FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

WSPARCIE

Informator

Archiwalne numery Informatora
Informator TV-Sat - historia10
Aktualny numer można znaleźć tutaj

29.05.00

Minister. Zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa - tak Minister Łączności tłumaczy przedłużające się formalności związane z podpisaniem koncesji na budowę sieci telefonicznej w Warszawie. Problem polega na tym, że Minister nie jest pewny czy jego poprzednik nie zadeklarował firmie Elnet, (zwycięzcy poprzedniego przetargu) że w Warszawie nie będą wydawane nowe koncesje.  

Zabezpieczenie systemu antenowego. Jeśli budynek jest wyposażony w piorunochron spełniający normę PN maszt antenowy stanowiący instalację metalową powinien być połączony do piorunochrona możliwie jak najkrótszą drogą za pomocą przewodu uziemiającego. Zewnętrzne przewody wszystkich kabli koncentrycznych prowadzonych z anteny powinny być połączone do masztu przez przewód wyrównujący potencjały mający powierzchnię czynną przekroju równą minimum 4 mm2 Cu . Jeśli budynki nie są wyposażone w piorunochrony maszt i przewody zewnętrzne kabli koncentrycznych powinny być uziemione. Dokładna instrukcja wraz z rysunkiem tutaj. Fragment Załącznika nr 21 do rozp. Ministra Łączności z 04.09.97 Wymagania techniczne dotyczące elementów składowych telewizji kablowej.

Zezwolenia i koncesje w instalacjach antenowych - pytanie Czytelnika. Czy można wykonać instalację anteny zbiorczej bez posiadania koncesji? Jak się sprawa przedstawia przy wykonaniu takiej instalacji dla kilku budynków na jednym małym osiedlu (ok. 300 gniazd)?
Rozporządzenie Ministra Łączności: W sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych. z 26. 09.95 r.(Dz.U.95.118.571 zm.: Dz.U.96.42.184) reguluję tę kwestię: 
Nie wymaga koncesji świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieciach telewizji kablowej i odbioru zbiorowego służących wyłącznie do rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych. 
Nie wymaga zezwolenia zakładanie i używanie: sieci telewizji kablowej i odbioru zbiorowego, służących wyłącznie do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, zainstalowanych w jednym budynku i posiadających nie więcej niż 250 gniazd abonenckich. 
W Pana wypadku wygląda na to, iż koncesja jest zbędna, ale potrzebne jest zezwolenie, ponieważ zamierza wykonać Pan instalację w kilku budynkach i o ilości przekraczającej 250 gniazd.

Schemat instalacji antenowej - multiswitch MS952.  Instalacja wykonana według schematu pozwala na podłączenie 4 niezależnych tunerów satelitarnych. Każdy z nich ma możliwość odbierania pełnego pasma z obu satelitów. 


Multiswitch MS952 R70952 cena brutto 730 zł.
Konwerter Quatro Full Band A9815 cena brutto 225 zł

Należy użyć konwerterów typu Quatro. Więcej o tego typu instalacjach i o parametrach multiswitchy tutaj.

Odtwarzacze MP3. Popularność muzyki odtwarzanej z plików MP3 szybko wzrasta, głównie ze względu na darmową dostępność nagrań w Internecie. Stosunkowo najbardziej popularną i praktyczną formą korzystania z nagrań w postaci plików MP3 jest zapisanie muzyki na dysku i odtwarzanie za pomocą głośników multimedialnych. Na dysku o pojemności 10 GB można zmieścić ok. 300 godzin nagrań (3500 piosenek).Przy codziennym słuchaniu warto się wyposażyć w urządzenie przenośne czyli tzw. MP3 - player. Ciekawym typem odtwarzaczy MP3 są urządzenia w formie tradycyjnych kaset magnetofonowych. Specjalna głowica magnetyczna w urządzeniu wytwarza sygnał czytelny dla tradycyjnych głowic magnetofonowych. Można z nich korzystać poprzez włożenie do magnetofonu i korzystanie z głośników np. w samochodzie. Możliwe jest także sterowanie za pomocą potencjometru urządzenia (siła głosu) i przycisków przewijania. Cały artykuł tutaj.


