System kontroli dostępu Hikvision

Spis treści
1. Czym jest system kontroli dostępu?
Zadaniem systemu kontroli dostępu jest zapewnienie dostępu do określonych stref osobom do tego uprawnionym oraz ograniczenie dostępu do stref chronionych osobom, które nie powinny się tam znajdować. Sercem systemu jest kontroler w którym przechowywana jest historia zdarzeń, hasła, zaprogramowane transpondery (karty, breloki), itp. On również realizuje funkcję sterowania elektrozaczepem lub zworą w zależności od nadanych użytkownikowi uprawnień. Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą urządzeń wejściowych podłączonych do kontrolera, takich jak czytniki (Mifare, Unique, biometryczne, twarzy), klawiatury, terminale, wideoterminale, itp. Do kontrolera podłącza się również kontaktron, który informuje o statusie drzwi. Niezbędnym elementem każdego systemu kontroli dostępu jest awaryjny przycisk wyjścia, który pozwala na otwarcie drzwi od strony chronionej w nagłych sytuacjach. Chronione przejście może być kontrolowane jednostronnie, gdzie identyfikacja użytkownika następuje tylko na wejściu a na wyjściu zamontowany jest przycisk otwierania lub klamka, oraz dwustronnie, gdzie zarówno na wejściu jak i na wyjściu zamontowane jest urządzenie wejściowe (np. czytnik) pozwalające na identyfikację użytkownika. System kontroli pozwala w łatwy sposób zarządzać uprawnieniami użytkowników w celu kontroli wejścia do określonych stref.
2. Przejście jedno i dwustronnie kontrolowane?
Poniżej przedstawione zostały schematy systemu kontroli dostępu dla przejścia jednostronnie i dwustronnie kontrolowanego. Sercem systemu jest kontroler do którego podłączone są wszystkie urządzenia i który realizuje funkcje sterowania. Od strony wejściowej (zewnętrznej) zamontowany został czytnik z klawiaturą pracującą w standardzie Mifare (13,56 MHz). Od strony wyjściowej (wewnętrznej) w przypadku przejścia jednostronnie kontrolowanego, może być zamontowana klamka lub przycisk wyjścia. W przypadku przejścia dwustronnie kontrolowanego na wyjściu zamontowany został również czytnik z klawiaturą pracujący standardzie Mifare (13,56 MHz). Jako element wykonawczy, który pozwala na zwolnienie drzwi po przejściu procesu autoryzacji został zamontowany elektrozaczep rewersyjny (zamiast elektrozaczepu rewersyjnego w zalezności od wymagań może zostać zamontowana zwora elektromagnetyczna, zwykły elektrozaczep lub przeciwpożarowy). Elektrozaczep podłączony został do kontrolera poprzez awaryjny przycisk wyjścia, umożliwiający ich otwarcie w awaryjnej sytuacji. Na drzwiach zamontowany również został kontaktron, który informuje o statusie drzwi.
3. Urządzenia wykorzystywane w kontroli dostępu.
Kontrolery występują jako urządzenia 1, 2 lub 4-przejściowe z możliwością kontroli przejścia z 1 lub 2 stron. Kontrolery mogą być łączone ze sobą tworząc duży system. Ich obsługa odbywa się za pomocą aplikacji klienckiej iVMS-4200 lub Hik-Central. Do kontrolerów za pomocą obsługiwanych magistrali (DS-KD26xx - RS-485 i Wigand, DS-KD28xx - wyłącznie Wigand) podłączane są urządzenia pozwalające na autoryzację (czytniki, terminale, wideoterminale, itp). Dodatkowo kontrolery z serii DS-KD26xx posiadają wbudowany zasilacz i możliwość podłączenia akumulatora 7 Ah.
