Archiwalne numery Informatora

Informator TV-Sat-historia46
Aktualny numer można znaleźć tutaj

10.05.04

Naziemna telewizja cyfrowa. Według informacji “Pulsu Biznesu”,  TVP, TVN i Polsat zamierzają powołać spółkę operatorską, która miałaby się zająć uruchomieniem naziemnej telewizji cyfrowej o zasięgu ogólnopolskim.
Plan działania zakłada, że na początku spółka transmitowałaby przynajmniej 15 kanałów telewizyjnych, przede wszystkim dotychczasowe kanały tych stacji oraz nowe, tematyczne.
W URTiP od dłuższego czasu pracuje zespół przygotowujący podstawy prawne i organizacyjne emisji naziemnej telewizji cyfrowej. Zespół przygotował plan częstotliwości umożliwiający uruchomienie dwóch ogólnopolskich sieci naziemnej telewizji cyfrowej o zasięgu ponad 95% ludności oraz dwóch sieci regionalnych.
Wydaje się, że inicjatywa nadawców krajowych służy wyprzedzeniu potencjalnych zagranicznych inwestorów, którzy w związku z liberalizacją przepisów będą mieli łatwiejszy dostęp do polskiego rynku.
Obecnie, testową emisję cyfrową prowadzi firma Emitel -  w Warszawie i Wrocławiu.
Telewizja publiczna, ze względu na mały zasięg programu TV3 w rejonach górskich, rozważa możliwość naziemnego, cyfrowego dosyłu programu do lokalnych telewizji kablowych - ta idea przyświecała uruchomieniu emisji z Suchej Góry. Planowane jest uruchomienie nadawania ze Skrzycznego.

Zmiany wielkości komórek w sieciach GSM i UMTS. Przy planowaniu sieci radiokomunikacyjnych bardzo często zachodzi konieczność ograniczenia zakresu promieniowania anteny do określonego obszaru, co uzyskuje się przez pochylenie wiązki promieniowania. Najprostszą metodą jest mechaniczne pochylenie anteny o pewien kąt, jednak lepszą metodą, niewprowadzającą zniekształceń do charakterystyki promieniowania i rozkładu natężenia pola jest elektryczne pochylenie wiązki realizowane przez zmianę faz sygnałów zasilających poszczególne dipole antenowe.W przypadku tej metody antena pozostaje mechanicznie w pozycji pionowej.
 W sieciach UMTS występuje konieczność częstych zmian kąta pochylenia z powodu występowania efektu "oddychania komórek", czyli zmiany rozmiaru komórki w zależności od natężenia ruchu generowanego z jej obszaru. Aby sprostać tym wymaganiom firma Kathrein oferuje w nowej rodzinie anten GSM/UMTS możliwość zdalnego sterowania pochyleniem wiązki z poziomu stacji bazowej.
W antenach tych elektryczne pochylenie wiązki promieniowania (tilt) może odbywać się zdalnie. Każda antena, z możliwością ręcznej zmiany tiltu, może być w prosty sposób zmodyfikowana do pracy w konfiguracji zdalnej, poprzez proste dodanie urządzenia zwanego Remote Control Unit (RCU).
Głównym urządzeniem systemu jest kontroler CCU (Central Control Unit), który montowany jest przy BTS, a następnie połączony z RCU. Urządzenie to może współpracować z centralnym systemem nadzoru OMC danego operatora łącząc się z nim poprzez port Ethernet lub za pomocą modemu, wykorzystując port szeregowy RS 232. Więcej na stronach CandS tutaj

Powiększ...
Antena z systemem RCU na stoisku firmy Communication and Systems – targi w Łodzi

Zabezpieczenia anten nadawczych. Wiele anten może pełnić rolę zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi urządzeń nadawczych, np. punktów dostępowych. Są to anteny, których elementy promieniujące są zwarte dla innych częstotliwości niż częstotliwość pracy. Jednakże nie jest to idealne zabezpieczenie, gdyż nie zabezpiecza przed bezpośrednim wyładowaniem. Jednym z lepszych rozwiązań jest montaż anteny na maszcie, którego podstawę podłączamy do instalacji odgromowej, i dodatkowo przedłużamy maszt tak, by przewyższał on zamontowaną na nim antenę. W razie wyładowania, jest ono odprowadzane poprzez maszt do instalacji odgromowej.

Powieksz...
Zabezpieczenie anten przed wyładowaniami atmosferycznymi

Zysk anten.
dBd
(dB względem anteny dipolowej). Jest to zysk anteny porównany do anteny dipolowej, zaprojektowanej dla tej samej częstotliwości. W pomiarach antena dipolowa jest zastępowana anteną mierzoną, a różnica w dB to zysk w odniesieniu do dipola.
Oznaczenie dBd (czasem nazywany też dB) jest stosowane dla opisu parametrów anten pracujących poniżej 1GHz. Jest to spowodowane tym, iż w tym zakresie większość aparatury pomiarowej jest kalibrowana z użyciem anten dipolowych.
dBi
(dB względem anteny izotropowej). Jest to zysk anteny porównany do teoretycznej anteny izotropowej (punktowego źródła fal). Antena izotropowa nie istnieje w rzeczywistości, lecz jest użyteczna do obliczeń teoretycznych. Zysk anten mikrofalowych (powyżej 1GHz) jest podawany w dBi. W związku z tym, iż antena dipolowa ma zysk o 2,14 dB większy niż antena izotropowa, to zyski wyrażany w dBd i dBi są ze sobą powiązane:

dBi = dBd + 2,14 dB
Np. 5dBd + 2,14 dB = 7,14 dBi

Zazwyczaj, jeżeli nie podano względem czego zmierzono zysk, to jest on zmierzony względem anteny izotropowej czyli jest w dBi.

Zniekształcenia intermodulacyjne w instalacjach zbiorczych. W instalacjach ze wzmacniaczami pasmowymi nieuniknione jest powstawanie produktów intermodulacyjnych. Produkty te są szczególnie uciążliwe w przypadku dużych różnic poziomów wejściowych pomiędzy kanałami. W całym zakresie częstotliwości różnica ta nie może być większa niż 12dB. Chcąc uniknąć powstawania zakłóceń intermodulacyjnych należy stosować wzmacniacze kanałowe. Wzmacniacze te dodatkowo wyrównują poziomy poszczególnych kanałów, co ułatwia rozprowadzanie sygnału w instalacji. Propozycją Alcada jest tutaj zestaw wzmacniaczy kanałowych ZG z maksymalnym poziomem wyjściowym na dwóch wyjściach 123dB, co pozwala w praktyce podłączyć do 200 gniazd.

Kamera kombajn. Kamera TCD-30M2 to zewnętrzna kamera typu Dzień/Noc. Kamery nazywane Dzień/Noc pozwalają, przy zastosowaniu reflektorów podczerwieni, na prowadzenie ciągłej obserwacji, niezależnie od warunków zewnętrznego oświetlenia. Taka kamera “widzi” zarówno w dzień (w kolorze), jak i w całkowitych ciemnościach (w odcieniach szarości).
W tym modelu zastosowano nowe, niespotykane jak do tej pory rozwiązanie. W jednej obudowie umieszczono dwie kamery: kolorową i monochromatyczną. Dodatkowo dodano diodowy reflektor podczerwieni, co pozwoliło na stworzenie urządzenia umożliwiającego prowadzenie obserwacji 24 godziny na dobę bez względu na warunki oświetleniowe. Przy dobrym oświetleniu, od wartości około 1 luksa, pracuje kamera kolorowa. Gdy warunki oświetleniowe ulegną pogorszeniu (poniżej 1 lx) kamera kolorowa przestaje pracować i automatycznie załączana jest kamera B/W. Reflektor w kamerze zaczyna pracować, gdy oświetlenie spadnie poniżej 5 luksów. Takie nowatorskie rozwiązanie (umieszczenie dwóch kamer w jednej obudowie) pozwala na uzyskanie obrazu najwyższej jakości z kamery. Wiadomo bowiem, że typowe jednoprzetwornikowe kamery typu Dzień/Noc mają problemy z prawidłowym odzwierciedlaniem kolorów, czego nie można powiedzieć o tej kamerze. Kolory są wyraźne, obraz jest ostry zarówno w dzień z kamery kolorowej, jak i w nocy z kamery monochromatycznej.
M10586 - Kamera kolorowa z przełącznikiem noc/dzień

Kamery z wbudowanym obiektywem. Coraz większą popularność zdobywają kamery z zintegrowanym obiektywem. Przykładem może być M11136 - kamera kolorowa z obiektywem 3,5-8mm. Z przeprowadzonych sondaży wśród instalatorów wynika, że taki zakres ogniskowej stosowany jest w 80% przypadków projektowanych systemów.
Dodając jedynie uchwyt M5120 mamy kompletną - kamerę wewnętrzną. Z kolei dodając uchwyt M5140 i obudowę M5415 – kamerę zewnętrzną.

Dodatkowa kamera w wideodomofonie. W wideodomofonach Alcada, np. KVS08101 S972000, można zamiast wbudowanej kamery, zastosować kamerę zewnętrzną. Taka potrzeba może zaistnieć w sytuacji, gdy centralka wideodomofonu jest zamontowana w taki sposób, że zintegrowana kamera nie jest w stanie objąć osoby stojącej przed wejściem, gdy wymagane jest mocniejsze podświetlenie w podczerwieni lub układ oświetlenia (mocne oświetlenie kamery wideodomofonu) uniemożliwia prawidłową obserwację.

M10561 - Kamera czarno-biała TCD-1992 zewnętrzna + IR z uchwytem (IP66) M1810 - Zasilacz stabilizowany ZS12/400mA do kamer

Tsunami MP.11.a z antenami kierunkowymi 5,8GHz GRID58026. W przeprowadzonym teście przez wrocławską firmę Korbank, za pomocą programu “LINK TEST”, na odległości 2,5km uzyskano RSSI równe 41, co dało transfer 36Mbit/s. Graniczna wartość RSSI, umożliwiająca poprawne działanie sieci wynosi 15.
A73302 Antena GRID58026.

