DIPOL

DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski Spółka Jawna

Siedziba:
31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 40

tel./fax: zobacz Kontakt

e-mail: dipol@dipol.com.pl
Internet: www.dipol.com.pl

NIP: PL 678-01-01-049
REGON: 350509592
KRS: 0000094703
Konta bankowe:
 • konto PLN:
 • PL 61 1030 1508 0000 0008 0324 2003, SWIFT/BIC: CITIPLPX
  Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-082 Warszawa
 • konto EUR:
 • PL 39 1030 1508 0000 0008 0324 2011, SWIFT/BIC: CITIPLPX
  Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-082 Warszawa
 • konto USD:
 • PL 86 1030 1508 0000 0008 0324 2038, SWIFT/BIC:CITIPLPX
  Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-082 Warszawa
 • konto e-Sklepu (PLN):
 • PL 15 1140 2004 0000 3102 3470 7064, SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
DIPOL Spółka Jawna działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j. z dnia 2019.01.21) oświadcza, iż nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy.