Światłowodowa instalacja zbiorcza RTV/SAT.

Zbiorcze instalacje optyczne pozwalają na odbiór i dystrybucję cyfrowych sygnałów naziemnych DVB-T, radiowych DAB oraz satelitarnych SAT przy zastosowaniu techniki światłowodowej. Zdecydowaną zaletą instalacji opartej na światłowodzie jest możliwość transmisji sygnałów na zdecydowanie większe odległości, aniżeli w przypadku, gdy sygnał dystrybuowany jest niż przy pomocy kabli koncentrycznych. Oprócz korzyści wynikającej z większej swobody względem odległości urządzeń/gniazd od źródła sygnału, zyskujemy również łatwość wykonania instalacji. W miejscu typowej 5-ro kablowej magistrali multiswitchowej umieszczony zostaje jeden kabel światłowodowy. Oznacza to, że instalacje tego typu łatwiej zaadaptować w istniejących już obiektach wyposażonych w wąskie szachty kablowe lub pozbawione takich szachtów.
Na poniższym przykładzie przedstawiono instalację obejmującą zasięgiem 5 bloków. W każdym z nich przewidziano 64 przyłącza abonenckie, w których dostępny ma być sygnał cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarny z jednego satelity. Sygnał do budynków doprowadzany jest światłowodem (pasywna sieć PON). Na wejściu każdego z budynków przewidziano montaż zestawu multiswitchy, które dosyłają sygnał przewodami koncentrycznymi do gniazd końcowych.
Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHFAntena satelitarna z logiem TRIAX 100 TD stalowa [jasnoszara]Optyczny zestaw SAT/DVB-T TOU 232 KITOptyczny zestaw SAT/DVB-T TOU 232 KITGniazdo końcowe Signal RTV-SATSatelitarny odbiornik optyczny TVQ 06 QUATRO z DVB-TSatelitarny odbiornik optyczny TVQ 06 QUATRO z DVB-TSatelitarny odbiornik optyczny TVQ 06 QUATRO z DVB-TSatelitarny odbiornik optyczny TVQ 06 QUATRO z DVB-TSatelitarny odbiornik optyczny TVQ 06 QUATRO z DVB-TSplitter optyczny TOS 02D wyjściowy, gniazda FC/PCSplitter optyczny TOS 03D 3 wyjściowy, gniazda FC/PCOdgałęźnik TV/Sat SD-510 Terra klasa AOdgałęźnik TV/Sat SD-510 Terra klasa AOdgałęźnik TV/Sat SD-510 Terra klasa AMultiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFMultiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IFMultiswitch MV-532 Terra klasa A, 5-wejściowy 32-wyjścia z regulacją wzmocnienia IF