SignalNET - przewodnik instalatora

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
SignalNET - Jak okablować dom?
Wznosząc budowle każdy inwestor zaczyna od fundamentów. Myśląc o wyposażeniu budynku trzeba zacząć od okablowania. Projektując instalację energetyczną należy równolegle z nią tworzyć okablowanie niskonapięciowe: telefoniczne, komputerowe, sygnałów TV Sat, domofonowe.
Coraz częściej developerzy decydują się na wykonanie okablowania w systemie SignalNET - pozostawiając dobór urządzeń aktywnych indywidualnym wymaganiom i zamożności klienta.
Jaka jest sytuacja na rynku nowoczesnych instalacji słaboprądowych w domach jednorodzinnych?
O ile, nowoczesne okablowanie stanowi powszechną podstawę wykonywania instalacji w budynkach biurowych, o tyle z trudem rozpowszechnia się w domach jednorodzinnych. Wynika to zarówno, z braku wiedzy o możliwościach wśród inwestorów, jak i nieprzygotowania firm instalatorskich do wykonywania tych instalacji.
Dlaczego standardy?
Instalacje w domach jednorodzinnych wykonywane są przez małe firmy instalatorskie, które nie są w stanie na bieżąco śledzić rozwój techniki w kilku dziedzinach. Inwestorzy, którzy w dużej części zajmują się po raz pierwszy procesem budowania, nie znają możliwości jakie niesie technika instalacyjna. Opracowanie takich rozwiązań stanowi wsparcie dla obu stron.
Dlaczego SignalNET?
Na rynku jest kilka producenckich rozwiązań stanowiących podstawę instalacji „inteligentnych domów”. Jednak brak elastyczności w nadążaniu za nowymi potrzebami związanymi z instalacjami, szybko czyni te rozwiązania przestarzałymi. Dodatkowo wysokie ceny, związane z rozpowszechnianiem rozwiązań produkowanych w małych ilościach, a na dodatek specjalnie dedykowanych, nie sprzyjają rozwojowi. Otwartość systemu SignalNET stanowi podstawę rozwoju systemu.
Dlaczego SignalNET jest systemem otwartym?
Szkielet systemu stanowi skrzynia krosowa domNET – stanowiąca centralny punkt wszystkich instalacji. Oprócz gwiaździstego systemu wykonywania wszystkich instalacji nie narzuca ona dodatkowych ograniczeń. Autorzy projektu zachęcają firmy branżowe do opracowywania szczegółowych schematów instalacyjnych poszczególnych instalacji, które będą umieszczane w podręczniku instalatora systemu SignalNET.
Jaki jest cel udostępniania schematów instalacji?
Przygotowane, przetestowane i aktualizowane przez specjalistyczne firmy mają służyć jako podstawa do wykonywania kompleksowych i nowoczesnych instalacji domowych. Propagowanie jednolitych i sprawdzonych instalacji rozszerzy rynek zainteresowanych klientów mających gwarancję uzyskania przetestowanych rozwiązań. Jednocześnie reklama dystrybutorów będzie wspomagała działania instalatorów.
Jaka jest skala możliwości rozszerzenia rynku?
Przed kilkoma laty wykonywanie instalacji antenowych w domach jednorodzinnych sprowadzało się do podłączenia odbiornika do anteny. Wraz z rozszerzaniem się możliwości związanych z odbiorem rosło znaczenie tych instalacji. Jednak opracowanie spójnego systemu informacji dla klienta i instalatora może mieć decydujące znaczenie.
Jakie są korzyści z nowoczesnego okablowania – dla klienta?
Otrzymuje wysokiej jakości, sprawdzony produkt, umożliwiający rozbudowę systemu w przyszłości w cenie rozwiązań powszechnie dostępnych na rynku.
Jakie są korzyści dla instalatora?
Schematy aktualizowane przez konkurujące ze sobą firmy gwarantują nowoczesność. Można oferować szerszą gamę instalacji. Budując dobry system szkieletowy można uczestniczyć w jego późniejszej rozbudowie, przy znacznie niższych kosztach własnych związanych z rozszerzeniem funkcji systemu.
Jakie instalacje obejmuje system?
Telefoniczną, komputerową, antenową, domofonową Ze względu na warunki bezpieczeństwa nie będą rozpowszechniane standardy związane z instalacjami alarmowymi – tak, aby system SignalNET nie kojarzył się z danym systemem zabezpieczenia, jednak współpraca z instalacją alarmowa w ramach skrzynki krosowej jest przewidziana.
Rozbudowa instalacji.
W ramach proponowanych schematów rozbudowę systemu można prowadzić poprzez współpracę między różnymi instalacjami (np. przekazanie obrazu z wideodomofonu na ekrany odbiorników telewizyjnych) oraz rozbudowę funkcji poszczególnych instalacji np. uruchomienie kanału zwrotnego w instalacji antenowej).
Powyższy tekst jest integralnie związany z podobnym przewodnikiem opracowanym dla inwestorów, a dostępnym tutaj.
Razem mają stanowić płaszczyznę do uzgodnień związanych z instalacją systemu SignalNET.
Szczegóły techniczne związane z wykonywaniem standardowych instalacji spełniających wymienione kryteria zostaną przekazane instalatorom na kursach szkoleniowych.