Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL-WA901ND

Access Point jest urządzeniem, które łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Z tego powodu wyposażony jest w minimum dwa interfejsy: interfejs bezprzewodowy WLAN pracujący w standardzie 802.11 oraz interfejs przewodowy LAN w standardzie 802.3.
Widok na interfejsy Access Pointa TP-Link TL-WA901ND
Jak pokazuje powyższe zdjęcie, oba interfejsy różnią się znacząco od siebie, więc nie ma możliwości pomylenia się podczas próby podłączenia np. anteny zewnętrznej do tego urządzenia. Standardowe złącze antenowe w Access Poincie to SMA R/P, choć można spotkać również TNC R/P (np. urządzenia marki Linksys).
Przykładem Punktu dostępowego może być TP-Link TL-WA901ND N2944. Jest to urządzenie pracujące w standardzie 802.11 b/g/n, oferujące różne tryby pracy: Access Point, Access Point Client, Repeater, Bridge (Point to Point, Point to Multipoint). Access Point oferuje bardzo przydatne funkcje umożliwiające zastosowanie go jako punktu dostępowego w małych komórkach bazowych sieci WLAN. Dzięki zastosowaniu szyfrowania WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES oraz filtracji adresów MAC pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa. Możliwość podłączenia anteny zewnętrznej jest dodatkowym atutem tego urządzenia. Przyjazny interfejs użytkownika oraz prosta konfiguracja nie sprawi problemów nawet początkującym instalatorom.
Każdy Access Point ma możliwość skonfigurowania go w różnych trybach pracy, pozwalających na realizację określonych funkcji w sieci. Niektóre mają możliwość łączenia kilku trybów pracy w jeden, przez co zwiększają się możliwości wykorzystania tego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że zwiększona ilość wykonywanych zadań przez urządzenie negatywnie wpływa na jego stabilność, zależy to również od możliwości operacyjnych urządzenia z którego korzystamy.
Widok na tryby pracy, które można ustawić w urządzeniu TP-Link TL-WA901ND N2944
Opisy trybów pracy Access Pointa
  * Access Point– Jest to podstawowy tryb pracy umożliwiający bezprzewodową komunikację dla klientów z lokalną siecią przewodową. Jedynym wymaganiem jest wyposażenie w bezprzewodową kartę WLAN, umożliwiającą taką komunikację. W tym trybie użytkownicy łączą się do urządzenia jako klienci w trybie Infrastructure
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Access Point

  * Access Point Client– Jest to tryb, w którym urządzenie pracuje podobnie jak karta bezprzewodowa stosowana u klienta, czyli służy do obierania sygnału drogą radiową. Użycie tego trybu jest niezastąpione w przypadku chęci podłączenia większej ilości użytkowników w jednym mieszkaniu bądź bloku. Za Access Pointem wystarczy tylko zainstalować switch sieciowy, umożliwiający podłączenia większej ilości użytkowników
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Access Point Client

  * Repeater (regenerator)– Jest to tryb, w którym urządzenie ma za zadanie odbieranie wyznaczonego sygnału oraz przesyłanie go dalej. Funkcja ta jest wykorzystywana najczęściej w budynkach w celu zapewnienia lepszego pokrycia sygnałem całości budowli. W tym trybie Access Point może osiągnąć tylko 50% swojej maksymalnej wydajności
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Repeater
  * Bridge (Point to Point)– Tryb ten pozwala zbudować połączenie bezpośrednie Punkt-Punkt, czyli most bezprzewodowy. Działanie sieci odbywa się w oparciu o routing statyczny, bazujący na adresach MAC łączonych się ze sobą Access Pointów. Dzięki temu trybowi możemy połączyć odległe segmenty sieci przewodowych. Żadna karta bezprzewodowa nie podłączy się do urządzenia. W celu zapewnienia odpowiedniej pracy w tym trybie zaleca się używanie urządzeń tego samego producenta, ponieważ ten tryb nie został w żaden sposób ustandaryzowany
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Bridge (Point to Point)

   * Bridge (Point to Point) with AP mode– Jest po połączenie funkcjonalności trybu Bridge z trybem Access Point. Oprócz obsługiwanego połączenia z innym Access Pointem pracującym w trybie Bridge, umożliwia obsługę podłączenia się klientów kartami sieciowymi
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Bridge (Point to Point) z trybem Access Pointa

  * Bridge (Point to Multi-Point)– Tryb ten pozwala zbudować połączenie bezpośrednie Punkt-Wielopunkt, czyli mosty bezprzewodowe. Działanie sieci odbywa się w oparciu o routing statyczny, bazujący na adresach MAC łączonych się ze sobą Access Pointów. Dzięki temu trybowi możemy połączyć odległe segmenty sieci przewodowych z kilku lokalizacji. Żadna karta bezprzewodowa nie podłączy się do urządzenia. W celu zapewnienia odpowiedniej pracy w tym trybie zaleca się używanie urządzeń tego samego producenta, ponieważ ten tryb nie został w żaden sposób ustandaryzowany
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Bridge (Point to Multi-Point)

   * Bridge (Point to Multi-Point) with AP mode– Jest po połączenie funkcjonalności trybu Bridge (Point to Multi-Point) z trybem Access Point. Oprócz obsługiwanego połączenia z innymi Access Pointami pracującym w trybie Bridge (Point to Point), umożliwia obsługę podłączenia się klientów kartami sieciowymi
Schemat przedstawiający pracę urządzenia w trybie Bridge (Point to Multi-Point) z trybem Access Pointa

Tryby pracy Access Pointa

Tryb pracy punktu dostępowego

Obsługa sieci LAN

Obsługa klientów wyposażonych w karty radiowe

Tryb pracy urządzenia powiązanego siecią

Access Point

tak

tak

Repeater, klient punktu dostępowego

Access Point Client

tak

nie

Access Point

Repeater

nie

tak

Access Point

Bridge (Point to Point)

tak

nie

Bridge (Point to Point)

Bridge (Point to Point) with AP mode

tak

tak

Bridge (Point to Point), klient punktu dostępowego

Bridge (Point to Multi-Point)

tak

nie

Bridge (Point to Point)

Bridge (Point to Multi-Point) with AP mode

tak

tak

Bridge (Point to Point), klient punktu dostępowego