Hik-ProConnect - usługa chmurowa dla instalatorów i integratorów systemów Hikvision

Hik-ProConnect to nowoczesna, oparta o chmurę, platforma przeznaczona dla instalatorów i integratorów systemów Hikvision. Służy do zdalnego zarządzania i nadzoru nad różnymi systemami bezpieczeństwa podłączonymi do usługi Hik-Connect. Kompatybilne są systemy: CCTV, alarmowe, wideodomofonowe, kontrola dostępu oraz inne urządzenia IoT (np. dzwonki bezprzewodowe). Obsługa systemów jest prostsza dzięki organizacji urządzeń w specjalnych strukturach związanych z klientami końcowymi, zwanych lokacjami. Każda lokacja przypisana jest do określonych pracowników, którzy mają dostęp do statusu urządzeń oraz dostają powiadomienia, jeśli zostanie wykryta anomalia. W razie problemów instalator może przeprowadzić zdalną konfigurację systemu oraz skontrolować poprawność obrazu z kamer zarówno na żywo, jak i nagranych. Dostęp do tych funkcji jest limitowany przez użytkownika końcowego, który sam musi wydać odpowiednie uprawnienia (może zdecydować które oraz na jak długo) za pomocą aplikacji klienckiej Hik-Connect.
Najważniejsze cechy:
 • dostęp do wszystkich instalacji z jednej aplikacji chmurowej,
 • scentralizowane zarządzanie obiektami (lokacjami),
 • konta pracowników powiązane z określonymi lokacjami
 • zdalna konfiguracja i aktualizacja,
 • rozbudowana autoryzacja dostępu,
 • funkcja co-brandingu.
Scentralizowana struktura dostępu
Każdy klient przypisywany jest do określonej lokacji, co ułatwia identyfikację i zarządzanie zdarzeniami. Można określić dane klienta oraz podać jego adres.
Konta instalatorów w ramach jednej organizacji mają hierarchiczną strukturę. Administrator tworzy lokacje i przyporządkowuje je do konta pracownika - instalatora. Instalator odbiera powiadomienia o problemach z urządzeniami w swoich lokacjach, a jego działania zapisywane są w logach przez 90 dni.
Panel dodawania pracownika i określania jego uprawnień
Dostępne funkcje dla instalatora
Po zainstalowaniu systemu, administrator (instalator) musi dostać zgodę użytkownika końcowego na przypisanie urządzeń do swojej lokacji, tak aby mógł otrzymywać dane diagnostyczne (odświeżane automatycznie co 30 minut) oraz komunikaty o błędach. Upoważniony instalator będzie miał dostęp do następujących danych oraz możliwości:
 • notyfikacje na e-mail, portal webowy lub aplikację kliencką o uszkodzeniu urządzenia lub jego nieprawidłowej pracy (np. uszkodzenie dysku twardego, braku obrazu wideo, rozładowana bateria),
 • informacje o błędach z ostatnich 7 dni,
 • informacje diagnostyczne np. dla rejestratora: stan sieci, kamery offline, stan sygnału wideo, stan magazynu danych, stan nagrywania, użycie dysku twardego,
 • zdalna aktualizacja urządzeń,
 • tworzenie powiązań zdarzeń z różnych systemów.
W razie potrzeby instalator może dostać na swój wniosek (który musi zaakceptować klient) lub na wniosek klient następujące uprawnienia:
 • konfiguracja urządzeń,
 • podgląd obrazu na żywo,
 • odtwarzanie nagrań,
 • pobieranie krótkich klipów nagrań (do 2 minut).
Dostęp do tych danych może zostać w dowolnym momencie zablokowany przez użytkownika za pomocą aplikacji klienckiej Hik-Connect. Można też przyznać dostęp czasowy.
Instalator ma też dostęp do narzędzi ułatwiających codzienną pracę:
 • kalkulator przestrzeni dyskowej,
 • kalkulator kanałów NVR,
 • kalkulator doboru parametrów obiektywu (ogniskowa i pole widzenia),
 • kalkulator przepustowości.
Integracja różnych systemów
Usługa w chmurze pozwala na zbudowanie powiązań pomiędzy urządzeniami różnych systemów: CCTV, alarmowych, wideodomofonowych, kontroli dostępu oraz innych urządzeń IoT. Przykładowo wybranie połączenia na wideodomofonie może skierować kamerę PTZ w określony preset (np. zbliżenie na wejście).
Co-branding
Jeśli klient zostanie dodany do lokacji przez instalatora, na oprogramowaniu klienckim przy ładowaniu programu i w panelu informacyjnym wyświetli się logo instalatora. W informacjach o lokacji znajdują się dane kontaktowe do instalatora. Są one na bieżąco pobierane z profilu firmy. Ułatwia to kontakt oraz ma wpływ na rozpoznawalność i prestiż firmy.
Bezpieczeństwo
Priorytetem w działaniu systemu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Do komunikacji między urządzeniami używane są protokoły HTTPS / TLS. Połączenie jest szyfrowane przez algorytmy AES / RSA, kluczami definiowane przez użytkownika. Technika P2P ustanawia bezpieczne połączenie bez mapowania portów. Platforma chmurowa obsługująca usługę to Amazon Web Services (AWS). Jest to niezawodna oraz wydajna i co najważniejsze -bezpieczna usługa. Dane osobowe takie jak numery telefonów i adresy e-mail są szyfrowane.
Ile to kosztuje?
Podstawowa wersja usługi ograniczona do 1024 urządzeń będzie bezpłatna. Dodatkowe plany subskrypcyjne będą dotyczyć m.in. dostępu do informacji diagnostycznych (Heath Monitor) co-brandingu czy uruchomionej w przyszłości usługi zapisu obrazu w chmurze. Usługa jest w fazie testów do końca 2020 roku i jest możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich dostępnych opcji. Poprawna obsługa usługi wymaga kompatybilnych wersji oprogramowania w sprzęcie - producent zapowiada wydanie odpowiednich aktualizacji.
Jak korzystać?
Instalator może używać aplikacji webowej lub na telefony komórkowe z Androidem lub iOS .
Prezentacja usługi na materiale wideo: