WLAN w domu jednorodzinnym

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Użytkownik, który posiada dostęp do Internetu w domu jednorodzinnym, często chciałby mieć możliwość korzystania z Sieci w różnych punktach domu lub całej posesji, np. garażu, czy w ogrodzie. Do realizacji takiego zamierzenia idealnie nadają się sieci bezprzewodowe (WLAN) w standardzie 802.11b/g.
W przypadku trudności z położeniem instalacji kablowej w domu sieć bezprzewodowa również rozwiązuje problem przyłączenia większej liczby komputerów domowych do Sieci. W zależności od tego, w jaki sposób dostarczany jest Internet do domu, należy wybrać odpowiedni wariant instalacji.
Wariant I - Internet dostarczany poprzez telewizję kablową lub lokalnego dostawcę (ISP) za pomocą kabla ethernetowego lub modemu kablowego z wyjściem ethernetowym.
W takich przypadkach potrzebny jest ruter z wejściem WAN w postaci portu RJ-45 Ethernet np.:
Urządzenia te pozwalają na przyłączenie 4 komputerów kablowo oraz do kilkunastu bezprzewodowo.
Kabel od dostawcy należy podłączyć do portu WAN (Internet), komputery należy przyłączyć przewodowo do portów switcha, natomiast komputery wyposażone w karty bezprzewodowe będą się łączyć z punktem dostępowym wbudowanym w urządzenie.
Punkt dostępowy LINKSYS WRT54GL z routerem oraz 4 portowym switchem 2,4GHz 54Mbit/s
Internet dostarczany za pomocą Ethernetu

Wariant II - Internet dostarczany w technologii ADSL (np. Neostrada TP).
Modem ADSL zintegrowany z Access Pointem oraz switchem:
Modem ADSL zintegrowany tylko ze switchem:
  • TP-Link TD-8840 N2905
  • TP-Link TD-8840B N2906 (Annex B)
  • TP-Link TD-8841 N2908
Komputery należy podłączyć analogicznie jak w poprzednim przykładzie za pomocą kabla ethernetowego do switcha lub bezprzewodowo do punktu dostępowego, jeżeli dany model go posiada.
Router TP-Link ADSL TD-W8910G zint. z 4 port. switchem oraz Access Pointem w tech. eXtended Range
Internet dostarczany w technologii ADSL

Wariant III - Internet dostarczany bezprzewodowo za pomocą zestawu antena kierunkowa + karta bezprzewodowa w komputerze.
Trzeba wykorzystać co najmniej dwa urządzenia. Najpierw do anteny kierunkowej, w miejsce karty bezprzewodowej, należy przyłączyć punkt dostępowy działający w trybie klienta (APClient) np.
Przy częstotliwości 5GHz możemy użyć następujących urządzeń:
Następnie wyjście ethernetowe trzeba podłączyć z ruterem bezprzewodowym np.
Otrzymujemy sytuację jak w przykładzie pierwszym.
Punkt dostępowy WA-2204C AP/APC 54MbpsPunkt dostępowy LINKSYS WRT54GL z routerem oraz 4 portowym switchem 2,4GHz 54Mbit/s
Internet dostarczany drogą radiową

Wariant IV - Internet dostarczony bezprzewodowo. Niektóre Access Pointy posiadają bardzo przydatną funkcję Wireless Routing Client, która umożliwia nam konfigurację portu radiowego jako port WAN, znajdujący się standardowo w ruterach. Co to oznacza? Że tak odbierany sygnał drogą radiową możemy następnie za pomocą wbudowanego rutera podzielić na dostępne w tym urządzeniu porty LAN. Plusem takiej konfiguracji jest jedno urządzenie, które będzie spełniać funkcję dwóch. Można stworzyć swoją podsieć, zabezpieczyć ją oraz dowolnie konfigurować.
Urządzenia które posiadają taką funkcję to:
Dodatkowo urządzenie Compex WP54AG N2520 dzięki dualnemu radiu może pracować i spełniać funkcję Wireless Routing Client w dwóch dostępnych częstotliwościach- 2,4 oraz 5GHz.
Punkt dostępowy Compex WP54AG 802.11a/b/g 2.4 oraz 5GHz, zintegrowane 2 porty LAN z PoE  WYPRZEDAŻ
Praca AP Compex WP54AG w trybie Wireless Routing Client

