FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Technika montażowa

Okablowanie

Kable koncentryczne zalecane do instalacji antenowych RTV/SAT w budynkach zbiorowego zamieszkania
Sieci telewizyjne należą do instalacji wielokablowych, tzn. takich, w których obok siebie prowadzonych jest niejednokrotnie kilkadziesiąt przewodów. Ponieważ okablowanie obejmuje cały budynek, to długości przewodów sięgają nawet 100 metrów. W takich sytuacjach bardzo ważne jest zastosowanie kabli koncentrycznych o wysokiej klasie ekranowania A, A+ lub A++. Skuteczne ekranowanie niweluje prawdopodobieństwo powstania tzw. przesłuchów kablowych. Polegają one na indukowaniu się niepożądanych sygnałów w sąsiednich kablach. Uwidacznia się to na ekranie zakłóceniami obrazu: pikselozą i zamrażaniem scen, tak jak to ma miejsce w przypadku słabego sygnału lub sygnału o niskiej jakości. Dobry przewód koncentryczny powinien charakteryzować się niską tłumiennością oraz wysokim współczynnikiem ekranowania. Podjęcie ryzyka położenia kabla o niesprawdzonych parametrach może spowodować konieczność wymiany całego okablowania niedługo po jego ułożeniu i skutkować niedotrzymaniem terminu oddania inwestycji.
Klasy ekranowania przewodów wg normy EN50117
KlasaImpedancja sprzężeniowaEkranowanie
5-30 MHz [mΩ/m]0.3-1 GHz [dB]1-2 GHz [dB]2-3 GHz [dB]
C50756555
B1575 6555
A585 7565
  A+2,595 8575
    A++0,9105 9585
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
Obowiązujące w Polsce Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa m.in. wymogi jakie musi spełniać okablowanie koncentryczne instalacji TV/SAT budynku zbiorowego zamieszkania. Szczegółowo opisuje to §192f pkt 6 1):
"kable współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran – folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż jeden milimetr, przy czym tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy częstotliwości 860 MHz ".
Do instalacji zbiorowego zamieszkania polecane są w szczególności następujące kable koncentryczne:
Tabela deklaracji zgodności parametrów technicznych
z Rozporządzeniem MTGiGM z 2012 roku.
kodnazwa kabladeklaracja PLdeklaracja ENdane techniczne PLdane techniczne EN
E1015TRISET-113
E1017TRISET-113 PE
E1019TRISET-113 HF
E1010TRISET-113 PROFI
E1220Tri-Shield DIPOLNET

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wytyczne do projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Opracowanie przygotowane dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej.
Niskoprądowe instalacje TV/SAT oraz CCTV - materiały dla oświaty
 • TRISET PROFI E1010 został zaprojektowany i wykonany z myślą o instalacjach sieci szerokopasmowych. Ze względu na swoją konstrukcję (podwójna folia, miedziany cynowany oplot o wysokim stopniu pokrycia) przewód cechuje wysoka skuteczność ekranowania definiowana przez impedancję sprzężeniową <0.9 [mΩ/m]. Jest to szczególnie istotne w sieciach HFC/CATV świadczących usługę dostępu do sieci Internet.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m]
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ E1010. Miedziany, cynowany oplot zapewnia odporność na utlenianie i zwiększa żywotność kabla w stosunku do rozwiązań opartych na oplotach aluminiowych. Średnia skuteczność ekranowania 120 dB w paśmie kanału zwrotnego; idealny do połączeń w instalacjach cyfrowej telewizji kablowej.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 [100m]
Skuteczność ekranowania [dB] (ang.Screening Attenuation) - jest jednym z najważniejszych parametrów i opisuje własności transmisyjne kabli. Podlega ona pomiarom oraz jest odnoszona do wymagań ujętych w standardach. Współczynnik ekranowania definiuje o ile sygnał wychodzący na zewnątrz kabla koncentrycznego, zostanie osłabiony w porównaniu z poziomem sygnału w kablu i odwrotnie.
Impedancja sprzężeniowa (ang. Transfer Impedance) wyrażona w [mΩ/m]. Charakteryzuje ona przenikanie energii elektromagnetycznej przez ekran i mierzona jest zwykle w przedziale częstotliwości 5-30 MHz. O ile wartość ekranowania podawana w decybelach mówi o emisji bądź absorpcji zakłóceń na poszczególnych częstotliwościach, o tyle impedancja sprzężeniowa podaje wartość emisji energii na jednostkę długości kabla. Szczególnie istotne jest dochowanie tego parametru dla najniższych częstotliwości zakresu pracy kabla ze względu na transmisję danych w sieciach kablowych na tych częstotliwościach.
 • TRISET-113 E1015 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorowego zamieszkania. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel wykonany w płaszczu PVC (powłoka polwinitowa), jest przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 E1015. Wartość pokrycia przewodu oplotem (81%) oraz folia Al/PET/Al przyklejona do dielektryka o grubości 75 µm gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych. Idealny do zastosowań w indywidualnych oraz zbiorczych instalacjach RTV/SAT.
Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
Ekranowanie przewodu TRISET-113 E1015 w przedziale częstotliwości 5-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A.

Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
Impedancja sprzężeniowa przewodu TRISET-113 w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A.

 • TRISET-113 PE E1017 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych, jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2). Kabel jest żelowany i wykonany w płaszczu PE (powłoka polietylenowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.
Przewód koncentryczny TRISET-113 PE żelowany klasa A 75 Om [1m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 PE żelowany E1017.
Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 PE żelowany klasa A 75 Om [1m]
Nowe opakowania przewodów koncentrycznych TRISET-113 w wersji PVC (wewnętrznej) i PE żelowanej
 • TRISET-113 HF E1019_500 dedykowany do budowy instalacji RTV/SAT w budynkach instytucji publicznych. Kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru (szkoły, szpitale). Kabel wykonany w płaszczu HF (izolacja bezhalogenowa). W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. TRISET-113 HF E1019 spełnia następujące normy:
  • IEC 60332-1, EN 60332-1 - opisuje badania palności kabla.
  • IEC 60754-1, EN 50267-2-1 - kabel bezhalogenowy.
  • IEC 60754-2, EN 50267-2-2 - opisuje korozyjność gazów powstałych w wyniku spalania.
  • IEC 61034-2, EN 61034-2 - opisuje sposób badania gęstości wydzielanych dymów.
Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 HF 1,13/4,8/6,8 [100m]
Przewód koncentryczny TRISET-113 HF E1019_500.
Kable TRISET, ze względu na znakomite parametry, preferowane są w profesjonalnych instalacjach antenowych, szczególnie w dużych i rozległych budynkach (małe tłumienie i znakomite dopasowanie):
  • 5 lat gwarancji,
  • klasa ekranowania A
  • klasa ekranowania A++ dla przewodu TRISET PROFI
  • szeroki zakres temperatur pracy
  • idealne dopasowanie w całym paśmie pracy
  • mogą być stosowane w instalacjach, gdzie wiele kabli antenowych biegnie równolegle na długim odcinku lub gdy w pobliżu prowadzone są kable energetyczne
 • Kabel Tri-Shield DIPOLNET E1220 jest kablem kategorii RG-6 o żyle wewnętrznej wykonanej z drutu miedzianego o średnicy 1,02 mm. Wysokiej jakości, potrójnie ekranowany przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET E1220_500 dedykowany zarówno do instalacji indywidualnych jak i zbiorczych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna DVB-T oraz satelitarna DVB-S/S2).
Przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 1.02/4.8/7.0 75 Om RG-6 Cu [500m]
Budowa przewodu Tri-Shield DIPOLNET Klasa A E1220_500.
Przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 1.02/4.8/7.0 75 Om RG-6 Cu [500m]
Ekranowanie przewodu Tri-Shield DIPOLNET E1220 w przedziale częstotliwości 30-3000 MHz
oraz wymagania dla klasy A.
Przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 1.02/4.8/7.0 75 Om RG-6 Cu [500m]
Impedancja sprzężeniowa przewodu Tri-Shield DIPOLNET w przedziale częstotliwości 5-30 MHz
oraz wymagania dla klasy A.

Przewód RG-6 Tri-Shield DIPOLNET Klasy A E1220 został przebadany przez:
Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych
Instytutu Łączności w Warszawie
Przewód koncentryczny Tri-Shield DIPOLNET Klasa A 1.02/4.8/7.0 75 Om RG-6 Cu [500m]
Kable koncentryczne do instalacji domowych
Do instalacji w domach jednorodzinnych polecane są kable:
Wysokiej jakości przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu E1230 spełnia wymagania dla klasy A w całym paśmie transmisyjnym telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarnej DVB-S/S2 (w przedziale częstotliwości 174 - 3000 MHz) oraz posiada 77% pokrycie oplotem gwarantujące wysoki poziom ekranowania i chroniące sygnał użyteczny przed wpływem zakłóceń zewnętrznych. Z powodzeniem może być stosowany w instalacjach naziemnej telewizji DVB-T, radia oraz systemach multiswitchowych (telewizja naziemna oraz satelitarna). Sprzedawany w dwóch wersjach ze względu na rodzaj opony zewnętrznej:
 • Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu E1230.
  Kabel wykonany w płaszczu PVC (powłoka polwinitowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań wewnętrznych.
Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu [100m]
Budowa przewodu DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu E1230.
 • Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu PE żelowany E1231.
  Kabel wykonany w płaszczu PE (powłoka polietylenowa), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.
Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu PE żelowany [100m]
Budowa przewodu DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu PE żelowany E1231.
Przewód koncentryczny DIPOLNET 75 Om RG-6 Cu [100m]
Ekranowanie przewodu RG-6 CU E1231 w przedziale częstotliwości 50-3000 MHz oraz wymagania klasy A
Charakterystyka częstotliwościowa kabla. Kolor niebieski - tłumienie kabla, kolor czerwony dopasowanie impedancyjne - pomiar wykonany w zewnętrznym laboratorium.
Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz dobrym parametrom elektrycznym przewód E1230 oraz E1231 cieszy się niesłabnącą popularnością wśród wielu instalatorów. Optymalnie dobrana elastyczność płaszcza pozwala na łatwe układanie przewodu zarówno w szachtach kablowych, jak i puszkach instalacyjnych, czy skrzynkach montażowych.
 
SKOMPLETUJ
BIBLIOTEKA DZIAŁU
NOWOŚCI W BIBLIOTECE
WARTO PRZECZYTAĆ