliki do pobrania np..
Przykład realizacji instalacji LAN w budynku wielokondygnacyjnym
Przykład realizacji instalacji LAN w budynku wielokondygnacyjnym
kliknij, by ściągnąć schemat w wersji pdf
Do każdej teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej doprowadzone są dwie skrętki komputerowe NETSET UTP E1408. Łączą one mieszkania ze zlokalizowanym w pomieszczeniu teletechnicznym punktem styku z publiczną siecią telekomunikacyjną (jeden z przewodów może zostać zaadaptowany na przykład na potrzeby wykonania instalacji domofonowej). Przewody w skrzynkach mieszkaniowych zakończyć można na dwuportowym patch panelu takim, aby umożliwić łatwe połączenie z przewodem poprowadzonym już w mieszkaniu.
Schodzące szachtem kablowym skrętki wprowadzone są na 24-portowe patch panele kat. 5e R9120316 (w zależności od liczby mieszkań mogą one być odpowiednio większe bądź mniejsze) zainstalowane w szafie RACK. Korzystający z tej infrastruktury dostawcy usług (ISP) będą mogli podłączać do patchpaneli wyjścia doinstalowanych w szafie switchy.
Przykład realizacji instalacji sieci kablowej w budynku wielokondygnacyjnym
Przykład realizacji instalacji sieci kablowej w budynku wielokondygnacyjnym
kliknij by ściągnąć schemat w wersji pdf.
Przykład realizacji instalacji teletechnicznych
zgodnych rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Przykład realizacji instalacji teletechnicznych zgodnych z wymogami rozporządzenia
w wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym - instalacja światłowodowa, telewizyjna oraz LAN.
Kliknij, by ściągnąć schemat w wersji pdf (2,5 MB).
Instalacja obejmująca 3 klatki.
Jedno główne pomieszczenie teletechniczne (klatka środkowa),
mniejsze szafki/skrzynki w pozostałych klatkach.
Kliknij, by ściągnąć schemat w wersji pdf.