Promocja konwerterów Golden Interstar. Przy zakupie 10 szt - 10 % rabatu. Więcej>>

 

04.05.04

Blaski – Polska w Unii Europejskiej. Tańsza siła robocza w polskich firmach powinna zaowocować na rynku usług i to nie tylko wykonywanych bezpośrednio w innych krajach Unii, lecz także z terytorium Polski (np. informatyka).
Drugim etapem może być boom inwestycyjny związany z przenoszeniem siedzib firm produkcyjnych, chcących mieć łatwy dostęp do rynku europejskiego. Już obserwowana jest tendencja otwierania firm azjatyckich w naszym kraju. Wydaje się, że podobne kroki mogą podjąć firmy z innych krajów Unii. Poważne obawy przed tym wyraził kanclerz Schroeder, który zauważył, że niższe podatki wśród nowych członków, w tym w Polsce mogą nasilić ten proces. Dobre położenie geograficzne pozwalające na intensyfikację handlu, ożywienie w budownictwie, które obecnie hamuje już tylko rodzima biurokracja - to kolejne filary wzrostu.
Będzie lepiej – i nie ma rady na to.

Odbiór indywidualny – zestawy satelitarne. W ocenie instalatorów oraz sprzedawców tunerów utrzymuje się bardzo dobra koniunktura w sprzedaży urządzeń. Najlepiej oceniana jest sprzedaż zestawów promocyjnych Polsatu Cyfrowego, gdzie za 599 zł otrzymuje się na własność odbiornik Echostar DSB 606 i 6 miesięczny gratisowy abonament na pakiet Polsatu.
Bardzo dobrze sprzedają się również zestawy bezabonamentowe – FTA, jest to związane z wymianą sprzętu analogowego.
Ostatnio została przyhamowana sprzedaż czasz satelitarnych po wzroście cen u producentów o około 20-30% (podwyżka cen stali).

Powiększ...
Nie zazdrości sąsiad sąsiadowi jeśli zaopatrują się u jednego producenta.

Szerokopasmowe sieci bezprzewodowe - LMDS. LMDS (Local Multipoint Distribution Service) jest rozwiązaniem pozwalającym na znaczną, sięgającą 50 - 75 %, redukcję kosztów budowy sieci dostępowej (odcinek tzw. "ostatniej mili" od użytkownika do systemów telekomunikacyjnych). To rozwiązanie jest szansą dla niezależnych operatorów internetowych, czy firm posiadających kilka oddziałów w jednym mieście. Zastosowano radiowy przekaz danych (np. sieci prywatne, sieci wirtualne VLAN, przekazy głosowe, dostęp do Internetu) na częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu GHz, leżących poza zakresem dotąd używanym, przy czym oferowane są rozwiązania pozwalające na osiągnięcie prędkości transmisji do 10 Mb/s dla pojedynczego użytkownika lub 1 Gb/s przy tworzeniu łączy zbiorowych.
W Polsce, z tej technologii, korzysta między innymi Pro Futuro S.A. pracując w paśmie częstotliwości (26-28 GHz). W chwili obecnej stacje bazowe zainstalowane są w dziesięciu miastach Polski: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Bielsku-Białej oraz Szczecinie Więcej >>

MMDS (Multichannel Multipoint Distribiution System). To system rozprowadzania programów w paśmie 2500 - 2686 MHz. Stosowany jest tam, gdzie ze względu na rozproszoną zabudowę nieopłacalne jest budowanie instalacji telewizji kablowej. Sygnał odbierany jest przez specjalne konwertery, których generator lokalny pracuje na częstotliwości 1838 - 2451,5MHz, co pozwala przesunąć sygnał wejściowy w zakres kanałów telewizji naziemnej 48,5 - 848MHz. Takie rozwiązanie pozwala na przesłanie do 31 kanałów telewizyjnych. Niskie szumy fazowe nie stawiają przeszkód przed wprowadzeniem transmisji cyfrowych. Po wprowadzeniu do tej technologii możliwości transmisji dwukierunkowej jest możliwe świadczenie usług dostępu do Internetu.


Konwertery MMDS w wykonaniu ze złączem F i anteną dipolową (materiały firmy Hyton)

Modulacje w sieciach WLAN. W najpopularniejszym standardzie IEEE 802.11b oraz starszym IEEE 802.11 stosuje się rozpraszanie widma SS (Spread Spectrum). Rozpraszanie widma ma wiele zalet, przede wszystkim minimalizuje negatywny wpływ użytkowników nadających w transmisjach cyfrowych na użytkowników nadających analogowo (np. popularna transmisja wizji z modulacją FM w paśmie 2,4 GHz za pomocą nadajników M1515 czy odbiorników M1518) oraz zmniejsza podatność na zakłócenia. Rozpraszanie widma nie jest cudownym środkiem na uniknięcie wszelkich zakłóceń, lecz dobrze radzi sobie z zakłóceniami wąskopasmowymi. W sieciach WLAN stosowane są dwa sposobu rozpraszania widma:
FHSSFrequency Hopping Spread Spectrum,
DSSSDirect Sequence Spread Spectrum.

72 Mb/s na 5 GHz. Alvarion jest jednym z najbardziej znanych producentów systemów transmisji danych przeznaczonych dla dostawców usług Internetowych, operatorów telekomunikacyjnych, czy użytkowników prywatnych. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest BreezeACCESS LB, działający w paśmie 5GHz, przeznaczony do połączeń typu punkt-punkt, czyli do tworzenia linków radiowych np. między dwoma sieciami LAN. BreezeACCESS LB występuje w dwóch wersjach, BreezeACCESS LB 36 Mbps pozwala na pracę z prędkością 36 Mb/s, a BreezeACCESS LB 72 Mbps z prędkością 72 Mb/s. W odróżnieniu od typowych urządzeń do sieci WLAN, urządzenie składa się z części montowanej w pomieszczeniu (Indoor interfarce unit) oraz części montowanej na maszcie zintegrowanej z anteną (Outdoor radio unit).

Nowe anteny 2,4 GHz i na 5,8 GHz. Pacific Wireless to jedna z bardziej znanych firm produkujących anteny do sieci WLAN. Jedną z ciekawszych jej anten jest antena GRID24024 o zysku 24dB A72703, W konstrukcji jest ona identyczna jak antena firmy Andrew 24dB 26T-2400, charakteryzuje się prawie identycznymi parametrami. Jedyna różnica to nieco większa masa anteny. Tej samej firmy jest antena na pasmo 5,725-5,825 GHz A73302, o zysku 26dB GRID58026. Antena posiada leki reflektor, dzięki czemu osiągnięto małą masę. Anteny przy porównywalnej jakości są tańsze niż anteny Andrew.

A72703 - Antena kierunkowa 2.4 GHz 24dB GRID24024   A73302 - Antena kierunkowa 5.8 GHz 26dB GRID58026
A72703 i A73302

Cyfrowa telewizja naziemna – wyłączona Łódź. Definitywnie został wyłączony nadajnik cyfrowej telewizji naziemnej w Łodzi.

Wzmacniacz pomiędzy konwerterem a tunerem. Zazwyczaj instalacja dodatkowego wzmacniacza pomiędzy konwerterem nie poprawi jakości odbioru, a na dodatek może dojść do przesterowania tego wzmacniacza lub tunera. W takim wypadku efekt będzie odwrotny od zamierzonego, nastąpi pogorszenie jakości odbioru. Zastosowanie dodatkowego wzmacniacza ma sens jedynie przy długich kablach połączeniowych, przekraczających 100m, wtedy taki wzmacniacz służy do kompensaty strat w kablu. Takie przypadki występują najczęściej w czasie budowy instalacji opartej na multiswitchach. Wzmacniacz satelitarny 20dB SA-001 Terra R85101

Kłopoty z odbiorem programów telewizyjnych. Dobierając anteny należy wziąć pod uwagę odległość od nadajników i ukształtowanie terenu. Generalnie, przy odległości od nadajnika dużej mocy powyżej 80km i 20-40 km, od nadajników małej mocy, nie należy spodziewać się dobrego i stabilnego odbioru, niezależnie od tego, jakiego sprzętu użyjemy. Przy takich odległościach bardzo często spotykana jest sytuacja niestabilności jakości odbioru. Jest to spowodowane wahaniami natężenia pola elektromagnetycznego, czyli zmianami propagacji. Na tej stronie  zamieszczono wykaz lokalizacji telewizyjnych stacji nadawczych

Jak montować anteny TV-SAT. Ze względu na to, że największy opór dla wiatru stawia antena satelitarna należy ją montować szczególnie solidnie. Jeżeli wykorzystujemy wspólny maszt antenowy antenę satelitarną należy zamontować na jego dole, jak najbliżej mocowań do ściany czy komina.


przykład zawieszenia anten TV-SAT

Separator SV 1000 – zabezpieczanie instalacji monitoringu. SV-1000/4 M1714 jest czterokanałową wersją separatora SV1000 M1711, przeznaczony jest do dodatkowego zabezpieczenia w instalacjach telewizji przemysłowej kamer i innych urządzeń chroniąc je przed:

 • wyładowaniami atmosferycznymi,
 • różnicą potencjałów pomiędzy urządzeniami,
 • prądami płynącymi masą sygnałową,

Urządzenie eliminuje zakłócenia przy przesyłaniu sygnału na odległość kilkuset metrów. Separator posiada także regulację wzmocnienia w zakresie + 5 dB - -5 dB.
Jednym z problemów jakie mogą pojawić się podczas przesyłania sygnału z kamery na odległość kilkuset metrów są wyładowania atmosferyczne. Nawet, jeżeli piorun nie trafi w instalację, tylko obok w budynek, to napięcie indukowane na długim odcinku kabla może spowodować uszkodzenie np. drogiego magnetowidu podłączonego do układu. Kolejny problem to występowanie różnicy potencjałów miedzy masami dwóch urządzeń. Zjawisko to znane jest np. przy podłączaniu wtyczki do telewizora lub długiego kabla do komputera. Napięcie czasem jest jak wysokie, ze określamy potocznie, ze komputer nas "kopie" przy próbie podłączania do niego np. kabla sieciowego. Obydwa zjawiska można wyeliminować przy pomocy separatora galwanicznego.


Przykład zastosowania separatora M1714

Zabezpieczenie sieci komputerowej LH Protector. W czasie wyładowań atmosferycznych w kablach mogą powstawać przepięcia, które mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne.
LH Protector J2820 obniża napięcie do bezpiecznego poziomu, zmniejszając ilość awarii. Nie wymaga zasilania i nie powoduje zakłóceń transmisji danych. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed przepięciami doziemnymi, ochronnik należy podłączyć do uziemienia o rezystancji nie większej niż 4 om. Połączenie powinno być skręcane śrubą lub lutowane. Niedopuszczalne jest używanie jako uziemienia piorunochronów oraz rur sieci gazowej. Ochronnik przeciwprzepięciowy zabezpiecza wyłącznie urządzenie, do którego jest bezpośrednio podłączony. Brak uziemienia w jednym z komputerów podłączonych do koncentratora może wywołać występowanie napięć powodujących zadziałanie ochronnika.

CE w Polsce – w jakich dziedzinach?, co z polskim B? – więcej tutaj.

Kurs rejestratory cyfrowe Adacs. W dziedzinie instalacji telewizji dozorowej zaczyna się proces wymiany sprzętu do rejestracji, na rozwiązania wykorzystujące technikę cyfrową i techniki transmisji w Sieci.
Produkty firmy Adacs wyróżnia, spośród innych, jakość oprogramowania, stosowanie Linuxa - co obniża koszty instalacji, a przede wszystkim koncepcja modułów, które stanowią kompletnie oprogramowany i stabilnie pracujący komputer, wymagający jedynie podpięcia zasilania i dysków do rejestracji.
System cyfrowej rejestracji AD0400 4 wejściowy
Zapraszamy na kursy w Sandomierzu i Krakowie. Sandomierz -18 maj godz. 10.00 – 15.00 Kraków – 01 czerwiec godz. 10 - 15. Więcej informacji i zapisy tutaj

Materiały do kursu Wlan. W rubryce Kursy link na materiały z wykładu Veracomp – Cyberbajt.

Instalatorzy sieci WLAN | Instalatorzy TV SAT | Instalatorzy instalacji monitoringu.

 

26.04.04

Targi Infosystem 20-23.04.04 Poznań. “W tym roku, na Infosystem się nie wybieram. Myślę, że szkoda czasu.” – napisał autor najczęściej oglądanego fotoreportażu na stronach Dipola.
Dlaczego jedne targi podupadają, a inne – mimo kryzysu w wystawiennictwie, rozwijają się?
W branży transmisji telewizyjnych, kilka lat temu, największym uznaniem cieszyły się londyńskie targi Mediacast i paryskie Antenna. Po targach paryskich słuch już zaginął, natomiast londyńskie właśnie dogorywają. Wystawcy przenieśli się na targi Anga do Kolonii 11-13.05
Przygotowanie powierzchni wystawienniczej nie gwarantuje powodzenia imprezy – dobre wnioski wyciągnęli z tej prawdy organizatorzy Targów zabezpieczeń IFSEC w Birmingham 10-13.05. Przygotowanie do imprezy trwa cały rok, wystawcy już od dłuższego czasu mogą się kontaktować i umawiać na spotkania z klientami poprzez targową witrynę. Jest dostępny plan konferencji. Można wyszukiwać wystawców według interesujących produktów – dlatego targi w Birmingham trzymają się dobrze. Relacja z targów IFSEC 2004 – 24 maja.
CeBIT – fotoreportaż Dipola

Fotoreportaż "Wiosenny" z Infosystemu - Poznań 23-26 kwietnia 2002 – najczęściej oglądany fotoreportaż Dipola

Budowa linii telekomunikacyjnych. Liberalizacja przepisów i rozwój technologii spowodowała duże zainteresowanie budową sieci telekomunikacyjnych zwłaszcza, że przeniesienie sieci LAN, czy instalacji zbiorczej z jednego budynku do drugiego już jest budową takiej linii.
Ze względu na dużą ilość przepisów i unormowań trudno jest spełnić wszystkie prawne wymagania związane z tymi inwestycjami. Prawidłowe projektowanie wymaga znajomości przepisów prawa telekomunikacyjnego, budowlanego, drogowego, a także wielu przepisów resortowych, związanych np. z oznakowaniem linii itp. Bardzo pożyteczne są witryny, gromadzące informacje o aktach prawnych z tej dziedziny.
Zbiór przepisów: Budowa linii telekomunikacyjnych
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiężne, Kanalizacja Kablowa, Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
.

Powiększ...
Nie udało nam się dotrzeć do informacji, z jakich norm korzystał projektant tej instalacji w dzielnicy Bronowice w Krakowie.

Uwaga od lipca przyjmujemy zdjęcia na tegoroczną edycję konkursu "Ciekawie o antenach"

Usługi głosowe w sieciach WLAN. Burzliwy rozwój transmisji w sieciach bezprzewodowych  ukierunkowany był do niedawna jedynie na transmisję danych. Jednakże powodzenie telefonii internetowej VoIP skłania do podobnego wykorzystania także sieci WLAN. Wydaje się, że jeśli w firmie jest już działająca sieć bezprzewodowa, to nie ma sensu instalować odrębnej infrastruktury bezprzewodowych telefonów, np. w standardzie DECT, a do połączeń głosowych wewnątrz firmy wykorzystać sieć WLAN. Producentem telefonów WLAN jest np Symbol Technologies, który oferuje urządzenie o nazwie Netvision Phone .

Poszukiwanie sieci WLAN. Firma Kingston produkuje proste urządzenie do wykrywanie sieci WLAN. Urządzenie WiFi Finder posiada 3 diody sygnalizujące siłę sygnału, wykrywając IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oraz Bluetooth. Więcej>>

Dlaczego na fullbandzie da się odbierać tylko jeden program na jednym tunerze? Jest to jedno z częściej zadawanych pytań.
Nie ma możliwości w pełni funkcjonalnego podłączenia kilku tunerów satelitarnych do jednego konwertera bo:
1. W systemie telewizji satelitarnej występują dwie polaryzacje i dwa pasma, co daje razem cztery kombinacje,
2. Konwerter na podstawie sygnałów sterujących z tunera satelitarnego dokonuje wyboru żądanej polaryzacji i pasma. Nie ma możliwości takiego wysterowania konwertera by w jednym momencie, na jednym wyjściu udostępnił dwie polaryzacje. Z tego właśnie powodu jeden konwerter nie może niezależnie obsługiwać dwóch tunerów.
Jeśli istnieje konieczność podłączenia dwóch tunerów, trzeba zainstalować konwerter Twin, w przypadku czterech tunerów - konwerter Quad.
Jeśli istnieje potrzeba podłączenia większej ilości tunerów, należy wykonać instalację z multiswitchami w oparciu o konwertery Quatro.

Jak zbudować dużą kaskadę na multiswitchach. Przeprowadziliśmy eksperyment polegający na zbudowaniu kaskady 11 multiswitchy MS-553 firmy Terra. Wielu instalatorów obawia się takich instalacji, lecz praktyka dowodzi, iż nie sprawiają one większych trudności. Przy pewnych założeniach, w większości przypadków można opuścić proces projektowania sieci. Najważniejsze to:

 • stosowanie wzmacniaczy przelotowych, co 4 multiswitche przy założeniu, że średnia odległość między nimi wynosi max. 2,5 m,

 • stosowanie dobrych kabli np. CTF-113, KOKA-799,

 • staranne zagniatanie złączy, unikanie złączy nakręcanych,

 • nieprzekraczanie odległości 15 m od konwertera do multiswitcha i 40 m do multiswitcha do gniazda,

Kabel CTF-113
Multiswitch MS-951, MS-952.


Schemat instalacji

Rozbudowa wideodomofonu o dodatkowe wejście. Wideodomofony Alcada mają możliwość dołączenia dodatkowego rygla wraz z centralką. Może być to wykorzystane, gdy dom posiada więcej niż jedno wejście. Oczywiście, gdy ktoś naciśnie przycisk wywołania na danym panelu wejściowym (module głosowym) to po naciśnięciu przycisku na słuchawce domofonowej zostanie otwarta ta brama.
Domofony i wideodomofony firmy Alcad.


Schemat instalacji wideodomofonowej z dwoma wejściami. Jedno z nich wyposażone jest w wideodomofon, a drugie w domofon

Instalacja monitoringu w czterech punktach, w promieniu kilku kilometrów. W przypadku realizacji transmisji wideo z kilku punktów odległych od siebie, można posłużyć się zestawem czterech nadajników M1515 i jednym odbiornikiem M1518 (4kan+sekwencja). Do każdego nadajnika instalujemy anteny kierunkowe np. ATK-16, do odbiornika antenę dookólną Extraeter A72601. Takie rozwiązanie pozwoli na sekwencyjny odbiór z czterech nadajników. W przypadku, gdy istnieje konieczność ciągłego podglądu z czterech kamer, należy zastosować cztery odbiorniki.


Przykład instalacji

Promocja przewodu H-155 E1170 przy zakupie 700m 8% rabatu.

 

19.04.04

Zgrzyty – Polska w Unii Europejskiej. Wejście polskich firm na rynek Unii Europejskiej to duże wyzwanie.
W tym okresie, dla polskiej gospodarki, ważne jest zarówno sprawne dostosowanie się do gospodarki Wspólnego Rynku, jak utrzymanie konkurencyjności gospodarczej w skali regionalnej i światowej.
Warunki o charakterze obiektywnym – obowiązujące dla wszystkich firm europejskich - jak chociażby 6% cło na aluminium, ograniczony import stali z Ukrainy, obniżą - poprzez wzrost cen - konkurencyjność eksportu przetworzonych produktów na rynek Wschodni.
Istnieje też spora grupa utrudnień spowodowanych bezmyślnością polskiej biurokracji.
Późne przyjęcie przez Sejm ustawy VAT spowodowało spiętrzenie formalności i pracochłonności związanych z importem i eksportem (Czechy i Litwa znacznie wcześniej nadały europejskie numery NIP).
Na dwa tygodnie przed integracją firmy nie znają przepisów wykonawczych związanych z dostosowaniem oprogramowania komputerowego (rejestry VAT, nowy wzór faktury, wzory sprawozdań itp.), spowoduje to zwiększone nakłady pracy w działach administracyjno – księgowych.
Kurczowe trzymanie się, do ostatniej chwili, krajowego systemu certyfikacji, zamiast równoległego wprowadzania i uznawania CE, spowodowało kompletne nieprzygotowanie polskich laboratoriów i producentów do nowych warunków. Ze względu na niedostępność norm, brak akredytacji i nowoczesnego sprzętu pomiarowego, większość kosztownych badań będzie robiona w Niemczech i Czechach.
Na szczęście, nowym systemem certyfikacji nie sparaliżowano całkowicie rynku budowlanego, zezwalając na równoległe obowiązywanie, w tym segmencie, polskiego znaku B.
Praktyka najbliższych miesięcy pokaże, czy polska biurokracja stanie się sojusznikiem polskiej gospodarki, bo jak na razie sami sobie strzelamy “samobóje”.

