Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Cele stosowania monitoringu
Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie uczniów młodszych klas przez ich starszych rówieśników. Coraz częściej dochodzi do groźnych pobić i przestępstw związanych z rozprowadzaniem środków odurzających. Należy uzmysłowić sobie, że nawet bardzo dobra edukacja nie rozwiąże tego problemu, z kolei monitoring może go znacznie ograniczyć.
Zarejestrowane sytuacje mogą być często jedynym dowodem przestępstwa, gdy świadkowie takich zdarzeń nie chcą “zeznawać” w obawie o odrzucenie ich ze strony swoich kolegów, lub w obawie o własne bezpieczeństwo. Monitorując zapewniamy bezpieczeństwo przebywającym osobom, jak również chronimy przed dewastacją obiekty, urządzenia będące własnością szkoły.
Schemat monitoringu szkoły
Założenia
Należy zdać sobie sprawę, że ze względu na charakter i wielkość obiektu (duża ilość pomieszczeń, rozległy, duży obszar monitorowania) oraz często ograniczenia finansowe tych placówek, nasz monitoring będzie miał w większości charakter poglądowy. Jedynie w kilku miejscach będzie możliwa szczegółowa identyfikacja osób np. po rysach twarzy itp.
Co i jak monitorować?
Przede wszystkim musimy obserwować wszystkie możliwe wejścia na teren budynku szkoły. Tutaj należy prowadzić taki monitoring, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacją osób wchodzących. Taki podgląd zapewnią kamery umieszczone w bliskiej odległości od wejścia lub kamery z wąskokątnymi obiektywami (długie ogniskowe - teleobiektywy), które będą miały w swoim polu widzenia jedynie drzwi wejściowe. Takie rozwiązanie da nam pewność, że na zarejestrowanym materiale będziemy mieli informacje szczegółowe na temat wyglądu potencjalnego sprawcy wykroczenia, które może mieć miejsce na terenie szkoły.
Następnymi miejscami, w których powinniśmy zainstalować kamery są korytarze i szatnie. Szczególnie w tych pomieszczeniach, kamery powinny być umieszczone jak najwyżej. Z jednej strony - usytuowanie takie zapewni największą powierzchnię podglądu. Monitorowany będzie przecież tłum ludzi, a zbyt niskie zamocowanie kamer, spowoduje, że monitorowane będą jedynie osoby znajdujące się najbliżej kamery. Z kolei dalsze osoby będą przysłonięte przez poprzedników. Z drugiej strony, montaż taki zapewni bezpieczeństwo kamery.
Ze względu na charakter pomieszczenia (korytarz jest zazwyczaj długi, i wąski) należy zastosować większą liczbę kamer. Wówczas, należy tak rozmieszczać kamery, aby każda z nich miała drugą w swoim polu widzenia (np. na dwóch przeciwległych końcach korytarza). Zapewni to możliwość zarejestrowania sprawcy uszkodzenia jednej z kamer.
Najbardziej dyskusyjnym miejscem montowania kamer są łazienki i ubikacje. Czy pomieszczenia te powinny być monitorowane? Z punktu widzenia dyrektorów tych placówek, właśnie w tych miejscach dochodzi do największej ilości aktów chuligaństwa. Często również pomieszczenia te wykorzystywane są jako palarnie papierosów.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, władze większości szkół decydują się na monitoring w tych pomieszczeniach. Podgląd prowadzony jest w ten sposób, że monitorowane jest całe pomieszczenie, bez bezpośredniego podglądu wewnątrz kabin. Taki monitoring spełnia wszystkie założenia (możliwe jest nawet wykrycie palacza - po unoszącym się ponad kabiną dymie papierosowym) i nie ogranicza “prawa do prywatności” osoby monitorowanej.
Sposób monitorowania tych pomieszczeń najlepiej jest uzgodnić z Komitetem Rodzicielskim.
W tych miejscach montowane są mniejsze kamery w obudowach kopułkowych np. M10772 i M10754 (z IR). Równie popularne są modele z regulacją kąta widzenia obiektywu V-CAM 450 M10749 , które pozwalają na szybkie ustawienie kamery bez przekręcania obiektywu.
