Telewizyjne instalacje hotelowe - stacje czołowe, wzmacniacze

Na wstępie warto podkreślić fakt, iż w przypadku hoteli/pensjonatów, w których system telewizji bazuje na stacji czołowej, bez większego znaczenia jest ilość pokoi (gniazd) w instalacji. Na cenę stacji rzutuje bezpośrednio liczba oraz rozmieszczenie kanałów na transponderach satelitarnych. Ilość gniazd wpływać może jedynie na konieczność zainwestowania w dodatkową infrastrukturę aktywną (wzmacniacze) – stanowi to jednak zwykle niewielki procent kosztów stacji. Jest to zasadniczy problem przy tworzeniu kosztorysu dla tego typu inwestycji. Inwestor nie wie często na jakie programy się zdecydować oraz jaka lista programów da optymalny efekt w kosztorysie. Wychodząc naprzeciw tym problemom tworzymy niniejszy poradnik dla zainteresowanych tą tematyką hotelarzy oraz instalatorów. Prezentujemy w nim m.in. przykłady praktycznych rozwiązań dla stacji czołowych dla różnej liczby programów, profilu gości, itd.
Instalacja dystrybuująca kanały naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T
Właściciele nowobudowanych hoteli oraz pensjonatów, zaopatrujący pokoje swoich obiektów w telewizory z wbudowanym tunerem naziemnej telewizji cyfrowej (kompatybilnym z MPEG-4) zadbać muszą jedynie o właściwe dostarczenie sygnału od anteny do gniazd. Zrealizować to można poprzez zastosowanie odpowiedniego do warunków sygnałowych wzmacniacza oraz ilości gniazd.
W przypadku mniejszych pensjonatów, czy hoteli liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu gniazd telewizyjnych i położonych w miejscach z dobrym sygnałem, zasadnym będzie zastosowanie jednego ze wzmacniaczy kanałowych Telmor.
Z punktu widzenia instalatora najciekawszą propozycją będzie tu model WWK-951 R89861 z możliwością cyfrowego przestrajania kanałów. Oferuje on również największe wzmocnienie wynoszące około 45dB w paśmie UHF, co przekłada się na realizację instalacji obejmującej większą liczbę gniazdek (około 60, choć liczba ta zależna jest od rodzaju i typów zastosowanych w instalacji elementów pasywnych oraz okablowania) bez stosowania dodatkowych wzmacniaczy.
W przypadku dużych obiektów oraz w sytuacjach, gdy hotel położony jest na obszarze o słabszej dostępności sygnału lub sygnał ten jest zakłócany na przykład przez inne nadajniki, zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu wzmacniaczy kanałowych Terra. Dzięki wysokiej selektywności, przetworzony i wzmocniony przez nie sygnał daje podstawę do budowania większych systemów.
W skład systemu wchodzą:
  • R82510 - at420 - podwójny panel wzmacniacza kanałowego
  • R82511 - at440 - poczwórny panel wzmacniacza kanałowego
  • R82520 - ma400 - szerokopasmowy wzmacniacz o wysokim poziomie wyjściowym i pasmowych wejściach FM oraz VHF
  • akcesoria: zasilacz, taśma zasilania, mostki połączeniowe, itd.
Cyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at420 TERRA
at420 R82510
Cyfrowy czterokanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at440 TERRA
at440 R82511
Wielowejściowy wzmacniacz FM/VHF/UHF ma400 Terra
ma400 R82520
W obiektach hotelowych spotkać możemy zazwyczaj jeden z dwóch typów okablowania budynków:
  • topologia gwiazdy, w której wszystkie przewody z gniazd TV w pokojach doprowadzone są do jednego punktu centralnego (strych, piwnica, serwerownia, itp.) - mniejsze obiekty,
  • topologia rozgałęźno-odgałęźna, w której sygnał dzielony jest na logiczne podsieci obejmujące daną grupę pokoi (np. piętro lub skrzydło budynku) – zazwyczaj obiekty większe, sygnał jest wówczas dodatkowo wzmacniany na początku danej podsieci.
Modularność systemu wzmacniaczy Terra pozwala na elastyczne dopasowanie go do obu typów instalacji.
W pierwszym przypadku, gdy sygnał dzielony jest na kilkadziesiąt torów już w punkcie centralnym, należy zadbać o względnie wysoki poziom sygnału. Zastosowanie w jednym szeregu wzmacniaczy kanałowych at420 R82510 / at440 R82511 oraz szerokopasmowego wzmacniacza ma400 R82520 o poziomie wyjściowym wynoszącym 117dBμV umożliwi podział sygnału na nawet 100 gniazd.
W przypadku większej ilości gniazd, prowadzenie wszystkich przewodów do punktu centralnego jest mało praktyczne oraz nieekonomiczne. Wówczas zasadnym jest podzielenie sygnału na kilka logicznych podsieci oraz dodatkowe wzmocnienie sygnału na wejściu każdej z nich.
W takiej sytuacji jako wzmacniacze wejściowe znakomicie posłużyć mogą dwukanałowe at420 R82510 oraz czterokanałowe at440 R82511 o poziomie wyjściowym wynoszącym 82 dBμV. Poziom taki pozwala na bezproblemowy podział sygnału na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt podsieci (gniazd). Na poniższym schemacie przedstawiono typową instalację telewizji naziemnej DVB-T w hotelach.
Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFAntena radiowa Dipol 1RUZ PM BWielowejściowy wzmacniacz FM/VHF/UHF ma400 TerraZasilacz HDR-60-12 12V/4.5A do urządzeń serii at/mt/ma TerraCyfrowy czterokanałowy wzmacniacz DVB-T z AGC at440 TERRAGniazdo końcowe Signal RTVAntena telewizyjno-radiowa DIPOL  7/5-12 DVB-T/T2 DABCyfrowy dwukanałowy wzmacniacz DVB-T (pasmo VHF) z AGC at422 TERRARozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalRozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalRozgałęźnik TV dwudrożny R-2 SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) SignalOdgałęźnik TV 4-krotny O-4-12dB (5-1000MHz) Signal IN 2-WAY SPLITTER5-1000MHz OUT OUT