V Ogólnopolska Konferencja na temat Bezpieczeństwa Miast i Stadionów

V Ogólnopolska Konferencja na temat Bezpieczeństwa miast i stadionów

W dniach 27 - 28.10.2004 w Kielcach odbyła się V Ogólnopolska Konferencja na temat Bezpieczeństwa Miast i Stadionów. W porównaniu do poprzednich edycji ilość wystawców, a zwłaszcza zwiedzających była znacząco mniejsza. Natomiast zainteresowanie wykładami utrzymało się na niezmienionym poziomie.

Widoczny jest wzrost zainteresowania monitoringiem sieciowym, prezentowano i szerzej omawiano kamery TCP/IP. Do tej pory stosowane są one raczej, rzadko ze względu na słabe parametry obrazu i brak programów do zdalnego zarządzania większą ilością takich kamer. Jednak w najbliższej przyszłości mogą one stanowić sporą część rynku CCTV.

Szeroko poruszanym tematem był monitoring bezprzewodowy. Okazuje się, że służby ochrony: policji, firmy ochroniarskie skłaniają się ku takiemu rozwiązaniu. Często istnieje konieczność szybkiego stworzenia systemy monitoringu na określony, krótki czas, np. do wykrycia i ujęcia grupy przestępczej działającej na danym obszarze, zabezpieczenia kilkugodzinnych, czy kilkudniowych imprez. Policja wykorzystuje również takie systemy do nadzoru swoich patroli, jak również do szybkiego przekazywania materiałów wideo ze zdarzeń zaistniałych podczas rutynowych kontroli, jak również z akcji operacyjnych. Możliwość obserwacji on-line, zdalny dostęp do baz danych i podejmowania szybkich decyzji będą kierowały zainteresowanie w kierunku mobilności systemów CCTV.

Podczas konferencji “Bezpieczne miasto” omawiano różne sposoby realizacji monitoringu miejskiego. Pośród zalet i wad różnych rozwiązań często zwracano uwagę na liczne trudności związane z realizacją monitoringu opartego na sieciach światłowodowych. Poruszano głównie kwestię trudności z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie kanalizacji teletechnicznej, czy też na dzierżawą kanalizacji od firm telekomunikacyjnych oraz rosnące ceny dzierżaw dostępu do włókien światłowodowych. Tym samym zasygnalizowano, że takich problemów nie ma w przypadku tworzenia sieci bezprzewodowych. Liczni prelegenci wykazywali, że koszty utworzenia sieci bezprzewodowej na małym obszarze są porównywalne do kosztów sieci światłowodowej, a w przypadku dużego obszaru miejskiego są znacznie niższe. Aby sieć bezprzewodowa spełniała wymagania stawiane systemom monitoringu musi zapewniać wysoką niezawodność, tak jak sieci światłowodowe. Sieć taka powinna działać w licencjonowanym paśmie częstotliwości i zapewniać odpowiednią protekcję łączy na wypadek awarii. Profesjonalne systemy dla bezprzewodowego monitoringu zaprezentowały firmy Nera Networks Polska, Sprint wraz z Alcatelem oraz Media Com S.A. dostarczająca sprzęt firmy Marconi.

Na stoiskach firm Sprint i Media Com można było zobaczyć kompletne systemy monitoringu bezprzewodowego, składające się z kamer PTZ w obudowach szybkoobrotowych,

Powiększ...
kodeków wideo MPEG-4, ...

Powiększ...

...terminali radiowych,  anten, 

Powiększ...

systemów stacji bazowej,

Powiększ...

i centrum monitoringu ze stanowiskiem operatorskim.

Firma Sprint przedstawiła radiowy system monitoringu wizyjnego zainstalowany podczas Europejskiego Forum Ekonomicznego w Warszawie wykorzystujący system Alcatel 7390 LMDS.

Powiększ...

Najczęściej wykorzystywaną techniką stosowaną w układach profesjonalnych jest LMDS (Local Multipoint Distribution System) pracujący w paśmie 28 GHz lub linie radiowe punkt-punkt w szerokim zakresie pasm częstotliwości.

Dla sieci o mniejszym priorytecie można wykorzystać transmisję w nielicencjonowanym paśmie 5 GHz. Takie rozwiązania proponuje Nera – Netlink III oraz Motorola – Canopy.

Powiększ...

Przedstawiciele Policji omawiając systemy monitoringu poruszyli kwestię możliwości relokacji sytemu. Sam fakt istnienia kamer monitorujących działa prewencyjnie i w obserwowanym obszarze notuje się zmniejszenie zagrożenia przestępstwami, ale zagrożenie to przenosi się na obszary nie objęte monitoringiem, stąd bardzo ważne jest, aby istniała możliwość przemieszczania kamer w miejsca niebezpieczne tak, aby szybko objąć obserwacją kolejne obszary miasta. Taką mobilność trudno uzyskać w przypadku okablowania światłowodowego, natomiast przy użyciu sieci bezprzewodowych jest dużo łatwiejsze do zrealizowania.

Do najciekawszych urządzeń prezentowanych na targach należał najnowsze dziecko firmy Mitsubishi Electronic – triplexowy 16 kanałowy rejestrator DX-TL5000E. Najważniejsze cechy urządzenie to:

  • nowy rodzaj kompresji JPEG2000 – dający dużą lepszą jakość obrazu niż Wavelet, czy stosunkowo nowy MPEG4, podgląd z prędkością 800, zapis – 200 półobrazów/sekundę.

  • obsługa dużych dysków o pojemnościach do 2TB oraz dysków S-ATA

  • wbudowany podwójny multiplexer – możliwość realizacji funkcji podwójnego playbacku (równoczesne odtwarzanie dwóch materiałów archiwalnych),

  • wbudowane dwie karty sieciowe. Pierwsza do komunikacji urządzenia z komputera w sieci, druga wykorzystywana w sytuacjach przesyłania danych do zewnętrznych macierzy NAS (Network Area Storage)

  • zaawansowane funkcje detekcji ruchu (podwójna maska detekcji, 506 - siatka punktów) oraz wyszukiwania materiałów archiwalnych, możliwość kopiowania materiałów na zewnętrzne nośniki podłączone m.in. do gniazd USB.

Rejestrator prezentowany był na stoisku firmy Faxon Proffesional.

Powiększ...

Mitsubishi Electronic – triplexowy 16 kanałowy rejestrator DX-TL5000E

Jednak najciekawszym produktem był ObjectVideo VEW 2.0. Na pierwszy rzut oka wyglądający jak zwykły system rejestracji obrazu, w rzeczywistości profesjonalny system wczesnego ostrzegania (Video Early Warning). Prezentowany przez firmę Geva.

To potężne narzędzie softwarowe pozwala na wykrywanie, klasyfikacje, śledzenie obiektów. Na wagę zasługuje przede wszystkim bardzo daleko posunięta analiza danych, która pozwala na szybką wizualizacje danych i podejmowanie decyzji wykonawczych. W trybie on-line możemy uzyskać informacje o rzeczach pozostawionych lub zabranych z określonej strefy chronionej. Dostępna jest funkcja śledzenia obiektów i analizy czasu przebywania przez obiekt w obszarze chronionym. Definiowanie i rozróżnianie kierunków ruchu obiektów. System jest w stanie rozpoznawać obiekty - samochody, ludzi. VideoObject potrafi np. odróżnić potencjalnie groźne zjawiska od zdarzeń nieistotnych (np. kołysanie drzew na wietrze, opadające liście; pływy i fale bijące o brzeg i inne zjawiska naturalne).

Wszystko to dzięki zastosowanym algorytmom i filtrom sprawia, że jest to produkt, który otwiera nową “erę” w projektowaniu systemów ochrony. Na dzień dzisiejszy przypomina trochę sceny z filmu S-F, chociaż tak już w najbliższej przyszłości będą wyglądać popularne systemy monitoringu. System popularny jest w USA, gdzie wykorzystywany jest do m.in. ochrony lotnisk i przejść granicznych. Więcej o systemie tutaj.

Oprócz typowego wideoradaru na targach prezentowane były specjalizowane systemy automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Jednym z nich był system - ARTR prezentowany na stoisku firmy VCS Polska. Widać, że obecnie produkowane systemy te spełniają swoją rolę bardzo dobrze i radzą sobie nawet z analizą i odczytem mocno zabrudzonych tablic nawet w przypadkach gdy pojazdy poruszają się z dużymi prędkościami.. Jak mówili wystawcy - zdarzają się pewne błędy, jednak mając do dyspozycji oprócz numerów i zajęcie auta – nie radzą liczyć na pomyłkę.

Powiększ...

Kolejną ciekawostką była szybkoobrotowa kamera firmy Sony. Widać, że zastosowanie przetwornika 1/6” pozwoliło na miniaturyzację kamery, bez spadku jakości obrazu. Model SNC-RZ30P Video Network Camera charakteryzuje 25 krotny zoom optyczny, pełne zdalne sterowanie przez sieć dzięki wbudowanemu modułowi sieciowemu. Kamera ma możliwość zapisu obrazów na karcie Memory Stick (8-128MB). Oprócz wyjście TCP/IP posiada również zwykłe wyjście sygnału wideo.

Powiększ...

szybkoobrotowa kamera firmy Sony

Monitoring wizyjny miast

Zobacz inne reportaże Dipola