Kamera wandaloodporna V-CAM 540 (550 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 4-9mm, IR)
Kamery kopułkowe v-cam 430 M10754, w obudowie wandaloodpornej spełniają wszystkie kryteria szkolnej kamery wewnętrznej
Kamera wandaloodporna V-CAM 540 (550 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 4-9mm, IR)
Kamera kopułowa v-cam 540 M10752 z regulacja kąta widzenia obiektywu.
Ostatnim miejscem, o którym warto pomyśleć przy montowaniu kamer, są tereny wokół szkoły tj. place zabaw, boiska, baseny, parkingi lub inne miejsca szczególnie uczęszczane przez młodych ludzi.
Ze względu na duże monitorowane powierzchnie (boisko), za pomocą małej liczby kamer, monitoring w tej sytuacji pełni najczęściej funkcję jedynie poglądową. Przy takim rodzaju monitorowania nie ma żadnej możliwości identyfikacji szczegółów. Dlatego, tutaj właśnie bardzo ważne jest zastosowanie obrazu kolorowego, wraz z jego zaletami identyfikacyjnymi
"Tajna broń"– atrapy kamer
Bardzo istotnym elementem każdego monitoringu, a w szczególności monitoringu w tego typu obiektach na aspekt psychologiczny. Już sama świadomość, że jest się obserwowanym wymusza na tych osobach bardziej kulturalne i przemyślane zachowanie. Ten fakt, należy wykorzystać stosując atrapy kamer, które znacznie zwiększają “optycznie” ilość monitorowanych miejsc oraz znacznie obniżają koszt całego systemu monitoringu.
Uwaga! Najlepiej byłoby, gdyby atrapa kamery była identyczna z kamerami lub obudowami montowanymi na obiekcie, szczególnie na zewnątrz.
Uwagi dotyczące doboru i montażu kamer - kolorowe, czy czarno-białe?
Ze względu na obserwację poglądową dużo lepsze efekty uzyskuje się stosując system oparty na kamerach kolorowych.
Często instalatorzy zastanawiają się nad kwestią, czy nie lepiej zaproponować system kamer czarno-białych. Mają oni na uwadze to, że taki sam system kolorowy jest mniej czuły (dlatego wymaga z reguły lepszego oświetlenia) i nie pozwala na obserwację w nocy.
Jeżeli chodzi o mniejszą czułość kamer kolorowych, to nie powinno to stanowić problemu, gdyż charakter obiektu monitorowanego wymusza zapewnienie sztucznego oświetlenia. Co do drugiej uwagi, to rzeczywiście - czułość widmowa kamer czarno-białych obejmuje zakres podczerwieni, dzięki czemu przy zastosowaniu reflektorów podczerwieni możliwa jest dyskretna obserwacja w nocy terenów słabo lub w cale nie doświetlonych sztucznym światłem widzialnym.
Jednak istnieją również kamery kolorowe, które rozwiązują ten problem, po zmierzchu przestawiają się na tryb czarno-biały (większa czułość po przełączeniu w tryb B/W) wykorzystując zalety tych kamer do obserwacji w podczerwieni (np. kamera U-CAM 630, M11192 lub SN-BXC0586DCN(II), M11207). Takie kamery znakomicie spełniają zadanie do obserwacji takich obiektów jak place zabaw, boiska, czy parkingu.
Kamera BOX Sunell SN-BXC5930CDN (dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx)
Kamera kolorowa dzień/noc M11209 Sunell SN-BXC5930CDN znakomicie spełnia swoje funkcje w monitoringu zewnętrznym.
Obecnie większość oferowanych kamer ma wbudowany tzw. układ elektronicznej automatycznej przysłony, który zmienia czułość przetwornika w zależności od warunków oświetleniowych. Kamery te mogą pracować w warunkach mało zmiennego oświetlenia, jakie panują w obiekcie. Stosując takie kamery, możliwe jest zastosowanie tanich obiektywów bez przysłony, co znacznie obniża koszt całego systemu. Z kolei kamery pracujące na zewnątrz należy wyposażać w obiektywy z przysłoną automatyczną, które zapewniają dobrą jakość obrazu nawet w skrajnych warunkach oświetleniowych – od bardzo silnego nasłonecznienia do prawie całkowitych ciemności.
