Separacja między wyjściami rozgałęźników

Polecamy również stronę Rozgałęźniki i odgałęźniki
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Separacja pomiędzy wyjściami rozgałęźników (tłumienie przenikowe) jest bardzo ważnym parametrem. Decyduje ona o wielkości przenikania zakłóceń pomiędzy elementami sieci podłączonymi do wyjść tego samego rozgałęźnika, jest oczywiste że dążymy do maksymalizacji tego parametru.
Zazwyczaj rozgałęźniki posiadają katalogową separację pomiędzy wyjściami rzędu 20-25 dB. Warto wiedzieć że producenci podają (a przynajmniej powinni) minimalna separację. Okazuje się że, ze względu na budowę wewnętrzną, separacja jest różna pomiędzy różnymi wyjściami i są takie pary wyjść gdzie separacja jest większa i sięga nawet 50 dB. Praktycznym wnioskiem jest możliwość minimalizacji zakłóceń w sieci, poprzez dobór wyjść do których dołączamy dalsze części sieci.
Poniżej zamieszczono uproszczone schematy blokowe rozgałęźników wraz z rozmieszczeniem wyprowadzeń na typowych obudowach. Pomimo, że prawie wszyscy producenci stosują ten sam rozkład wyprowadzeń i podobną budowę wewnętrzną, zawsze przed podłączeniem należy sprawdzić, czy zachowanie rozgałęźnika jest takie jak pożądane.
Wewnętrzna budowa rozgałęźnika dwuwyjściowego.
Wewnętrzna budowa rozgałęźników trójwyjściowych.
W przypadku tych rozgałęźników występują dwie wersje. Jedna z nich charakteryzuje się prawie identyczną separacją pomiędzy wszystkimi wyjściami, natomiast druga ma większą separacje pomiędzy skrajnymi wejściami. Oczywiście dotyczy to rozgałęźników o identycznym tłumieniu na każdym wyjściu. W przypadku rozgałęźników o nierównomiernym tłumieniu, separacja pomiędzy wyjściami o takim samym tłumieniu, zazwyczaj wynoszącym 7 - 8 dB, wynosi około 20 dB, a pomiędzy nimi, a wyjściem o mniejszym tłumieniu, przeważnie 4 dB, około 24 - 28 dB.
Wewnętrzna budowa rozgałęźnika czterowyjściowego
Wewnętrzna budowa rozgałęźników sześciowyjściowych
Także i w przypadku tych rozgałęźników występują dwie wersje. Pierwsza z ma się identyczną separacją pomiędzy parami wyjść, natomiast druga ma większą separację pomiędzy skrajnymi wejściami.
Wewnętrzna budowa rozgałęźnika ośmiowyjściowego.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę że takie zachowanie rozgałęźników, mimo iż częste, nie zawsze musi być regułą w każdym typie rozgałęźnika, każdego producenta.
Polecamy również stronę Rozgałęźniki i odgałęźniki