Kontroler dostępu (1 - drzwiowy) DS-K2601T(O-STD) Hikvision
Kontroler dostępu (1 - drzwiowy)
DS-K2601T(O-STD) G75014
Kontroler dostępu (1 - drzwiowy) DS-K2801 Hikvision
Kontroler dostępu (4 - drzwiowy)
DS-K2804 G75024
Terminale lub wideoterminale kontroli dostępu to urządzenia, które mogą być wyposażone w kamerę, czytnik transponderów, czytnik linii papilarnych, klawiaturę, wyświetlacz LCD, itp. Posiadają wbudowany kontroler dzięki czemu mogą pracować jako urządzenia autonomiczne. Do nich bezpośrednio podłącza się czytnik, przycisk wyjścia, kontaktrony, elektrozaczep lub zworę, itp. za pomocą dedykowanych wejść, wyjść i magistrali komunikacyjnych. Niektóre terminale mogą również współpracować z innymi kontrolerami.
Autonomiczny wideoterminal kontroli dostepu DS-K1T500S Hikvision
Autonomiczny wideoterminal kontroli dostępu DS-K1T500S G76154
Autonomiczny terminal kontroli dostępu z wyświetlaczem LCD, czytnikiem Mifare i odcisków palców DS-K1T804BMF Hikvision
Autonomiczny terminal kontroli dostępu DS-K1T804BMF G76364
Czytniki w systemie kontroli dostępu są urządzeniami, które pozwalają na autoryzację użytkownika przy wejściu lub wyjściu z danej strefy. Czytniki mogą być podłączane do kontrolera za pomocą magistrali RS-485 lub Wiegand. W zależności od modelu, mogą obsługiwać transpondery w standardzie Mifare (13,56 MHz) lub Unique (125 kHz) i posiadać wbudowaną klawiaturę.
Czytnik zbliżeniowy Mifare DS-K1102AM Hikvision
Czytnik zbliżeniowy Mifare
DS-K1102AM G75362
Czytnik zbliżeniowy Mifare z klawiaturą DS-K1107AMK Hikvision
Czytnik zbliżeniowy Mifare z klawiaturą DS-K1107AMK G75662
Elektrozaczepy i zwory są urządzeniami elektromagnetycznymi, które służą do zdalnego przewodowego odryglowania drzwi i furtek. Zarówno elektrozaczepy jak i zwory są wykorzystywane w systemach kontroli dostępu. Elektrozaczepy różnią się między sobą trybami pracy (NC - normalnie zamknięty, NO - normalnie otwarty (rewersyjny)) i funkcjonalnością (regulacja szczęki, pamięć, blokada, itp.). Podczas doboru elektrozaczepu do pracy w systemach kontroli dostępu należy szczególnie zwrócić uwagę na wymagania dotyczące danej instalacji (praca ciągła, wymagania przeciwpożarowe a w przypadku zwór siła trzymania, itp).
Elektrozaczep XS12UP HARTTE wąski, 12 V AC/DC z pamięcią BIRA
Elektrozaczep XS12R HARTTE
wąski, rewersyjny
G74232
Zwora elektromagnetyczna MG300.180SR HARTTE (mont. nawierzchniowy, monitoring zamknięcia, siła trzymania 180 kg) Bira
Zwora elektromagnetyczna MG300.300SL
HARTTE G76859
Przyciski wyjścia są urządzeniami montowanymi w systemach wideodomofonowych i kontroli dostępu od strony wyjścia. Po wyzwoleniu przycisku, kontroler lub stacja bramowa wideodomofonu otrzymuje informację na podstawie której chronione drzwi zostają odryglowane. Dodatkowo w systemie kontroli dostępu montuje się się awaryjny przycisk wyjścia, który pozwala na odryglowanie drzwi w nagłych sytuacjach.
Przycisk wyjścia DS-K7P01 Hikvision
Przycisk wyjścia zbliżeniowy
DS-K7P03 G77158
Przycisk pożarowy DS-K7PEB(Red) Hikvision
Przycisk ewakuacyjny DS-K7PEB(Green)
G77194