Do czego potrzebny jest ruter ?
Dostawca Internetu zwykle przydziela użytkownikowi tylko jeden adres IP, a gdy ten chce podłączyć większą liczbę komputerów może albo poprosić dostawcę o dodatkowe adresy (wówczas ruter nie będzie potrzebny), albo wykorzystać ruter z funkcją translacji adresów NAT.
Gdy dostawca nie ma możliwości przydzielania dodatkowych adresów można zastosować router. Podstawowa konfiguracja rutera polega na ustawieniu adresu WAN – otrzymanego od dostawcy internetowego, zmianie domyślnych haseł, w razie potrzeby ustawienie adresu MAC dla portu WAN (opcja WAN MAC Clone), zdefiniowaniu adresu lokalnego – adresu bramy dla pozostałych komputerów w sieci domowej. Należy ponadto skonfigurować punkt dostępowy: wybrać odpowiedni kanał, ustawić identyfikator SSID, ustawić szyfrowanie transmisji (najlepiej w standardzie WPA) i przydzielić klucze szyfrujące. Każdy z modeli pozwala na różne dodatkowe funkcje, które można konfigurować w miarę poznawania sprzętu.
Jak usytuować punkt dostępowy ?
Od umieszczenia punktu dostępowego zależy zasięg sieci radiowej w domu i okolicy. Ogólna zasada działania sieci radiowych w pomieszczeniach mówi, że sygnał ostatecznie ma jeszcze użyteczny poziom po przejściu przez 3 ściany lub 2 stropy.
Tak więc optymalnie jest punkt dostępowy postawić w okolicy, gdzie najczęściej korzysta się z sieci bezprzewodowej (np. salon, sypialnia). Jeżeli sieć ma być używana w całym domu, to najlepiej jest umieścić punkt dostępowy w geometrycznym środku domu. Jeżeli jednak zależy nam na pokryciu sygnałem również ogrodu urządzenie powinno być usytuowane przy oknie. Istnieje wówczas możliwość, że w najbardziej odległych pomieszczeniach w domu sygnał może być zbyt słaby. Generalnie bez wykonania prób w konkretnym przypadku nie da się w prosty sposób oszacować zasięgu i poziomu sygnału. Wykonanie próby jest najbardziej miarodajne i od razu daje sprawdzony wynik.
Jeżeli zależy nam na pokryciu zasięgiem całego domu i ogrodu, a umiejscowienie punktu dostępowego przy oknie nie daje takiego efektu możemy spróbować zrobić pewną sztuczkę z dwoma antenami.
Dlaczego niektóre urządzenia mają dwie anteny ?
Część urządzeń bezprzewodowych zaopatrzona jest w dwie anteny prętowe, inne zaś tylko w jedną antenę. Urządzenie, które posiada dwie anteny wykorzystuje je w specyficzny sposób w celu poprawy jakości sygnału. Jest to tak zwany odbiór zbiorczy (diversity).
Polega on na tym, że odbiornik sprawdza z której anteny odbierany sygnał jest mocniejszy i ten przekazywany jest do dalszego przetwarzania. Tę samą antenę wybiera następnie do wysyłania swoich danych. Zalety z wykorzystania tego trybu widoczne będą głównie w pomieszczeniach, gdzie fale radiowe ulegają licznym odbiciom od ścian, sprzętów, ludzi. Jeżeli odbiornik posiada tylko jedną antenę, to może się zdarzyć, że fala dochodząca do anteny zostanie nałożona na inną falę, która została odbita i z pewnym opóźnieniem dotarła do odbiornika dłuższą drogą. Taka sytuacja może powodować zaniki sygnału, a co za tym idzie spadek przepustowości połączenia. Natomiast, gdy urządzenie posiada dwie anteny, to w podobnej sytuacji, jeśli przy jednej z anten nastąpi zanik sygnału, to istnieje bardzo duża szansa, że do drugiej anteny sygnał dotrze niestłumiony i ten właśnie będzie odebrany.
