WLAN - instalacje wewnątrz budynków

Kontynuacją artykułu “WLAN w domu jednorodzinnym” będzie niniejszy tekst, w którym rozpatrzymy możliwości instalowania sieci bezprzewodowych w innych pomieszczeniach, takich jak biura, urzędy, sale wykładowe, magazyny, hale itp.
W przypadku projektowania sieci bezprzewodowej trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy ma to być sieć ogólnodostępna jak np. w przypadku sieci w bibliotece lub urzędzie czy też sieć zamknięta dla pracowników biura, urzędu, magazynu. Co za tym idzie trzeba określić spodziewaną liczbę klientów sieci. Czy będzie ściśle określona do konkretnej liczby pracowników czy trudna do zdefiniowania w przypadku sieci ogólnodostępnej.
Jeżeli sieć ma działać w budynku biurowym, z dużą liczbą ścian, z kilkoma kondygnacjami, głównym problemem jest wpływ tłumienia ścian i stropów na poziom sygnału radiowego. Z tego względu aby pokryć zasięgiem cały budynek należy rozmieścić w nim kilka, kilkanaście punktów dostępowym, tak aby w żądanych miejscach był dostęp do sieci bezprzewodowej. Zgodnie z zasadą “3 ścian, 2 stropów” można przypuszczać, że punkty dostępowe należałoby instalować na co trzecim piętrze w co piątym biurze. Oczywiście w praktyce należy dokładanie sprawdzić czy w każdym miejscu poziom sygnału jest zadowalający. Zależy to głównie od rodzaju ścian czy są to lekkie ścianki działowe, które słabo tłumią fale radiowe czy też grube mury starej kamienicy, gdzie fale radiowe bardzo mocną zostają stłumione. Ostateczny efekt zależy od przeprowadzonych prób.
Sieć projektowana w budynku biurowym, z użyciem większej liczby punktów dostępowych zwykle miałaby możliwość obsłużenia większej liczby osób niż potrzeba dla pracowników, z tego względu, że każdy z punktów dostępowych może obsłużyć ok 20-30 osób, tak więc mnożąc to przez liczbę wszystkich punktów otrzymujemy teoretyczną pojemność sieci. Jednak trzeba również wziąć pod uwagę, że w przypadku sieci ogólnodostępnej największe obciążenie będzie miał punkt dostępowy umieszczony w holu, bibliotece – tam gdzie gromadzi się większa liczba osób. Wówczas może okazać się, że choć do pokrycia zasięgiem wystarczyłby 1 punkt dostępowy to ze względu na wydajność należy zwiększyć ich liczbę do 2-3 zgodnie z przewidywanym obciążeniem.
Jeżeli projektujemy sieć zamkniętą, tylko dla pracowników, należy zwrócić uwagę na odpowiednie metody bezpieczeństwa, dobierając takie punkty dostępowe i karty, które współpracują przynajmniej ze standardem WPA lub jeszcze lepiej mają możliwość uaktualnienia do standardu 802.11i, jeśli ten będzie już zatwierdzony i wdrożony. W przypadku sieci otwartej zwrócić należy uwagę na sprzęt dedykowany dla hot-spotów, pozwala on m.in. na łatwą konfiguracją klientów, umożliwia rozliczanie połączeń w przypadku ich taryfikacji, dzięki firewallowi zapewnia ochronę przed atakami z sieci, izoluje poszczególnych klientów bezprzewodowych itp.
Gdy do zaprojektowania mamy sieć w dużej hali czy magazynie wyzwaniem będzie zapewnienie zasięgu na całej powierzchni hali. Utrudnieniem mogą być dodatkowo duże maszyny lub rzędy regałów magazynowych. W takich miejscach zwykle nie ma dużego obciążenia sieci, może to być jeden lub kilku pracowników ze sprzętem ewidencjonującym magazyn lub bezprzewodowymi urządzeniami pomiarowymi. Jeśli w hali nie ma dużych przeszkód można zainstalować na jej środku antenę dookólną np. MA-WO24-8X (A72112). Nie powinna być ona zamocowana jednak zbyt wysoko, ze względu na kąt połowy mocy w pionie wynoszący 25 stopni. Duże maszyny czy regały mogą spowodować, że nie będzie możliwe zapewnienie zasięgu na całej powierzchni hali.
