Kable koncentryczne zalecane do instalacji antenowych RTV/SAT w budynkach zbiorowego zamieszkania

Sieci telewizyjne należą do instalacji wielokablowych, tzn. takich, w których obok siebie prowadzonych jest niejednokrotnie kilkadziesiąt przewodów. Ponieważ okablowanie obejmuje cały budynek, to długości przewodów sięgają nawet 100 metrów. W takich sytuacjach bardzo ważne jest zastosowanie kabli koncentrycznych o wysokiej klasie ekranowania A, A+ lub A++. Skuteczne ekranowanie niweluje prawdopodobieństwo powstania tzw. przesłuchów kablowych. Polegają one na indukowaniu się niepożądanych sygnałów w sąsiednich kablach. Uwidacznia się to na ekranie zakłóceniami obrazu: pikselozą i zamrażaniem scen, tak jak to ma miejsce w przypadku słabego sygnału lub sygnału o niskiej jakości. Dobry przewód koncentryczny powinien charakteryzować się niską tłumiennością oraz wysokim współczynnikiem ekranowania. Podjęcie ryzyka położenia kabla o niesprawdzonych parametrach może spowodować konieczność wymiany całego okablowania niedługo po jego ułożeniu i skutkować niedotrzymaniem terminu oddania inwestycji.
Klasy ekranowania przewodów wg normy EN50117
Klasa Impedancja sprzężeniowa Ekranowanie
5-30 MHz [mΩ/m] 0.3-1 GHz [dB] 1-2 GHz [dB] 2-3 GHz [dB]
C 50 75 65 55
B 15 75  65 55
A 5 85  75 65
  A+ 2,5 95  85 75
    A++ 0,9 105  95 85
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
Obowiązujące w Polsce Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa m.in. wymogi jakie musi spełniać okablowanie koncentryczne instalacji TV/SAT budynku zbiorowego zamieszkania. Szczegółowo opisuje to §192f pkt 6 1):
"kable współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż jeden milimetr, przy czym tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy częstotliwości 860 MHz ".
Do instalacji zbiorowego zamieszkania polecane są w szczególności następujące kable koncentryczne:
Tabela deklaracji zgodności parametrów technicznych
z Rozporządzeniem MTGiGM z 2012 roku.
kod nazwa kabla deklaracja PL deklaracja EN dane techniczne PL dane techniczne EN
E1015 TRISET-113
E1017 TRISET-113 PE
E1019 TRISET-113 HF
E1010 TRISET-113 PROFI
E1220 Tri-Shield DIPOLNET

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wytyczne do projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Opracowanie przygotowane dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej.
Rejestrator HD-CVI Dahua XVR5216AN-I2 (16 kanałów, 2Mpix, 12kl./s, 2xSATA, WizSense, IVS, HDMI, VGA, H.265+)
 • TRISET PROFI E1010 został zaprojektowany i wykonany z myślą o instalacjach sieci szerokopasmowych. Ze względu na swoją konstrukcję (podwójna folia, miedziany cynowany oplot o wysokim stopniu pokrycia) przewód cechuje wysoka skuteczność ekranowania definiowana przez impedancję sprzężeniową <0.9 [mΩ/m]. Jest to szczególnie istotne w sieciach HFC/CATV świadczących usługę dostępu do sieci Internet.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ E1010. Miedziany, cynowany oplot zapewnia odporność na utlenianie i zwiększa żywotność kabla w stosunku do rozwiązań opartych na oplotach aluminiowych. Średnia skuteczność ekranowania 120 dB w paśmie kanału zwrotnego; idealny do połączeń w instalacjach cyfrowej telewizji kablowej.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI Eca klasa A++ 1,13/4,80/6,90 120dB [100m]
Skuteczność ekranowania [dB] (ang.Screening Attenuation) - jest jednym z najważniejszych parametrów i opisuje własności transmisyjne kabli. Podlega ona pomiarom oraz jest odnoszona do wymagań ujętych w standardach. Współczynnik ekranowania definiuje o ile sygnał wychodzący na zewnątrz kabla koncentrycznego, zostanie osłabiony w porównaniu z poziomem sygnału w kablu i odwrotnie.
Impedancja sprzężeniowa (ang. Transfer Impedance) wyrażona w [mΩ/m]. Charakteryzuje ona przenikanie energii elektromagnetycznej przez ekran i mierzona jest zwykle w przedziale częstotliwości 5-30 MHz. O ile wartość ekranowania podawana w decybelach mówi o emisji bądź absorpcji zakłóceń na poszczególnych częstotliwościach, o tyle impedancja sprzężeniowa podaje wartość emisji energii na jednostkę długości kabla. Szczególnie istotne jest dochowanie tego parametru dla najniższych częstotliwości zakresu pracy kabla ze względu na transmisję danych w sieciach kablowych na tych częstotliwościach.
 • TRISET-113 E1015 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorowego zamieszkania. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel wykonany w płaszczu PVC (powłoka polwinitowa), jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 E1015. Wartość pokrycia przewodu oplotem (81%) oraz folia Al/PET/Al przyklejona do dielektryka o grubości 75 µm gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych. Idealny do zastosowań w indywidualnych oraz zbiorczych instalacjach RTV/SAT.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
Ekranowanie przewodu TRISET-113 E1015 w przedziale częstotliwości 5-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A.

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
Impedancja sprzężeniowa przewodu TRISET-113 w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A.

 • TRISET-113 PE E1017 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych, jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel jest żelowany i wykonany w płaszczu PE (powłoka polietylenowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 PE żelowany E1017.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 Eca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB [1m]
Nowe opakowania przewodów koncentrycznych TRISET-113 w wersji PVC (wewnętrznej) i PE żelowanej
 • TRISET-113 HF E1019_500 dedykowany do budowy instalacji RTV/SAT w budynkach instytucji publicznych. Kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru (szkoły, szpitale). Kabel wykonany w płaszczu HF (izolacja bezhalogenowa). W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. TRISET-113 HF E1019 spełnia następujące normy:
  • IEC 60332-1, EN 60332-1 - opisuje badania palności kabla.
  • IEC 60754-1, EN 50267-2-1 - kabel bezhalogenowy.
  • IEC 60754-2, EN 50267-2-2 - opisuje korozyjność gazów powstałych w wyniku spalania.
  • IEC 61034-2, EN 61034-2 - opisuje sposób badania gęstości wydzielanych dymów.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 HF 1,13/4,8/6,8 [100m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 HF E1019_500.
Kable TRISET, ze względu na znakomite parametry, preferowane są w profesjonalnych instalacjach antenowych, szczególnie w dużych i rozległych budynkach (małe tłumienie i znakomite dopasowanie):
  • 5 lat gwarancji,
  • klasa ekranowania A
  • klasa ekranowania A++ dla przewodu TRISET PROFI
  • szeroki zakres temperatur pracy
  • idealne dopasowanie w całym paśmie pracy
  • mogą być stosowane w instalacjach, gdzie wiele kabli antenowych biegnie równolegle na długim odcinku lub gdy w pobliżu prowadzone są kable energetyczne
 • Kabel Tri-Shield DIPOLNET E1220 jest kablem kategorii RG-6 o żyle wewnętrznej wykonanej z drutu miedzianego o średnicy 1,02 mm. Wysokiej jakości, potrójnie ekranowany przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET E1220_500 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).
Przewód koncentryczny 75 Om Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Klasa A+ 1.02/4.8/7.0 110 dB [300m]
Budowa przewodu Tri-Shield DIPOLNET Klasa A E1220_500.
Przewód koncentryczny 75 Om Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Klasa A+ 1.02/4.8/7.0 110 dB [300m]
Ekranowanie przewodu Tri-Shield DIPOLNET E1220 w przedziale częstotliwości 30-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A.
Przewód koncentryczny 75 Om Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Klasa A+ 1.02/4.8/7.0 110 dB [300m]
Impedancja sprzężeniowa przewodu Tri-Shield DIPOLNET w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A.

Przewód RG-6 Tri-Shield DIPOLNET Klasy A E1220 został przebadany przez:
Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytutu Łączności w Warszawie
Przewód koncentryczny 75 Om Tri-Shield DIPOLNET RG-6 Cu Eca Klasa A+ 1.02/4.8/7.0 110 dB [300m]
Kable koncentryczne do instalacji domowych
Do instalacji w domach jednorodzinnych polecane są kable:
Wysokiej jakości przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu E1230 spełnia wymagania dla klasy A w całym paśmie transmisyjnym telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarnej DVB-S/S2 (w przedziale częstotliwości 174 - 3000 MHz) oraz posiada 77% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji DVB-T, radia oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna oraz satelitarna). Sprzedawany w dwóch wersjach ze względu na rodzaj opony zewnętrznej:
 • Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu E1230.
  Kabel wykonany w płaszczu PVC (powłoka polwinitowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
Przewód koncentryczny 75 Om DIPOLNET RG-6 Cu Eca 1.0/4.76/6.92 95 dB [100m]
Budowa przewodu DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu E1230.
 • Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu PE żelowany E1231.
  Kabel wykonany w płaszczu PE (powłoka polietylenowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.
Przewód koncentryczny 75 Om DIPOLNET RG-6 Cu PE+żel Fca 1.0/4.76/6.92 95 dB [100m]
Budowa przewodu DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu PE żelowany E1231.
Przewód koncentryczny 75 Om DIPOLNET RG-6 Cu Eca 1.0/4.76/6.92 95 dB [100m]
Ekranowanie przewodu RG-6 CU E1231 w przedziale częstotliwości 50-3000 MHz oraz wymagania klasy A
Charakterystyka częstotliwościowa kabla. Kolor niebieski - tłumienie kabla, kolor czerwony dopasowanie impedancyjne - pomiar wykonany w zewnętrznym laboratorium.
Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód E1230 oraz E1231 cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu instalatorów. Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.