Należy zaznaczyć tutaj ponownie, że punkt dostępowy za każdym razem sprawdza, z której anteny jest lepszy sygnał i tej anteny używa, tak więc nie jest możliwe wykorzystywanie niezależnie dwóch anten jednocześnie. Jednak sztuczka, o której wspomniano wcześniej, pozwala w pewien sposób naciągnąć to stwierdzenie. Wracając do przykładu, gdy chcielibyśmy pokryć zasięgiem radiowym cały dom i dodatkowo ogród możemy umiejscowić punkt dostępowy w centralnym miejscu domu. Do jednego z wyjść antenowych przymocować fabryczną antenę prętową, która będzie obsługiwała dom, a do drugiego wyjścia antenowego podłączyć antenę panelową z odpowiednim kablem (Antena ATK-P1 – A7130).
Antenę wyprowadzamy na zewnątrz domu lub instalujemy przy oknie kierując w stronę ogrodu. Przy takiej konfiguracji mamy możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej w domu lub w ogrodzie. Zgodnie z tym, co napisano powyżej, nie będzie możliwa jednoczesna praca dwóch klientów bezprzewodowych – jednego w domu a drugiego w ogrodzie, gdyż punkt dostępowy będzie musiał wybierać, czy używać anteny prętowej czy panelowej. Efekt zwykle jest taki, że połączenie może być zestawione, ale będzie niestabilne. Jednak kilku użytkowników bezprzewodowych w domu może pracować jednocześnie, ponieważ wszystkich będzie obsługiwać ta sama antena. Podobnie nie powinno być problemów z obsługą większej liczby osób w ogrodzie.
Jak skonfigurować karty bezprzewodowe?
Konfiguracja karty bezprzewodowej nie jest trudnym zadaniem. Wykonując polecenia z instrukcji obsługi zainstalujemy odpowiednie sterowniki. Następnie należy ustawić odpowiedni adres IP, adres bramy (naszego rutera), tryb pracy z infrastrukturą, SSID punktu dostępowego, klucze szyfrujące. Wybierając karty należy zwrócić uwagę czy obsługują te same metody szyfrowania co punkt dostępowy. Zwykle jest to tylko starszy WEP, lub zarówno WEP jak i lepszy WPA. Jeżeli i karty i punkt dostępowy obsługują szyfrowanie WPA to tego należy używać.
A może tryb ad-hoc ?
Karty bezprzewodowe mogą pracować również bez pośrednictwa punktu dostępowego. Tryb ad-hoc pozwala na bezpośrednie połączenie pomiędzy kartami bezprzewodowymi. Jeżeli korzystamy z Internetu na jednym komputerze stacjonarnym, a sporadycznie chcielibyśmy mieć możliwość podłączenia się do sieci laptopem z kartą bezprzewodową, to najtańszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie w komputerze karty bezprzewodowej, skonfigurowanie jej w tryb ad-hoc, nadanie odpowiedniego SSID, kluczy szyfrujących, odpowiedniego adresu IP (z innej klasy niż adres IP nadany przez dostawcę Internetu). Następnie kartę bezprzewodową w laptopie konfigurujemy według tych samych zasad i na komputerze stacjonarnym uruchamiamy “udostępnianie połączenia internetowego” lub dowolny program pełniący rolę rutera programowego. W ten sposób możemy niskim kosztem zbudować prostą sieć bezprzewodową. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że w trakcie korzystania z sieci na laptopie, cały czas musi być włączony komputer stacjonarny.
Router TP-Link ADSL TD-W8910G zint. z 4 port. switchem oraz Access Pointem w tech. eXtended Range
Przykładowe zastosowanie

Polecamy zapoznanie się z artykułami: