Skrętka kategorii 5 - własności transmisyjne.

Skrętka nieekranowana kategorii 5 służy jako medium w sieciach bazujących na standardzie Etehernet 10basetT oraz 100basetT. Kabel składa się z 4 par, których żyły to drut o średnicy 0,5 mm (w wersji z linka zamiast pojedynczego drutu, 7 drutów o średnicy 0,2 mm i łącznej średnicy 0,6 mm). Praktycy wykorzystują go często w telewizji przemysłowej, gdzie jednym kablem można przesłać sygnał wizji i zasilanie.
Praktyczne próby wykazują, że pomimo różnic w impedancji kamery i skrętki (skrętka ma impedancję 100 omów a kamera - 75 omów) praktycznie nie widać pogorszenia jakości obrazu (chodzi o odbicia wynikające z niedopasowanie) nawet przy kablach o długości 40 m.
Należy zwrócić uwagę, iż przy długim kablu spadek napięcia zasilania może uniemożliwić pracę kamery, dlatego należy dokonać obliczeń, które określą maksymalną odległość pomiędzy zasilaczem i kamerą.
Jedna para może przenieść prąd 1 A, w kablu czteroparowym sumaryczny prąd nie powinien przekroczyć 3,3 A, a opór pary wynosi 0,0572 om/stopę, czyli 0,2 om/m.
Przykład:
Kamera zasilana napięciem U=12 V, dopuszczalny spadek napięcia wynosi sU= 0,1 U, prąd pobierany I=150 mA.
Maksymalna rezystancja może wynosić: R[om]=sU[V]/I[A]=8.
W związku z tym długość przewodu może wynosić: l[m]=R[om]/r[om/m]=40.
Oznacza to że długość skrętki którą wykorzystaliśmy do zasilania kamery nie może przekroczyć 40 m.
Parametry skrętki:
  • impedancja Z0 - wynosi 100 +/- 15 omów
  • tłumienność falowa - określa zmniejszanie, stratę sygnału wzdłuż kabla, im większa częstotliwość, tym większe tłumienie, wyrażane w dB/m,
  • tłumienność przesłuchu zbliżnego - informuje jaka część sygnału przeniknęła z pary zakłócającej do zakłócanej, dla końców par leżących po tym samym końcu kabla,
  • tłumienność przesłuchu zdalnego - informuje jaka część sygnału przeniknęła z pary zakłócającej do zakłócanej, dla końców par leżących po przeciwległych końcach kabla,
  • stosunek tłumienności do przesłuchów - charakteryzuje możliwości transmisyjne przewodu, informuje o odstępie pomiędzy zakłóceniami pochodzącymi od sąsiednich par a sygnałem użytecznym.
ilustracja przesłuchu zbliżnego NEXT
ilustracja przesłuch zdalnego FEXT