Gdzie ta wieża? Miasto, w którym znajduje się widoczna na zdjęciach wieża telewizyjna, liczy obecnie 3,5 mln. mieszkańców. Jak na duże europejskie miasto ma stosunkowo krótką historię. Prawa miejskie otrzymało dopiero w XIII w. i do XVIII w. było stolica lokalnego księstwa. Od 1709 rozpoczął się burzliwy rozwój miasta, niestety dwukrotnie zlikwidowano państwa, których było stolicą.  Dziś znowu jest miastem stołecznym. Gdzie znajduje się ta wieża? – odpowiedź na końcu Informatora.

Powiększ...  Powiększ...

Gdzie znajduje się ta wieża? - odpowiedź na końcu Informatora

EDGE zamiast UMTS? Telefonia UMTS wciąż jest w fazie testowej, a operatorzy rozwijają technologię GSM. Wdrożono pakietową technologię GPRS (General Packet Radio Service), obecnie wdraża się EDGE (Enhanced Data for Global Evolution), która jest ukierunkowana przede wszystkim na szybką transmisję danych. Dzięki temu, iż wykorzystujemy te same pasma i tę samą sieć komórkową, możemy istotnie zwiększyć możliwości sieci, bez ubiegania się o przydział nowych częstotliwości i licencji. W EDGE wprowadzono przede wszystkim wydajniejszą - widmową modulację 8PSK, pozwalającą, teoretycznie uzyskać prędkość transmisji 59,2 kb/s/szczelinę, a w praktyce 40 kb/s/szczelinę, co oznacza, iż sumarycznie można by osiągnąć prędkości transmisji 473,6 kb/s. Generalnie, są to wartości 3 razy większe niż w GPRS i kilkadziesiąt razy większe niż w GSM.
Wydaje się, iż EGDE wraz z sieciami WLAN może spowolnić rozwój UMTS gdyż zapewniają zbliżone możliwości przy mniejszych kosztach. Networld 4/2004 EDGE

Zasięg sieci WLAN – margines bezpieczeństwa. W poprzednich numerach Informatora podaliśmy wzory na zasięg sieci WLAN. Wyznaczając zasięg stacji bazowej, wyznaczamy RSL (Receive Signal Level). RSL to poziom, jaki istnieje na wejściu urządzenia, np. karty bezprzewodowej. Ten poziom musi być większy o pewien margines bezpieczeństwa - SOM (System Operating Margin, lub Fade Margin), niż deklarowana przez producenta czułość urządzenia - Smin. Ten warunek zabezpiecza nas przed zanikami sygnału.
Czułość Smin. jest rozumiana, jako minimalny poziom na wejściu urządzenia, przy którym możliwy jest poprawny odbiór. Podaje się przy tym warunki odbioru: prędkość transmisji oraz odstęp sygnał-szum SNR (Signal to Noise Ratio), np. dla wielu urządzeń wynosi ona -82 dBm przy prędkości 11Mb/s. Przykladowo:

SOM [dB] = RSL [dBm] - Smin [dBm] = -70 dBm - -82 dBm = 12 dB

Zaleca się by SOM był nie mniejszy niż 10 dB.

Jakie kable powyżej 2,4 GHz? Przy wysokich częstotliwościach szczególnego znaczenia nabiera dobór kabla i złącz. Wszystkie kryteria w zakresie do 6 GHz spełnia kabel CNT-400 E1162, firmy Andrew. Może być on używany także w profesjonalnych systemach antenowych jako kabel zasilający w urządzeniach mniejszej mocy, czy łącznik w systemach większej mocy (przy mocach rzędu 0,2 kW przy 6 GHz, aż do 2 kW przy 100 MHz).
Jego najważniejsze zalety to mniejsza tłumienność w paśmie 2,4 GHz, niż H-1000, praca w paśmie 5 GHz oraz dostępne złącza specjalnie zaprojektowane do tego kabla. Złącza pracują w całym zakresie częstotliwości pracy kabla. Kabel przeznaczony jest do używania na zewnątrz. Warto przypomnieć, że w pełni może zastąpić kable LMR-400, Aircom + oraz Ecoflex 10.

Wzmacniacze CA-310 oraz CA-311 – stosowane przy niskim poziomie sygnału. Duże wzmocnienie, wynoszące 42 dB, i niski współczynnik szumów, wynoszący 5 dB w CA -310 oraz    3dB (UHF) – 4 dB (VHF) w CA-311, pozwalają na stosowanie tych wzmacniaczy w skrajnie trudnych warunkach odbioru. Z kolei wysoki poziom wyjściowy 110 dBuV na każdym z dwóch wyjść pozwala na budowę dużych instalacji, liczących nawet 50 gniazd.

Współczynnik szumów konwerterów. Pojawienie się na rynku konwerterów opatrzonych naklejką "współczynnik szumów 0,3 dB" spowodowało pewne kłopoty ze sprzedażą konwerterów, których producent podaje współczynnik szumów np. 0,6 dB. Wybierając konwerter należy mieć świadomość, iż liczą się rzeczywiste parametry i jakość odbioru.
Najnowszy Sat Kurier zamieszcza wyniki pomiarów współczynnika szumów różnych konwerterów spotykanych na rynku.
Wnioski są jednoznaczne. Można przyjąć, że dostępne konwertery mają porównywalne parametry, a współczynnik szumów wynosi 0,7-1dB. Konwertery, gdzie podawany jest współczynnik 0,3dB, w rzeczywistości mają go tylko w niewielkim wycinku pasma, w pozostałej części jest on już typowy i wynosi około 1dB.
Warto też pamiętać, że przy poziomie szumów poniżej 1 dB, większą rolę zaczyna odgrywać np. stałość częstotliwości generatora lokalnego w konwerterze (przeważnie nie podawana przez producenta).
W przypadku odbioru ze słabszych transponderów lub konieczności stosowania wzmacniaczy do multiswitchy, należy zamontować anteny o większej średnicy np. 120cm, gdyż tylko wtedy nastąpi zauważalna poprawa odstępu sygnał-szum. Więcej wyników pomiarów w Sat Kurier numer 2/2004

Zbiorcze instalacje DVB-T. Pierwszy – nietestowy nadajnik naziemnej telewizji cyfrowej na Suchej Górze wzbudził zainteresowanie budową instalacji do odbioru tych programów. W mniejszych instalacjach zbiorczych można zastosować tańsze rozwiązanie - Ferguson AF-2218SE, który podłączamy do modulatora MT-21P  R871721 pracującego w zakresie UHF, albo MT-22P  R871722 pracującego w zakresie VHF. Taki zestaw pozwala na rozprowadzenie nawet 10 programów telewizyjnych. Warto pamiętać, że przy łączeniu więcej niż 4 modulatorów nie powinno się wykorzystywać przelotu. Najlepiej połączyć wyjścia modulatorów za pomocą rozgałęźnika.


Połączenie kilku modulatorów w instalacji zbiorczej

Zastosowanie stacji czołowych – stacja czołowa Alcad. Większe budynki mieszkalne, pensjonaty, hotele wymagają zainstalowania jednego zespołu anten. Zastosowanie stacji czołowej pozwala zachować dobry wygląd elewacji, a równocześnie umożliwia dopięcie każdego użytkownika do sygnału telewizji naziemnej i satelitarnej. Produkowana przez firmę Alcad stacja czołowa składa się z paneli, które pozwalają na
- odbiór naziemnej telewizji analogowej
- odbiór naziemnej telewizji cyfrowej
- odbiór cyfrowych i analogowych programów satelitarnych
- dostarczanie sygnałów satelitarnych posiadaczom tunerów.
Stacja czołowa firmy Alcad.

Słaby sygnał – potrzebny dobry przedwzmacniacz. Przy odbiorze z dwóch kierunków, w przypadku, gdy jeden z sygnałów jest bardzo słaby, w jednej z anten może być zamontowany dodatkowy przedwzmacniacz AA-101 R90100, lub AA-102 R90102. Zaletą zastosowania wzmacniacza masztowego jest poprawa odstępu sygnał szum, w przypadku, gdy konieczne jest poprowadzenie długich kabli. W takim układzie, jako wzmacniacz można zastosować AM-407, duże wzmocnienie pozwala na podpięcie nawet kilkunastu gniazdek.


Zastosowanie przedwzmacniacza AA-101 w instalacji antenowej

ADACS – komputer nie musi być przeznaczony tylko do minitoringu. System cyfrowej rejestracji Adacs DVR AD0400 M8384 to system nowej generacji - do cyfrowej rejestracji obrazu. Można go zamontować w dowolnym komputerze, z wolnym złączem PCI.
AD0400 to kompletnie samodzielny i niezależny system, posiadający własny procesor i pobierający ze złącza PCI tylko napięcie zasilające, w żaden sposób nie obciąża on zasobów tego komputera. Oznacza to, że można go zamontować np. w już istniejącym serwerze obsługującym np. program do zarządzania firmą, nie obawiając się, iż jedno oprogramowanie wpłynie negatywnie na drugie czy o stabilność systemu.
Urządzenie obsługiwane jest przez wysoce stabilny system Linux, a komunikacja z nim następuje poprzez sieć LAN, za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Rejestracja obrazu może następować na lokalnym dysku podłączonym do tego systemu lub na dowolnym dysku udostępnionym w sieci.

