Usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu świadczone przez operatorów sieci komórkowych stanowią coraz bardziej popularną i coraz częściej wybieraną przez abonentów metodę dostępową.
Sieć 5G to piąta generacja standardów telekomunikacyjnej technologii bezprzewodowej, która oferuje znacznie większą prędkość transferu danych w stosunku do wcześniejszych generacji 3G oraz 4G. 5G ma potencjał zmiany sposobu w jaki ludzie, pojazdy i urządzenia będą się ze sobą komunikowały. Oprócz szybkiego transferu danych, sieć 5G zapewnia niższe opóźnienia oraz większą pojemność komórek sieci (obsługiwanych przez 1 nadajnik), co pozwala obsługiwać znacznie większą liczbę urządzeń jednocześnie. Dzięki temu 5G jest kluczowym elementem dla rozwoju technologii, takich jak samochody autonomiczne, Internet rzeczy (IoT), gry w chmurze czy rozszerzona rzeczywistość (AR).
Maksymalne prędkości osiągane przez sieć 5G mogą się różnić w zależności od wielu czynników: mechanizmów transmisji wykorzystywanych przez konkretnego operatora sieci, wykorzystanego pasma częstotliwości, dostępności infrastruktury oraz warunków środowiskowych. Ogólnie rzecz biorąc sieć 5G ma potencjał oferowania prędkości transferu danych nawet do kilku gigabitów na sekundę. W praktyce jednak, typowe prędkości 5G mogą być znacznie niższe. Nie zmienia to faktu, że sieć 5G zapewnia znacznie wyższe prędkości niż te oferowane przez wcześniejsze generacje sieci bezprzewodowych. W zależności od konkretnych warunków prędkości te mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset megabitów na sekundę (Mb/s).
Pasma dla bezprzewodowej transmisji danych w sieciach komórkowych w Europie
W Europie pasma częstotliwościowe wykorzystywane do komunikacji bezprzewodowej, w tym do technologii mobilnych, są regulowane przez Europejską Konferencję Administracji Pocztowej i Telekomunikacyjnej (CEPT) oraz Europejską Agencję ds. Komunikacji Elektronicznych (BEREC). Najczęściej używane pasma częstotliwościowe obejmują:
 • 700 MHz: niskie pasmo częstotliwości, które oferuje lepsze pokrycie i penetrację w budynkach. Stosowane zarówno w 4G, jak i 5G.
 • 800 MHz: niskie pasmo częstotliwości, które zapewnia lepsze pokrycie w terenie, szczególnie na obszarach wiejskich.
 • 900 MHz: pasmo częstotliwości stosowane głównie do 2G i 3G. może być również używane do niektórych implementacji 4G.
 • 1800 MHz: średnie pasmo częstotliwości, które jest szeroko stosowane w 2G i 4G.
 • 2100 MHz: średnie pasmo częstotliwości, które jest często wykorzystywane do 3G, ale również może być stosowane do 4G w niektórych regionach.
 • 2600 MHz: wysokie pasmo częstotliwości, które jest często wykorzystywane do 4G, a także jest znaczącym elementem w niektórych implementacjach 5G.
 • 3500 MHz (3,5 GHz): pasmo częstotliwości stające się kluczowym obszarem dla rozwoju 5G w Europie. Jest szeroko stosowane do jego implementacji ze względu na swoją zdolność do przesyłania dużej ilości danych z wysoką przepustowością.
Warto zaznaczyć, że konkretna alokacja pasm częstotliwościowych może się różnić między krajami, ponieważ decyzje w tej kwestii często zależą od lokalnych regulacji.
Pasma dla 5G w Polsce
W Polsce przewidziane są następujące pasma dla 5G:
 • 700 MHz: pasmo, które ma być wykorzystywane do rozwoju 5G i zapewniać lepsze pokrycie w terenie, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
 • 2100 MHz: średnie pasmo częstotliwości, które jest planowane do wykorzystania w celu wdrożenia 5G, szczególnie jako uzupełnienie dla pasm wyższych częstotliwości.
 • 2600 MHz: pasmo częstotliwości, które również jest przewidziane do wykorzystania w 5G, ze względu na swoją zdolność do przesyłania dużych ilości danych z wysoką przepustowością.
 • 3500 MHz (3,5 GHz): kluczowe pasmo częstotliwościowe dla 5G, które ma być szeroko stosowane w Polsce do implementacji nowych usług i aplikacji opartych na 5G.
Parametry sygnału 5G
Parametry odbieranego sygnału 5G mogą być różne w zależności od konkretnych warunków środowiskowych, odległości od nadajnika, używanych częstotliwości oraz konfiguracji sieci. Oto kilka kluczowych parametrów, które należy odczytać z modemu lub routera 5G:
 • Siła sygnału (RSSI): siła sygnału (Received Signal Strength Indicator) mierzy moc sygnału 5G odbieranego przez urządzenie. Im wyższa wartość RSSI, tym silniejszy sygnał. RSSI mierzy całkowitą siłę sygnału odbieranego przez urządzenie, bez rozróżniania pomiędzy sygnałem pochodzącym od celowej stacji bazowej (BS) a sygnałem tła, takim jak szum i interferencje. Wartość może być różna w zależności od konkretnych warunków środowiskowych, ale typowe granice dla RSSI w sieciach 5G mogą wynosić od -50 dBm do -120 dBm.
 • Moc sygnału (RSRP): moc sygnału (Reference Signal Received Power) to miara mocy sygnału 5G odbieranego przez urządzenie. Jest to jedna z kluczowych metryk, która określa jakość połączenia. RSRP mierzy siłę sygnału właściwego, czyli sygnału, który jest wykorzystywany do synchronizacji i wykonywania pomiarów w sieci komórkowej.
 • RSRP koncentruje się na mocy sygnału pochodzącego bezpośrednio od stacji bazowej, pomijając inne zakłócenia i szumy w kanale. Im wyższa wartość RSRP, tym mocniejszy sygnał. Graniczne wartości RSRP mogą wynosić od -44 dBm do -140 dBm.
 • SINR (Signal-to-Interference plus Noise Ratio): SINR mierzy stosunek sygnału użytkowego do szumu w kanale radiowym. Wyższa wartość SINR oznacza lepszą jakość sygnału. Typowe granice dla SINR w sieciach 5G to od około 0 dB do 25 dB.
 • CQI (Channel Quality Indicator): CQI jest wskaźnikiem jakości kanału i informuje o możliwej jego przepustowości. Im wyższa wartość CQI, tym lepsza jakość kanału. Wartości CQI zazwyczaj mieszczą się w zakresie od 1 do 15, gdzie wyższe wartości oznaczają lepszą jakość kanału.
 • Przepustowość (Throughput): przepustowość to ilość danych, która może być przesłana przez sieć w jednostce czasu. W przypadku 5G, przepustowość może być bardzo wysoka i osiągać gigabitowe prędkości transferu danych.
 • Opóźnienie: to czas przesyłania danych między urządzeniem a serwerem. W 5G, czas ten może być znacznie niższy niż w poprzednich generacjach sieci, co ma znaczenie szczególnie w aplikacjach wymagających szybkiej odpowiedzi, takich jak gry online czy zdalne operacje medyczne.
Jak poprawiać sygnał 5G?
Antena zewnętrzna do modemu może poprawić parametry radiowe połączenia zarówno poprzez zwiększenie czułości (odbieranie sygnału) jak i sprawności (nadawanie sygnału). Anteny zewnętrzne często mają lepsze charakterystyki, co pozwala im efektywniej "zbierać" i emitować sygnał radiowy w porównaniu do anten wbudowanych w modemach.
Zmiana anteny może skutkować lepszym odbiorem sygnału nawet w miejscach, gdzie sygnał jest słaby, co przekłada się na mniejszą ilość błędów i wyższą przepustowość łącza. Dodatkowo, anteny zewnętrzne kompensują tłumienie sygnału spowodowane przeszkodami (ściany, okna), co przekłada się na jakość oraz stabilność połączenia.
Jak dobrać antenę do 5G?
1. Zbadanie środowiska: należy przeprowadzić ocenę warunków otoczenia, identyfikując ewentualne przeszkody i inne czynniki wpływające na odbiór sygnału (źródła potencjalnych zakłóceń itp.). Należy sprawdzić czy istnieje możliwość zainstalowania anteny na budynku tak, aby była skierowana w stronę BTS-a i nie była niczym zasłonięta.

2. Sprawdzenie dostępności sygnału: przed zakupem anteny należy ocenić siłę sygnału w danym obszarze, korzystając z dostępnego sprzętu pomiarowego. Należy wykonać pomiary sygnału sieci np. za pomocą telefonu, routera, bądź modemu 5G i porównać z wartościami:
 • RSSI: -100 dBm
 • RSRP: -110 dBm
 • SINR: 10 dB
Jeśli zmierzone wartości są niższe, konieczne jest zastosowanie anteny zewnętrznej.

3. Wybór rodzaju anteny: na podstawie analizy środowiska wybierz odpowiedni rodzaj anteny, biorąc pod uwagę jej zastosowanie i kierunkowość. Jeśli antena przeznaczona jest do domu, należy wybrać antenę kierunkową. Jeśli natomiast antena stosowana ma być z modemem wykorzystywanym w podróży (samochód ciężarowy, kamper itp.) należy zastosować antenę dookolną.

Wybór pasma częstotliwościowego: upewnij się, że antena obsługuje pasmo częstotliwościowe używane przez Twojego dostawcę usług. W przypadku anten 5G należy stosować anteny szerokopasmowe od 700 - 3800 MHz. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy stacja bazowa oddalona jest powyżej 10 km, wówczas należy dobrać antenę na konkretne pasmo. Mają one nieco większy zysk niż szerokopasmowe anteny uniwersalne.

4. Sprawdzenie kompatybilności: większość routerów (modemów) stacjonarnych posiada złącze SMA i antena może być podłączana bezpośrednio do urządzenia. W przypadku routerów mobilnych może być wymagana przejściówka na złącze TS5 lub TS9.

5. Zakup i instalacja: po dokonaniu wyboru anteny należy zamontować ją zgodnie z instrukcjami producenta. Antenę należy zamontować w polaryzacji pionowej oraz poziomej w przypadku anten MIMO. Dopuszczalne jest również zastosowanie polaryzacji X-cross.

6. Testowanie: po instalacji przetestuj wydajność anteny, dokonując pomiarów siły sygnału przed i po jej zamontowaniu. Testy takie najlepiej wykonywać w godzinach nocnych tak, aby uniknąć zbyt dużego przeciążenia BTS-u związanego z obsługą dużej liczby klientów.

7. Optymalizacja: w razie potrzeby dokonaj korekty pozycji anteny, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
Kiedy parametry sygnału wskazują na konieczność dobrania zewnętrznej anteny?
Decyzja o zastosowaniu anteny zewnętrznej w sieciach bezprzewodowych, w tym w sieciach 5G, zależy od wielu czynników. Można jednak przyjąć, że przy parametrach gorszych niż przedstawione niżej należy zastosować antenę zewnętrzną:
 • RSSI poniżej -100 dBm
 • RSRP poniżej -110 dBm
 • SINR poniżej 10 dB
Którą antenę do 5G wybrać?
Antena kierunkowa do 5G:
Antena logarytmiczna posiada duży zysk. Jest to jednak związane z jej dużym rozmiarem, co może być problem podczas instalacji anteny na maszcie (należy pamiętać o zachowaniu odległości minimum 37 cm między antenami).
Antena TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 + 5 m przewodu + SMA [698-960, 1710-2700, 3300-3800 MHz]
Antena TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 A741027_5 (2x5 przewód), A741027_10 (2x 10m przewód). Antena posiada złącza SMA.
Antena panelowa cechuje się mniejszymi gabarytami, ale i nieco mniejszym zyskiem.
Antena TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8
Antena TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8 (Przewody 30cm) A741026. Antena posiada złącza N.
Antena dookólna do 5G:
Antena TRANS-DATA 5G DZ7
Antena TRANS-DATA 5G DZ7
Długość przewodu
Długość przewodu antenowego wpływa na tłumienie sygnału. Tłumienie to nie jest jednak aż tak istotne i nie należy za wszelką cenę walczyć o oszczędność na każdym metrze kabla. W większości sytuacji pozostanie bez znaczenia, czy kabel przyłączeniowy będzie miał 5 czy 15 metrów. Oczywiście długość tę należy dobrać możliwie optymalnie.
Najczęściej modem z wbudowanymi antenami umieszczany jest w domu, gdzie ściany, okna czy dach skutecznie tłumią sygnał. Zastosowanie anteny zewnętrznej powoduje "ominięcie" wyżej wymienionych przeszkód, przez co sygnał docierający do modemu jest znacznie silniejszy. Tłumienie wnoszone przez kabel jest relatywnie niższe, niż to wnoszone przez ściany, okna czy dach.
Jakie złącze do modemu?
W modemach 5G często stosowane są różnego rodzaju złącza antenowe, umożliwiające podłączenie zewnętrznej anteny do urządzenia. Oto kilka powszechnych rodzajów złącz antenowych stosowanych w modemach 5G:
 • SMA (SubMiniature version A)
 • TS9
 • CRC9 (TS5)
Należy upewnić się, jaki typ złącza posiada urządzenie, do którego podłączona ma być antena zewnętrzna.
Lista modemów ze złączem SMA:
 • Huawei:
  • B535
  • B311
  • B315
  • B525
  • B593
  • E5186
  • B890
  • E5175
  • B880
  • B310
  • B315
  • B593u-12
  • B593s-22
  • B593u-91
  • B593u
  • E5172AS-22
  • E5172S-22
  • E5172
  • B525
  • B612
  • B520s-93a
  • B715(B715s-23c)
  • 4G Router 3 Pro B535
 • ZTE
  • MF286
  • MF283
  • MF286D
 • TP-Link
  • Archer MR200
  • Archer MR400
  • Archer MR600
  • TL-MR6400
  • Archer C50
  • MX515v
 • D-Link
  • DWR-921
  • DWR-953
  • DWR-956
 • Netgear
  • Nighthawk M1 MR1100
 • Asus
  • 4G-AC68U
 • Mikrotik
  • wAP ac LTE6 kit
 • Ubiquiti
  • AmpliFi HD Mesh Router
 • Tenda
  • 4G680
 • Vodafone
  • B4000
  • B3500
  • B3000
  • B2000
  • B1000
 • Peplink
  • Balance 30 LTE
 • Alcatel
  • Linkhub HH40
  • Linkhub HH70
  • LinkHub HH41
 • Zyxel
  • LTE 3311
Lista modemów ze złączem TS9. W przypadku anten ze złączem SMA należy zastosować przejściówkę E83206.
 • Huawei:
  • B190
  • B528
  • B529
  • B529g
  • B618
  • B618s-22d
  • B618s-65d
  • B628-265 (pro 2)
  • B628-350 (pro 3)
  • B818 (Router 3 Prime)
  • B818-263
  • E392
  • E397
  • E398
  • E587
  • E587u-2
  • E589
  • E5332
  • E5332s-2
  • E5372
  • E5375
  • E5377
  • E5573
  • E5577
  • E5577c
  • E5577Cs-321 Lite
  • E5756
  • E5775
  • E5776
  • E5785Lh-22c
  • E5785-23c
  • E5785Lh
  • E5786
  • E8278
  • E8377
 • Orange
  • Airbox
  • Airbox LTE
  • Airbox 2
  • Airbox 2 Plus
 • ZTE
  • MF60
  • MF61
  • MF62
  • MF63
  • MF80
  • MF90
  • MF91
  • MF91D
  • MF91E
  • MF91S
  • MF93
  • MF93D
  • MF93E
  • MF192
  • MF195
  • MF289F
  • MF297D
  • MF626i
  • MF631
  • MF633
  • MF633+
  • MF633BP+
  • MF645
  • MF668
  • MF668+
  • MF669
  • MF669B
  • MF669+
  • MF821
  • MF823
  • MF825
  • MF910
  • MF971v
  • MF980
 • ZTE
  • MC801A
  • MC888
 • Alcatel/TCL
  • Linkhub HH71
  • Linkhub HH71V1
  • HH130V1
  • HH130VM
 • NOVATEL
  • MC727
  • MC760
  • U727
  • U760
  • USB727
  • USB760
 • Sierra Wireless
  • Sprint 598U
 • AirCard
  • 305
  • 306
  • 309
  • 310
  • 310U
  • 312
  • 319
  • 320U
  • 402
  • 501
  • 502
  • 503
  • 504
 • Compass
  • 597
  • 885
  • 888
  • 889
  • USB301
  • USB302
  • USB305
  • USB306
  • USB307
  • USB308
  • USB309
  • USB598
  • APEX 880
 • Netgear:
  • AC810s, Nighthawk M1 MR1100
 • Cyfrowy Polsat
  • B150
 • D-Link
  • DWR-932C1 LTE