Wyniki ankiety dotyczącej zainteresowania platformami cyfrowymi w Polsce

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej na początku sierpnia 2009 wśród firm zajmujących się instalacjami antenowymi. W stosunku do ubiegłego roku nieco zmniejszyło się zainteresowanie ofertą platform cyfrowych i tunerami FTA. Już po raz czwarty, najpopularniejszą platformą okazał się Polsat.
Bieżący rok, według ocen instalatorów, przyniósł spadek zainteresowania budową instalacji antenowych w stosunku do roku poprzedniego.

W ankiecie udział wzięło 35 firm.
Nasz komentarz

Opinia firm instalatorskich była w tym roku szczególnie ciekawa. Czy jest kryzys? Jeśli tak, to jak głęboki i czego dotyczy w tej ważnej dziedzinie telekomunikacji, jaką jest telewizja?

Na rynku konsumpcyjnym (zainteresowanie ofertą platform cyfrowych) nie ma dużych zmian w stosunku do poprzedniego roku.
Instalatorzy stwierdzili tylko nieznaczne mniejsze zainteresowanie ofertą Polsatu, Cyfry+ i "n-ki".
Ponieważ wielu twierdziło, że największym zainteresowaniem cieszy się oferta "Telewizji na kartę", której nie ujęliśmy w ankiecie należy stwierdzić, że rynek konsumencki w Polsce oceniany jest pozytywnie.

Równie interesujące są opinie dotyczące instalacji antenowych, ten fragment rynku jest ściśle powiązany z inwestycjami budowlanymi.
Również tutaj rynek konsumencki oceniany jest pozytywnie - większość instalatorów dobrze ocenia zapotrzebowanie na usługi wykonywania instalacji w domach jednorodzinnych.
W stosunku do ubiegłego roku znacznie spadło zainteresowanie wykonywaniem instalacji w budynkach wielomieszkaniowych. Zmniejszone zapotrzebowanie, a także wyczekiwanie klientów na tańsze lokale, wstrzymało wielu inwestorów przed szybkim wykańczaniem budynków, a instalacje antenowe wykonywane są z reguły w końcowej fazie inwestycji.

Prawdziwa dekoniunktura panuje w instytucjach, co jest związane zarówno ze wstrzymaniem inwestycji przez państwo, jak i ze zmniejszeniem tempa budowy biurowców.

Na wykresach z wynikami z ostatnich kilku lat wyraźnie widać zbieżność wyników ankiety z okresami prosperity i dekoniunktury. Wyniki z sierpnia ubiegłego roku pokazały objawy kryzysu znacznie wcześniej niż dotarły one do świadomości publicznej.
Wyniki
Jak oceniasz zainteresowanie ofertą platform cyfrowych? Prosiliśmy o wpisanie liczby punktów ze skali od 0 do 5, gdzie:

0 - bardzo słabo, .........., 5 - bardzo dobrze

Podajemy średnią uzyskanych ocen.
W nawiasach dane z ubiegłego roku.
Zainteresowanie ofertą platform cyfrowych

Cyfra (0-5) – 2,94 (2,51)
Polsat (0-5) – 3,34 (3,51)
Platforma n (0-5) – 1,88 (1,81)
Zainteresowanie ofertą platform w latach 2000-2008
Komentarze:

Ogólnie zatkało rynek, rynek jest nasycony.

Zadyszka platform cyfrowych (z wyjątkiem TnK).

Tunery FTA: Sprzedaż niszowa. Może zmieni się po wejściu platformy TVP z odrębnym zakupem dekodera.

Obecnie najlepiej sprzedają się tunery TV NA KARTĘ.
Zainteresowanie tunerami FTA

FTA (0-5) – 1,88 (2,44)
(w nawiasie poprzedni rok)
Zainteresowanie instalacjami antenowymi

Prosiliśmy o wybranie jednej opcji: spadek, stagnacja, wzrost. Obliczony indeks wynika z sumowania punktów: spadek –1, stagnacja 0, wzrost 1
(w nawiasie poprzedni rok)
domy jednorodzinne: 6 (13)
budynki wielomieszkaniowe: -8 (4)
instytucje: -33 (-11)
Zainteresowanie instalacjami antenowymi