Powiększ...
Zdalne przeglądanie archiwalnych zapisów Adacsa poprzez przeglądarkę

Berlin - początkowo stolica księstwa Brandenburgii, od 1709 r. stolica Królestwa Prus zlikwidowanego częściowo w 1871r, a ostatecznie w 1945. Po likwidacji NRD, stolica zjednoczonych Niemiec.
Wieża telewizyjna Berliner Fernsehturm zbudowana w 1969r. ma wysokość 368m, na wysokości 207 m znajduje się kawiarnia.
Na wieży zamocowane są anteny do naziemnej telewizji cyfrowej, radiowe (radio analogowe oraz cyfrowe DAB). Ciekawe zdjęcia systemu antenowego, również z wnętrza górnego cylindra wieży z opisem w języku niemieckim tutaj.

Promocja anten mikropaskowych WLAN. Przy zakupie 10 szt - 10 % rabatu. Więcej>>

 

13.04.04

Drożej. W ciągu roku miedź zdrożała o blisko 100%, z 1500 do 2900 USD za tonę. Stal od początku 2004 zdrożała na światowych rynkach o około 40-50%, drożeje ropa i węgiel, a także aluminium. Eksperci uważają, że jest to związane z dużym boomem inwestycyjnym w Chinach. Podobnie sytuacja wygląda na naszym rynku, drożejące surowce dotkliwie uderzają w przemysł stoczniowy, górnictwo i budownictwo.
Wzrost cen przekłada się również na ceny branży instalacyjnej. W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy kilkunastoprocentowy wzrost cen czasz satelitarnych, drożeją kable – w ubiegłym tygodniu Telefonika - największy polski producent, podniosła ceny wyrobów o średnio 10%. Należy się spodziewać opóźnionego przełożenia wzrostu cen na wyroby przetworzone i tak po wzroście cen stali drożeją rury, a wraz z nimi wszelkiego rodzaju maszty i uchwyty. Niestety wygląda na to, że sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie, na drugą połowę kwietnia zapowiadane są dalsze podwyżki. Dotyczy to zwłaszcza stali.

Przełom w soczewkach – Philips na CeBIT 2004. Jednym z najciekawszych technologicznie produktów, prezentowanych na Targach, była soczewka wyprodukowana przez firmę Philips w technologii FluidFocus. W szklanym cylindrze zamknięte są dwie nie mieszające się ciecze. Kształt soczewki jest ustawiany poprzez wprowadzanie pola elektrycznego. Ciecz przewodząca prąd zaczyna nawilżać ścianki zmieniając kąt menisku między obydwiema cieczami, a co za tym idzie długość ogniskową soczewki.
Wymiary soczewki to 3 mm x 2.2 mm, ogniskową można zmieniać w zakresie między 5 cm a nieskończonością, pełen zakres zmiany osiąga się w 10 ms. Przy testach na milion zmian parametrów soczewki, nie zanotowano uszczerbku w funkcjonowaniu.
Małe zużycie prądu i tania produkcja pozwolą stosować “ciekłe” soczewki w miniaturowych urządzeniach. Więcej>>


Zasada działania elektrycznej soczewki (schemat z materiałów Philips)

Zasięg sieci WLAN. W poprzednim Informatorze rozważaliśmy wariant przy zapewnionej widzialności optycznej (gdy jest zapewniona propagacja FSL - Free Space Loss). Jest to wariant idealny i zapewniający największy możliwy zasięg. Każda przeszkoda powoduje jego zmniejszenie. Precyzyjne wyliczenie wielkości dodatkowego tłumienia jest dość trudne. W przypadku, gdy jedna z anten jest w pomieszczeniu, można przyjąć, że dodatkowe tłumienie wynosi 10-40 dB (zależy to od wielkości okien, usytuowania anteny względem okna, grubości i rodzaju ścian, kąta wnikania fali do pomieszczenia). Wzrost tłumienia o 20 dB powoduje 10-krotne zmniejszenie zasięgu, np. poprzednio mieliśmy zasięg 2km, to teraz zmniejszy się do 200m.
Anteny do sieci WLAN


Ilustracja bilansu łącza radiowego w warunkach gdy jedna z anten jest w pomieszczeniu

Szyfrowanie w sieciach WLAN. WEP (Wired Equivalent Privacy) to podstawowy mechanizm szyfrowania danych w sieciach WLAN. Zapewnia on szyfrowanie ramek, a dostęp do sieci możliwy jest po podaniu klucza. System ma kilka wad (raczej poważnych). Przede wszystkim zabezpieczone jest tylko połączenie drogą radiową, każdy klient korzysta z tego samego klucza, stosowany jest dość przestarzały algorytm szyfrowania RC4, a co gorsze sposób dystrybucji kluczy jest mało odporny na atak. Dostanie się do takiej sieci jest dość łatwe i zabiera 1-10 godzin. Cisco opracowało protokół EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol – Flexible Authentication via Secure Tunneling). Protokół wykorzystuje mechanizmy szyfrowania i tunelowania haseł oraz uwierzytelnianie użytkowników. Istnieje też możliwość weryfikowania cyfrowych podpisów. Więcej>> Networld 4/2004

Praca szerokopasmowych wzmacniaczy w dużych instalacjach. Jakość sygnału, przy wejściu do odbiornika, zależy głównie od jakości sieci rozprowadzającej (magistralnej, dystrybucyjnej, budynkowej, w mieszkaniu). Dobry odbiór sprowadza się do doprowadzenia sygnału bez żadnych zakłóceń i zniekształceń. Jednym z ważniejszych źródeł zniekształceń są same urządzenia (tak aktywne, jak i pasywne). Zniekształcenia liniowe to przede wszystkim nierównomierność grupowego czasu przejścia oraz nierównomierność charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej. Zniekształcenia nieliniowe (nielinearne) są szczególnie kłopotliwe przy transmisjach wieloczęstotliwościowych (instalacje zbiorcze, sieci kablowe). Walka z nimi polega na ścisłej kontroli poziomu wyjściowego wzmacniaczy, stosownie do liczby przesyłanych kanałów, liczby wzmacniaczy w kaskadzie, wymaganego odstępu od zniekształceń intermodulacyjnych oraz nachylenia charakterystyki wzmocnienia. Kluczowe jest wyliczenie maks. poziomu Umax, przy jakim mają pracować wzmacniacze:

UmaxN3 = Umax3 – 10lg(N/2) – maks. poziom wyjściowy dla zniekszt. 3 rzędu dla N kanałów
UmaxN2 = Umax2 – (3,5...4,3)lg(N/2) – maks. poziom wyjściowy dla zniekszt. 2 rzędu dla N kanałów
Wzmacniacze

Zbiorcze instalacje DVB-T. Odbiorniki TO-544 R905066 posiadają modulatory jednowstęgowe, dzięki czemu bez problemu można w jednej instalacji rozprowadzić 60 programów. W małych i średnich instalacjach zbiorczych powinien być stosowany zestaw składający się z odbiorników TO-544 pracujących ze wzmacniaczami kanałowymi ZG-401 lub ZG-601, co umożliwia łatwą rozbudowę już istniejącej sieci, nawet gdy z racji słabego okablowania czy wielkości, wymagany jest bardzo wysoki poziom sygnału. Dodatkowo taką modernizację ułatwiają modulatory odbiorników TO-544 mogące pracować w pełnym paśmie od 47 – 862MHz (kanały VHF, UHF oraz wszystkie kanały kablowe).

Tendencje w multiswitchach – odbiór z 3 i 4 satelitów. Poza powszechnie spotykanymi multiswitchami przeznaczonymi do odbioru programów z jednego i dwóch satelitów, zaczęły się pojawiać multiswitche na 3 lub 4 satelity.
Ciekawym rozwiązaniem z tego gatunku są multiswitche modułowe. Taki multiswitch składa się z modułów bazowych (jednostka zapewniająca przełączanie sygnałów satelitarnych) o 4 wejściach i 4 wyjściach oraz szeregu modułów dodatkowych. Opierając się na modułach bazowych można, na początku, stworzyć instalację np. dla 8 abonentów i 2 satelitów, po czym, w przyszłości rozbudować ją o kolejne satelity (maksymalnie 4).
Przykładem multiswitchy modułowych są urządzenia Satrix, które pozwalają na tworzenie sieci liczących 40, a nawet więcej gniazd. W skład podstawowego zestawu wchodzi multiswitch bazowy SBX-44 4/4 R72144, zasilacz SPX-44 R72344 oraz rezystory zakończeniowe SLX-44 R72544. Jeśli chcemy rozprowadzić też telewizję naziemną potrzeba użyć zwrotnicę TV/SAT SCX-44 1/4 R72244. W przypadku większych instalacji konieczne jest stosowanie wzmacniaczy przelotowych SAX-44 R72444.

Karta czy komputer? – nowy system rejestracji cyfrowej Adacs. System jest w istocie komputerem w postaci karty w formacie PCI (magistrala wykorzystywana jest tylko do zasilania karty). Czterowejściowa karta Adacs DVR AD-0400 M8384, bazuje na procesorze VIA C3 oraz specjalnym chipsecie VIA Apollo PLE133 VT8601A (north bridge zintegrowany z karą grafiki) i VT82C686B (PSIPC - PCI Super-I/O Integrated Peripheral Controller). Przechwytywanie zrealizowane jest na 4 układach BT-878A. Zasilanie +5V, 5,7A (C3-1GHz 128MB SDRAM).
Najważniejsze cechy:

 • System operacyjny Linux
 • wysoka stabilność
 • łatwa rozbudowa
 • podgląd na każdym PC z IE lub programem Server Viewer
 • rozdzielczość 160x120, 320x240, 640x240, 640x480, 5 stopni kompresji
 • zabezpieczenia: m.in.: dozwolone i zabronione adresy IP
 • port 10/100Base-T Ethernet, klient DHCP, HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DDNS.

Główne obszary zastosowań to banki, centra finansowe, supermarkety, sklepy, restauracje, parkingi, lotniska, szpitale. Adacs zapewnia integrację wielu funkcji w jednej karcie.