Wygląd i mocowanie kamer
Ze względu na charakter obserwowanego obiektu tzn. dzieci i młodzież kamery mogą być narażone na przypadkowe lub celowe uszkodzenia. W celu ograniczenia bezpośredniego dostępu do kamery należy stosować montaż w górnych częściach pomieszczeń, stosować dodatkowe obudowy, które uniemożliwią np. zmianę położenia pierścienia ostrości obiektywu. Stabilne uchwyty - które nie będą wrażliwe nawet na uderzenia np. piłką. Dużo lepsze efekty daje zastosowanie uchwytów metalowych skręcanych “tradycyjną śrubą”, niż tanich, plastikowe uchwytów z przegubem kulowym. W przypadku sufitowych kamer kopułowych warto stosować wandaloodporne obudowy z poliwęglanu.
Jeśli nie montujemy wprost do sufitu, należy stosować obudowy z ukrytym przewodem
Przykład tradycyjnej obudowy - przewód narażony na umyślne uszkodzenie.
Rozprowadzenie sygnału
Dodatkowymi elementami, które należy brać pod uwagę, to rodzaj napięcia zasilania i sposób transmisji sygnału wideo.
Kamery mogą być zasilane napięciem stałym DC12V, AC24V lub napięciem zmiennym AC 230V. Zasilanie niskim napięciem jest bezpieczniejsze, ale w przypadku tych napięć należy zwracać uwagę na spadek napięcia związany z długością przewodów zasilających.
Jeżeli chodzi o sposób transmisji sygnału wideo, oczywiście zdecydowanie polecamy tradycyjny sposób przewodowy. Nie jest on wrażliwy na zewnętrzne zakłócenia i zapewnia bardzo wysoką pewność działania. Najczęściej stosowany jest specjalny przewód CAMSET 50 75-0.59/3.7+2x0.50, który oprócz przewodu koncentrycznego posiada dwie dodatkowe żyły służące do zasilania kamery M6050_1.
Przewód CCTV CAMSET 50 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi
Dobór monitora.
Należy rozważyć instalację monitora w pokoju nauczycielskim i na portierni. Warto również pamiętać o doborze monitora o odpowiednio dobranej przekątnej. Jeżeli monitor będzie wykorzystany sporadycznie, jedynie do ewentualnego podglądu materiału zarejestrowanego wystarczy monitor 12”-15”.W przypadku, gdy podgląd będzie prowadzony również na bieżąco przez operatora oraz w podziale np. na 9 lub 16, konieczne jest zastosowanie większego 20” monitora.
Podgląd i rejestracja
Monitoring szkoły - podsłuch zabroniony. Gazeta Prawna opublikowała interpretację Rzecznika Praw Obywatelskich Jana Kochanowskiego zagadnienia rejestracji dźwięku w systemach monitoringu szkół.
"Instalowanie na terenie szkół mikrofonów umożliwiających rejestrację prywatnych rozmów uczniów i nauczycieli może naruszać konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego.
...Ten wymóg znacznie podraża koszt instalacji. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem, dźwięk powinien być rejestrowany w paśmie do 6 kHz. Takie wymagania spełnia tylko 10 proc. urządzeń dostępnych na rynku, które stosuje się w monitoringu imprez masowych. Pozostały sprzęt, znacznie tańszy, rejestruje dźwięki o częstotliwości do 3,5 kHz.
Z naszych informacji wynika, że samorządy zamawiają tańsze rejestratory, bo mają nadzieję, że nikt nie sprawdzi parametrów tych urządzeń, z których szkoły i tak nie będą w pełni korzystać.
- Gdyby resort edukacji zrezygnował z wymogu instalacji urządzeń rejestrujących dźwięk o parametrach przewidzianych dla imprez masowych, systemy do monitoringu mogłyby być tańsze nawet o 20 proc. - podkreśla Tadeusz Szydłowski. Dzięki temu tylko w tym roku z pomocy mogłoby skorzystać dodatkowo 600 szkół lub placówki, które otrzymały dofinansowanie, mogłyby dostać o 1,6 tys. zł więcej. Wówczas samorządy mogłyby kupić więcej kamer. Obecne przepisy nie pozwalają im jednak oszczędnie wydawać publicznych pieniędzy."
