Aplikacje do organizacji i użytkowania systemów CCTV opartych o urządzenia Hikvision

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Lista aplikacji:
1. SADP - narzędzie do wyszukiwania i konfiguracji urządzeń sieciowych Hikvision. Pozwala również na aktywację i przywracanie haseł.


2. Local Playback - przeglądanie nagrań z dysku rejestratora.


3. Disk Calculator - obliczanie czasu przechowywania nagrań na dysku twardym rejestratora.


4. VSPlayer – odtwarzanie nagrań, wyświetlanie znaku wodnego, tworzenie zrzutów obrazu.


5. Batch configuration - jednoczesna konfiguracja wielu urządzeń w systemie.


6. Batch upgrade - jednoczesna aktualizacja wielu urządzeń w systemie.


7. Remote backup tool - automatyczne lub ręczne pobieranie nagrań na komputer.


SADP (ang. Search Active Device Protocol) to darmowe i proste w obsłudze oprogramowanie przeznaczone do wyszukiwania w sieci lokalnej kamer i rejestratorów marki Hikvision. Za jego pomocą zmodyfikować można podstawowe parametry sieciowe rejestratorów i kamer IP oraz zmienić lub przywrócić hasło w przypadku jego utraty. Procedurę tę opisano w oddzielnej bibliotece.
Program służy do przeglądania i odtwarzania nagrań na komputerze z dyskiem twardym wyciągniętym z rejestratora. Dysk HDD z nagraniami utworzonymi przez rejestrator Hikvision nie jest obsługiwany bezpośrednio przez komputer z systemem Windows. Problem wynika z faktu wykorzystania odmiennego formatu zapisu. W przypadku chęci odtworzenia nagrań na komputerze PC, konieczne jest użycie programu Local playback.
Zrzut obrazu z programu Local Playback
Local Playback wykryje taki dysk odczyta jego zawartość. Umożliwia odtwarzanie nagrań z maksymalnie 16 kamer w dwóch trybach - synchronicznym i asynchronicznym. Nagrania mogą być przeszukiwane pod względem czasu i daty utworzenia oraz filtrowane pod względem typu nagrywania, aktywacji wejścia alarmowego lub VCA. Możliwy jest również eksport nagrań na dysk komputera.
Program pozwala oszacować pojemność dysku twardego dla danego czasu nagrań lub długość nagrywania w zależności od pojemności dysku twardego. Wymagane jest podanie:
 • ilości kanałów,
 • rozdzielczości,
 • ilości kl/s,
 • rodzaju kodowania,
 • bitrate,
 • ilości godzin w ciągu doby w czasie których obraz będzie nagrywany.
W zależności od wybranych parametrów, program automatycznie rekomenduje bitrate. Jeśli kamery będą pracowały z różnymi ustawieniami kodowania, należy dodawać je pojedynczo i dla każdej określić indywidualne parametry. Po dodaniu kamer należy wpisać pojemność dyskową, jaka będzie wykorzystywana w rejestratorze oraz określić czas w ciągu doby, przez jaki rejestrator będzie nagrywał w sposób ciągły. Kalkulator przeliczy, jak długo będą przechowywane nagrania. Poniżej znajduje się symulacja czasu przechowywania nagrań, przy tej samej liczbie kamer, ale różnych metodach kompresji.
Kalkulacja przy nagrywaniu 24/24
i kompresji H.264
Kalkulacja przy nagrywaniu 24/24
i kompresji H.264+
Odtwarzanie nagrań
Program VSPlayer to dedykowany odtwarzacz nagrań z urządzeń Hikvision. Obsługuje wideo kodowane w Hivision H.264, H.264, H.264+, MPEG4. Jest dostępny w wersji przenośnej (bez konieczności instalacji, może być uruchamiany z pendrive'a) oraz wymagającej instalacji.

Najważniejsze funkcje:
 • odtwarzanie nagrań w podziale na 1, 4, 9 lub 16 okien,
 • odtwarzanie synchroniczne lub asynchroniczne,
 • możliwość odtwarzania od danej klatki obrazu lub dokładnego czasu,
 • lista odtwarzania z przeszukiwaniem po nazwie lub po czasie nagrania,
 • zoom cyfrowy,
 • odtwarzanie w tył,
 • wyświetlanie danych z VCA,
 • wyświetlanie znaku wodnego,
 • obsługa nagrań z kamer fisheye.
Wyświetlanie znaku wodnego
Znak wodny to rodzaj znacznika dla cyfrowych plików wideo i audio. Jest używany do kodowania w danych wideo: informacji o prawach autorskich, autentyczności i integralności nagrania. W nagraniach z rejestratorów Hikvision jest on wbudowany w każdą ramkę. VSPlayer umożliwia wyświetlenie informacji o znaku wodnym, dzięki czemu można m.in. przypisać nagranie do określonego rejestratora.
Znak wodny zawiera następujące informacje:
 • adres MAC,
 • numer seryjny,
 • numer kanału,
 • datę i godzinę początku nagrania,
 • informacje o modelu i typie urządzenia.
Znak wodny wyświetlany za pomocą VSPlayer - oznaczony czerwoną ramką
Tworzenie zrzutów obrazu
Bywa, że dokumentacja zdarzenia w postaci samego nagrania musi być uzupełniona o zrzuty obrazu w formie zdjęć. VSPlayer ma narzędzie do tworzenia automatycznych zrzutów obrazu. Mogą być wykonywane z dowolnego nagrania utworzonego na urządzeniach marki Hikvision. Proces ich tworzenia jest zautomatyzowany, można określić następujące parametry plików wynikowych:
 • format JPEG lub BMP,
 • częstotliwość wykonania zrzutu przez określenie odstępu: w sekundach lub klatkach obrazu.
Panel ustawień zrzutów obrazu z materiału wideo
Format converter – konwersja nagrań
Rejestratory i kamery IP Hikvision generują nagrania w wewnętrznym formacie (Hikvision H.264). Jego zaletą jest możliwość zintegrowania znaku wodnego oraz innych danych w jednym pliku. Jeśli istnieje potrzeba, producent dostarcza narzędzie do konwersji do standardowych formatów (H.264 lub MPEG4). Posiada możliwość zmiany:
 • rozdzielczości,
 • bitrate,
 • ilości kl./s
 • kodeku audio.
Zrzut obrazu z programu do konwertowania nagrań z urządzeń Hikvision
Merge i clip - scalanie oraz przycinanie nagrań
Razem z VSPlayer instalowany jest program do scalania - FileMerge oraz przycinania nagrań - FileClip. Znajdują one zastosowanie w przypadku, gdy potrzebny fragment nagrania jest krótszy niż całe nagranie lub znajduje się w dwóch plikach. Programy operują na nagraniach wygenerowanych przez urządzenia Hikvision, kodowanych w H.264, posiadających rozszerzenie mp4. Operacje przeprowadzone za pomocą tych programów nie powodują usunięcia metadanych, takich jak znak wodny (należy łączyć nagrania z jednego kanału rejestratora), czy informacji o detekcji ruchu.
Zrzut obrazu z programu do scalania (FileMerge) i przycinania nagrań (FileClip)

Często w jednej lokalizacji instalowanych jest kilka kamer IP lub rejestratorów. Większość ich ustawień jest zbliżona lub identyczna. Aby szybko i sprawnie dokonać konfiguracji rejestratorów marki Hikvision możliwe jest wyeksportowanie pliku z ustawieniami konfiguracyjnymi z jednego z urządzeń i zaimportowanie go do pozostałych rejestratorów.
Zrzut ekranu przedstawiający program Batch Configuration, służący do eksportu pliku konfiguracji
Import i eksport ustawień może być zrobiony:
 • lokalnie: dysk podłączany do złącza USB rejestratora,
 • przez sieć:
  • przy użyciu oprogramowania iVMS-4200 lub przeglądarki internetowej; przydatne, gdy rejestratory znajdują się w odległych lokalizacjach,
  • przy użyciu oprogramowania Batch Configuration (będącego częścią Hikvision Tools).
Producenci urządzeń przeznaczonych do systemów monitoringu udostępniają często nowe wersje oprogramowania usprawniające lub zwiększające funkcjonalność ich sprzętu. Stosunkowo często zachodzi więc potrzeba aktualizacji oprogramowania w instalacji złożonej z wielu kamer i rejestratorów.
Widok okna programu Batch Upgrading
Z pomocą przychodzi oprogramowanie Batch Upgrading dostępne jako jedna z aplikacji Hikvision Tools. Pozwala ono zaoszczędzić czas potrzebny na logowanie do urządzenia, wejście do menu i wybrania odpowiedniej opcji aktualizacji dla każdego urządzenia. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie i dodawanie do listy urządzeń znajdujących się w sieci LAN lub zaimportowanie ich z aplikacji iVMS-4200. Urządzenia można także dodać ręcznie do listy aktualizacji, wpisując ich adresy IP. Aktualizowane mogą być niezależnie różne urządzenia. Można wskazać plik aktualizacji bezpośrednio lub poprzez katalog mogący zawierać pliki aktualizacyjne dla różnych urządzeń. Zgodność oprogramowania i urządzenia sprawdzana jest automatycznie przed aktualizacją.
Program ma zastosowanie w przypadku, gdy chcemy ściągnąć nagrania z rejestratora lub kamery na dysk twardy w komputerze. Pozwala pobrać nagrania, przy wykorzystaniu sieci LAN. Proces pobierania może być włączany ręcznie lub automatycznie według określonego harmonogramu. Ta właściwość sprawia, że program może posłużyć jako narzędzie do automatycznego tworzenia kopii nagrań.
Najważniejsze właściwości programu:
 • możliwość backupu z maksymalnie 32 kanałów,
 • prędkość przesyłu danych może zostać ograniczona,
 • wbudowany odtwarzacz nagrań.
Zrzut ekranu z programu pozwalającego na automatyczne wykonywanie kopii nagrań - Remote Backup