Monitoring Londynu

"...W poniedziałek szef wydziału do walki z terroryzmem Scotland Yardu, Peter Clarke, informował, że nagrania kamer monitorujących centrum Londynu pokazują, że wszyscy czterej zamachowcy przybyli na stację metra King's Cross w czwartek o godz. 8.30 (9.30 czasu polskiego), około 20 minut przed eksplozjami w trzech pociągach metra..."
Londyn jest chyba najlepiej monitorowanym miastem świata. Wynika to z historii, która zmusiła rząd do walki z zagrożeniem terroryzmem (IRA) na kilkanaście lat wcześniej niż w pozostałych krajach. Nasycenie miasta kamerami jest trudne do wyobrażenia dla osoby przyzwyczajonej do monitoringu miast w polskim wydaniu. Zdecydowanie najlepiej strzeżone są dworce, metro, budynki rządowe oraz zabytki. Charakterystyczne jest wieszanie kamer w miejscach łatwo rzucających się w oczy, tak by działały psychologicznie – z jednej strony odstraszając, z drugiej w razie zagrożenia, pozwalając łatwo znaleźć fragment będący pod nadzorem, a więc zapewniający bezpieczeństwo. Oczywiście montowane jest wiele kamer zakamuflowanych, spełniających np. funkcje zabezpieczania pozostałego sprzętu. Widoczne jest szereg plakatów informujących o monitorowaniu i o ewentualnych konsekwencjach wykorzystania zapisu obrazu. Charakterystyczne jest przyznanie zdecydowanego priorytetu instalacji monitorującej, która w wielu wypadkach szpeci ładne elewacje, ale bezpieczeństwo związane z jej stosowaniem stanowi wyraźnie cel nadrzędny.

Wydaje się nam, że zamieszczenie zdjęć fragmentów instalacji może być przydatne dla projektantów, instalatorów i inwestorów - pozwalając się zapoznać ze sposobami instalacji, miejscami, stosowanym sprzętem.
Metro, dworce.
Kamera na dworcu Victoria. Kamery na peronie metra, na pierwszym planie obrotowa.
Kamera monitorująca przejście podziemne, oraz teren wokół dworca.
Obserwowane są wszystkie ruchome schody w metrze. Centrum monitoringu na jednej ze stacji metra
Informacje o monitorowaniu stanowią ważny element odstraszający. Maszynista w metrze ma możliwość obserwacji peronu na kilku monitorach.
Przewody dochodzące do kamery trzeba dobrze zabezpieczyć, można tak jak tutaj w stalowych rurkach. Jedna z popularniejszych form obudowy kamery stosowana w metrze.
Długie ciemne przejścia trzeba dobrze oświetlić, a kamerę zamontować na obrotnicy.
Stacja kolejowa. Ciekawa obudowa, mieszcząca dwie kamery pracujące w przeciwnych kierunkach.
Budynki rządowe, zabytki, miejsca publiczne.
Zewnętrzny monitoring British Museum.
Monitoring jednego z przedstawicielstw dyplomatycznych. Dla osiągnięcia założonych celów nie wahano się zeszpecić ładnej elewacji.
Królewskiego pałacu Kensington strzegą, jeszcze przed wejściem do ogrodów, kamery wyposażone w reflektory. Okolice katedry św. Pawła - zainstalowana kamera w obudowie z wycieraczką i reflektorem podczerwieni.
Ciekawy sposób zamocowania kamery obrotowej monitorującej dwie ściany. Bateria kamer przed budynkiem Parlamentu.
Jedna z kamer zawieszonych na budynku Parlamentu - wiele kamer jest świadomie montowanych w sposób najbardziej rzucający się w oczy. Zestaw kamer przed budyniem Parlamentu wyposażony w reflektory podczerwieni.
Cztery kamery na jednym maszcie – przed budynkiem Parlamentu. Bezpieczeństwo jest zdecydowanym priorytetem, nawet jeśli trzeba zainstalować kamerę w miejscu mało funkcjonalnym dla użytkownika mieszkania.
Królewskie klejnoty w Tower muszą być pilnie strzeżone. Kamera monitorująca wejście od strony ogrodu - pałac królewski Hampton Court
Informować o monitoringu. W przypadku instalacji monitoringu bardzo ważnym elementem, o którym inwestorzy często zapominają jest poinformowanie, że teren jest monitorowany. Ta informacja może odstraszyć potencjalnych napastników jeszcze przed podjęciem działań.
Zwrócić należy uwagę, że takie informacje nie mają wpływu na rozszyfrowanie instalacji i zniszczenie sprzętu, bo podstawowa zasada, że każda kamera powinna być monitorowana przez inną – temu zapobiega. Jeśli z powodów oszczędnościowych nie da się tak wykonać instalacji należy pamiętać o zabezpieczeniu kamer w sposób mechaniczny.