Przełączniki i zwrotnice stosowane w satelitarnych instalacjach indywidualnych.

Przyczyny stosowania przełączników.
Instalacje indywidualne coraz rzadziej budowane są z myślą, o odbiorze programów tylko z jednego satelity, przez jeden tuner satelitarny. Większość użytkowników poszukuje możliwości zwiększenia liczby odbieranych programów, co najprościej jest realizowane poprzez dodanie drugiego konwertera do odbioru kolejnego satelity.
Tunery cyfrowe posiadają jedno wejście, dlatego podłączenie dwóch konwerterów może być zrealizowane tylko poprzez zewnętrzny przełącznik.
Przełączniki konwerterów.
  • ręczny,
  • sterowany sygnałem Tone Burst,
  • sterowany sygnałem DiSEqC,
  • sterowany poziomem na 8 nóżce eurozłącza - znaczenie historyczne,
  • sterowany zboczem na 8 nóżce eurozłącza - znaczenie historyczne,
  • sterowany sygnałem 22 kHz -znaczenie historyczne.
Budowa przełączników.
Każdy przełącznik składa się z prostego układu logicznego oraz układu przełączającego. W przypadku przełączników sterowanych sygnałem DiSEqC lub Tone Burst jest nim zaprogramowany mikrokontroler, który wykrywa i dekoduje DiSEqC lub Tone Burst. W przełącznikach sterownych poziomem jest to komparator napięcia, a w sterowanych zboczem przerzutnik bistabilny. Układ przełączający najczęściej jest zrealizowany z wykorzystaniem tranzystorów i przekaźników.
Przekaźnik służy do dołączania napięcia zasilania do aktywnego konwertera oraz do przepuszczenia sygnału z konwertera do tunera. W przypadku przełącznika tranzystorowego, tranzystory służą tylko do załączania napięcia zasilania, a sygnał satelitarny jest przenoszony przez kondensatory bocznikujące złącza kolektor - emiter tranzystora, którym najczęściej jest dowolny tranzystor małej mocy, małej częstotliwości. Czasem przekaźnik jest bocznikowany kondensatorami, by zmniejszyć tłumienie dla sygnału satelitarnego.
Przełącznik sterowany sygnałem Tone Burst.
Jest to najprostsze rozwiązanie umożliwiające automatyczne przełączanie konwerterów. Należy pamiętać, iż do sterowania potrzebny jest tuner wyposażony w Tone Burst, zwany czasem DiSEqC-Mini. Większość tunerów cyfrowych umożliwia generacje takiego sygnału. W menu tunera należy powiązać sygnał Tone Burst z każdym satelitą. Są dostępne dwa sygnały Tone Burst: A oraz B, co oznacza że do takiego przełącznika mogą być dołączone tylko dwa konwertery.
schemat podłączeń dwóch konwerterów za pomocą przełącznika Tone Burst
Przełącznik sterowany sygnałem DiSEqC.
Najlepsze rozwiązanie umożliwiajace w pełni automatyczne przełączanie maksymalnie czterech konwerterów. Do sterowania potrzebny jest tuner wyposażony w co najmniej DiSEqC 1.0. Każdy tuner cyfrowy, w tym i tunery rozprowadzane przez Polsat, (ale nie tunery Cyfry+) umożliwiają generacje takiego sygnału. W menu tunera z każdym satelitą należy powiązać sygnał DiSEqC. Zazwyczaj są dostępne cztery rozkazy: A, B, C oraz D, co oznacza że można podłączyć przełącznik czterowejściowy, a co za tym idzie mamy dostęp do czterech konwerterów.
schemat podłączeń czterech konwerterów za pomocą przełącznika DiSEqC
Dwa tunery i dwa konwertery. Prezentujemy instalację pozwalającą na niezależny odbiór programów z dwóch satelitów, na dwóch tunerach. Do tego celu wymagane jest zainstalowanie "zeza" z dwoma konwerterami twin oraz dwóch przełączników DiSEqC, przy czym niezwykle ważną sprawą jest by przełączniki posiadały dużą separację pomiędzy wejściami, co najmniej 25 dB, gdyż przy mniejszej, ze względu na podawanie sygnału równocześnie na oba wejścia, odbiór nie będzie możliwy. My proponujemy przełączniki Golden Interstar R852506.
schemat - niezależny odbiór programów z dwóch satelitów na dwóch tunerach
Odbiór z czterech satelitów. Coraz częściej otrzymujemy zapytania o możliwość podłączenia więcej niż dwóch konwerterów do jednego tunera. Jest to możliwe i proste, o ile tuner posiada możliwość generacji sygnału DiSEqC. Zazwyczaj w menu ustawień danego satelity pojawia się pole o nazwie DiSEqC, gdzie można wybrać opcje (DiSEqC 1, DiSEqC 2, DiSEqC 3, DiSEqC 4 albo DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D). Dla każdego satelity wybieramy inną opcję i z każdym z satelitów kojarzymy odpowiednie wejście przełącznika. Jako przełącznik proponujemy SPU 41-02 4/1R852484
schemat podłączenia 4 satelitów do tunera, oczywiście można wykorzystać 4 osobne anteny, wtedy można odbierać satelity położone w dowolnej odległości kątowej
Zwrotnice satelitarne
przykład wykorzystania zwrotnicy satelitarnej firmy Terra
Zwrotnice pozwalają na wykorzystanie jednego kabla do przesyłania sygnałów pierwszej pośredniej satelitarnej oraz sygnałów telewizji naziemnej. Zbudowane są z wykorzystanie filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych, i dodatkowo od wejścia satelitarnego do wyjścia zapewnione jest przesyłanie napięcia zasilającego konwerter.
Rozgałęźnik - sumator TV/Sat RS-02MsRozgałęźnik - sumator TV/Sat RS-02Ms
zasada działania zwrotnicy satelitarnej
zasada działania zwrotnicy satelitarnej z zasilaniem przedwzmacniaczy

Przy wyborze zwrotnicy należy zwrócić uwagę na możliwość zasilania wzmacniacza w torze TV naziemnej. Np. w modelu R85311 jest ono niemożliwe a w zwrotnicy R85312 jest ono włączone na stałe i stabilizowane do wartości 12V. Decydując się na wybór zasilania wzmacniacza TV z tunera należy sprawdzić czy posiadany tuner zasila konwerter także w stanie standby.