Jak rozwiązać problem z podglądem obrazu z monitoringu przez przeglądarkę Firefox?

Wersja 52.0 przeglądarki Firefox zmieniła domyślne ustawienia dla wtyczek NPAPI. Wiąże się to z problemami z wyświetleniem obrazu (ciągły monit o instalację wtyczek, które już są zainstalowane) z kamer i rejestratorów marki Ultimax i Hikvision na tej przeglądarce. Istnieje możliwość przywrócenia obsługi wtyczek poprzez ustawienie odpowiedniej zmiennej w opcjach Firefox.
Należy wykonać następujące czynności:
1. W pasku adresu przeglądarki Firefox wprowadzić tekst: about:config i zaakceptować przejście do ustawień.
2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie ze zmiennymi (obojętnie w którym miejscu).
3. Z menu kontekstowego wybrać: Dodaj ustawienie typu → Wartość logiczna (Boolean).
4. Wprowadzić nazwę nowego ustawienia jako: plugin.load_flash_only
5. Wybrać wartość ustawienia jako: false
6. Zamknąć wszystkie okna przeglądarki i ponownie ją uruchomić.
Powyższa metoda wymaga aby komunikacja między urządzeniem i przeglądarką odbywała się za pomocą pakietów TCP (jest to tryb domyślny, aby go zmienić należy wejść w menu urządzenia → konfiguracja → lokalne).
Nie jest pewne jak długo Firefox będzie pozwalał na takie obejście tego problemu. Możliwe, że kolejna aktualizacja Firefoxa zablokuję tę metodę. Aktualnie zalecane jest korzystanie z przeglądarki IE. Jednocześnie producenci pracują na nowszymi sposobami na obsługę ich urządzeń przez inne przeglądarki.