Instalacja multiswitchowa odgałęźna z dwóch satelitów
w bloku mieszkalnym

Z WYKORZYSTANIEM MULTISWITCHY 9-WEJŚCIOWYCH SERII MSV-9xx
Oto przykładowy schemat instalacji w budynku wielorodzinnym. Instalacja umożliwia odbiór dowolnego programu naziemnego w każdym gniazdku antenowym oraz po podłączeniu przez abonenta tunera satelitarnego również programów satelitarnych z dwóch pozycji satelitarnych (np. Hotbird 13E i Astra 19.2E). Zestaw antenowy telewizji naziemnej uwzględnia 2 anteny: VHF oraz antenę UHF A2670 o dużym zysku energetycznym. Sygnały telewizyjne oraz radiowe sumowane są na zwrotnicy a następnie wzmacniane przez zestaw wzmacniaczy kanałowych firmy Terra. Zastosowanie wzmacniaczy tego typu umożliwia wstępne wyrównanie poziomów sygnałów na wejściu instalacji, co jest kluczowe dla tak rozległych sieci.
Sieć zaprojektowana została w oparciu o multiswitche TERRA serii MSV oraz odgałęźniki o różnych stopniach tłumienia odgałęzienia. Największą zaletą takiej instalacji jest jej elastyczność. Dzięki bogatej ofercie multiswitchy firmy TERRA projektant ma praktycznie nieograniczone możliwości podczas doboru urządzeń i kreowania topologii. Wykonana już instalacja może być w łatwy sposób modyfikowana.
Przedstawiony poniżej schemat uwzględnia dystrybucję sygnału RTV/SAT do 224 gniazd abonenckich. Poszczególne multiswitche MV-932 R70732 mogą zostać zastąpione innymi - o mniejszej ilości wyjść. Każda "gałąź" może również zostać rozbudowana poprzez utworzenie kolejnej podsieci. W ofercie dostępne są multiswitche o 4,8,12,16,24 oraz 32 wyjściach. Projektując instalację warto pamiętać o zyskujących co raz większą popularność tunerach dwugłowicowych wymagających doprowadzenia dwóch przewodów sygnałowych.
Cała instalacja zasilana jest po liniach sygnałowych H dwóch wzmacniaczy SA-91L R70901. Wzmacniacze tej serii cechuje wydajność prądowa równa 2A. Oznacza, to że w typowych instalacjach z jednego urządzenia zasilić możemy do 8-10 multiswitchy. Przeliczając to na gniazdka otrzymujemy około 300 gniazdek przy wykorzystaniu tylko jednego gniazdka energetycznego.
Bardzo ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego przewodu. Przewód ten z jednej strony powinien być łatwy do układania w długich korytach kablowych, z drugiej zapewniać najlepsze parametry fizyczne takie jak: tłumienność, dopasowanie oraz ekranowanie. Ten ostatni parametr jest krytyczny w instalacjach multiswitchowych ze względu na to, iż magistrale kablowe zawierają niejednokrotnie 5 lub 9 biegnących równolegle przewodów przenoszących sygnały z poszczególnych par polaryzacja/pasmo. Aby uniknąć problemów z przesłuchami objawiających się brakiem sygnałów z części transponderów należy zadbać o wysokie ekranowanie przewodów. Absolutnym minimum dla instalacji multiswitchowych jest ekranowanie rzędu 85dB. Przewód TRISET-113 E1015 dzięki 92% pokryciu oplotem zapewnia ekranowane rzędu 100dB (klasa A+/A++).
Zalety budowania instalacji w oparciu o multiswitche TERRA serii MSV
  • duża skalowalność i elastyczność instalacji
  • nieograniczone możliwości projektowe
  • możliwość zasilania całej sieci z jednego wzmacniacza lub multiswitcha (jeden wzmacniacz serii SA zasila do 8-10 multiswitchy)
  • dwurzędowe rozmieszczenie wyjść zmniejsza rozmiary urządzenia
  • rozmieszczenie wyjść w urządzeniach jest zestandaryzowane, dzięki czemu możliwe jest łączenie urządzeń przy pomocy szybkozłączy F
  • podawane przez producenta - firmę TERRA wartości parametrów urządzeń (np. separacja wejść) są wartościami minimalnymi a nie nominalnymi (gwarantowana powtarzalność urządzeń).

Mając schemat instalacji można sporządzić projekt wykorzystując program SatNet.
Aby poprawnie dobrać elementy w projekcie muszą być znane:
  • topologia sieci,
  • poziomy sygnałów satelitarnych,
  • poziomy sygnałów telewizji naziemnej,
  • tłumienności zastosowanych kabli.
Każdy element instalacji na styku przyłączenia do sieci ma punkt kontrolny. Klikając na nie można zobaczyć szczegółową charakterystykę poziomu sygnałów dla zadanych częstotliwości. Jeżeli spełniają one przyjęte w założeniach poziomy to ten punkt sieci jest zabarwiony na zielono, jeżeli jest zbyt niski na niebiesko a za wysoki to na czerwono. Na poniższym schemacie wszystkie punkty świecą się na zielono - projekt jest zgodny z założeniami.
Schemat w programie projektowym SatNet
Wykonany w programie SatNet projekt można zapisać do pliku. Zapisaną konfigurację dla powyższego schematu można pobrać tutaj. Wystarczy więc zainstalować program SatNet i wgrać plik aby sprawdzić działanie programu i samodzielnie dokonać modyfikacji, rozbudowy przykładowego projektu.