ULTIMAX - lider wśród rejestratorów cyfrowych
Dobierając rejestrator do systemu CCTV należy pamiętać o celu całej inwestycji: pewny i szybki dostęp do dobrych jakościowo nagrań obrazów wideo. Firma DIPOL poleca rejestratory ULTIMAX/HIKVISION. Posiadają one 24 miesięczną gwarancję a potwierdzeniem ich bardzo dobrych parametrów i jakości jest zdobyta prestiżowa nagroda - Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za najlepszy produkt targów.
Złoty Medal Targów Intertelecom 2008 za najlepszy produkt targów
dla rejestratora ULTIMAX-716
W zależności od serii i modelu różnią się prędkością zapisu i liczbą kanałów wejściowych. Najmniejszy i najprostszy model czterokanałowy to Hikvision DS-7204HVI-ST/E M71041. Do monitoringu placówek oświatowych polecamy rejestratory serii 4xx (modele M74080 i M74160) oferują najlepszy stosunek jakości do ceny. Jednak chcąc spełnić wymagania Ustawy dotyczącej budowy systemów w takich obiektach zaleca się serię 8xx (modele M78080, M78160), lub na modele SIGNAL DL-83xx (modele M78308, M78316). Potrafią one rejestrować obraz w rozdzielczości 4CIF (704x576) przy 25 kl/sek. z maksymalnie z 8 lub 16 kamer na przestrzeni dyskowej do 16 TB. Dla małych placówek ekonomicznym rozwiązaniem jest zakup rejestratora TREND: M72504, M72508, M72516. Urządzenia te cechuje stabilna praca, prostota obsługi, możliwość zdalnego podglądu. Każdy model jest w stanie rejestrować wideo w rozdzielczości 4CIF z prędkością 6kl./s na kanał.
Wszystkie modele HIKVISION mają bardzo rozbudowane funkcje:
  • detekcji ruchu - oszczędność miejsca na dysku
  • praw dostępu - do 32 użytkowników
  • alarmowania o przesłonięciu kamery
  • obsługi poprzez sieci IP - podgląd również archiwum, powiadamiania dźwiękowego o zaistnieniu zdefiniowanych sytuacji itd.
W przypadku dużych systemów - powyżej 16 kamer, można zainstalować kolejne rejestratory które będą stanowić wspólnie zarządzany system z możliwością podglądania dowolnie wybranych kamer na wielu stanowiskach klienckich. Oprogramowanie klienckie dla rejestratorów Hikvision - iVMS4000 - umożliwia realizację takich założeń.
Rejestratory te posiadają najnowszy rodzaj kompresji wideo - H.264 zarówno dla rejestracji, jak i przesyłu obrazów poprzez sieć. Obsługa nie nastręcza żadnych problemów, gdyż posiadają one menu i oprogramowanie w języku polskim. Do każdego egzemplarza dołączona jest wydrukowana obszerna instrukcja obsługi.
Więcej na temat tych urządzeń można się dowiedzić z artykułów technicznych
Cyfrowe rejestratory światowego potentata – HIKVISION/ULTIMAX.
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy HIKVISION/ULTIMAX DS-8116HFI-S H.264
Rejestrator ULTIMAX-HIKVISION DS-8116HFI-S - Następca Ultimax-a 716, zdobywcy prestiżowej nagrody
"Złoty Medal Targów Intertelecom 2008" za najlepszy produkt.
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy SIGNAL DL-8316 H.264 HDMI 25kl./s - WYPRZEDAŻ
Rejestrator cyfrowy SIGNAL M78308 M78316, to urządzenie potrafiące rejestrować obraz z kamer w najwyższej rozdzielczości i prędkości.
Cyfrowy rejestrator 16-kanałowy TREND 250X16 H.264 - WYPRZEDAŻ
Rejestrator TREND 250x16 M72516 to ekonomiczne rozwiązanie dla mniejszych placówek.
Sporadycznie wybieranymi przez inwestorów są systemy oparte na kartach montowanych w komputerach PC. Za tym rozwiązaniem przemawia – po pierwsze zerowa stawka VAT na zakup sprzętu komputerowego dla szkół, po drugie własności samego systemu – możliwość dowolnej konfiguracji systemu i co bardzo ważne możliwość wykorzystania Neostrady (którą szkoły dostają po promocyjnej cenie od TP SA) do udostępnienia zdalnego podglądu. Najpopularniejsze na rynku polskim są karty Geovision.
Systemy cyfrowe oparte na kartach PC wymagają od instalatora odpowiedniego doboru sprzętu komputerowego i instalacji karty. Co prawda elementy te nie sprawiają dużej trudności ze względu na przyjazne oprogramowanie oraz instalację plug&play. Ważne jest to, aby system został przed montażem sprawdzony, aby uniknąć problemów ze stabilnością. Zaletą tych systemów jest możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania, co pozwala na udoskonalenie i dodanie nowych możliwości zgłaszanych przez instalatorów. Jednak ze względu na konieczność przygotowania komputera i systemu - 90% instalatorów wybiera rejestratory wolnostojące (tzw. Stand-Alone)
Tereny wokół obiektu (boisko, plac parkingowy itp.)
Zwykle łatwy jest dostęp do źródła zasilania AC230V, dlatego montuje się obudowy z grzałkami na 230V. W obudowach tych umieszcza się kamerę zasilaną napięciem stałym DC12V i dodatkowo - zasilacz. Służy on do zasilania kamery i często jest wykorzystywany do zasilania innych elementów tj. transformatorów wideo, wzmacniaczy czy nadajników bezprzewodowych.
Stosując zasilanie AC230V należy pamiętać o odpowiednim uziemieniu obudowy zgodnie z zasadami BHP.

W skład kamery zewnętrznej wchodzą takie elementy jak:
M5406 - Zewnętrzna obudowa Marathon MH-806/12 z grzałką i termostatem umożliwiająca pracę kamery w zmiennych warunkach atmosferycznych.
M5142 - Uchwyt Marathon MH-610 do obudów zewnętrznych
M11209 - Kamera kolorowa dzień/noc bez obiektywu SN-BXC5930CDN
M2135 - Obiektyw Jensen 2,8-12 mm F1,4
Zewnętrzna obudowa Marathon MH-806/12 otwierana na bok
Obudowa Marathon M5406
Uchwyt Marathon MH-610 do obudów zewnętrznych
Uchwyt Marathon M5142
Kamera BOX Sunell SN-BXC5930CDN (dzień/noc, D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx)
Kamera kolorowa dzień/noc SN-BXC5930CDN M11209.

Obiektyw JENSEN 2.8 - 12 mm DC F1.4 - WYPRZEDAŻ
Obiektyw JENSEN M2135
Baseny, pomieszczenia kuchenne i stołówki (pomieszczenia o dużej wilgotności)
W tym przypadku najlepiej sprawdzają się kamery w szczelnych obudowach spełniających normy IP 68, IP67. Do nich należą kamery podwodne mogące pracować nawet w zanurzeniu do 30m. Z kolei modele M11280, M11270, M11249,M10245 to kamery o obudowach odpornych na wilgoć, jednak zdecydowanie nie do zastosowań podwodnych.
Pewnym ograniczeniem ich zastosowania może być brak możliwości wymiany obiektywu ze względu na utratę gwarancji (zerwanie plomby producenta). Jednak w 90% przypadków nie jest to konieczne ze względu na zastosowanie w tych kamerach obiektywów szerokokątnych preferowanych przez większość klientów.
Kamera kompaktowa Sunell SN-IRC5920AHLDN (dzień/noc, D-WDR, 600 TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.08 lx, 2.8-10mm, OSD, IR do 40m)
Kamera kolorowa zewnętrzna Sunell SN-IRC5920AHLDN M11280.
Kamera wandaloodporna v-cam 500 (D-WDR, 650 TVL, Sony Effio-E, 0.05 lx, 4-9 mm, OSD)
Kamera kolorowa w budowie wandaloodpornej M10772
Korytarze, szatnie, sale gimnastyczne.
W tych pomieszczeniach kamery mogą być narażone na zmienne temperatury (sale gimnastyczne, szatnie - raczej nie są nigdy dogrzane), zabrudzenie kurzem, czy też w końcu uszkodzenie przez potencjalnych “przestępców” (chcących nieco zmienić kierunek, w którym patrzy kamera lub w inny sposób uszkodzić kamerę). W takim przypadku idealnym rozwiązaniem są kamery kopułowe w obudowach wandaloodpornych - kolorowe M10739 i M10737 montowane bezpośrednio na suficie, lub do ścian bocznych.
Kamera wandaloodporna Sunell SN-FXP3200MIR (550 TVL, Sony Super HAD II CCD, WDR, 0.1 lx, 2.8-11mm, IR)
Kamera kolorowa w obudowie wandaloodpornej M10790
Kamera wandaloodporna V-CAM 412 (420 TVL, Sony Super HAD, 0.01 lx, 3.6mm, IR)
Kolorowa kamera z reflektorem IR w obudowie wandaloodpornej M10746
Łatwe w montażu i konserwacji. Czyszczenie kamer sprowadza się do przetarcia (klosza) powierzchni kopułki. Dodatkowo zamknięcie kamery w takiej obudowie uniemożliwia szybkie określenie kąta widzenia kamery i przesunięcie jej w inną stronę. Kamery te posiadają wymienny obiektyw, dzięki czemu możemy optymalnie dobrać kąt widzenia kamery. Ważne jest to szczególnie w przypadku monitorowania korytarzy, przeważnie długich, wąskich pomieszczeń. Zastosowanie teleobiektywu (obiektyw o długiej ogniskowej) pozwala na większy zoom (przybliżenie) a zatem lepszą identyfikację osób.
Uwaga! w procesie projektowania warto, aby instalator i inwestor wspólnie przeanalizowali:
12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej
Sieci hybrydowe.
Nieosiągalny niegdyś, głównie ze względu na cenę, monitoring IP dziś staje się standardem. Stworzenie systemu składającego się wyłącznie z kamer IP jest względnie drogie, lecz zainstalowanie kamer IP w kilku kluczowych punktach, takich jak wejście główne (identyfikacja twarzy), dziedziniec, parking (rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych), to inwestycja, która się opłaca.
Sieć hybrydową najlepiej oprzeć na urządzeniach jednej firmy. Zarówno rejestratory, jak i kamery IP firmy HIKVISION obsługiwane mogą być przez jedno dedykowane, wysokiej klasy oprogramowanie. Więcej o jego możliwościach przeczytać można w bibliotece: Aplikacje sieciowe iVMS4000, NVR Server, Stream Media Server. Oprogramowanie jest darmowe. Można za jego pomocą obsługiwać maksymalnie 50 urządzeń, co w zupełności zaspokaja potrzeby każdego systemu. Nagrywane może być realizowane na tym samym komputerze, co podgląd, lub na innym, dowolnie zlokalizowanym serwerze.
Podsumowanie.
Zastosowanie monitoringu i rejestracji zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy i nauki uczniów i grona pedagogicznego. Znacznie ogranicza zniszczenia mienia szkoły, a tym samym prowadzi do zaoszczędzenia znaczącej kwoty pieniężnej wydawanej corocznie na bieżące remonty. Tym, sposobem w bardzo szybkim czasie następuje zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem i instalacją tego systemu.
W szkołach, w których zamontowano już kilka kamer dało się zauważyć tak dużą poprawę bezpieczeństwa (zmniejszenie różnego rodzaju wybryków, aktów chuligaństwa), że dyrektorzy szkół, a nawet bardziej komitety, rady rodziców podejmują decyzję o dalszej rozbudowie systemu CCTV.
Profesjonalny monitoring szkoły - współpraca z monitoringiem miejskim. Zdecydowanie najbardziej polecanym systemem jest włączenie szkoły (zwłaszcza monitoringu zewnętrznego) do monitoringu miejskiego. Jednak rozwiązanie to jest jeszcze stosunkowo rzadko stosowane ze względu na skomplikowaną organizację przygotowania takiej inwestycji (projekt infrastruktury telekomunikacyjnej, zasady finansowania itp). Szerzej o tym systemie w artykule Monitoring wizyjny miasta
Warto zapoznać się: