Monitoring Wizyjny Miast

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
Kamery przed budynkiem angielskiego parlamentu
Wpływ zabezpieczeń i monitoringu na bezpieczeństwo osób i mienia.
Corocznie w Polsce dokonywanych jest około 350 000 włamań, 40000 rozbojów, z czego około 20 000 w miejscach publicznych. Ogólna tendencja wskazuje na stały wzrost przestępczości.
Po co monitoring wizyjny?
W strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Dla przykładu w przestępczość w monitorowanym rejonie Radomia spadła o 50%. W przypadku innych miast wskaźnik ten sięga 25-75%
Warunkiem koniecznym dla zaistnienia tych zmian jest sprzężenie monitoringu z działaniem służb interwencyjnych: policji oraz Straży Miejskiej. Prawidłowa organizacja pozwala, tak jak w przypadku Radomia, na dotarcie patrolu do miejsca wskazanego przez operatora systemu wizyjnego w ciągu 2 minut.
Monitoring wizyjny pozwala na „odzyskanie” do celów handlowych, turystycznych czy kulturalnych centrów miast oraz dworców. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie monitoringu nie wpływa w sposób znaczący na obniżenie przestępczości w skali całego miasta, gdyż następuje zjawisko „spychania” zjawisk patologicznych w strefy nie podlegające monitorowaniu.
Zalety instalacji monitoringu
Monitoring miejski nie jest tylko narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw związanych z wykroczeniami, przestępstwami karnymi, ale również może być pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, czy też jest pomocny do szybkiej oceny sytuacji na ulicach, skrzyżowaniach, co znacznie ułatwia kierowanie ruchem.
Jak wprowadzać monitoring wizyjny - przykład kielecki.
Przede wszystkim realizacja tego zadania musi odbywać się w ścisłej współpracy z Policją i Strażą Miejską. W przypadku Kielc na podstawie danych z ostatnich dwóch lat, przeprowadzono analizę miejsc zagrożeń – sporządzając odpowiednią mapę, stanowiącą podstawę do planu rozmieszczenia kamer. Uzgodniono, że stanowisko monitorowania powinno znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska dowodzenia Policji, zapewniono odpowiednie środki łączności bezprzewodowej z wozami patrolowymi i przewodowej z komisariatami znajdującymi się w pobliżu planowanego rozmieszczenia kamer.
Zadbano o zarezerwowanie odpowiedniego pomieszczenia oraz obsady ludzkiej. Centrum monitorowania może znajdować się również w siedzibie Straży Miejskiej, jednak trzeba pamiętać o uzgodnieniach związanych z łącznością i organizacją współpracy z policją.
Istotne znaczenie ma przygotowanie organizacyjne Centrum monitorowania. W Radomiu ze względu na ograniczenia wynikające z limitowanego do 4 godzin czasu ciągłej pracy przy monitorze obsadę stanowią 2 osoby, co w połączeniu z koniecznością pracy ciągłej wymagało zatrudnienia 10 osób do obsługi stanowiska. Sprawą często nie zauważana jest fakt, iż system monitoringu wymaga zatrudnienia lub oddelegowania operatorów, co pochłania dodatkowe środki.
Jak organizować, jak finansować?
Z reguły inicjatywę podejmuje Samorząd, ale w niektórych przypadkach pierwsze kroki były podejmowane przez Policję i Straż Miejską.
Finansowanie najczęściej następuje z środków samorządowych, jednak jest możliwa partycypacja w kosztach ze strony policji (wiąże się to jednak z wcześniejszym przesunięciem odpowiednich środków z puli Wojewody). Możliwe jest również finansowanie ze składek sponsorów (tak zbudowano system monitoringu w Radomiu). Należy w tym celu założyć odpowiednią Fundację, tak aby na jej rachunek mogły wpływać środki od zainteresowanych. Zainteresowanymi w finansowaniu takich przedsięwzięć mogą być lokalne banki, właściciele firm handlowych, restauracji, firmy ubezpieczeniowe, mieszkańcy. Należy ustalić czytelne sposoby rozliczenia inwestycji.
Policja kielecka szacuje, że przy spadku przestępczości w rejonie monitorowania o 20 – 30% zwrot poniesionych kosztów nastąpi w ciągu jednego roku.
Trzeba pamiętać o wyznaczeniu Urzędu i osoby kierującej inwestycją (konieczne uzgodnienia z Zarządem Dróg, Telekomunikacją, prywatnymi właścicielami). Przykładowo instytucją nadzorująca wykonanie inwestycji w Gdańsku był Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Właścicielem systemu powinno być miasto, i to ono powinno zarezerwować środki na późniejszą modernizacje, konserwacje i naprawy sprzętu (konserwację należy przeprowadzić dwa razy w roku: przed zimą i na wiosnę). W umowie z wykonawca warto zwrócić uwagę na czas wykonania ewentualnych napraw.
