Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]

Wsparcie

Masz pytania lub uwagi?

Opis szczegółowy

Wysokiej klasy kabel koncentryczny stosowany w instalacjach indywidualnych i zbiorczych. Polecany w szczególności dla operatorów i instalatorów sieci kablowych oraz rozbudowanych instalacji multiswitchowych.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Żyła wewnętrzna wykonana z drutu miedzianego o średnicy 1,13 mm oraz potrójny ekran (pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + oplot 83% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza).
Cechy wyrózniające:
 • kabel klasy A++,
 • niska tłumienność,
 • znakomite dopasowanie,
 • bardzo wysoka skuteczność ekranowania,
 • miedziany, cynowany oplot odporny na utlenianie,
 • dwie folie ekranujące: Al/PET/SY oraz Al/PET,
 • dielektryk spieniony fizycznie,
 • bardzo niska impedancja sprzężeniowa –kabel dedykowany do sieci HFC/CATV.
Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Zalecany dobór klasy palności kabla w zależności od klasy pożarowej budynku lub jego strefy
Rodzaj budynku Budynki jednorodzinne
do 3 kondygnacji
Budynki
mieszkalne
lub strefy pożarowe ZL I-V
drogi ewakuacyjne
klasa palności
kabla

podstawowa

Eca

E1015 TRISET

trudnozapalny

Dca-s2, d1, a1

E1016 TRISET PLUS

niezapalny

B2ca-s1a, d1, a1

E1020 TRISET B2CA

Strefy pożarowe ZL obejmują budynki lub części budynków:
 • ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
 • ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
 • ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
 • ZL IV - mieszkalne;
 • ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
Więcej o klasach palności kabli można przeczytać Dyrektywa CPR - nowy porządek kablowy
Przewody marki TRISET są zgodne z dyrektywą CPR oraz spełniają europejską normę EN 50575, która określa wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli jako materiałów budowlanych.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI E1010 został przebadany w jednostce notyfikowanej L.S. Fire Testing Institute Srl o numerze 2479 i uzyskał klasę Eca reakcji na ogień.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI spełnia normę EN50117 i jest zgodny ze standardem klasy A++ w całym paśmie transmisyjnym w przedziale częstotliwości 5 - 2400 MHz.
Przewód TRISET PROFI E1010_100 jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku w zakresie okablowania dedykowanego do instalacji RTV/SAT.
Posiada deklarację zgodności z dyrektywą RoHS.
Rozporządzenie MTBiGM z dnia 6 listopada 2012 r w § 192e pkt 4 precyzuje następujące wymagania dla przewodów koncentrycznych w instalacjach teletechnicznych budynków zbiorowego zamieszkania:
Wymagania Charakterystyka Triset PROFI
Kategoria RG-6 lub wyższa Kabel z rodziny Triset jest kablem
kategorii RG-6 o podwyższonych parametrach
Podwójny ekran:
folia aluminiowa + oplot o gęstości ≥ 77%
Potrójny ekran:
pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka + miedziany, cynowany oplot 83% + druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
Miedziana żyła wewnętrzna o średnicy
nie mniejszej niż jeden milimetr.
 Żyła miedziana o średnicy 1,13mm
Klasa A Skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz ≥ 85 dB
1...2 GHz ≥ 75 dB
2...3 GHz ≥ 65 dB
Klasa A++ Min. skuteczność ekranowania
0,03...1 GHz > 105 dB
1...2 GHz > 105 dB
2...3 GHz > 105 dB
Średnia skuteczność ekranowania
0,03...2,4 GHz 120 dB
Impedancja sprzężeniowa < 5 mΩ/m Impedancja sprzężeniowa < 0,9 mΩ/m
Przewód sprzedawany jest w ilościach nominalnych:
Triset PROFI E1010_100 posiada 83% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.
Wartość pokrycia przewodu oplotem (83%) pozostaje w zgodzie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
TRISET PROFI E1010 został zaprojektowany i wykonany z myślą o instalacjach sieci szerokopasmowych. Ze względu na swoją konstrukcję (podwójna folia, miedziany cynowany oplot o wysokim stopniu pokrycia) przewód cechuje wysoka skuteczność ekranowania definiowana przez impedancję sprzężeniową <0.9 [mΩ/m]. Jest to szczególnie istotne w sieciach HFC/CATV świadczących usługę dostępu do sieci Internet.
Wysoka skuteczność ekranowania ( średnia 120dB) zachowana jest w całym paśmie 5-2400 MHz, czyni ten przewód niezwykle bezpiecznym dla instalacji multiswitchowych z rozbudowanymi magistralami kablowymi. Miedziany, cynowany oplot zapewnia odporność na utlenianie i zwiększa żywotność kabla w stosunku do rozwiązań opartych na oplotach aluminiowych.
Kabel został wykonany z zachowaniem ostrych rygorów jakościowych, z małymi dopuszczalnymi odchyłkami od parametrów nominalnych.
Dla zabezpieczenia minimalnego promienia gięcia przewodu umieszczane w ścianach przewody powinny być układane w rurkach/peszlach.
Ekranowanie przewodu TRISET PROFI w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz
oraz wymagania dla klasy A++.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Impedancja sprzężeniowa przewodu TRISET PROFI w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A++.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Tłumienie kabla w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Tłumienność odbić kabla w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]

