Światłowód jednomodowy i wielomodowy - wprowadzenie

Jednym z podstawowych kryterium podziału urządzeń światłowodowych jest rodzaj światłowodu z którym współpracują. Główne kryterium podziału uzależnione jest od rodzaju transmisji światła w rdzeniu światłowodu i dzieli światłowody na jednomodowe i wielomodowe.
Włókno światłowodowe zbudowane jest z 3 zasadniczych części, pełniących określone role:
 • rdzenia,
 • płaszcza,
 • bufora.
Budowa włókna światłowodowego
1. rdzeń
2. płaszcz
3. bufor
Transmisja w włóknie światłowodowym opiera się na zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia. Rdzeń jest ośrodkiem w którym biegnie światło i najczęściej wykonany jest z domieszkowanego szkła (np. GeO2 + SiO2), natomiast płaszcz światłowodu wykonany jest z czystego szkła (SiO2). Takie dobranie materiału podyktowane jest współczynnikami załamania ośrodków. Aby wystąpiło całkowite wewnętrzne odbicie światła, współczynnik załamania płaszcza (czystego szkła) musi być niższy od współczynnika załamania rdzenia światłowodu (domieszkowanego szkła). Bufor otaczający płaszcz to warstwa ochronna wykonana najczęściej z materiału termoplastycznego oraz specjalnych żelów mających na celu chronienie włókna przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Główną różnicą między światłowodem jednomodowym i wielomodowym jest sposób transmisji światła w rdzeniu światłowodowym. W włóknie wielomodowym transmitowanych jest wiele modów (wiązek światła) o tej samej długości fali. Propagowanie wielu modów przyczynia się do powstawania wewnątrz światłowodu dyspersji modowej, czyli rozmycia sygnału, które przekłada się na znaczne ograniczenie zasięgu transmisji bądź jej szybkości. Rozmycie sygnału spowodowane jest różną drogą między nadajnikiem i odbiornikiem, jaka musi zostać pokonana przez każdy z modów. Wynika to z różnych kątów odbicia wiązki światła od granicy rdzenia.
Zjawisko dyspersji modowej zostało wyeliminowane w włóknach jednomodowych, w których rdzeniu transmitowany jest tylko jeden mod światła o określonej długości fali. W przypadku światłowodu jednomodowego fala świetlna rozchodzi się praktycznie równolegle do osi światłowodu. W przypadku światłowodu jednomodowego uwidacznia się inny rodzaj dyspersji, dyspersja chromatyczna. Dyspersja chromatyczna składa się z dwóch zjawisk: dyspersji materiałowej oraz falowej. Obydwa zjawiska mogą powodować rozmycia sygnału. Dyspersja materiałowa związana jest z różnym współczynnikiem załamania światła dla różnych długości fali (nie istnieje wiązka światła ściśle monochromatyczna!). Natomiast dyspersja falowa powodowana jest przechodzeniem wiązki światła przez płaszcz światłowodu. Obydwa zjawiska występujące w światłowodach jednomodowych nie wpływają na rozmycie sygnału tak istotnie jak w przypadku światłowodów wielomodowych. Dodatkowo produkowane są światłowody z tzw. przesuniętą dyspersją, dla których wyeliminowana jest dyspersja falowa w trzecim oknie transmisyjnym.
Transmisja światła w światłowodzie:
1 – wielomodowym,
2 – jednomodowym.
Światłowód jednomodowy i wielomodowy różnią się średnicą rdzenia. Średnica rdzenia włókna jednomodowego wynosi zwykle od 8 – 10 mikrometrów (standardowo 9 µm), natomiast dla włókna wielomodowego rdzeń ma standardową średnicę 62,5 bądź 50 mikrometrów. Najczęściej spotykana znormalizowana średnica płaszcza wynosi 125 mikrometrów.
Pomiędzy okablowaniem jednomodowym czy wielomodowym nie ma widocznej różnicy podczas instalacji optycznych. Urządzenia do łączenia światłowodów jak spawarki czy spawy mechaniczne w większości przypadków przystosowane są do współpracy z obydwoma włóknami światłowodowymi. Zostaje odpowiednie i konsekwentne dobranie urządzeń aktywnych, kabla światłowodowego i osprzętu.
Zdecydowaną zaletą światłowodów jednomodowych jest możliwość transmisji sygnałów bez regeneracji nawet do 120 kilometrów. W przypadku światłowodów wielomodowych, maksymalny zasięg transmisji wynosi 2 kilometry. Oczywiście odległość transmisji uwarunkowana jest od zastosowanego urządzenia optycznego i jego możliwości. W ofercie firmy Dipol można odnaleźć gamę produktów jednomodowych i wielomodowych - od urządzeń aktywnych takich jak media i wideo konwertery przez akcesoria tj. adaptery, tłumiki oraz patchcordy.
Urządzenia aktywne współpracujące ze światłowodem wielomodowym:
MEDIA KONWERTERY
Nazwa: ULTIMODE M-023M ULTIMODE M-023G
Kod: L10021 L10025
Standardy: EEE 802.3u EEE 802.3u, IEEE 802.3G
Długość transmisji: max.2 km
Długość fali Tx:  1310 nm
Długośćfali Rx:  1310 nm
Szybkość transmisji: 10/100 Mb/s 10/100/1000 Mb/s
Złącza optyczne: 2x SC 2x SC
WIDEO KONWERTERY
Nazwa: ULTIMODE V-021D ULTIMODE  V-024D ULTIMODE V-028D
Kod: L2102 L2402 L2802
Złącza optyczne: 1x SC
Długość transmisji: max.2 km
Długość fali Tx:  1310 nm (nadajnik) / 850 nm (odbiornik)
Długośćfali Rx:  850 nm (nadajnik) / 1310 nm (odbiornik)
Ilość kanałów wideo: 1 kanał (BNC) 4 kanały (BNC) 8 kanałów (BNC)
Iloć kanałów danych: 1 kanał (RS-485)
Urządzenia aktywne współpracujące ze światłowodem jednomodowym:
MEDIA KONWERTERY
Nazwa: ULTIMODE M-403M ULTIMODE M-203G ULTIMODE  M-207M ULTIMODE M-407M ULTIMODE M-207G
Kod: L11041 L11025 L11521 L11541 L11525
Złącza optyczne: 2x SC 1x SC
Długość transmisji: 40 km 20 km 20 km 40 km 40 km
Długość fali Tx: 1310 nm 1310 nm (nadajnik) / 1550 nm (odbiornik)
Długośćfali Rx:  1310 nm 1550 nm (nadajnik) / 1310 nm (odbiornik)
Prędkość tranbsmisji Mb/s: 10/100 10/100/1000 10/100 10/100/1000
Obsługiwane standardy: IEEE 802.3u IEEE 802.3u IEEE 802.3G IEEE 802.3u IEEE 802.3u IEEE 802.3G
WIDEO KONWERTERY
Nazwa: ULTIMODE V-201D ULTIMODE  V-204D ULTIMODE V-204DAO ULTIMODE V-208D
Kod: L2121 L2421 L2423 L2821
Złącza optyczne: 1x SC
Długość transmisji: max.20 km
Długość fali Tx:  1310 nm (nadajnik) / 1550 nm (odbiornik)
Długośćfali Rx:  1550 nm (nadajnik) / 1310 nm (odbiornik)
Ilość kanałów wideo: 1 kanał (BNC) 4 kanały (BNC) 4 kanały (BNC) 8 kanałów (BNC)
Iloć kanałów danych: 1 kanał (RS-485)
Ilość kanałó audio: -  1 kanał -
Ilość kanałów alarmowych: -  1 kanał -
Dlaczego warto stosować okablowanie światłowodowe:
 • ogromna pojemność informacyjna pojedynczego włókna
 • małe straty we włóknie światłowodowym, dające możliwość przesyłania sygnałów na znaczne odległości
 • całkowita odporność na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne
 • mała masa
 • niewielkie wymiary
 • bezpieczeństwo pracy (brak napięcia,brak iskrzenia)
 • znacznie utrudniony (praktycznie niemożliwy) podsłuch przesyłanych danych
 • względnie niskie i ciągle obniżające się koszty
 • duża niezawodność poprawnie zainstalowanych tras światłowodowych