Konwerter - co to jest? Konwertery satelitarne to urządzenia służące do przesunięcia i wzmocnienia sygnałów z zakresów 10,7 - 11,7 i 11,7 - 12,75 GHz w zakres pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej (950 - 2150 MHz).
Podstawowe parametry to: wzmocnienie, współczynnik szumów, pobór prądu i możliwość współpracy z odbiornikiem MPEG2.
Typowo, dla konwertera pełnozakresowego (fullband) wzmocnienie wynosi 55 dB, współczynnik szumów 0,3-0,7 dB, pobór prądu 100 mA. W przypadku konwerterów twin i quatro pobór prądu może sięgać 400 mA.
Sygnały satelitarne. Szczególną cechą systemów satelitarnych jest wykorzystywanie różnych polaryzacji i pasm. Rozprowadzanie programów występuje w pasmach C i Ku, przy czym, w tym ostatnim w dwóch podzakresach.
  • pasmo C - 3,7 - 4,2 GHz (szerokość pasma 500 MHz częstotliwość heterodyny 5,15 GHz),
  • pasmo Ku - 10,7 - 12,75 GHz (szerokość pasma 2050 MHz, częstotliwość heterodyny 10,0; 9,60; 10,60; 10;75 GHz).
Rodzaje konwerterów. W obrębie poszczególnych odmian konwerterów występuje wiele wariantów, różniących się częstotliwością generatora, pasmem wejściowym, wyjściowym i sposobem wybory odbieranej polaryzacji. Obecnie najczęściej spotykane są warianty opisane poniżej. Ze względu na pojawienie się na rynku omówiono konwertery wyposażone w odbiornik sygnałów DiSeqC. Pominięte zostały konwertery przystosowane do odbioru sygnałów z polaryzacjami kołowymi (prawo - i lewoskrętną), gdyż obecnie wykorzystują ją tylko nieliczne satelity.
Pełnozakresowy (fullband) - najczęściej spotykany obecnie konwerter, pozwala na odbiór programów nadawanych z polaryzacją poziomą i pionową (wybór następuje przez podanie napięcia zasilającego 18V lub 14V), oraz w zakresie 10,7- 11,7 i 11,7- 12,75GHz (wybór następuje przez wysłanie lub nie sygnału o częstotliwości 22kHz i amplitudzie 0,6V). Częstotliwość generatora konwertera wynosi 9,75GHz dla zakresu 10,7- 11,7 i 10,6GHz dla zakresu 11,7- 12,75GHz. Czasem są spotykane warianty z częstotliwością 10,7GHz.
podwójny (twin) - to dwa niezależne konwertery w jednej obudowie, pozwalają na odbiór dwóch różnych programów satelitarnych na dwóch tunerach. Wszystkie wykonywane są w wariancie fullband
konwerter quad - to w rzeczywistości konwerter quatro z wbudowanym multiswitchem 4/4. Taki konwerter pozwala na dołączenie do czterech tunerów, które pracują całkowicie niezależnie.
dual - jest to konwerter, który ma wyjście sygnału o polaryzacji pionowej i wyjście sygnału o polaryzacji poziomej, zazwyczaj z zakresu 10,7- 11,7GHz. Oba sygnały są dostępne w sposób ciągły i w przeciwieństwie do konwertera pełnozakresowego, czy twina, nie są w jakikolwiek sposób przełączane. Obecnie te konwertery są niedostępne, wyparły je quatro.
quatro - jest to konwerter o czterech niezależnych wyjściach: zakres 10,7 - 11,7GHz z polaryzacją pionową, zakres 10,7 - 11,7 GHz z polaryzacją poziomą, zakres 11,7 - 12,7GHz z polaryzacją pionową, i zakres 11,7 - 12,75GHz z polaryzacją poziomą.
konwerter Monoblock - obecnie typowym rozwiązaniem konwertera obsługującego dwa satelity jest tak zwany Monoblock. Są to dwa konwertery z przełącznikiem DiSEqC wykonane na jeden płytce drukowanej i zamknięte we wspólnej obudowie. Wybór konwertera następuje po podaniu sygnału Tone Burst lub DiSEqC. Takie konwertery są przystosowane do pracy z antenami o średnicy 80 - 90 cm.
przykład połączenia konwertera Monoblock
Konwertery w zbiorczych instalacjach antenowych. Odbiór dowolnego programu przez dowolnego użytkownika sieci, z dowolnego pasma i polaryzacji, wymaga aby konwerter udostępniał wszystkie potrzebne sygnały przez cały czas. Tego wymogu nie spełniają typowe konwertery nazywane universal single. Dla jednoczesnego odbioru obu polaryzacji (pionowej i poziomej lub prawoskrętnej i lewoskrętnej) należy stosować konwerter dual lub quatro, względnie rozdzielacz polaryzacji, do którego dołączamy dwa osobne konwertery.
Zamiast konwerterów dual można także zastosować konwertery twin, będące w istocie dwoma niezależnymi konwerterami w jednej obudowie, lecz tu należy zwrócić uwagę, czy będzie on prawidłowo sterowany przez urządzenia stacji czołowej.
Konwertery quatro są stosowane w instalacjach zbudowanych z użyciem multiswitchy oraz w stacjach czołowych telewizji zbiorczej i kablowej, gdzie współpracują z zestawami tunerów satelitarnych. Oprócz tego znajdują zastosowanie w instalacjach rozprowadzających pierwszą pośrednią częstotliwość satelitarną
Konwertery i multiswitch'e. Stosując konwertery w instalacjach z multiswitchami, trzeba zwrócić uwagę, iż wiele multiswitchy na wszystkich swoich wejściach ma obecne to samo napięcie z zakresu 14 - 18V, zależnie od rozwiązania. To powoduje, że nie jest możliwe użycie zwykłych konwerterów pełnozakresowych, gdyż ze względu na brak przełączania zakresów i polaryzacji, możliwy jest tylko odbiór z dolnego zakresu 10,7 - 11,7GHz i jednej ustalonej polaryzacji. Dlatego do multiswitchy należy stosować konwertery quatro.

Nazwa

pojedyn.

twin

quad

okto

quatro

monoblock

Zastosowanie

odbiór
indywid.

dwa niezależne tunery

cztery niezależne tunery

osiem niezależnych tunerów

multiswitch’e

odbiór ind. z 2 satelitów

Wyjścia

1

2

4

8

4

1

Częstotliwość

wejściowa:
10,7- 11,7GHz

11,7-12,75GHz

wyjściowa:
950-1950MHz

1100-2150MHz

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

Częstotliwość generatora:

LO1 9,75GHz

LO2 10,6GHz

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

 

X

X

Sygnały przełączające

V/H 14/18V

LO1/LO2 -/22kHz

DiSEqC

X

X

X

X

X

X

X
X

 

X

X

X