Należy wówczas wyznaczyć miejsca, gdzie powinien być zasięg sieci i tam umiejscowić punkty dostępowe. Nie ma sensu stosowania wymyślnych konstrukcji antenowych, w przypadku gdy alternatywnie można pokryć teren za pomocą np. kilku punktów dostępowych. Ze względu to, że punkty dostępowe cały czas tanieją, takie rozwiązanie może być zupełnie niedrogie, a przy okazji w prostszy sposób można zrealizować zadanie. Stosowanie drogich anten, rozgałęźników antenowych to tylko ostateczność. Jeżeli w hali nie ma odpowiedniej infrastruktury sieciowej można wykorzystać tryb WDS do połączenia poszczególnych punktów dostępowych ze sobą.
Wykorzystanie anten panelowych w magazynie
Gdy rozważamy instalowanie sieci bezprzewodowej w pomieszczeniach takich jak sale konferencyjne uwagę powinniśmy zwrócić na co innego. Sale wykładowe czy tez konferencyjne charakteryzują się tym, iż nie występują w nich przeszkody mające duży wpływ na tłumienie sygnału jak to miało miejsce w przypadku regałów w magazynach. Projektując sieć bezprzewodową w centrach konferencyjnych duże znaczenie ma pojemność sieci. W miejscach takich gromadzi się zazwyczaj duża liczba osób i to wydajność sieci jest głównym priorytetem przy jej budowaniu.
Pierwszym krokiem przy planowaniu sieci jest określenie liczby użytkowników, których sieć będzie w stanie obsłużyć. Pojedynczy punkt dostępowy jest w stanie obsłużyć 20-30, zatem jeżeli przykładowo maksymalną liczbę użytkowników, którzy jednocześnie mogą korzystać z sieci szacujemy na 70 osób, potrzebować będziemy najprawdopodobniej 3 punktów dostępowych. Jeżeli liczba ta wahać się będzie ok 40 osób to wystarczą nam dwa punktu dostępu. W przypadku, gdy maksymalna liczba użytkowników nie będzie przekraczać 30 osób, wystarczy zainstalować jeden AP. W sytuacji gdy w jednym pomieszczeniu pracować będzie więcej niż jeden punkt dostępowy, pracować one powinny na różnych kanałach (np. 1 i 7 gdy będą to dwa urządzenia i 1,6 oraz 11 w przypadku 3 urządzeń)
Kolejnym krokiem, który należy podjąć przy budowie sieci jest rozmieszczenie nadajników. Doświadczenie mówi, iż istotne jest, by urządzenia te były zabezpieczone przed łatwym dostępem osób postronnych. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie punktów dostępu na dużej wysokości – na przykład pod sufitem. Pozwoli to ustrzec sprzęt od niepowołanego dostępu i zapewni dobre pokrycie pomieszczenia przez fale radiowe.
Z natury, sieć taka jest połączona ze światem zewnętrznym, zatem przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń uwzględnić trzeba też aspekt doprowadzenia do nich przewodów łączących ich z systemem dystrybucji, a finalnie na przykład z siecią Internet.
Istotne jest, by tworząc taką sieć wybrać odpowiednie urządzenia. Zdecydować musimy czy dostęp do sieci poprzez punkty dostępowe będzie bez najmniejszych ograniczeń, czy też osoby łączące się z siecią zewnętrzną będą miały dostęp tylko do określonych usług sieciowych (na przykład umożliwiamy użytkownikom korzystanie z usług typu WWW i e-mail, leczy blokujemy im możliwość korzystania z usługi FTP). Jeżeli mamy zamiar wpływać na usługi, jakie będą dostępne w naszej sieci zaleca się wykorzystanie urządzeń mających funkcje tzw. Hot-spotów, czyli publicznych punktów dostępu. Dzięki nim będziemy mieć możliwość kształtowania wachlarza usług, jakie dostępne będą w budowanej przez nas sieci bezprzewodowej. Jeżeli poruszony wyżej aspekt nie jest dla nas istotny, to można wykorzystać tańsze urządzenia nie posiadające wymienionych funkcji filtracji ruchu.
Zalecane rozmieszczenie punktów dostępu w zależności od ich liczby :
1 AP
2 AP oraz 3 AP