FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Wymagania użytkowe dla systemów CCTV
Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Na podstawie wieloletniego doświadczenia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) opracowało zbiór wymagań dotyczących wykorzystywania materiałów z monitoringu systemów dozorowych przez Policję w różnego rodzaju dochodzeniach. Aby można było wykorzystać materiały uzyskane dzięki systemowi CCTV, muszą one spełniać poniżej przedstawione wymagania, zebrane w czterech działach:
 • Jakość,
 • Zapis,
 • Eksport,
 • Odtwarzanie.
JAKOŚĆ
Istotną grupę tych wymagań stanowią zasady doboru sprzętu.
Jakiej rozdzielczości mają być obrazy? W jakiej kompresji mają być przesyłane i składowane? Ile klatek na sekundę ma być zapisywane? Bazując na tych pytaniach stworzono listę zaleceń jakościowych:
 • Sprecyzuj wymagania - co ma być monitorowane i w jakiej rozdzielczości, a następnie wybierz system (kamery, obiektywy), który to realizuje.
 • Sprecyzuj wymagania dotyczące zapisu, podglądnij lub wydrukuj zarejestrowane stałe obrazy, aby sprawdzić czy jakość zapisu jest wystarczająca (dobór rejestratora).
 • Synchronizuj czas wszystkich elementów systemu.
 • Jakość obrazów nie może być dopasowywana do pojemności systemu. To system gromadzenia danych należy dopasować do jakości (dobór systemu archiwizacji).
 • Regularnie konserwuj i utrzymuj wszystkie elementy systemu.
Przed zainstalowaniem systemu CCTV należy mieć sprecyzowane, co i z jaką szczegółowością ma być obserwowane. Na przykład czy ma być rozpoznawalna twarz osoby przechodzącej przez wejście, czy można odczytać tablicę rejestracyjną samochodu, czy może wystarczające jest aby zaobserwować czyjąś obecność.
Nie ma jednoznacznych kryteriów dla sprzętu odnośnie gromadzenia dowodów dla sądu. Jeśli sędzia nie uzna materiałów z powodu niewystarczającej jakości, stają się one bezużyteczne. Dlatego warto sprawdzić jakość obrazów z kamer poprzez testy możliwości rozpoznawania szczegółów w takich warunkach, w jakich kamera będzie w przyszłości działała.
Przy testowaniu jakości należy zwrócić uwagę, że obrazy oglądane „na żywo” mogą być lepszej jakości niż zarejestrowane materiały.
Ponadto bardzo istotną kwestią w sądzie jest synchronizacja czasowa wszystkich zarejestrowanych materiałów. Jej brak może doprowadzić do unieważnienia materiałów zgromadzonych jako dowody.
Kolejną rzeczą której nie można pominąć jest pojemność archiwum. Nie można dopasowywać rozdzielczości, liczby klatek na sekundę ani kompresji do dostępnych rozmiarów dyskowych, tylko przy założonych parametrach jakościowych trzeba oszacować niezbędną przestrzeń dyskową.
Na koniec warto pamiętać, że jakość materiałów zależy również od konserwacji systemu. Systematycznie należy regulować ostrość obiektywu, wyczyścić elementy optyczne, obudowę itp.
W nowoczesnych systemach monitoringu miejskiego stosuje się kamery dzień / noc, stacjonarne, obrotowe, oraz megapikselowe. Głównymi parametrami na jakie należy zwrócić uwagę jest kąt widzenia (zależny od obiektywu), czułość czyli możliwość pracy przy niewielkim oświetleniu (zależy od przetwornika), rozdzielczość oraz liczbę klatek przesyłanych na sekundę. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku kamer obrotowych istotna jest większa szybkość klatkowa, ponieważ ma ona wpływ na dokładność sterowania kamerą. Dodatkowo optyczny zoom umożliwić może wychwycenie interesujących szczegółów. Niestety można tego dokonać zbliżając jedynie „na żywo”.
Kamera IP ACTi CAM-5321 Dzień/Noc MPEG-4
Kamera szybkoobrotowa IP ACTi CAM-6621 MPEG-4
Kamera stacjonarna ACTi K1115
Kamera szybkoobrotowa ACTi K1215
Alternatywą jest kamera megapikselowa, która pomimo że nie posiada zoomu optycznego, umożliwia zbliżenie cyfrowe. Pozwala to w pewnym zakresie na podglądnięcie szczegółów zarówno w trakcie obsługiwania, jak i przy analizie archiwum. Ponieważ ilość danych przesyłanych z kamer megapikselowych jest znacznie większa niż w przypadku kamer o standardowej rozdzielczości, nie pozwalają one osiągnąć pełnej szybkości do której przyzwyczaiły nas systemy analogowe. W praktyce jednak nie ma potrzeby rejestrowania 25 klatek na sekundę za wyjątkiem specyficznych systemów.
Kamera IP z obiektywem 4,5-13mm 5,0 Mpix dzień/noc PoE
Kamera megapikselowa IQeye 755 K1431
Współczesne oprogramowanie zarządzające systemami CCTV umożliwia pełną konfigurację rejestracji poszczególnych kamer systemu. Pozwala na zapisywanie na kilku serwerach, przez co nie ma potrzeby dopasowywania jakości materiałów do pojemności dyskowej gdyż jest ona teoretycznie nieograniczona.
Oprogramowanie NUUO SCB-IP+08
Oprogramowanie ULTISYSTEM 4 kanały
Oprogramowanie NUUO
Oprogramowanie ULTISYSTEM
ZAPIS
Kolejnym problemem, z którym należy się zmierzyć przy projektowaniu instalacji CCTV, po zdefiniowaniu odpowiedniej jakości obrazu, jest jego archiwizacja. Tu należy odpowiedzieć na pytanie co archiwizować i w jaki sposób, a następnie określić zakres działań mających na celu spełnienie następujących wymagań:
 • Urządzenie archiwizujące musi być zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób niepowołanych,
 • System powinien posiadać zabezpieczenia elektroniczne (hasła) umożliwiające dostęp do konfigurowania systemu i odczytu danych z archiwum,
 • System ma być przeznaczony do pracy ciągłej i powinien posiadać zabezpieczenia na wypadek zaniku napięcia,
 • Pojemność nośników pamięci systemu należy dobrać na podstawie założonego czasu przechowywania nagrań.
Dostęp do archiwum systemu powinien być pod stałą kontrolą uniemożliwiającą przeglądanie materiałów przez osoby niepowołane. Wszystkie próby dostępu do systemu powinny być zapisane w logach systemowych. Jednak wszelkie zabezpieczenia nie powinny utrudniać normalnej obsługi osobom autoryzowanym. Zaliczyć do nich można policję i inne służby.
Istotnym jest aby materiały były przechowywane przez wiadomy z góry okres czasu, i aby były zabezpieczone przed przedwczesnym ich usunięciem.
Nowoczesne systemy CCTV IP wyposażone są w oprogramowanie posiadające pełną swobodę w konfiguracji praw dostępu wszystkim użytkownikom. Ograniczyć można możliwość podglądu poszczególnych kamer, sterowania nimi (w przypadku kamer obrotowych), dostęp do archiwum z wybranych punktów. Ponadto ograniczyć można miejsca, z których można się połączyć z systemem, oraz wyspecyfikować kiedy to połączenie może nastąpić.
Konfiguracja praw dostępu w Netstation
EKSPORT
Bardzo ważnym punktem systemu CCTV świadczącym o jego efektywności jest możliwość eksportowania zarejestrowanych materiałów. Dlatego należy zadać sobie następujące pytanie: ile materiałów i w jakim formacie można wyeksportować z systemu?
 • Operator systemu oprócz prostej obsługi powinien mieć wiedzę na temat eksportowania materiałów - powinna być dostarczona instrukcja na temat eksportowania nagranych plików
 • Operator powinien znać ilość archiwizowanych materiałów, oraz czas potrzebny do wyeksportowania danego fragmentu
 • System powinien umożliwiać szybkie eksportowanie filmów i zdjęć na zewnętrzne nośniki, wraz z dodaniem czasu ich wykonania
 • Wraz z eksportowanym urywkiem archiwum należy zapewnić oprogramowanie niezbędne do poprawnego odtwarzania materiałów
 • Sposób eksportowania materiałów powinien nie mieć wpływu na działanie innych funkcji systemu
 • Elementy wyeksportowane powinny być w takiej samej jakości jak oryginały.
System nie będzie wykorzystywany optymalnie gdy operator nie będzie miał wiedzy na temat odtwarzania i eksportowania zarejestrowanych materiałów. Warto zaopatrzyć centrum monitoringu w krótką instrukcję obsługi na ten temat. Ponadto powinien umieć oszacować jak długo trwa eksportowanie materiałów o różnej długości. Zależy to od rodzaju dochodzenia. Jeśli chodzi na przykład o kradzież w sklepie, wystarczyć może kilka zdjęć, lub krótki materiał filmowy. Natomiast w przypadku poważniejszych przestępstw, potrzebna może być cała zawartość archiwum. Dlatego system powinien umożliwiać eksport do odpowiednich w różnych sytuacjach nośników od pamięci typu flash, do zewnętrznych dysków twardych. Ponieważ jak już wspomniano czas eksportowania może być długi, istotne jest aby nie miał wpływu na działanie całego systemu.
Warto też wspomnieć, że wyeksportowane dane powinny mieć taką samą jakość jak zarejestrowane materiały w archiwum. Dlatego stosowanie dodatkowej kompresji czy konwertowanie do innych formatów zapisu, nie może zmniejszać wiarygodności dowodów.
Powszechnie coraz bardziej popularne systemy monitoringu, oparte o IP, umożliwiają eksport wszystkich materiałów do standardowego formatu .avi. Eksportowanie danych odbywa się za pomocą popularnych kodeków, co pozwala na gromadzenie, i późniejsze odtworzenie na każdym urządzeniu posiadającym dane kodeki.
Eksportowanie archiwum w programie Netstation
ODTWARZANIE
Na koniec należy opisać wymagania dotyczące samego odtwarzania i możliwości jakie daje oprogramowanie zarządzające. Czy system pozwala w prosty i szybki sposób na odnalezienie i odtworzenie wybranych materiałów? Dlatego system powinien posiadać następujące funkcje:
 • Różne szybkości odtwarzania wraz z poklatkowym, zarówno do przodu jak i wstecz
 • Jednoczesne odtwarzanie wybranej liczby kamer
 • Odtwarzanie obrazu w pełnej rozdzielczości
 • Możliwość odszukiwania materiałów z każdej kamery po dacie i czasie
 • Możliwość zapisywania i drukowania pojedynczych klatek
 • Odczyt czasu wykonania danej klatki
 • Możliwość bezpośredniego odczytu zawartości po zapisaniu na zewnętrznych nośnikach.
Oprogramowanie służące do odtwarzania zarejestrowanych wcześniej materiałów musi umożliwiać szybkie i efektywne odszukiwanie interesujących fragmentów wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami na ich temat jak na przykład czas. Wyeksportowane fragmenty powinno się dać odtworzyć bezpośrednio na zewnętrznych urządzeniach.
O tym czy oprogramowanie spełnia swoją rolę w monitoringu świadczą możliwości wykorzystania zarejestrowanych materiałów. Do standardowych funkcji jakie system powinien udostępniać zaliczyć można: odszukiwanie materiałów po czasie, jednoczesne odtwarzanie wielu kanałów, wyszukiwanie po ruchu w zadanym obszarze, wykorzystanie pojedynczych klatek.
Archiwum programu Netstation
Przedstawione we wszystkich częściach punkty dotyczące wymagań profesjonalnego monitoringu wizyjnego są jedynie zasygnalizowaniem problemów, bez dokładnego ich opisania. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.homeoffice.gov.uk/

(MW)