Czy zewnętrza antena zwiększa prędkość LTE?

Usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczone przez operatorów sieci komórkowych stanowią coraz bardziej popularną i coraz częściej wybieraną przez abonentów metodę dostępową. Rosnąca popularność wynika z większych przepustowości transmisji dla oferowanych usług oraz większego zasięgu sieci mobilnego dostępu do Internetu. Absolutnym hitem jest tutaj technika LTE umożliwiająca osiągnięcie przepływności zbliżonych do tych, oferowanych w sieciach lokalnych dostawców internetowych.
LTE
Popularnym standardem transmisji danych za pomocą sieci telefonii komórkowej jest standard LTE (ang. Long Term Evolution). LTE to technika mobilnej sieci, w której prędkość pobierania danych teoretycznie w warstwie radiowej może wynosić 150 Mb/s przy szerokości kanału 20 MHz.
Technika LTE jest elastyczna, zarówno w zakresie częstotliwości, jak i szerokości kanału transmisyjnego. W zależności od potrzeb, sieci LTE mogą być budowane na częstotliwościach od 700 MHz do 2,6 GHz (rejony wielkomiejskie). Należy wspomnieć o stosowanej w LTE technice MIMO (Multiple Input Multiple Output), która pozwala na transmisję sygnału przy pomocy wielu anten.
Jak wspomniano wcześniej LTE pracować może w szerokim zakresie częstotliwości. W Polsce wykorzystywane są obecnie częstotliwości 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz. W kolejnych latach mają ruszyć sieci wykorzystujące pasmo 700 MHz zwolnione w przyszłości przez nadajniki telewizyjne.
LTE Advanced
LTE Advanced to nazwa standardu bezprzewodowej transmisji stanowiącego rozwinięcie techniki LTE. Operatorzy uruchomili już pierwsze nadajniki, które obsługują LTE-A. W teorii, posiadacze kompatybilnych urządzeń (listy kompatybilnych urządzeń można znaleźć na stronach operatorów komórkowych) mogą osiągnąć transfery nawet do 300 Mb/s dzięki agregacji kilku pasm częstotliwości.
Zwiększenie prędkość pobierania (max 300 Mb/s) oraz wysyłania (max do 50 Mb/s) jest możliwe dzięki połączeniu pasm np. 1800 MHz i 2600 MHz. Sieć LTE-Advanced będzie wykorzystywać po 20 MHz szerokości pasma w standardzie LTE FDD (Frequency Division Duplex) - kanał transmisyjny dzielony jest na dwa zakresy częstotliwości - jeden z nich używany jest do transmisji w kierunku stacji bazowej, a drugi od stacji bazowej do terminali).
Antena zewnętrzna
W wielu przypadkach, gdy stacja bazowa oddalona jest od urządzenia mobilnego występują problemy z odpowiednią siłą sygnału. W celu jej polepszenia należy najczęściej podłączyć do modemu odpowiednią antenę zewnętrzną. Istnieją jednak przypadki, gdzie zastosowanie anteny zewnętrznej nie jest związane z potrzebą poprawy sygnału LTE, lecz np. wymuszeniem transmisji danych pomiędzy konkretną stacją bazową, a modemem. Warto pamiętać, iż antena LTE powinna być szerokopasmowa - wiąże się to z wprowadzaniem nowych pasm LTE oraz ich agregacji.
Antena ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 800-3000MHz A7054_5
Antena ATK-LOG LTE MIMO 800-2170MHz A7056_5
Antena TRANS-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO
Antena TRANS-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO 806-2700 MHz A741022
Najpopularniejsze anteny wykorzystywane do poprawy sygnału LTE.
Przed wyborem anteny zewnętrznej należy jednak sprawdzić jakie parametry posiada odbierany przez modem sygnał sieci LTE. W tym celu należy uruchomić panel diagnostyczny sieci znajdujący się w oprogramowaniu routera lub modemu, a następnie porównać parametry z przedstawionymi poniżej wartościami.
 • RSRP (dBm) - (Reference Signal Receive Power) - miara mocy sygnału.
