Poradnik dla budującego dom

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Dla inwestorów budowlanych, oraz wszystkich,
którzy pragną prawidłowo wykonać instalacje antenowe:
TV, SAT, WLAN, GSM, DCS, 3G.
SignalNET - Jak okablować dom?
Wznosząc budowle każdy inwestor zaczyna od fundamentów. Myśląc o wyposażeniu budynku trzeba zacząć od okablowania. Projektując instalację energetyczną należy równolegle z nią tworzyć okablowanie niskonapięciowe: telefoniczne, komputerowe, sygnałów TV Sat, domofonowe. Coraz częściej developerzy decydują się na wykonanie okablowania w systemie SignalNET - pozostawiając dobór urządzeń aktywnych indywidualnym wymaganiom i zamożności klienta.
Jeszcze kilka lat temu oferta telewizji sprowadzała się do nadawania dwóch programów, zaś instalację u odbiorcy stanowiła antena zamocowana na balkonie i połączona przewodem z odbiornikiem telewizyjnym. Od tego czasu liczba programów znacznie wzrosła, rozwinęła się technika przekazu satelitarnego i kablowego. Dzięki najnowszym systemom bezprzewodowym możliwe jest: korzystanie z Internetu, prowadzenie rozmów telefonicznych, monitorowanie alarmów, odczytywanie liczników (energii, gazu, wody), dokonywanie zakupów.
Rozwój techniki telewizyjnej i telekomunikacyjnej wymusza szybkie upowszechnienie nowoczesnych instalacji antenowych, tak jak kiedyś rozwój urządzeń elektrycznych wymuszał coraz staranniejsze projektowanie instalacji elektrycznej. Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego określają konieczność projektowania instalacji telewizyjnych tylko w budynkach wielorodzinnych. Tymczasem brak takiej instalacji w domku jednorodzinnym znacznie ogranicza możliwości korzystania z najnowszych osiągnięć techniki telewizyjnej. Oto więc garść wskazówek dla osób pragnących wykonać taką instalację.
Przede wszystkim powinna mieć ona możliwość podłączenia zarówno sygnałów telewizji naziemnej, jak i kablowej czy satelitarnej. Należy wykonać ją tak, aby ewentualna wymiana elementów nie wymagała remontów budowlanych (może to być konieczne w związku z rozwojem techniki cyfrowej i światłowodowej). Wewnętrzna instalacja powinna być tak zaprojektowana, by w każdym wybranym pomieszczeniu znajdowało się gniazdko umożliwiające odbiór lub nadanie sygnału. Opracowanie koncepcji instalacji antenowej może przebiegać według następującego schematu:
1. Ustalenia wstępne.
1.1 Miejsce i sposób mocowania anten
Większość uszkodzeń instalacji antenowej następuje na skutek przewrócenia się nieumiejętnie zamocowanego masztu lub zerwania źle prowadzonego przewodu. Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem jest mocowanie masztów antenowych za pomocą obejm kominowych. Maszty te można również mocować wykorzystując uchwyty przyścienne. Czasze anten satelitarnych, ustawiane na południe, mocuje się z reguły na oddzielnych masztach. Przewód antenowy najkorzystniej jest wprowadzić do budynku już na dachu.

Antenę do odbioru bezprzewodowego internetu należy zamocować w takim miejscu aby była bezpośrednia widoczność z anteną dostawcy sygnału.
Antenę zewnętrzną do systemu wzmacniania i rozprowadzania sygnału GSM wewnątrz budynku, należy umieścić w takim miejscu, gdzie poziom sygnału wybranego operatora jest optymalny a separacja z anteną (antenami) wewnętrzną wykluczała wzbudzenie układu.
Polecamy artykuł >>> FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G
1.2 Rodzaj instalacji TV-SAT
W większych instalacjach odchodzi się obecnie od sieci przelotowych. Instalacja gwiaździsta jest bardziej uniwersalna niż przelotowa. W oparciu o nią można zbudować instalację TV naziemnej jak i satelitarnej, wykorzystującą multiswitch.
Jeżeli nawet w momencie budowy inwestor nie jest zdecydowany na instalację multiswitchową to warto położyć kompletne okablowanie, tak aby w przyszłości nie trzeba było prowadzić żadnych prac budowlanych.
