Symbole w instalacjach antenowych

Wykaz oznaczeń i symboli graficznych stosowanych w schematach antenowych instalacji zbiorczych
Wykorzystano normę PN - 79/T - 05210 Antenowe instalacje zbiorcze. Ogólne wymagania i badania. PKNMiJ Warszawa 1980, przy czym dodano kilka nowych symboli.
Uwaga: norma jest obecnie nieaktualna, zastąpił ją Załącznik nr. 21 do rozp. Ministra Łączności z dnia 4 IX 1997 Wymagania techniczne dotyczące elementów składowych telewizji kablowej, Warszawa 1997, w którym brak jest oznaczeń i symboli stosowanych w instalacjach zbiorczych i sieciach kablowych.
antena odbiorcza
antena odbiorcza DSK zawierająca układ dopasowujący
antena odbiorcza DSKU zawierająca układ dopasowujący
antena dipolowa zawierająca układ dopasowujący
uziemienie przeciwporażeniowe
listwa, szyna uziemiająca
tłumik stały
tłumik nastawny
tłumik regulowany, lub przystosowany do regulowania
korektor stały charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowej
korektor nastawny charakterystyki amplitudowo–częstotliwościowej
zwrotnica
układ dopasowujący, transformator impedancji
filtr dolnoprzepustowy
filtr górnoprzepustowy
filtr środkowoprzepustowy, zakresowy lub kanałowy
filtr środkowozaporowy
rozgałęźnik dwukrotny
rozgałęźnik trzykrotny
rozgałęźnik czterokrotny
rozgałęźnik pięciokrotny
rozgałęźnik sześciokrotny
rozgałęźnik ośmiokrotny
element oddzielający
zwrotnica zasilania zdalnego
odgałęźnik jednokrotny
odgałęźnik dwukrotny
odgałęźnik trzykrotny
odgałęźnik czterokrotny
odgałęźnik pięciokrotny
odgałęźnik pięciokrotny, nieprzelotowy
odgałęźnik sześciokrotny
odgałęźnik ośmiokrotny
odgałęźnik dziesięciokrotny, nieprzelotowy
gniazdo abonenckie
gniazdo abonenckie z rezystorem zakończeniowym
zakończenie linii przesyłowej rezystorem zakończeniowym
wzmacniacz
wzmacniacz z ustawianym wzmocnieniem
wzmacniacz z regulowanym wzmocnieniem
przemiennik częstotliwości
zasilacz
stabilizator
Polecamy również stronę poświęconą schematom instalacji