  • większe niż -79 dBm - moc sygnału bardzo dobra,
  • od -80 dBm do -90 dBm - moc sygnału dobra,
  • od -91 dBm a -100 dBm - moc sygnału słaba. Należy zastosować antenę zewnętrzną lub zmienić lokalizację modemu
  • mniej niż -100 dBm - moc sygnału bardzo słaba. Należy zastosować antenę zewnętrzną
 • RSRQ (dB) - (Reference Signal Received Quality) - miara jakości sygnału.
  • więcej niż -9 dB - bardzo dobrze,
  • od -10 dB do -15 dB - dobrze ,
  • od -16 dB do -20 dB - źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną lub zmienić lokalizację modemu
  • mniej niż -20 dB - bardzo źle Należy zastosować antenę zewnętrzną
 • SINR (dB) - (Signal to Interference plus Noise Ratio) - miara jakości sygnału użytkowego w stosunku do zakłóceń szumu.
  • więcej niż 21 dB - bardzo dobrze,
  • od 13dB do 20 dB - dobrze,
  • od 0dB do 12 dB - źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną
  • mniej niż 0 dB - bardzo źle.Należy zastosować antenę zewnętrzną
 • RSSI - (Received Signal Strength Indicator) - wskaźnik siły odbieranego sygnału włącznie z zakłóceniami; większa aktywność transferu danych - większe RSSI
  • większe niż -73 dBm - bardzo dobrze
  • od -75 dBm do -85 dBm - dobrze
  • od -87 dBm do -93 dBm - źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną lub zmienić lokalizację modemu
  • mniej niż -95 dBm - bardzo źle. Należy zastosować antenę zewnętrzną
W przypadku gdy modem nie udostępnia strony z parametrami sieci LTE, wtedy najczęściej siłę sygnału można odczytać ze wskaźnika LED znajdującego się na obudowie urządzenia.
Siła sygnału Jednostka wartości Ilość kresek zasięgu
-105...-100 dBm 0
-100...-95. dBm 1
-95...-90 dBm 2
-90...-85 dBm 3
<-85 dBm 4
Antena zewnętrza a poprawa prędkości Internetu
Często zdarza się, iż pomimo bardzo dobrego sygnału LTE prędkość transmisji jest niewystarczająca. W takim przypadku warto zastosować antenę zewnętrzną, a następnie ukierunkować ją na inną stację bazową (często słaba prędkość wiąże się ze zbyt dużą liczbą użytkowników podłączonych do jednej stacji bazowej).
Kolejnym sposobem na zwiększenie prędkości jest sprawdzenie u operatora czy w danej lokalizacji występuje standard LTE-Advanced. Jednakże aby odbierać sygnał w tym standardzie należy kupić dedykowany modem LTE-A.
Zdarzają się problemy z działaniem usługi LTE-A związane z odbiorem sygnału z niewłaściwego nadajnika. Problem wynika z tego, iż modem odbiera sygnał ze stacji bazowej znajdującej się bliżej modemu lecz nie pracującej w standardzie LTE-A. Aby ten problem rozwiązać, należy dowiedzieć się (u operatora), gdzie znajduje się najbliższa stacja bazowa pracująca w technice LTE-A z agregacją częstotliwości (najlepiej ukierunkowana przeciwnie do najbliższej stacji nieobsługującej standardu LTE-A).
W przykładowej sytuacji użytkownik korzystał z modemu LTE-A, lecz uzyskiwał maksymalne prędkości na poziomie: pobieranie 10Mb/s, wysłanie 1Mb/s. Wynikało to z połączenia modemu ze stacją nieobsługującą standardu LTE-A. Poniżej przedstawiono mapkę sytuacyjną.
Mapka rozmieszczenia stacji bazowych
Modem użytkownika łączył się do stacji bazowej zlokalizowanej na zachodzie nieobsługującej standardu LTE-A przez co prędkości nie były satysfakcjonujące. Prędkość wzrosła dopiero po zastosowaniu anteny zewnętrznej, która została ukierunkowana na stację bazową na południowy-wschód. Stacja ta pracuje na pasmach, które są agregowane przez LTE-A w sieci operatora.
Widok zainstalowanej anteny LTE A741022
Po zainstalowaniu anteny uzyskiwane prędkości zwiększyły się kilkukrotnie, co pokazane jest na poniższym zrzucie ekranowym. Test wykonano za pomocą strony www.speedtest.net.
Test prędkości wykonany po instalacji anteny LTE A741022 (strona: speedtest.net)