Polecamy artykuł >>> Przykłady instalacji antenowych
1.3 Sposób prowadzenia przewodu
W nowych budynkach biurowych coraz popularniejsze staje się wykonywanie instalacji elektrycznych, komputerowych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych w systemie specjalnych korytek. Należy przewidzieć główny kanał kablowy biegnący z piwnicy na strych z możliwością odgałęzień na poszczególnych piętrach. Ułatwi on wprowadzanie nowych instalacji, zmianę lokalizacji głównych urządzeń sterujących.
Należy unikać ciągnięcia gołych przewodów pod tynkiem. Każdy przewód ma określoną żywotność, może też ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przy wykonywaniu otworu w ścianie) i wówczas jego wymiana będzie bardzo kłopotliwa.
Jeżeli jednak instalacja elektryczna wykonywana jest metodą tradycyjną, do prowadzenia przewodu należy użyć rurek Peschla.
1.4 Miejsce instalacji wzmacniacza (z uwzględnieniem konieczności zasilania elektrycznego) oraz rozgałęźników i odgałęźników.
Zasadą jest, że wzmacniacz powinien znajdować się jak najbliżej anteny. Kryterium to najlepiej spełniają wzmacniacze masztowe - są one jednak narażone na działanie czynników atmosferycznych. Obecnie najczęściej montuje się wzmacniacze wewnątrz pomieszczeń (poddasze), ułatwia to w znacznym stopniu regulację, zasilanie, ewentualną wymianę.
Multiswitch, repeater czy punkt dostępowy WLAN należy należy instalować w pomieszczeniach suchych, z dala od źródeł ciepła w centralnym punkcie domu.
Rozgałęźniki należy montować w miejscach łatwo dostępnych bez kondensacji pary wodnej (czynnik wysoce korozyjny).
1.5 Położenie gniazdek antenowych.
Gniazdka antenowe wykonywane są w wersji natynkowej i podtynkowej. Dla gniazdek podtynkowych warto przewidzieć odpowiednie puszki instalacyjne.
2. Dobór elementów instalacji w zależności od jakości sygnału, ilości odbieranych programów i ewentualnych zakłóceń:
2.1 Anteny do odbioru Tv naziemnej, satelitarnej, sygnału WLAN, GSM
Do odbioru sygnałów naziemnych wykorzystywane są anteny na zakres: UKF-FM (radio), VHF (z reguły program I TV) i UHF. W przypadku anten radiowych warto zwrócić uwagę na możliwość odbioru sygnałów w polaryzacji poziomej i pionowej. Wśród anten telewizyjnych najlepsze efekty odbioru uzyskuje się za pomocą anten YAGI-UDA. Anteny satelitarne z zamocowaniem typu „azymut-elewacja" pozwalają na odbiór programów z jednego satelity. Stosując zamocowanie dwóch konwerterów tzw. „zezujących" można odbierać programy z dwóch satelitów. Do odbioru audycji z kilku satelitów najlepiej stosować czasze z mocowaniem typu „polarmount" i obrotnicy. Generalnie zadowalające efekty (poza wschodnia częścią Polski) uzyskać można za pomocą czasz o średnicy 90 cm.
Obecnie bardzo rozpowszechniony jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wykorzystuje on kartę bezprzewodową w komputerze lub zewnętrzne punkty dostępowe. Decydując się na taki dostęp do Internetu należy dobrać antenę do pasma wykorzystywanego przez dostawcę i poziomu odbieranego sygnału.
Instalacja wzmacniająca sygnały GSM wymaga zastosowania specjalnego rodzaju anten. Przy doborze ważny jest nie tylko zysk ale przede wszystkim kierunkowość zapewniająca odpowiednia separację z antenami wewnętrznymi. Bardzo ważnym jest aby nie stosować anteny o zbyt dużym zysku ponieważ radykalnie zwiększa się prawdopodobieństwo wzbudzenia wzmacniacza, co uniemożliwi poprawną pracę a nawet zakłóci działanie okolicznych stacji bazowych. Należy przyjąć zasadę że im wyższy zysk anteny zewnętrznej tym większą należy zapewnić separację z anteną wewnętrzną.
Polecamy artykuł >>> Dobór anten telewizji naziemnej
Polecamy artykuł >>> Poradnik Instalatora WLAN
2.2 Przewody
W instalacji multiswitchowej wymagane jest położenie 4 lub 8 (dla jednego lub dwóch satelitów) przewodów od anteny satelitarnej i przynajmniej jednego od anteny (anten) naziemnej. Od multiswitcha do każdego gniazda musi zostać położony osobny przewód a do tunerów z PVR dwa.
E1015
W instalacjach RTV stosuje się przewody koncentryczne o impedancji 75 Ω. Do odbioru sygnału telewizji satelitarnej należy stosować przewody o niskich tłumiennościach w zakresie 950-2150 MHz. Obecnie budynki kabluje się jednym typem przewodu, dlatego należy wybrać przewód satelitarny. Dipol poleca przewody serii TRISET-113. W zastosowaniach zewnętrznych należy wybrać wersję PE.
Do wprowadzenia sygnału z anteny WLAN do punktu dostępowego należy użyć przewodu pracującego do 6 GHz np. Tri-Lan 240. Posiada on znacznie lepsze parametry na częstotliwości 2,4 GHz a w przyszłości nie będzie kłopotu ze zmianą częstotliwości na 5 GHz.
Przewód NETSET BOX UTP 5e skrętka wewnętrzna [305m]
Przewód NETSET BOX UTPw 5e żelowany, czarny<br />skrętka zewnętrzna [305m]
Podstawowym przewodem używanym do okablowania LAN (Ethernet) jest skrętka komputerowa kategorii 5e. W budynkach mieszkalnych wykorzystuje się skrętkę nieekranowaną UTP w wersji wewnętrznej (płaszcz z PVC) i UTP w wersji zewnętrznej (płaszcz z PE).
Bardzo ważnym jest stosowanie przewodów o najwyższej jakości. Koszt i nakład pracy związany z wymianą przewodów jest wysoki. Dlatego polecamy przewody o najlepszych parametrach, potwierdzonych badaniami niezależnych instytutów. Przykładowo skrętki komputerowe serii NETSET zostały przebadane przez INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI w Warszawie.
2.3 Wzmacniacze, rozgałęźniki, odgałęźniki antenowe
Wzmacniacze antenowe stosowane są przy słabych sygnałach, dłuższych przewodach lub większej ilości gniazdek. Dla małych instalacji i przy dobrych sygnałach można stosować wzmacniacze szerokopasmowe z wbudowanymi zwrotnicami. W trudniejszych warunkach warto stosować wzmacniacze kanałowe, które wzmacniają tylko pożądane kanały, eliminując wzmacnianie zakłóceń.
Polecamy artykuł >>> Rozgałęźniki i odgałęźniki
2.4 Gniazdka antenowe
Nowoczesne gniazdka antenowe mają wydzielone tory: telewizyjny i radiowy. Przy odbiorze przekazów satelitarnych należy używać gniazdek z oznaczeniem SAT. Produkowane są gniazdka umożliwiające transmisję zwrotną (konieczne np. przy Internecie).
2.5 Wzmacniacze GSM, DCS, 3G
Repeater służy do wzmocnienia sygnału GSM, DCS, 3G i wprowadzenia go do wewnątrz pomieszczeń. Do wzmacniacza należy podłączyć antenę zewnętrzną ukierunkowaną w stronę stacji bazowej operatora oraz antenę wewnętrzną, która będzie rozprowadzała wzmocniony przez wzmacniacz sygnał.
Repeater dobieramy kierując się pasmem na którym ma pracować i powierzchnią (kubaturą) która ma być pokryta wzmocnionym sygnałem.
Wewnątrz budynku, w zależności od jego wielkości, należy zastosować jedną bądź kilka anten wewnętrznych, rozprowadzających sygnał GSM. Do podziału sygnału służą rozgałęźniki.
Polecamy artykuł >>> FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G
PODSUMOWANIE
Cały asortyment sprzedawanych przez nas towarów został podzielony na działy. Wybierając asortyment, po prawej stronie pojawia się biblioteka gdzie można znaleźć artykuły techniczne.

Szczególnie polecamy stronę poświęconą schematom instalacji antenowych. oraz stronę FAQ czyli czytelnicy piszą - Dipol odpowiada. Do dobrze zaprojektowanej instalacji antenowej można podłączyć kamerę skierowaną na posesję - wtedy na każdym odbiorniku jest możliwy podgląd.
DIPOL promuje nowoczesne okablowanie budynków. Szerzej można przeczytać w artykule