Powiększ...
System Adacs pozwala na łatwą i szybką podstawową konfigurację, ale jego możliwości są wielkie

Dwie bramy i jeden domofon. W sytuacji, gdy mamy dwie bramy wejściowe, jedna za drugą, najprościej jest zamontować jeden moduł głosowy (centralkę) i dwa elektrozamki. W pierwszych drzwiach montujemy ABR-001 (S973000), który jest otwarty tylko tak długo, jak długo naciśnięty jest klawisz otwarcia drzwi w słuchawce. Kiedy osoba w mieszkaniu usłyszy, że osoba przed wejściem weszła, może już zwolnić przycisk, i nie musi czekać ani patrzeć, czy ktoś już przeszedł przez drugie drzwi. Dzięki zastosowaniu w drugich drzwiach ABR-003 (S973002) wyposażonego w podtrzymanie, te drzwi będą otwarte do chwili, aż zostanie wykonany pełny cykl otwarcia i zamknięcia. Ze względu na zwiększony pobór prądu przez dwa elektrozamki, wymagane jest zastosowanie dowolnego przekaźnika sterowanego 12V AC.
Domofony  firmy Alcad

Powiększ...
schemat podłączenia dwóch elektrozamków do jednego modułu głosowego

Instalacje audio. Według informacji podawanych przez niektóre firmy oferujące wysokiej klasy sprzęt audio wynika, że całkowita rezystancja połączenia wzmacniacza mocy z głośnikiem nie powinna być większa niż w przybliżeniu 1/100 impedancji znamionowej głośnika, czyli w przypadku 4 omów będzie to nie więcej niż 40 miliomów. Dla praktyków te wartości mogą się wydać zbyt rygorystyczne, jednak dobierając kabel warto pamiętać, że kabel E1248 - 2x0,35 ma oporność 55om/km, podczas gdy E1267 tylko 3,3om/km.
Znając parametry kabla można obliczyć maksymalną rozległość instalacji budowanej wg tej zasady.
Można również zauważyć, że dla określonej długości przewodu - głośnik o większej impedancji pozwala na zastosowanie cieńszego przekroju przewodu. Dodatkowo należy zwracać uwagę na to, aby przewody głośnikowe były podobnej długości, co jest warunkiem jednakowego brzmienia obu głośników, gdyż zapewnimy im jednakowe stosunki tłumienia. Nie należy zwijać nadmiaru przewodu w pętlę, gdyż znacznie wzrasta indukcyjność, co z kolei doprowadza do sytuacji zachwiania równowagi pomiędzy lewym i prawym kanałem.

Naziemna telewizja cyfrowa – informacja od instalatora. “W Sandomierzu można odbierać programy telewizyjne nadawane cyfrowo z Suchej Góry na 42 kanale. Nadawane są TVP1, TVP2, Telewizja Regionalna. Przy antenie A1910 z symetryzatorem, podłączonej do wzmacniacza CA-215 uzyskaliśmy poprawny odbiór. Info dotyczy też miejscowości Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg, Mielec i okolice.”
Dziękujemy i czekamy na informacje z innych miast np. Tarnowa.

Kurs Sieci WLAN – 27.04.04 Kraków - program kursu i zapisy tutaj.

Promocja konwerterów MTI. Przy zakupie 10 szt - 10 % rabatu. Więcej>>

 

05.04.04

Nowocześnie na Ścianie Wschodniej – naziemna telewizja cyfrowa. 02.04.04 o godz. 10.30 z centrum nadawczego na Suchej Górze koło Krosna popłynął cyfrowy sygnał naziemny. Po raz pierwszy w emisję sygnału DVB-T zaangażowała się telewizja publiczna. Na kanale 42 rozpoczęto testowe nadawanie multipleksu, w którym znajduje się sygnał TVP1, TVP2, TVP3 oraz publicznego Radio Rzeszów. Emisja cyfrowa pozwoli dotrzeć do tych obszarów regionu, na których dotychczas nie można było odbierać Regionalnej Trójki, a czasami nawet Dwójki. Uważa się, że umożliwi to odbiór TVP3 na 70% Podkarpacia (obecnie tylko 35%).
Na stronie TP Emitel zamieszczono mapy zasięgu DVB-T nadajników we Wrocławiu i Warszawie i Łodzi.
Obecnie trwają również testy na obiekcie RTCN Leżajsk przeprowadzane przez zamojską firmę INFO-TV-FM. Program mogą odbierać mieszkańcy Leżajska, Łańcuta, Sokołowa Małopolskiego, Niska, Rzeszowa oraz Stalowej Woli.
Warto zwrócić uwagę, że inwestycja telewizji publicznej jest pierwszym przedsięwzięciem, które nie ma charakteru testowego, a więc spokojnie można zaopatrywać się w sprzęt do odbioru  DVB-T.
Dla instalatorów z tego rejonu powstała możliwość retransmisji sygnału w instalacjach zbiorczych i telewizjach kablowych. W małych instalacjach zbiorczych można wykorzystać tuner Ferguson, w większych polecamy stację czołową Alcad.
Tuner DVB-T. Ferguson AT-2218SE
Odbiornik Cyfrowej telewizji naziemnej TO-554

Zastosowanie kamer termowizyjnych. Ze względu na znaczny spadek cen kamer termowizyjnych znajdują one coraz większe zastosowanie. Dotychczas stosowane były w przemyśle i nauce, a ostatnio również w systemach ochrony CCTV. Zasada działania kamery termowizyjnej (niezastąpionej w każdej sytuacji, w której ważny jest rozkład temperatur) wykorzystuje zjawisko, że każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała To właśnie zjawisko różnej absorbcji materiału pozwala “odróżnić” np. zarośla od znaku drogowego, który, na taką samą temperaturę. Aparatura termowizyjna jest wrażliwa na fragment zakresu promieniowania podczerwonego. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. System termowizyjny jest, więc rodzajem niezwykłego termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Termowizja wykorzystuje pasmo promieniowania znacznie poniżej promieniowania widzialnego (długość fali 3-15 mikrometrów). Zastosowanie kamer termowizyjnych do lokalizacji i monitoringu:

 • wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza

 • rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności

 • miejsc zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych

 • złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi (diagnostyka przedremontowa i powykonawcza),

 • stanu przewodów doprowadzających gazy,

 • pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie)

 • wewnętrznych samozapłonów hałd węglowych,

 • uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych

 • ognisk pożarów leśnych

 • chorób (zastosowania medyczne)

Powieksz...
Uczestnicy targów Amper w Pradze w obiektywie termowizyjnej firmy Infratec

Przenośna kamera termowizyjna:
Przemysłowa kamera termowizyjna

Zewnętrzne punkty dostępowe. Najwygodniej jest, by punkt dostępowy był zamontowany przy antenie. Na targach CeBIT takie urządzenia przedstawiło wiele firm, np. ZyGate która prezentowała urządzenie GateOne 240G. W tego typu urządzeniach standardem jest zasilania PoE (Power over Ethernet), czyli zasilanie przesyłane po dwóch wolnych parach skrętki kategorii 5.

.

Powieksz...
zewnętrzny punkt dostępowy GateOne 240G

Zasięg sieci WLAN. Wyliczenie zasięgu łącza radiowego nie jest sprawą prostą. Zasięg zależy od parametrow urządzeń (moc wyjściowa urządzenia, tłumienie kabli, zysk anten, czułość urządzenia) oraz czynników zewnętrznych (czyli tłumienie między antenami, zakłócenia od innych urządzeń). Podstawą do obliczenia zasięgu jest zrobienie bilansu łącza radiowego:

RSL [dBm] = Pout - L1 + G1 + G2 – L2 – Lp, gdzie

 • RSL – poziom odbierany w dBm,

 • Pout – poziom wyjściowy w dBm,

 • L1 – tłumienie kabli,

 • G1 – zysk anteny

 • G2 – zysk anteny

 • L2 – tłumienie kabli,

 • Lp – tłumienie między nadajnikami,
  Lp (dB) = 92,45 + 20log10 F + 20log10 D,
  gdzie D – odległość, F – częstotliwość w GHz
  Np. Lp = 92,45 + 2log10 2,4GHz + 20log10 2km = 106 dB

RSL [dBm] = 20dBm – 2,5dB + 7dB + 7dB – 2,5dB – 106 = -77 dBm

Teraz RSL należy porównać z czułością urządzenia, np. -88 dBm (czułość przy 5,5Mb/s), czyli mamy zapas 11dB, co powinno wystarczyć w dobrych warunkach. Widać, iż zasięg jest dość duży (założono, że mamy po 5 m H-155 co daje 2,5 dB tłumienia oraz anteny ATK-P1 o zysku 7dB). Należy pamiętać, iż jest to górne oszacowanie (w wolnej przestrzeni Free Space Loss, bez zakłóceń), to znaczy zasięg na pewno nie może być większy.


ilustracja bilansu łącza radiowego

Dwa konwertery i telewizja naziemna w jednym kablu. Zastosowanie przełącznika dwóch konwerterów sterowanego sygnałem DiSEqC oraz zwrotnicy TV/SAT pozwala na doprowadzenie sygnału z dwóch satelitów oraz telewizji naziemnej do tunera i odbiornika telewizyjnego za pomocą jednego kabla. Rozdziału sygnałów w pomieszczeniu dokonujemy gniazdem TV/SAT. Jako zwrotnicę TV/SAT polecamy MM-214 (R90245) firmy Alcad, jej zaletą jest bardzo dobra stromość charakterystyki oraz doskonałe dopasowanie.

antena konwerter przełącznik zwrotnica zwrotnica antena gniazdo
przykład instalacji z zezem i telewizją naziemną w jednym kablu

Offset czy parabola w odbiorze TV-SAT. Antena paraboliczna (symetryczna), jeśli chodzi o odbiór telewizji satelitarnej, ma dwie podstawowe wady. Konwerter i jego mocowanie zasłania część powierzchni reflektora, co zmniejsza powierzchnię skuteczną anteny (tzw. blokowanie apertury). Dodatkowo, na skutek położenia anteny, w czasie opadów następuje gromadzenie deszczu lub śniegu, co także zmniejsza zysk anteny. Zaletą jest prosta konstrukcja. Tych wad nie ma antena z reflektorem offsetowym, której reflektor jest fragmentem powierzchni parabolicznej nie zawierającej wierzchołka. Dzięki temu, konwerter nie leży w osi anteny i nie przysłania jej. Oznacza to, iż w przypadku instalacji satelitarnych lepiej jest stosować anteny paraboliczne offsetowe.

Tuner satelitarny Lemon 01-P. Tuner Lemon 01-P A99387 umożliwia odbiór programów nie kodowanych. Urządzenie posiada modulator, interfejs w języku polskim, blokadę rodzicielską, 4 listy ulubionych (jednorazowy, codzienny, tygodniowy, oraz miesięczny). Ponadto tuner można zasilać także napięciem stałym 10,5-14V, czyli może być używany w warunkach polowych np. na kampingu wraz z przenośnym telewizorem. Zmiana oprogramowania poprzez satelitę Astra 19,2, lub poprzez złącze RS-232. Aby zakupić kompletny zestaw satelitarny potrzeba jeszcze:

 • antenę stalową ocynkowaną A9605 90cm,

 • konwerter satelitarny full band GOLDEN INTERSTAR 0,3dB A9827

 • uchwyt antenowy TV-SAT WG-5 malowany 40 cm E8734

Jeśli chcemy odbierać programy z dwóch satelitów to potrzeba jeszcze:

 • uchwyt drugiego konwertera Bogacki A9891

 • drugi konwerter satelitarny full band GOLDEN INTERSTAR 0,3dB A9827

 • przełącznik DISEQC 2/1 GOLDEN INTERSTAR R852506

No i oczywiście akcesoria:

 • przewód CTF-113 1,13/5,10 E1239

 • złącza F 6,8 mm E8009

 • kołki rozporowe 12/8.0x70 E9950

Zasilanie kamer – przykładowa instalacja. Wybrano zasilacz 12-14V/2,5A M1828 pozwalający na zasilanie 8-10 typowych kamer sufitowych lub kompaktowych o poborze prądu 200-250 mA. Istnieje możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 12-14 V, co może służyć do kompensacji spadku napięcia na rezystancji długich kabli zasilających. Wyposażony jest w sześciozaciskową listwę, co umożliwia łatwe podłączenie urządzeń.
Na każdym z wyjść umieszczone jest gniazdo bezpiecznika, który należy odpowiednio dobrać.
Do podłączenia kamer warto zastosować gotowe przewody o długości 1,5 m zakończone złączem DC 2.1/5.5
E0695. Jeśli kamery są zasilane kablami o minimalnej długości 10m i maksymalnej 100m i o powierzchni 0,5 mm2 (para zasilająca w przewodzie M6500, M6504, opór pary zasilającej wynosi 0,1 om/m) to, przy założeniu, iż każdy kabel przenosi takie same obciążenie 200mA, spadek napięcia wyniesie od 10 m x 0,1 Om/m x 0,2 A = 0,2 V do 100 m x 0,1 Om/m x 0,2A = 2 V. Gdyby zasilić kamery napięciem 12 V, to po uwzględnieniu spadku napięcia na kablach zasilania, kamery otrzymają od 10 V (to mniej niż typowe minimalne napięcie zasilania 11V) do 11,8 V (w normie). Jednakże możemy, dzięki regulacji napięcia w zasilaczu M1828, podnieść je o 1 V. Wtedy na kamerach otrzymamy napięcie zasilania od 11 V do 12,8 V, co oznacza, że każda kamera jest zasilana poprawnym napięciem.


idea zastosowania zasilacza 12-14V/2,5A

Jak testować kamery CCTV. Różna jest wiarygodność parametrów kamer i obiektywów podawana przez producentów, dlatego dla własnej wiedzy warto mieć możliwość obiektywnego porównania poszczególnych produktów.
Obraz kontrolny w formacie “pdf” można pobrać z
tej strony i wydrukować go na dowolnej drukarce atramentowej. Z dokładnym opisem całego testu można zapoznać się tutaj

Certyfikaty CE. Od maja będzie obowiązywało w naszym kraju oznakowanie niektórych produktów znakiem CE natomiast znak B przestaje być obowiązującym. W Internecie można znaleźć kilka miejsc zajmujących się tą tematyką. Jedną z nich jest  ta strona.

Kurs Sieci WLAN – 27.04.04 Kraków - program kursu i zapisy tutaj.

Firma Dipol zatrudni w Krakowie tegorocznego absolwenta AGH kierunek - Telekomunikacja lub Elektronika jako pracownika działu technicznego - systemy bezprzewodowe. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailem lub tel. 644 57 18

Promocja konwerterów MTI. Przy zakupie 10 szt - 10 % rabatu. Więcej>>

 

29.03.04

WiFi wspólne dobro. Rozwój technologii bezprzewodowych spowodował szereg zmian społecznych i gospodarczych w Polsce. Zwiększył dostęp do Internetu, uruchomił społeczne inicjatywy.
Powstało szereg firm budowanych przez młodych ludzi, najczęściej absolwentów, które skutecznie działają w dziedzinie nowych technologii telekomunikacyjnych, przyswajając najnowsze zdobycze techniki.
Boom w tym zakresie wyprowadził na prostą zakłady z tradycjami jak Unicon Białogard, zintensyfikował produkcję w zakresie anten komunikacyjnych, tak że Polska staje się liczącym eksporterem w tej dziedzinie.
Działające sieci funkcjonują, w dużej części, bez błogosławieństwa i urzędniczych koncesji. Na zasadzie samoregulacji, poprawiają jakość usług, a tam gdzie zachodzi nakładanie się sygnałów stosują przejście na inne techniki, pozwalające uniknąć zakłóceń. To wszystko działa przynosząc korzyści materialne i społeczne!!!
Sieci WiFi budują również duzi operatorzy telekomunikacyjni i tak, 22 marca jeden z operatorów GSM ogłosił stawki za komercyjne korzystanie z dostępu do budowanej sieci Wi-Fi - za pół godziny dostępu będzie trzeba płacić 11 zł (!).
I tutaj pojawiają się pierwsze pola styku i przyszłych konfliktów. Jak widać z przytoczonego przykładu trudno będzie konkurować cenowo z „małymi”, dlatego w interesie „dużych” będzie leżało ograniczenie konkurencji i maksymalne sformalizowanie tej dziedziny, jeśli nie uda się przepisami prawa telekomunikacyjnego, w odwodzie zostaną: prawo gospodarcze, budowlane, spółdzielcze, ochrona środowiska itp. Czy uda się uchronić wspólne dobro przed zakusami biurokracji?

Philips rozwija system Streamium. W zakresie domowego sprzętu audio video Philips rozwija swoja koncepcję budowy urządzeń podłączanych do Internetu i wyposażonych w system WiFi. Dzięki technologii WiFi możliwa jest współpraca między urządzeniami, które tworzą domową sieć multimedialną. Wszystkie urządzenia pozwalają na odbiór sygnałów z Internetu (radio, telewizja Internetowa). Kilka lat temu zaprezentowano sprzęt audio. W ubiegłym roku wszedł do produkcji system video.
Na ten rok zapowiadany jest na rynku amerykańskim debiut odbiornika telewizyjnego. Telewizor HDTV z ekranem LCD o przekroju 23 cale, rozdzielczości 1280x768 umożliwi odbiór strumieniowych sygnałów w formacie MPEG1, MPEG4, a także JPG i MP3. Więcej

Wóz transmisyjny TVN24. Wyposażony jest w ciekawą antenę dosyłową w układzie dwureflektorowym Gregoriana. Taki układ zapobiega osadzaniu śniegu na reflektorze anteny. Taka antena składa się z offsetowego parabolicznego reflektora głównego i hiperbolicznego o dwóch ogniskach rzeczywistych.

Powiększ...  Powiększ...
 antena dosyłowa wozu TVN24

Duża instalacja multiswitchowa. Instalacja składa się z dwóch podsieci (uwaga: na schemacie narysowano symetryczną połowę sieci). W zależności od jakości sygnału i długości kabli możliwy jest układ ze wzmacniaczem przelotowym i bez. Generalnie, stosując 3-4 multiswitche w przelocie, nie jest potrzebny wzmacniacz. Jednak wstawiając wzmacniacze co 3-4 multiswitche, wg koncepcji przedstawionej na schemacie, można bez większych problemów budować instalacje dla 80-100 abonentów.
Uwaga: Tutaj dla uczestników kursu “Instalacje antenowe” z dn. 25.03 - Tabela zawierająca wyniki obliczeń projektowanej instalacji.


schemat instalacji na 40 użytkowników z wykorzystaniem wzmacniaczy SA-901

Cieńsze kable do CCTV. Przewód koncentryczny 3C2V E1042 jest stosowany w instalacjach telewizji przemysłowej, gdzie wymagana jest większa elastyczność niż typowych kabli. Wymiary - średnica żyły 0,5mm i dielektryka 3,0mm - ułatwiają układania kabla. Kabel powinien być stosowany do połączeń nie przekraczających 100-150m. Do zarabiania tego kabla należy stosować zaciskarki i ściągacze izolacji na kable RG-58 np. HT-332 E8003, na ten kabel można też stosować nakręcane złącza F 5,0mm E80205. Przy doborze narzędzi do zarabiania kabli oznaczonych xC2V pomocna może być poniższa tabelka. Oznaczenie kabli według tego schematu jest popularne w krajach azjatyckich i pochodzi z normy japońskiej.

Porównanie wymiarów kabli
RG-xx xC2V YWD-xx
RG-58 3C2V YWD-0,50/3,0
RG-59 4C2V YWD-0,59/3,7
RG-6 5C2V YWD-1,0/4,8

Anteny mikropaskowe - 2,4 GHz. W przypadku sieci WLAN, poza dobrymi parametrami anteny wymagane są małe wymiary i zwarta konstrukcja – ze względu na częsty montaż na elewacjach budynków.
Anteny mikropaskowe spełniają te wymogi, a na dodatek przy zachowaniu reżimu technologicznego (m.in. kontrola parametrów laminatu stosowanego w produkcji) zapewniają wysoką powtarzalność parametrów (łatwiejsze projektowanie sieci) i dużą odporność anten na warunki atmosferyczne. Anteny mikropaskowe cechuje możliwość wykonania w wersjach pracujących na częstotliwościach kilku i więcej GHz i o różnych charakterystykach promieniowania, np. sektorowej.
Te zalety, a zwłaszcza przystępna cena zdecydowały o powodzeniu jakim wśród instalatorów cieszą się anteny ATK-P1/2.4GHz z 5m kabla H-155 A7130 oraz ATK-P1/2.4GHz z 3m kabla H-155 A7132. Parametry anten zostały zweryfikowane w komorze bezodbiciowej, a rozwiązanie chronione jest prawem autorskim .
W tym tygodniu anteny w promocji.


uproszczony schemat anteny mikropaskowej

Anteny offsetowe czy paraboliczne w transmisjach bezprzewodowych. Anteny paraboliczne posiadają dwie wersje, jedna z reflektorem symetrycznym, a druga z reflektorem offsetowym. W sieciach bezprzewodowych, ze względu na łatwość montażu, zdecydowanie lepsze są anteny paraboliczne symetryczne.
W antenach parabolicznych offsetowych (podświetlonych), aby prawidłowo skierować oś główną charakterystyki anteny na inną antenę, należy skierować ją ku ziemi o wartość kąta offsetu (zwany też kątem podświetlenia, zazwyczaj wynoszący 22-26 stopni), co czasem jest dość kłopotliwe ze względu na sposób mocowania. Dlatego z punktu widzenia montażu lepsze są anteny paraboliczne proste lub anteny z reflektorem paraboidalnym (np. firmy Andrew 24dB 26T-2400 kod A7115).

antena paraboliczna symetryczna i podświetlana (offsetowa)

Jak testować kamery CCTV. Różna jest wiarygodność parametrów kamer i obiektywów podawana przez producentów, dlatego dla własnej wiedzy warto mieć możliwość obiektywnego porównania poszczególnych produktów.
Firma Delta z Poznania opracowała procedurę testowania kamer z wykorzystaniem przygotowanego obrazu kontrolnego, który pozwala na sprawdzenie parametrów technicznych kamer, obiektywów oraz jakości kompresji obrazów. Obraz kontrolny w formacie “pdf” można pobrać z tej strony i wydrukować go na dowolnej drukarce atramentowej. Ustawiając kamerę na wydrukowana planszę, możemy odczytać niektóre parametry kamery. Z dokładnym opisem całego testu można zapoznać się tutaj

Nowości w systemie MultiCam. MultiCam to system umożliwiający zapis na komputerze obrazów z kilkunastu kamer jednocześnie. Program umożliwia podgląd zapisywanych obrazów przez sieci komputerowe lub linię telefoniczną. Znajduje zastosowanie w różnych systemach dozoru. Wyszła kolejna wersja oprogramowania systemu, można ją pobrać ze strony firmy Delta. Najważniejsze nowe funkcje: współpraca z drukarka fiskalną (widzimy na ekranie zarówno w serwerze jak i przeglądarce wszystkie wpisy dokonane na drukarce - dzięki temu rozwiązaniu możemy jedną z kamer ustawić na stanowisko kasy i mieć podgląd obrazu jak i również odczyt danych z drukarki takich jak nazwa towaru, cena, ilość, itp.), powiadamianie o wybranych zdarzeniach za pomocą e-maili, ulepszenie serwera podłączonego poprzez firewall. Szczegóły dotyczące wszystkich zmian można znaleźć tutaj.

Nietypowe zastosowanie rejestratora cyfrowego. Rejestrator został użyty do mierzenia czasu (wbudowany zegar) i kolejności zawodników w krakowskim półmaratonie Bieg Marzanny. Zapis wykonany na rejestratorze jest możliwy do oglądania na dowolnym komputerze mającym zainstalowany program dołączany do urządzenia. Możliwe jest wykonywanie zrzutów ekranowych w formacie jpg. Zastosowano rejestrator M8513.

Powiększ...
Na zdjęciu widok ekranu w trakcie analizy kolejności zawodników.

Popularność systemu DomNET. DomNET to otwarty system nowoczesnego okablowania domów jednorodzinnych, pozwalający na łatwe rozprowadzenie sygnałów z instalacji telewizyjnych, telefonicznych, komputerowych. Analiza sprzedaży systemu domNET wskazuje, że najczęściej stosowany jest przez developerów, którzy decydują się na kompleksowe wyposażenie w instalacje budowanych domów. Okablowanie stanowi niewielki koszt, a pozwala przyszłym mieszkańcom na proste instalowanie urządzeń aktywnych, można to wykonać w trakcie budowy jak również po zasiedleniu budynku.
Opis systemu domNET.

Katalog Dipol 2004 uzupełniony. Zakończyliśmy prace nad marcowymi uzupełnieniami katalogu. Dodano 4 strony na potrzeby WLAN-u i rejestratorów cyfrowych. Drukowana wersja będzie dostępna od 5 kwietnia, a już teraz można pobierać jego elektroniczną wersję.

 

23.03.04

Numer specjalny CeBIT 2004 (Hanower 18-24 marca)

“Telecommunications, Wireless and Networks”

W Targach uczestniczyło 6411 wystawców - nieznacznie mniej niż w ubiegłym roku. Tegoroczny CeBIT można określić hasłem “kontynuacja”. Nie promowano nowych, przełomowych technologii, starając się ugruntować wykorzystanie wcześniej opracowanych.

Po eksplozji WLAN w ubiegłym roku, widać potwierdzenie zainteresowania tą technologią.
Po falstarcie UMTS, kilka lat temu, na Targach 2004, można było zaobserwować szereg praktycznych rozwiązań sprzętowych i informacje o coraz powszechniejszym uruchamianiu sieci. Widoczna była ciekawa oferta urządzeń komunikujących się w systemie Bluetooth, który długo promowany, nie wchodził w skalę masowej produkcji.

Patrząc na ofertę wystawienniczą, dało się jednak zaobserwować nasilające się “zurzędniczenie” Targów. Coraz bardziej, w panoramie wystawców dominują niemieckie instytucje i firmy konsultingowe – z Deutsche Telekom na czele - przedstawiające różne “E” - (e-learnig, e –government, e – buy). Wygląda na to, że Europa zaczyna się specjalizować w rozwiązaniach informatycznych, przeznaczonych dla obsługi biurokracji. To wrażenie potwierdza brak producentów europejskich (włoskich, hiszpańskich, francuskich) wśród wystawców.
Zdumiewa aktywność producentów dalekowschodnich. Na targi przyjeżdżają nawet niewielkie, kilkuosobowe firmy - nowe technologie przenoszą się do Azji.

CeBIT w pigułce.

Przeprowadziliśmy mini – ankietę wśród Polaków obecnych na CeBIT, zadając pytanie:
Co zwróciło Twoją uwagę na Targach?
 

Oto odpowiedzi:

 1. Dużo “Żółtych”.
 2. Oferta softwarowa tylko po niemiecku.
 3. Olbrzymi pawilon białoruski – na taki, Polski nie było stać.
 4. Mocno widoczna oferta Wi-Fi, a jako ciekawostka drewniane obudowy.
 5. Szczątkowa obecność firm polskich.
 6. Szokująca ekspansja Samsunga i LG.
 7. Niemiecka organizacja.
 8. Przeinwestowanie wielkich firm np. CA Computer Association.
 9. Za 2 lata cały sprzęt będzie z Dalekiego Wschodu.
 10. Nietypowe rozwiązania kart chipowych (elektronicznych).
 11. Rozwój zarządzania ryzykiem. Zgodnie z układem z Bazylei, zacznie być ważne od przyszłego roku. Firmy będą musiały publikować dane na ten temat.
 12. Public Key Infrastructure – zarządzanie podpisem elektronicznym.
 13. Targi były niemieckie, a nie międzynarodowe.
 14. Mniej ludzi, targi są bardziej informatyczne. Karty chipowe w zaniku na targach.
 15. Biometria – coraz większe wymagania i coraz ciekawsza oferta.
 16. Trójwymiarowe monitory bez okularów.
 17. Portale internetowe zrobione w Javie – Websphere (IBM).
 18. Palmtop – telefon komórkowy, jedno zaczyna się zbliżać do drugiego, bogate wyposażenie dodatkowe, kamery, GPS, np. Garmin czy Magellan.
 19. Podjęcie działań związanych z uruchomieniem UMTS w Austrii, telefony UMTS z kamerą.
 20. Szyfrowanie danych i podpis elektroniczny.
 21. Klawiatura - jako obraz z projektora w telefonie Siemensa, (opis ponizej).
 22. Mało Linuxa.

Powiększ...
Walka o duży ekran trwa. W tym roku telewizory LCD Samsunga mają wymiar 57", chociaż okrutne, wścibskie oko dopatrzyło się kilku martwych pikseli. Poza gigantami, takimi jak LG czy Samsung, duże odbiorniki prezentowały także mniejsze firmy np. Harsper z Korei. Standardem są dwa tunery, wejście do podłączenia komputera, wejście cyfrowe, czy kilka eurozłączy. Niektóre z nich były przystosowane do odbioru HDTV.

Powiększ...
Klawiatura firmy Eiger jest wygodna i pewna. Wydaje się, że taki projektor w najbliższym czasie  znajdzie się na wyposażeniu wielu drobiazgów elektronicznych, zwłaszcza telefonów komórkowych. Wmontowana minikamera rejestruje ruch ręki i przenosi na ekran, dzięki czemu odczytywane jest położenie palca i kojarzone z odpowiednim znakiem.

Powiększ...
Pytanie: co jest dookoła widocznego na zdjęciu telewizora?

Odpowiedź: głośniki firmy B-M Telecom z Korei. Grubość ich jest mniejsza niż 1mm, można je zwijać w rulon, malować, posiadają wbudowany mikrofon, są lekkie i mogą mieć dowolne rozmiary. Głośniki wykonane z tworzywa polimerowego, a dokładnie z PVDF (Poly Vinelidene fluoride).

Powiększ...
Niektórzy wystawcy nie zapomnieli o propagowaniu proporcjonalnych kształtów, co spotkało się z ogólną aprobatą zwiedzających.
 Olympus organizował co 2 godziny sesję studyjnych zdjęć z udziałem świetnych modelek.

Więcej w Fotoreportażu Dipola

 

Dawniejsze numery Informatora można znaleźć tutaj