Generatory DiSEqC w pytaniach i odpowiedziach

Biblioteka archiwalna.
Informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne.
czyli wątpliwości związane z pracą generatorów DiSEqC. Jak naprawdę działają, co mogą a czego nie mogą robić.
Co naprawdę generują? Pomimo iż, żargonowo nazywane są generatorami DiSEqC, zazwyczaj generowany jest sygnał Tone Burst.
Czy ToneBurst jest tym samym co DiSEqC? Tone Burst - to inaczej Mini DiSEqC. Pozwala jedynie na wybór jednej z dwóch opcji np. jednego z dwóch wejść przełącznika, a więc ToneBurst nie jest DiSEqC’em. DiSEqC 1.0 i wyższe, są złożonym zestawem komend pozwalających na wybór jednego z wielu wejść przełączników, sterowanie pozycjonerem itd.
Co w praktyce daje sygnał DiSEqC 2.0 zamiast 1.0.? 2.0 pozwala na komunikacje dwukierunkową, np. przełącznik potwierdza odebranie rozkazu przełączenia. 1.0 to komunikacja tylko w jedną stronę.
Czy warto zwracać uwagę aby sprzęt obsługiwał 2.0, czy to zbędny dodatek i wystarczy 1.0? Na dzień dzisiejszy większość przełączników i multiswitchy pracuje z DiSEqC 2.0. Jednak praktycznie możliwości, które on oferuje są niewykorzystane. Jeśli ktoś zakłada, że jego sprzęt będzie współpracował tylko z przełącznikami i multiswitchami, to wg. nas nie ma potrzeby by posiadał DiSEqC 2.0.
Czy sygnał ToneBurst musi być generowany cały czas, podobnie jak 22kHz, a może tylko jednorazowo, tzn. gdy jest potrzeba to wysyłany jest impuls dla LNB A lub impuls dla LNB B? Sygnał Tone Burst, podobnie jak i DiSEqC, jest generowany jednorazowo, to znaczy jest to rozkaz wysyłany tylko raz do urządzenia sterującego. Urządzenia sterowane DiSEqC oraz Tone Burst pamiętają ostatni odebrany rozkaz.