Monitoring CCTV w Izraelu

Izrael należy do grupy państw najbardziej narażonych na ataki terrorystyczne. Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa należą do priorytetów państwa. Jednak wiele z metod stosowanych w celu zapobiegnia atakom budzi zastrzeżenia na całym świecie: budowa muru oddzielającego arabskie wioski na Zachodnim Brzegu, zamykanie dróg dojazdowych do arabskich miasteczek itp.
Nadzór wizyjny nie budzi kontrowersji i zarazem jest skuteczny.
Pod względem rozpowszechnienia CCTV Izrael należy do światowej czołówki. Nasycenie kamerami jest większe niż w wielu krajach europejskich i właściwie ustępuje jedynie Wielkiej Brytanii. Izrael przoduje na świecie w najbardziej zaawansowanych technologiach monitoringu, zwłaszcza w oprogramowaniu związanym z analizą obrazu video i bezprzewodowymi transmisjami.
Jako potwierdzenie tej przodującej pozycji warto podać kilka osiągnięć izraelskich firm.
Według IMS Research agencji zajmującej się oceną rynku elektronicznego, izraelska firma Ioimage ma 37% udział w światowym rynku oprogramowania związanego z zaawansowaną analizą obrazu VCA (Video Content Analysis).
Firma Nice, oferująca między innymi systemy kompleksowego zarządzania systemami monitoringu, podaje, że swoje rozwiązania dostarczyła 85 firmom z listy 100 największych światowych firm (z listy magazynu Fortune). Ostatnio także chińskim kolejom.
Inna izraelska firma, Vigilant, skutecznie konkuruje na brytyjskim rynku, dostarczając system monitorowania do kilku dzielnic Londynu.
Verint Systems dostarczy swoje rozwiązania w zakresie monitoringu IP dla londyńskiego metra. Wcześniej systemy nadzoru Verint System zakupiło 57 lotnisk.
Rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji wizji oferowane przez izraelskie firmy, między innymi Radwin, Alvarion znane są z jakości i nowatorskich rozwiązań.
Kopuła meczetu Na Skale - najbardziej charakterystycznej budowli Jerozolimy, jest stale monitorowana przez kamerę CCTV (widoczna w powiększeniu)
Bezpieczeństwa modlących się pod Ścianą Płaczu strzeże kilkadziesiąt kamer
---Solidne ogrodzenia nadzorowane przez kamery, na prawym zdjęciu widoczna klasyczna zasada instalowania kamer do monitorowania obiektów (kamery znajdują się wzajemnie
w zasięgu monitorowania, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem przez napastnika)
---
Budynek parlamentu - Knesetu w Jerozolimie, ogrodzenie solidnie oświetlone i monitorowane przez system kamer
Monitoring CCTV jest instalowany przy wejściach oraz wewnątrz obiektów sakralnych: katolickich, muzułmańskich i żydowskich
Bazylika Zwiastowania w Nazarecie i obrotowa kamera nadzorująca, zawieszona na zewnątrz budynku
Pod balkonem, na lewym zdjęciu, widoczna kamera nadzorująca wejście na bazar w Nazarecie
Brama Damasceńska nocą - najwspanialsza z bram Jerozolimy
Kamery zainstalowane na słupach strzegą terenu wokół murów starego miasta w Jerozolimie
Brama Lwów z wiszącą nad nią kamerą
Kamery na murach starego miasta w Jerozolimie
Do transmisji obrazu często wykorzystywane są technologie bezprzewodowe, na zdjęciu kamera IP podłączona do Acces Pointa
Wąskie uliczki starego miasta w Jerozolimie są pod szczególnym nadzorem kamer, na zdjęciu po prawej wejście do budynku charakterystycznie pomalowane oznacza, że właściciel - muzułmanin odwiedził Mekkę (pod zadaszeniem widoczna kamera)
Plac przed Bazyliką Grobu Bożego i nadzorująca go kamera
Okablowanie nie jest najsilniejszą stroną instalatorów na starym mieście w Jerozolimie
Kamery nie budzą takich kontrowersji, jak mur odzielajacy terytoria arabskie i ciągłe patrole żołnierzy
...a poza tym, życie toczy się normalnie, ze wszystkimi klimatami miast Orientu