Należy podkreślić dużą aprobatę społeczną dla takich inwestycji. W Radomiu, w plebiscycie lokalnego radia, budowa systemu monitoringu została uznana za najważniejsze wydarzenie w mieście.
Najczęstsze błędy techniczne i wskazówki projektowe.
Do najczęstszych błędów należą: złe rozmieszczenie kamer, kamery o nieodpowiedniej czułości, złe oświetlenie obserwowanego terenu, obudowy kamer nieprzystosowane do warunków zewnętrznych, system zapisu ze zbyt dużymi odstępami czasowymi pomiędzy rejestrowanymi klatkami.
W procesie projektowania należy doprecyzować, które z kamer powinny służyć do identyfikacji czy rozpoznawania osób, a które do stwierdzenia obecności. Warto wiedzieć, że na potrzeby identyfikacji osoby wymagane jest by zajmowała ona przynajmniej 120% (rozpoznania 50%) wysokości monitora.
Praktycy zwracają uwagę na dużą przydatność kamer w obudowach kulistych z przyciemnionymi szybami, z głowicami obrotowymi i zoomem (estetyczna obudowa przypominająca lampy, niewidoczne położenie kamery – powodują, że są one mniej narażone na zniszczenie, istnieje możliwość oglądania wybranych elementów terenu, jak i całej panoramy, nie ma możliwości obserwacji jaki rejon jest aktualnie obserwowany).
Projektując system warto zastanowić się nad centralnym zasilaniem i podtrzymaniem pracy w razie przerw w dostawie energii elektrycznej. TP S.A. zezwala na prowadzenie w kanałach instalacji zasilających z prądem stałym do 90V.
Przydatne jest zapewnienie łączności interkomowej pomiędzy miejscem, w którym znajduję się kamera, a Centrum. Umożliwia to instalację słupków alarmowych (po naciśnięci guzika osoba jest widoczna na ekranie monitora i jest możliwy kontakt głosowy).
Nowoczesny monitoring.
CCTV w sieciach IP to podstawowa technologia nowoczesnego monitoringu miejskiego.
Należy zwrócić uwagę, że wykonywanie instalacji w innej technologii (analogowe kamery i zapis na rejestratorach cyfrowych) nie spełnia wymagań nowoczesnej instalacji.
Najnowszą tendencja jest stosowanie kamer megapixlowych (szczególnie popularne firmy IQinvision) pozwalających na monitoring stadionów, imprez masowych a także ulic o dużym natężeniu ruchu.
Instalacja monitoringu w oparciu o sieci IP daje ogromne możliwości budowania dużych i rozległych instalacji. Przykładem możliwości jest ogólnoświatowa sieć monitoringu firmy Cisco, która integruje 296 obiektów monitorowanych, rozproszonych w 60 krajach. W ramach tej instalacji pracuje 2661 kamer.
W takiej formule zbiorczy monitoring miejski może podlegać szybkiej i taniej rozbudowie jak równiez automatyzacji. Architektura budowy sieci instalacji monitorigu IP jest identyczna jak zwykłych sieci informatycznych.
Urządzenia do obróbki sygnału wizyjnego posiadają własne adresy IP. Można wykorzystywać analogowe fragmenty instalacji np. kamery, ściany monitorów poprzez zastosowanie konwerterów sygnału analog/cyfra zwanych webserwerami, a w odwrotną stronę dekoderami. Rejestracja sygnału może następować w tradycyjnych DVR (lokalnie) jak i w rejestratorach sygnału strumieniowego (zdalnie).
Ilustracja pracy instalacji CCTV w sieci IP z wykorzystaniem istniejących urządzeń analogowych. Kolor czerwony - analogowa część instalacji CCTV, kolor niebieski - cyfrowa część instalacji.
1 - kamera analogowa
2 - zespół kamer analogowych
3 - webserwer jednokanałowy
4 - kamera IP
5 - webserwer czterokanałowy
6 - obrotowa kamera IP
7 - dekoder cyfra/analog
8 - dekoder wielokanałowy cyfra/analog
9 - sieciowy rejestrator – strumieniowy (NDVR)
10 - monitor cyfrowy
11 - monitor analogowy
12 - ściana monitorów analogowych
W tradycyjnym - analogowym monitoringu występował problem transmisji sygnału na dalsze odległości. W Tarnobrzegu nie udawało się uruchomić jednej z najdalej oddalonych kamer. Rozwiązaniem okazał się montaż kamer CCTV IP firmy ACTi
Monitoring bezprzewodowy
Budowa instalacji bezprzewodowych jest niejednokrotnie jedyną możliwością instalacji monitoringu w mieście technologia analogowa nie oferowała takich możliwości ze względu na problemy z zakłóceniami i sterowaniem kamer obrotowych.
Modelowy monitoring miasta i szkół w Oświęcimiu. W Oświęcimiu uruchomiono nowoczesny system bezprzewodowego monitoringu w technologii CCTV IP. Programem Bezpieczne Miasto Oświęcim zostało objęte nie tylko centrum miasta, ale także 3 szkoły i przedszkole.
W pierwszym etapie zainstalowanych zostało 19 kamer IP firmy ACTi oraz wideo serwer, który umożliwił włączenie do systemu 4 kamer analogowych z istniejącej już instalacji. W każdej szkole zamontowano po 4 kamery K1311 oraz serwer do lokalnej rejestracji i podglądu obrazu. Podział instalacji na małe autonomiczne sektory pozwolił na wydłużenie czasu archiwizacji (tylko 4 kamery na serwer) i optymalizacje parametrów obrazu bez nadmiernego obciążania sieci. Sygnał z kamer zainstalowanych w szkołach i na ulicach jest przesyłany drogą radiową do centrum monitoringu znajdującego się w komendzie Straży Miejskiej. Do transmisji w paśmie 5GHz wykorzystano punkty dostępowe, które umożliwiły płynny transfer obrazu z 19 kamer oddalonych od siebie nawet o kilka kilometrów. Pomimo zastosowania lokalnej rejestracji, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, Straż Miejska zdecydowała się na dodatkową rejestracje materiałów w centrum monitoringu. Aby odciążyć łącza radiowe wykorzystane zostały funkcje zdalnego nagrywania według harmonogramu i detekcji ruchu.
Do patrolowania centrum miasta wykorzystano kamery z głowicami szybkoobrotowymi K1214. System uruchomiony w Oświęcimiu jest jednym z pierwszych projektów w Polsce łączących monitoring szkół i centrum miasta. Centralne zarządzanie systemem przez Straż Miejską daje gwarancje profesjonalnego nadzoru i możliwość natychmiastowej reakcji odpowiednich służb na zagrożenia. W przyszłości przewidziany jest rozwój systemu nawet do 100 kamer.
Instalacje systemu w oparciu o sprzęt oferowany przez firmę Dipol wykonała firma Crowley Data Poland.
Instalacja monitoringu w Oświęcimiu została opisana jako modelowa na stronach firmy ACTi - producenta urządzeń CCTV IP.
Monitoring IP w Złotowie
Monitoring w Złotowie powstał na bazie stacjonarnych oraz obrotowych kamer IP firmy ACTi oraz urządzeń służących do transmisji bezprzewodowej. Przy niewielkich odległościach zastosowano jednak przewód, co jest zrozumiałe ze względów transmisyjnych jak i ekonomicznych.
Schemat instalacji w Złotowie
Dodatkowo, sygnał z kamer transmitowany jest z centrum monitoringu do komisariatu policji, przez co w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, odpowiednie służby mogą reagować na nie w trybie natychmiastowym.
Monitoring hybrydowy CCTV w Skawinie. Działający system analogowy (13 kamer obrotowych), postanowiono powiększyć o dodatkowe trzy kamery. Jednak odległości między tymi punktami, a Strażą Miejską wykluczały stosowanie kamer analogowych. Zdecydowano się dlatego na przejście na technologię CCTV IP. Jako medium transmisyjne posłużyła sieć telewizji kablowej, w której dzięki modemom kablowym możliwa jest równoległa z telewizją transmisja pakietowa danych. Pozwoliło to na szybkie podłączenie nowych kamer do systemu, bez potrzeby kładzenia dodatkowego okablowania.
Ponieważ dotychczas działający system wyposażony był w rejestrator 16-kanałowy, zdecydowano się na zastosowanie transkoderów, co pozwoliło na rejestrację sygnałów na trzech wolnych kanałach oraz wykorzystanie istniejącego pulpitu sterowniczego do obsługi dodanych kamer. Tak powstały system hybrydowy jest pierwszym krokiem do przejścia w technikę IP, a koszty rozbudowy na tym etapie ograniczyły się jedynie do zastosowanych kamer oraz transkoderów. Zainstalowane kamery K1214 dostarczają wysokiej jakości obraz, niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych. Instalację wykonała firma Autocom. (MW)
Schemat hybrydowej instalacji monitoringu miejskiego Skawiny
Sprzęt firmy ACTi jednego ze światowych liderów w zakresie kamer stosowanych w monitoringu miejskim.


Monitoring Wizyjny Miast | Sprzęt | Koncepcja | FAQ | PrzykładyMonitoring stadionów - IQinvision - urządzenia CCTV IP z firmy IQinvision do monitoringu stadionów i imprez masowych.


Resolution Revolution
Kamery megapikselowe w ofercie DIPOL-aUrządzenia CCTV IP firmy Pixord do monitoringu sklepów, biur, firm.Pixord - monitoring biur
Oferta urządzeń Pixord
Urządzenia dedykowane do transmisji bezprzewodowych CCTV IP.Raptor - bezprzewodowa komunikacja do zastosowań profesjonalnychWięcej o monitoringu CCTV IP: