Stacja czołowa Alcad

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Miejsce zastosowań stacji czołowych.
Ustawodawca narzuca wymaganie aby każdy lokal w budynku wielomieszkaniowym miał zapewniony dostęp do odbioru TV naziemnej. Dlatego aby było to możliwe należy zastosować zestaw wzmacniaczy kanałowych telewizji naziemnej. W celu zwiększenia oferty programowej udostępnia się sygnały odbierane drogą satelitarną za pomocą stacji czołowej.
Produkowana przez firmę Alcad stacja czołowa składa się z paneli, które pozwalają na:
 • odbiór naziemnej telewizji analogowej
 • odbiór naziemnej telewizji cyfrowej
 • odbiór cyfrowych i analogowych programów satelitarnych
 • dostarczanie sygnałów satelitarnych posiadaczom tunerów
1.1 Rozprowadzanie analogowych sygnałów naziemnych
Analogowy sygnał telewizji naziemnej powinien być rozprowadzany w instalacji zbiorczej z wykorzystaniem wzmacniaczy kanałowych. Dodatkowo można zastosować też przemienniki. To rozwiązanie często wykorzystuje się w dużych instalacjach a także tam gdzie okablowanie nie pozwala na przenoszenie sygnałów z V pasma telewizyjnego.
W rozległej instalacji może powstać zjawisko indukowania się w kablu sygnału pasożytniczego, co jest przyczyną powstawania odbić. Ponadto, zastosowanie przemiany pozwala na przejście na kanały z trzeciego pasma gdzie mamy mniejsze tłumienie (szczególnie ważne w sytuacjach gdzie okablowanie zostało wykonane bardzo dawno - kablem niskiej jakości).
1.2 Zestaw naziemnych przemienników i wzmacniaczy kanałowych.
 • Ramka ZP-004 R905514
 • Zasilacz AS-102 na dwanaście wkładek ZG R90500
 • Przemiennik CO-405 R905079
 • Przemiennik CO-705 R905080
 • Wzmacniacz ZG-201 R90512
 • Wzmacniacz ZG-401R90517
 • Wzmacniacz ZG-601R90538
 • Mostek połączeniowy ZP-002 R90552
 • Rezystor 75 Ω RM-075 R90504
Rys.1 Przemienniki naziemne CO-405/705 wraz z wzmacniaczami kanałowymi ZG-601/401
Rys. 2 Wzmacniacze kanałowe ZG-401, ZG-601, ZG-201
2.1 Odbiorniki cyfrowej telewizji naziemnej.
W niedalekiej przyszłości należy się spodziewać rozpowszechnienia systemów naziemnej telewizji cyfrowej. W Polsce obecnie działa już kilka nadajników. Systemy cyfrowe pozwalają na rozprowadzenie w jednym kanale drogą radiową w idealnej jakości kilku kanałów telewizyjnych.
Zadaniem odbiorników OFDM-PAL jest zamiana sygnału cyfrowego na postać analogową tak, aby możliwe było rozprowadzenie sygnału w instalacji zbiorczej i odbiór na zwykłych odbiornikach. W zestawie powinno się znajdować tyle paneli, ile kanałów zamierzamy dystrybuować.
2.2 Zestaw cyfrowych odbiorników naziemnych
 • Ramka MS-011 R91229
 • Zasilacz FA-310 na cztery panele TO-544 R912046
 • Odbiornik cyfrowy naziemny TO-544 OFDM-PAL stereo R905066
 • Odbiornik cyfrowy naziemny TO-551 OFDM-PAL mono
 • Wzmacniacz szerokopasmowy PA-720 R912093
 • Programator PS-003 R912032
Rys 3. Zestaw odbiorników OFDM-PAL
3.1 Zestaw cyfrowych odbiorników stelitarnych. Obok programów naziemnych w instalacji zbiorczej można rozprowadzać, także programy satelitarne. Propozycją Alcada jest tutaj zestaw cyfrowych paneli TP-561/TP-544. Jeden panel służy do odbioru jednego programu cyfrowego. Stacja czołowa stanowi alternatywę w stosunku do instalacji z multiswitchami. Takie rozwiązanie jest dedykowane dla hoteli i pensjonatów, ponieważ eliminuje konieczność udostępniania tunerów satelitarnych w pokojach gościnnych.
3.2 Zestaw cyfrowych odbiorników satelitarnych
 • Ramka MS-011 R91229
 • Zasilacz FA-310 na cztery panele TP-551
 • Odbiornik cyfrowy satelitarny TP-561 QPSK/PAL Stereo BG CIR912066
 • Odbiornik cyfrowy satelitarny TP-544 QPSK/PAL Stereo DK R912061
 • Wzmacniacz szerokopasmowy PA-720 R912093
 • Programator PS-003 R912032
Rys 4. Zestaw odbiorników QPSK/PAL DK
4.1 Przemienniki satelitarnej częstotliwości pośredniej.
W przypadku bloków mieszkalnych gdzie ilość gniazd jest większa od 100, racjonalne jest instalowanie przemienników IF/IF. Takie rozwiązanie pozwala na wybranie z kilku satelitów interesujących transponderów i rozmieszczenie ich w paśmie satelitarnej częstotliwości pośredniej. W tym przypadku konieczne jest, aby instalacja pracowała do 2150MHz.
W tej propozycji konieczne jest posiadanie przez abonentów tunerów satelitarnych. Istnieją dwa rodzaje paneli Alcada, obydwa zawierają po dwa przemienniki, przy czym UC-221 posiada jedno wejście i przelot, a UC-222 – dwa wejścia bez przelotu. Można w ten sposób rozprowadzić nieparzystą ilość transponderów z danego wyjścia konwertera Quatro.
4.2 W skład zestawu przemienników wchodzą:
 • Ramka MS-011 R91229
 • Programator PS-003 R912032
 • Zasilacz FA-310 R912046 do paneli UC-221/UC-222
 • Przemiennik IF/IF UC-221 - 1 wejście + przelot R91238
 • Przemiennik IF/IF UC-222 - dwa wejścia R91239
 • Wzmacniacz szerokopasmowy IF PA-710 R91217
Rys 5. Zestaw przemienników IF/IF UC-222, UC-221