Prędkość propagacji sygnału w kablu w przedziale częstotliwości 5-2400 MHz.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Wzrost tłumienności kabla nie przekracza 5% wartości parametrów początkowych.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Kable koncentryczne podlegają naturalnemu procesowi starzenia co owocuje zwiększaniem tłumienności. Jakość kabla w procesie przyspieszonego starzenia definiuje norma IEC68-2 część 3. Triset całkowicie ją spełnia i na tej podstawie zostaje udzielona gwarancja 5 letnia.
Dane Techniczne
Nazwa TRISET PROFI
Kod E1010
  dokladność
Rdzeń miedziany
Średnica mm 1,13 +/- 0,01
Dielektryk fizycznie spieniany
Średnica dielektryka mm 4,80 +/- 0,1
Owalność (odkształcenie od przekroju kołowego)  +/- 2%  
Pierwsza folia Al/PET/SY przyklejona do dielektryka
Wymiary µm 25/12/25  
Grubość całkowita µm 62  
Oplot
Materiał cynowana miedź
Średnica drutu mm 0,10 +/- 0,01
Liczba drutów szt 24 x 7  
Kąt nawinięcia stopnie 23  
Pokrycie % 83  
Druga folia Al/PET przyklejona do płaszcza
Wymiary µm 12/15  
Grubość całkowita µm 27  
Typ ułożenia S-typ
Płaszcz
Materiał PVC
Grubość mm 0,8 +/- 0,1
Średnica mm 6,9 +/- 0,1
Kolor Biały (RAL 9010)
Parametry elektryczne
Rezystancja w temperaturze 20°C Ω/km 18 (rdzeń)
10,5 (ekran)    
+/- 0,5
Pojemność pF/m 52  
Impedancja Ω 75  
Współczynnik skrócenia fali % 85  
Parametry mechaniczne
Temperatura pracy °C -30...+70  
Temperatura układania °C -5...+40  
Minimalny promień gięcia mm 35 (jednokrotne)
70 (wielokrotne)
Masa kg/km 54  

 

Według normy EN50117 przewody koncentryczne, w zależności od skuteczności ekranowania, dzielimy na klasy:C, B, A, A+, A++.
Triset PROFI ma najlepszą skuteczność ekranowania z kabli klasy abonenckiej dostępnych na rynku (klasa A++).
Klasy ekranowania przewodów
Klasa 5-30 MHz [mΩ/m] 30-1000 MHz [dB] 1-2 GHz [dB] 2-3 GHz [dB]
C 50 75 65 55
B 15 75  65 55
A 5 85  75 65
A+ 2,5 95  85 75
A++ 0,9 105  95 85

 

 

Cena dotyczy przewodu o długości 100 mb

Dane techniczne