Sterowanie oświetleniem - system F&Home Radio

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
W artykule przedstawione zostaną przykładowe projekty instalacji oświetlenia oraz rodzaje modułów systemów F&Home Radio odpowiadające za sterowanie oświetleniem.
Zarządzanie dwoma obwodami lamp
Funkcjonalność:
 • załączanie i wyłączanie poszczególnych obwodów lamp przy pomocy aplikacji mobilnej lub włącznika na ścianie,
 • załączanie i wyłączanie wszystkich obwodów lamp za pomocą aplikacji mobilnej,
 • ustawianie poziomu oświetlenia dla wybranego obwodu lamp za pomocą aplikacji mobilnej,
 • ustawianie poziomu oświetlenia dla wszystkich obwodów lamp za pomocą aplikacji mobilnej.
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie, przeglądarki internetowej lub z wykorzystaniem przełączników naściennych.
Widok elementów wyświetlanych na ekranie urządzenia mobilnego wraz z poglądową ilustracją działania sterownika
Schemat fizycznego podłączenia:
Ściemniacz z nadajnikiem dwukanałowym rH-D1S2 F&Home Radio
Schemat podłączenia sterownika F1302

W każdym z pomieszczeń ze sterowanym oświetleniem przewidzieć należy instalację sterownika, do którego podłączyć należy źródło światła. Sterownik montuje się z reguły w puszce podtynkowej, np. włącznika światła.

Schemat projektu w oprogramowaniu WiHomeConfigurator:
Schemat połączeń logicznych w programie WiHomeConfigurator.
Odpowiednie akcje wywołują konkretne reakcje elementów.
Opis projektu:
W projekcie wykorzystano dwa moduły rH-D1S2 F1302 do podłączenia dwóch obwodów lamp. Sterowanie lampami realizowane jest za pomocą urządzenia mobilnego (włączenie/wyłącznie również za pomocą włącznika na ścianie).
 • Sterowania za pomocą włącznika
  • Aby włączyć oświetlenie należy nacisnąć przycisk w danym pomieszczeniu
  • Aby wyłączyć należy ponownie nacisnąć przycisk.
 • Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej
  • Aby włączyć oświetlenie należy nacisnąć przycisk odpowiadający za włącznie obwodu w danym pomieszczeniu
  • Aby wyłączyć oświetlenie należy ponownie nacisnąć przycisk
  • Aby regulować natężenie oświetlenia należy nacisną przycisk żarówki i za pomocą suwaka ustawić moc świecenia.
  • Aby jednocześnie włączyć (bądź wyłączyć) oświetlenie w obu pomieszczeniach należy nacisnąć przycisk załączania (znajduje się obok przycisku ALL)
  • Aby jednocześnie regulować natężenie oświetlenia w obu pomieszczeniach należy nacisnąć przycisk żarówki (ALL) i za pomocą suwaka ustawić moc świecenia
Sterowanie taśmą LED
Funkcjonalność:
 • zmiana scen oświetlenia za pomocą łącznika na ścianie,
 • wyłączenie oświetlenia za pomocą łącznika na ścianie,
 • wybór konkretnej sceny za pomocą urządzenia mobilnego,
 • wyłączenie oświetlenia za pomocą urządzenia mobilnego,
 • załączenie sceny przy wykrytym ruchu (za pomocą czujki F1801 i w zależności od pory dnia).
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie, przeglądarki internetowej lub z wykorzystaniem przełączników naściennych.
Widok panelu dotykowego wraz z poglądową ilustracją działania sterownika
Schemat fizycznego podłączenia:

Schemat fizycznego podłączenia F1430

Schemat podłączenia F1302
Schemat fizycznego podłączenia F2322
Schemat projektu w oprogramowaniu WiHomeConfigurator:
Sterownik PWM trzykanałowy niskiego napięcia rH-PWM3 F&Home RadioŚciemniacz z nadajnikiem dwukanałowym rH-D1S2 F&Home RadioŚciemniacz dwukanałowy z nadajnikiem dwukanałowym na szynę DIN rH-D2S2 F&Home Radio
Schemat połączeń logicznych w programie WiHomeConfigurator.
Odpowiednie akcje wywołują konkretne reakcje elementów.

Opis projektu:

 • Sterowanie za pomocą włącznika:
  • aby włączyć oświetlenie (wybranie 1 sceny oświetlania) należy jednokrotnie wcisnąć pierwszy przycisk,
  • każde kolejne naciśniecie przycisku powoduje zmianę na kolejną scenę (zastosowana jest pętla),
  • aby wyłączyć oświetlenie należy nacisnąć drugi przycisk.
 • Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej:
  • aby włączyć konkretną scenę należy przycisnąć odpowiedni przycisk na wyświetlaczu,
  • aby wyłączyć oświetlenie należy nacisnąć przycisk wyłączenia na ekranie,
  • każdy stan potwierdzony jest za pomocą podświetlenia ikony.
 • Sterowanie za pomocą czujki:
  • w przypadku gdy oświetlenie jest wyłączone oraz zostanie wykryty ruch, załączana jest scena odpowiednia do pory dnia - sygnalizowane jest to za pomocą zapalenia się odpowiedniej ikony na wyświetlaczu.