Rozprowadzanie sygnałów cyfrowych w sieciach kablowych

Ograniczenia w ilości rozprowadzanych programów analogowych do kilkudziesięciu, powodują wzrost zainteresowania technikami cyfrowymi w telewizjach kablowych.
Modulacja QAM
Modulacja QAM jest optymalnym rodzajem modulacji dla sieci kablowych. QAM wykorzystuje pasmo hyperband (kanały S) i UHF. Ze względu na kompatybilność z obowiązującym rastrem kanałowym i wymagana przepływność przyjęto iż szerokość pasma kanału w którym stosowana jest modulacja QAM wynosi 8 MHz. Wykorzystując kompresję MPEG-2, podobnie jak w telewizji satelitarnej, można przesłać w jednym kanale do 8 programów telewizyjnych. Dla przypomnienia, w telewizji analogowej wykorzystującej modulację FM, jeden kanał umożliwia przesłanie tylko jednego programu.
Oczywiście, istnieje możliwość wspólnego rozprowadzania programów cyfrowych i analogowych. Zazwyczaj programy emitowane cyfrowo zajmują kanały S17-S38.
Modulacja QPSK.
Satelitarna telewizji cyfrowa, stosująca modulację QPSK i kompresję MPEG-2, także pozwala na przesłanie do 8 programów na jednym transponderze. W związku z tym, iż QPSK jest modulacją czterowartościową modulacją fazy i wymagana przepływność sięga 40 Mb/s, szerokość pasma transpondera wynosi 36 MHz.
Transmodulacja QPSK - QAM.
Cyfrowa telewizja satelitarna często oznaczana jest skrótem DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite), kablowa DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable), naziemna DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
Różnica szerokości kanałów w telewizji satelitarnej i kablowej uniemożliwia proste przesunięcie jednego transpondera z zakresu pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej w zakres stosowany w telewizji kablowej.
Oznacza to że, jeśli chcemy wprowadzić do sieci kablowej jeden transponder, to niezbędna jest zmiana modulacji na QAM, która pozwala, przy węższym paśmie, osiągnąć większe prędkości transmisji niż QPSK. Oczywiście, nic za darmo, im bardziej skomplikowana modulacja tym większy wymagany odstęp sygnał/szum, który gwarantuje nieprzekraczalną stopę błędu 9*10-6.
Cyfrowa telewizja satelitarna często oznacza jest skrótem DVB-S (Digital Video Broadcasting - Sattelite), a kablowa DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable).
W tabeli zamieszono wymagane poziomy sygnału, odstępy C/N oraz minimalna bitową stopę błędów wymagana dla prawidłowego odbioru programów z modulacją QAM. Dla porównania zamieszczono też dane dla innych rodzajów modulacji.
    Telewizja Radio
    AM 64QAM FM QPSK FM
    analogowa naziemna cyfrowa kablowa analogowa satelitarna cyfrowa satelitarna analogowe n
Poziom dBuV 57-80 45-70 44-77 45-70 40-70
C/N dB >43 >28 >15 >11 >38
BER   - 9*10-6 - 9*10-6 -
istota transmodulacji QPSK-QAM
Zaletą rozwiązania jest pełna przeźroczystość dla strumienia danych, to znaczy bez stosowania dodatkowych urządzeń można przetwarzać zarówno programy kodowane jak i niekodowane.
Transmodulatory.
Takie urządzenia oferuje wiele firm, między innymi Alcad, Hirchmann, Kathrein i Fagor.
Alcad produkuje transmodulatory TQ-501, w przeciwieństwie do paneli stacji QAM-2000, tu jeden panel obsługuje jeden transponder. Zaletą urządzenia jest możliwość pracy na częstotliwościach od 47 do 862 MHz, czyli kanałach S1-69.
Niezwykle ciekawa, pod względem jakościowym i cenowym, stacja CSE 2000 firmy Hirschmann posiada możliwość wyposażenia w moduły CHD 2000Q, pracujące na kanałach S1-69. Oczywiście droższa i o lepszych parametrach stacja CSE 3200 także ma możliwość wyposażenia w transmodulatory CDQ 3935 i CDQ 3940.
Stacja UFO-Compact firmy Kathrein może być wyposażona w panele UFO 385 pracujące w kanałach S17-37.
SDT 6300, SDT 7300, SDT 6400 i SDT 7400 to transmodulatory hiszpańskiego Fagora stosowane w dużych sieciach kablowych.
Krótki przegląd transmodulatorów pokazuje że na rynku nie ma problemu z wyposażeniem stacji czołowej. Jednak jak zaznaczono wcześniej do odbioru, jest potrzebny też specjalny tuner kablowy.
Cyfrowe tunery do telewizji kablowych.
Wadą jest konieczność posiadania przez każdego użytkownika własnego tunera DVB-C. Hirschmann oferuje tuner CSR 3402 QAM, także Nokia produkuje tuner Mediamaster C.
Rozwiązania praktyczne.
Przedstawiony schemat jest typowym przykład konfiguracji instalacji rozprowadzającej programy cyfrowe. Widać że rozprowadzanie tych programów nie wymaga zmian w okablowaniu czy wymiany wzmacniaczy. Generalnie każda sieć spełniająca wszelkie wymagania stawiane sieciom kablowym rozprowadzającym programy analogowe, może zostać łatwo przystosowana do dystrybucji programów cyfrowych. Zakładając maksymalne wykorzystanie sieci, czyli 60 kanałów, można osiągnąć pojemność 480 programów.
schemat instalacji z wykorzystaniem transmodulacji QPSK-QAM
Perspektywy rozwiązań cyfrowych w sieciach kablowych.
Praktycznie, rozpowszechnienie tego sposobu dystrybucji programów w sieciach kablowych jest małe, w Polsce jedynie sieć Aster City wykorzystuje ten rodzaj transmisji.
Według naszej oceny, bierze się to z ekspansji platform cyfrowych i stosowanego przez nie dotowania, czy wręcz rozdawania tunerów za darmo.
Kolejnym problemem jest fakt, iż posiadacz np. tunera Polsatu ma zaraz po kupieniu odbiornika do dyspozycji prawie 500 programów na ponad 50 transpoderach, podczas gdy w telewizji kablowej na początku będą to dwa do czterech transponderów, z perspektywą zwiększenia do kilkunastu.
Następny problem, to brak legalnego możliwości zakupu kart Cyfry + oraz Polsatu Cyfrowego, co uniemożliwia odbiór tych programów w sieciach kablowych za pomocą tunerów kablowych. Warto zaznaczyć, iż tunery kablowe z reguły posiadają kieszenie dla modułów dostępu warunkowego, a zatem w perspektywie brak jest technicznych przeszkód w odbiorze programów kodowanych.