Odtwarzacz MP3  firmy HIT z dodatkowa głowicą magnetyczną generującą sygnał pozwalający na korzystanie z tradycyjnych magnetofonów.

Kable i złącza w telewizji przemysłowej. Podstawowym parametrem charakteryzującym przydatność medium do transmisji analogowych jest szerokość przenoszonego pasma, czyli różnica między górną i dolną częstotliwością pasma, które kanał jest zdolny przenieść z nierównomiernością nie gorszą niż 3 dB. Ponadto ważnymi parametrami charakteryzującymi kable są: impedancja falowa, współczynnik odbicia, tłumienność falowa, skuteczność ekranowania. W instalacjach telekomunikacyjnych odbiorczych stosuje się z reguły kable o impedancji 75Ω (ze względu na minimum tłumienia), dla nadawczych 50Ω (ze względu na maximum przenoszonej mocy). Jest to fragment artykułu dotyczący przewodów i złącz zawartego w Internetowym Kursie TV Przemysłowej. 

Eterowy Piknik. 17 czerwca odbędzie się w Kiekrzu pod Poznaniem II Eterowy Piknik. Impreza organizowana jest pod patronatem Świata Radio i Magazynu Krótkofalowców QTC przez poznański klub krótkofalowców Delta. W programie m.in. Ogólnopolska Giełda sprzętu radiokomunikacyjnego, pokazy sprzętu, wozu radiopelengacyjnego, instalacji anten. Firmom, dystrybutorom i producentom sprzętu radiokomunikacyjnego, a także wykonującym usługi w tym zakresie, organizatorzy proponują przedstawienie własnej oferty w ramach Pikniku Eterowego. Do dyspozycji są domki wystawowe, zaopatrzone w prąd oraz sale konferencyjne. Szczegółowe informacje i kontakt z organizatorem tutaj.
W trakcie Pikniku firma Dipol zaprasza na kurs "Projektowanie instalacji antenowych" . Zapisy i informacje tutaj

Znak B. Przypominamy, że zmieniło się prawo obejmujące certyfikację obowiązkową na znak bezpieczeństwa oraz certyfikację dobrowolną. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. W sprawie trybu certyfikacji wyrobów.

Promocja Maka.

22.05.00

Polacy nie gęsi - akcja Gazety Wyborczej. Ostatni raport OECD pokazał, że połączenie z Internetem w Polsce należy do najdroższych w cywilizowanym świecie. Gazeta zamieszcza tutaj wykres przedstawiający porównanie cen TP S.A. z British Telecom i Telecom Italia. W apelu  skierowanym do Internautów, Gazeta wzywa do rozpoczęcia polskiej wersji kampanii "Free The Net", która skłoniła brytyjskiego monopolistę do obniżenia cen. Na ten adres  można nadsyłać propozycje i pomysły oraz listy ze wsparciem kampanii.
Przypominamy, że zapowiedziano niedawno przedłużenie koncesjonowania usług dostępu do Internetu przez telewizje kablowe, gdyby Gazeta mogła zająć się wyjaśnieniem powodów, być może dałoby się zmienić te plany, przyśpieszyć szereg inwestycji i konkurencja tego segmentu mogłaby być najskuteczniejszą formą nacisku na obniżenie taryf.
Deklarujemy poparcie inicjatywy i publikowanie materiałów z nią związanych. 

Europa 2004 - 39 milionów gospodarstw domowych posiadających telewizje cyfrową. W 2004 roku najwięcej odbiorników cyfrowych będzie w Wielkiej Brytanii (9,9 mln.), Francji (7,4 mln.), oraz Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Obecnie szacuje się iż liczba gospodarstw dysponujących odbiornikami cyfrowymi wynosi około 9 milionów. Cable & Satellite Communications International 4/00

2 godziny 51 minut dziennie. Statystyczny Polak w tygodniu 8 - 15.05.00 oglądał telewizję średnio przez 2 godz. i 51 min. Najwięcej osób, bo prawie 25% wybrało Polsat. Największą widownię zebrał serial Klan - 18%. Szczegółowe wyniki publikowane są każdego tygodnia przez OBOP tutaj 

Nowe, bardzo szybkie systemy światłowodowe. Firma Lucent Technologies opracowała system światłowodowy o przepustowości 800 Gb/s. Tak wielką przepływność osiągnięto dzięki wykorzystaniu technologii DWDM (Dense Wave Division Multiplexing). Polega ona na równoczesnej transmisji przez jedno włókno światłowodowe 320 strumieni danych nadawanych na różnych długościach fal świetlnych. Do tej pory firma Lucent Technologies produkowała system pracujący na 80 długościach fal, o dwukrotnie mniejszej przepływności. Łączność 19/00 

Transmisja cyfrowa. Sygnały cyfrowe i analogowe mogą być modulowane zgodnie z wieloma standardami, zależnie od rodzaju medium. W przypadku sygnałów analogowych stosujemy zarówno modulację amplitudy z częściowo tłumioną wstęgą boczną AM-SB, jak i częstotliwości FM, natomiast w przypadku sygnałów cyfrowych wykorzystujemy modulację z kluczowaniem fazy QPSK, amplitudy QAM i ortogonalną COFDM. Najbardziej skomplikowaną jest modulacja COFDM, jednakże jest ona bardzo odporna na odbiór wielodrogowy i interferencje. Cechą charakterystyczną tego rodzaju modulacji, jest możliwość pracy na tej samej częstotliwości sąsiednich nadajników, co pozwala na zbudowanie sieci jednoczęstotliwościowej. Modulacja COFDM polega na modulacji strumieniem danych cyfrowych wielu nośnych. Oznacza to iż każda z nośnych jest modulowana strumieniem danych tyle razy wolniejszym, ile jest nośnych. W Polsce planowane jest wykorzystanie systemu DVB-T (cyfrowa telewizja naziemna Digital Video Broadcasting - Terrestrial), wykorzystującego modulację COFDM, na kanałach 61-69.

przekaz analogowy

przekaz cyfrowy

telewizja

modulacja

pasmo

szerokość pasma

modulacja

pasmo

szerokość pasma

naziemna

AM-VSB

VHF/UHF

8 MHz

COFDM

VHF/UHF

8 MHz

kablowa

AM-VSB

VHF/UHF

8 MHz

QAM

VHF/UHF

8 MHz

kablowa

FM

IF

27 MHz

QPSK

IF

36 MHz

satelitarna

FM

SAT

27 MHz

QPSK

SAT

36 MHz

AM-VSB - Amplitude Modulation - Vestigial Side Band; FM - Frequency Modulation QPSK - Quadrature Phase Shift Keying; QAM Quadrature Amplitude Modulation; CODFM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Zagniatane wtyki BNC na kabel RG59 i RG58. Wtyki są dostępne dla kabli RG-58 o impedancji 50 omów (E8290, cena 146,40 brutto/100 szt.), i RG59 o impedancji 75 omów (E8288, cena 137,86 brutto/100 szt.). Zaletą wtyków zaciskanych jest pewniejsze połączenie i większa szybkość montażu, jednakże trzeba posiadać zaciskarkę np. HT-106A (E8005, cena 48,04 brutto) lub HT-106C (E8006, cena 42,64 brutto). Przypominamy, że w sprzedaży są również zaciskane wtyki typu F.

Synchronizacja kamer współpracujących z przełącznikami sekwencyjnymi (zmieniaczy). W czasie podglądu kamer za pośrednictwem zmieniacza każdorazowo w chwili przełączenia występuje na ekranie skok obrazu. Ta uciążliwość, szczególnie widoczna przy krótkich czasach przełączania, jest spowodowana brakiem synchronizacji kamer. Jedynym wyjściem jest zastosowanie kamer o zewnętrznej synchronizacji, np. za pośrednictwem sieci energetycznej. Niestety, różne długości przewodów, a także konieczność podłączenia kamer do różnych faz powoduje, iż i w tym wypadku są problemy z synchronizacją. Rozwiązaniem jest dodatkowa regulacja przesunięcia fazowego (potencjometrem, niezależnie w każdej kamerze), która pozwala na synchronizację kamer nawet przy zasilaniu z różnych faz. 

Obserwacje w nocy. Zdolność systemu do obserwacji w nocy można osiągnąć poprzez stosowanie oświetlenia lub stosowanie specjalnych kamer zwanych termowizyjnymi. Kamery termowizyjne wyposażone w sensory IRFPA ( Infra Red Focal Plane Arrray) pracują przy obserwacjach podczerwieni o długości fali od 3 do 15 mikrometrów. Kamery kolorowe nie mają możliwości obserwacji w podczerwieni, ze względu na wbudowany filtr podczerwieni eliminujący wpływ tego pasma na precyzyjne oddawanie barw.
Kamery czarno - białe przy znacznie niższej czułości pozwalają na względnie dobrą obserwacje w fragmencie pasma podczerwieni do ok. 1000 nanometrów. Jednak czułość kamery spada i jak przykładowo podaje Philips jeśli kamera LTC 0500 ma czułość maksymalną dla pasma 650 nanometrów to dla długości 850 spada ona o 45%. Jest to fragment kursu Telewizja Przemysłowa, całość wraz z nowym odcinkiem poświęconym reflektorom podczerwieni, obrotnicom i obudowom tutaj.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego. Według ustawy "O ochronie osób i mienia" koncesję na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zabezpieczenia technicznego musi posiadać tylko ta firma, która świadczy usługi w zakresie zabezpieczania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (listę tych obiektów zawiera Ustawa). Według tej samej ustawy każdy pracownik wykonujący bezpośrednio usługi w zakresie instalacji zabezpieczenia musi posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego. Licencja wydawana jest na konkretne nazwisko, a nie na firmę. Dotyczy to przede wszystkim usług w dziedzinie instalacji alarmów i telewizji przemysłowej.
Sposób uzyskania licencji, wymagane dokumenty oraz wzory odpowiednich legitymacji zawiera Rozp. MSWiA
Nie wymaga koncesji, ani licencji handel i produkcja w zakresie urządzeń zabezpieczających. Tutaj można zapoznać się z tekstami źródłowymi:
- USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 czerwca 1998 r. W sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.

Promocja Maka.

15.05.00

Lobby Telekomunikacji Polskiej przeciwko polskiej telekomunikacji - ciąg dalszy. W Polsce na stu mieszkańców przypadają 34 linie telefoniczne. W Słowenii (76), w Estonii (61), na Litwie (39), w Bułgarii (38). Za nami są tylko najbiedniejsze państwa Europy Środkowej: Rumunia (23), Albania (5). Dostęp do Internetu ma w Polsce 6% społeczeństwa, w Stanach ponad 50%, w Unii średnio 23%, a w Estonii i Słowenii 13%. Tymczasem w marcu rząd przesunął liberalizację rynku połączeń międzymiastowych i lokalnych z 1 stycznia 2001r. na styczeń 2002r. Monopol TP S.A. na usługi międzynarodowe zostanie zniesiony dopiero w 2003r. Przyjęta w ostatni piątek ustawa o telekomunikacji zabrania dodatkowo, do czasu zniesienia monopolu na połączenia międzynarodowe, międzynarodowego transferu danych przez firmy zagraniczne.
Od stycznia, kiedy rozstrzygnięto przetarg na koncesje dla operatorów połączeń międzymiastowych, Ministerstwo Łączności nie potrafiło wydać dokumentu potwierdzającego przyznane koncesje i pozwalającego na rozpoczęcie inwestycji. Z tego powodu wycofanie z polskiego rynku rozważa brytyjska firma Energies, jeden z udziałowców spółki zamierzającej oferować połączenia międzymiastowe.
Jak szyderstwo brzmi slogan reklamowy TP S.A.: "Łączy nas coraz więcej". Niestety wyłącznie dzięki urzędnikom. Na podst. Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej.

Telewizja cyfrowa DVB-T i ATSC. Naziemna telewizja cyfrowa, choć nie jest jeszcze powszechnie dostępna i nie rozwija się burzliwie, to niewątpliwie jest technologią przyszłości. Jednakże na drodze szybkiego rozwoju stoi brak powszechnie dostępnych i tanich odbiorników oraz niejednolitość standardów. W Europie obowiązuje standard o nazwie DVB-T, w USA ATSC, a w Japonii ISDB-T (odmiana DVB-T). Wydaje się iż standard europejski ma większą przyszłość niż rozwiązanie amerykańskie. Jest to spowodowane większymi możliwościami eliminacji odbić i zaników, uniezależnieniem się od systemów analogowych, możliwością pracy z różnymi prędkościami transmisji oraz uzyskiwaniem dużych zasięgów przy małych mocach nadajników.

Kopalnia linków. Mnóstwo odnośników na temat szeroko pojętej elektroniki można znaleźć tutaj. Obok linków na temat kart elektronicznych, standardów, telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, kompatybilności elektromagnetycznej, okablowania, DVD, FAQ, standardów ETSI, nas szczególnie zainteresowały te, które dotyczą "domów inteligentnych". Te jednak tylko w języku angielskim.

Głos w sieciach IP. Transmisja głosu w sieciach IP, w tym także i Internecie, ma jedną podstawową zaletę, że jej cena, szczególnie przy połączeniach zamiejscowych, jest niższa niż klasyczne połączenia telefoniczne. Podstawowym problemem w wykorzystaniu sieci IP, jest trudność w utrzymaniu stałego i małego (poniżej 200ms) opóźnienia, co jest związane z brakiem mechanizmów transmisji synchronicznej. Jednym ze sposobów obejścia tego ograniczenia, jest stosowanie w sieciach IP protokołów UDP (USER Datagram Protocol) i RTP (Real Time Protocol). Wydaje się jednak, że mimo tych problemów, integracja sieci transmisji danych i telefonicznej jest pewna.

Zwrotnice - porównanie. Zwrotnica służy do połączenia wielu anten, i przesłania całego sygnału z nich pochodzącego jednym przewodem. Jest to urządzenie zbudowane z wykorzystaniem filtrów pasmowoprzepustowych, pasmowozaporowych, dolnoprzepustowych, górnoprzepustowych, co umożliwia osiągnięcie mniejszych tłumień i większych separacji pomiędzy antenami niż przy zastosowaniu sumatorów. Poniżej zamieszczono porównanie kilku typów zwrotnic wraz z możliwościami zastosowań.

Nazwa

ZA-1

ZA-2

ZA-3

ZA-4

ZA-5

ZA-6

ZA-6A

ZA-75

kod

C0315

C0320

C0330

C0340

C0350

C0364

C0365

C0010

Wejścia

1-12
6-12*
21-60
21-60*

1-12
21-39*
40-60*

1-5
6-12*
21-39*
40-60*

1-5
6-12*
21-60*

1-12*
21-39*
40-60*
21-60

1-12*
21-60*

1-5+UKF*
6-60*

1-12*
21-60*

Impedancja wejściowa

75 om

75 om

75 om

75 om

75 om

75 om

75 om

75 om

Uwagi

      

siatka i radiowa

 

Anteny UKF

  

*

*

  

*

 

Anteny 1-5

  

*

*

  

*

 

Anteny 6-12

2

*

*

*

*

*

 

*

Anteny 21-60

2 szeroko- pasmowe

2 selekt.

2 selekt.

*

3 selekt. szeroko- pasmowe

*

*

*

* Przesyłanie napięcia zasilania do przedwzmacniaczy lub wzmacniaczy montowanych przy poszczególnych antenach

Transmisja sygnałów satelitarnych w sieciach kablowych. Obecnie dystrybuowanie sygnałów telewizji satelitarnej w sieciach kablowych jest realizowane w postaci analogowej z modulacją VSB. To rozwiązanie ma jedną podstawową wadę, w paśmie szerokości 8 MHz można przesłać tylko jeden program, co oznacza że w całym wykorzystywanym paśmie można zmieścić do 70 programów. Zastosowanie modulacji QAM w połączeniu z kompresją obrazu pozwala na przesłanie 8 programów w paśmie o szerokości 8 MHz, czyli zakładając pełne wykorzystanie całego pasma można przesłać 560 programów. Na dodatek możliwa jest łatwa transmodulacja QPSK/QAM czyli konwersja sygnału z jednego transpondera w jeden kanał telewizyjny. Wadą tego rozwiązania jest konieczność posiadania odbiornika DVB-C lub tunera DVB-C do telewizora.


widmo sygnałów z modulacją QPSK i QAM, widać zawężenie pasma przy tej samej ilości programów

Magnetowidy poklatkowe. Są podstawowymi urządzeniami służącymi do rejestracji i archiwizacji obrazów z kamer. Nazwa poklatkowy, wyróżnia magnetowidy dokonujące zapisu wybranych klatek z sygnału dostarczanego przez kamerę.
Zwykły magnetowid VHS nagrywa 50 półobrazów na sekundę. Magnetowid poklatkowy (time-lapse VCR) może zmieniać ilość nagrywanych półobrazów w jednostce czasu, co pozwala na taśmie tej samej długości zapisać dłuższy odcinek czasu. Oznacza to, że na kasecie E-180 można zapisać nawet 960 godzin obrazu (przy takich czasach można jedynie monitorować zjawiska zmieniające się powoli np. stan rzek). Rzecz jasną, ceną jaką płacimy za wydłużenie czasu nagrywania, są większe nieciągłości obrazu, wywołane dłuższym odstępem pomiędzy dwoma kolejnymi nagrywanymi klatkami. Cały artykuł tutaj.

Zapraszamy na bezpłatny kurs TV przemysłowej - Częstochowa, 18 maja godz. 11-15.30. Zapisy i informacje tutaj, lub telefonicznie: (0-34)361-45-16.

Sprzedaż wysyłkowa - promocja MAK 2000. Do 20 czerwca wprowadzamy promocyjną sprzedaż pilotów uniwersalnych MAK 2000. Cena brutto, obejmująca wszystkie koszty wynosi 65 zł. Po zamówieniu e-mailem na ten adres i potwierdzeniu danych pilot zostanie wysłany pocztą za zaliczeniem w ciągu 24 godzin. Oferta dotyczy terenu Polski.

08.05.00

Abonenci Cyfry+, Wizji i Polsatu. Miesięcznik TV SAT Magazyn opublikował dane z sondażu OBOP. Wynika z nich, że w IV kwartale ubiegłego roku tunery Wizji posiadało 302 tysiące gospodarstw, tunery Cyfry+ 150 tysięcy. Przytoczone wyniki odbiegają znacznie od danych przekazywanych przez Cyfrę+, która liczbę swoich abonentów określa na ponad 300 tysięcy. Według naszych informacji tunerów Polsatu jest na rynku w granicach 50 - 80 tysięcy.

Piracka karta do tunerów Cyfry+. Na rynku pojawiła się karta do tunerów pozwalająca na odbiór programów Cyfry+. Karta kosztuje ok. 100 złotych, podobno jest dostępna w Warszawie i w Krakowie. Dodatkowo karta pozwala na odbiór innych programów kodowanych w systemie SECA-Mediaguard z Astry i HotBirda. Oczywiście karta jest sprzedawana bez gwarancji i może przestać działać w każdej chwili. 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service). LMDS to system łączności bezprzewodowej, wykorzystujący pasmo 25-32 oraz 40,5-42,5 GHz. System umożliwia stworzenie bezprzewodowych sieci transmisji danych oraz sieci telewizji kablowej. Podobnie, jak w sieciach telefonii komórkowej wykorzystywane są stacje bazowe o zasięgu około 2,5 km. Użytkownicy posiadają własne stacje i anteny, które dzięki małym wymiarom są niekłopotliwe w instalacji. Taki system pracujący na w zakresie 28 GHz instaluje w kilku miastach Polski firma Formus, która po Warszawie rozpoczęła instalację systemu w Krakowie. 

Rubryka dla praktyków. Miesięcznik "TeleSputnik" uruchomił nową rubrykę porad, przeznaczoną dla ludzi zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem sieci kablowych. Jak oszacować poziom sygnału bez miernika poziomu? Autor proponuje wykorzystać do tego celu zwykły odbiornik telewizyjny dołączony do źródła sygnału przez tłumik regulowany 0-20 dB. Wiedząc że przy poziomie 53-55 dBuV pojawia się lekkie śnieżenie obrazu kolorowego, przy 45 dBuV - znika kolor, a przy 35 dBuV znika dźwięk oraz uwzględniając ustawione tłumienie tłumika można łatwo oszacować poziom w danym miejscu sieci. Regulując tłumik możemy wychwycić np. moment śnieżenia czyli ok. 55 dBuV, do czego dodaje wartość tłumika np. 20 dB i otrzymujemy przybliżony poziom na wejściu naszego układu pomiarowego wynoszący 75 dBuV. TeleSputnik 5/00 

Zwrotnice dla Łodzi. Nowe zwrotnice ZWA-Ł3 (XC0523, cena 37,21 brutto), ZWA-Ł4 (XC0524, cena 40,26 brutto) są przeznaczone o łączenia anten w okolicach Łodzi. ZWA-Ł3 posiada wejście 1 przeznaczone do podłączenia anteny na kanał 7, wejście 2 - antena na kanały 21-26 oraz wejście 3 - antena 32-69 oraz ZWA-Ł4 posiadająca dodatkowo wejście dla anteny UKF. Obie zwrotnice przesyłają napięcia zasilania do przedwzmacniaczy dołączonych do wejść 2 i 3. Należy przypomnieć, iż łączenie anten za pomocą zwrotnic (o ile warunki na to pozwalają) jest lepszym rozwiązaniem niż stosowanie sumatorów.

MiastoTVP-1TVP-2PolsatTVNTV 4Region.Canal+

Łódź

7/100kW/H
Zygry k. Sieradza
10/średnia/V
ul. Sienkiewicza
32/duża/H
ul. Andrzejewska
49/100kW/H
Elektro-
ciepłownia EC4 Andrzejewska
26/1kW/H
ul. Sienkiewicza
56/10kW 30km/H
Elektro-
ciepłownia EC4 Andrzejewska
43/50kW/H
TV3 Elektro-
ciepłownia EC4 Andrzejewska
21/1kW 12km/H
Narutowicza centrum Łodzi

Małe wzmacniacze o dużych możliwościach. Wzmacniacze jednowejściowe CA-202 (R90422, cena 76,87 brutto) oraz AI-175 (R90421, cena 71,20 brutto) firmy Alcad są stosowane w małych instalacjach zbiorczych (liczących do 20 gniazd) lub indywidualnych instalacjach antenowych. Użyteczną cechą jest możliwość zasilania przedwzmacniacza antenowego. Zasilanie odbywa się z wbudowanego zasilacza, a dwa wyjścia pozwalają na łatwą budowę dwóch pionów. Ich najważniejsze zalety, szczególnie doceniane przez instalatorów, to znikoma awaryjność i bardzo dobre trzymanie parametrów. Zainteresowanych wykonaniem instalacji antenowych zapraszamy do zapoznania się ze schematami w naszej rubryce "8 schematów - 8 idei"


Po zdjęciu obudowy dostępne są elementy regulacyjne wzmacniacza

 

CA-202

AI-175

wzmocnienie

24 dB (VHF), 24 dB (UHF)

14 dB (VHF), 24 dB (UHF)

regulacja wzmocnienia

16 dB (VHF), 16 dB (UHF)

16 dB (VHF), 16 dB (UHF)

współczynnik szumów

<3 dB (UHF), 4,5 dB (VHF)

<3 dB (UHF), 4,5 dB (VHF)

maks. poziom wyjściowy

102 dBuV

102 dBuV

zasilanie przedwzmacniacza

jest, załączane

brak

zastosowanie

słabszy sygnał, zwłaszcza kiedy trzeba zastosować przedwzmacniacz dla UHF, np. AA-101 (R90100) lub AM-192 (R90360)

silny sygnał, zwłaszcza na VHF

Przykład instalacji antenowej na 8 gniazd ze wzmacniaczem AI-175 

Multiplexery w TV przemysłowej. Stosując metodę kodowania TME (Time Multiplexer Encoding), polegającą na cyfrowym oznaczaniu klatek pochodzących z określonych kamer, można dokonywać zapisu klatka po klatce, nie pogarszającego parametrów zapisywanego obrazu - jest to pełnoekranowy zapis obrazów z kamer. Przypominamy, że zapis pochodzący z dzielnika to zapis ekranu monitora. Ten zaś powstaje po obrobieniu (zmniejszeniu) obrazów z kamer m.in. poprzez pomijanie niektórych linii i punktów. Do odtwarzania obrazu zapisanego przy użyciu multipleksera należy użyć go powtórnie. Wyświetlanie obrazu wprost na monitor dałoby efekt wyświetlania kolejnych klatek pochodzących z różnych kamer. Jest to fragment Internetowego Kursu TV Przemysłowej - całość artykułu tutaj.

Zapraszamy na bezpłatny kurs TV przemysłowej - Częstochowa, 18 maja godz. 11-15.30. Zapisy i informacje tutaj, lub telefonicznie: (0-34)361-45-16.

 

04.05.00

Kara dla PTE Polsat - koniec sprawy dekoderów? Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi nałożył na PTE Polsat karę w wysokości 200 tys. zł. Przyczyną było oferowanie przez Towarzystwo dekoderów do odbioru telewizji Polsat, a także zawarcie umowy, która zagraża jego stabilności. PTE Polsat zawarł umowę, w której zobowiązał się płacić Telewizji Polsat miesięcznie 20 zł plus VAT za dekoder, który otrzymali członkowie funduszu emerytalnego. UNFE ustalił, że straty z tego powodu mogłyby spowodować, że kapitały Towarzystwa stałyby się w 2001 ujemne. Według rzecznika UNFE, PTE Polsat zobowiązało się do rozwiązania umowy z telewizją Polsat, dlatego zostało ukarane stosunkowo niska kwotą. Jednak innego zdania jest rzecznik PTE - "Umowa z telewizja Polsat na pewno nie jest niekorzystna dla PTE"  Na podstawie Parkietu - Gazety Giełdy.

Prawo budowlane, a telekomunikacja przewodowa i radiowa. "...Operatorzy telewizji kablowej zostali zobowiązani do składania projektów nowo budowanych lub rozbudowywanych sieci wykonywanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej. Podobne rygory obowiązują operatorów urządzeń radio nadawczych UKF, których dokumentacje systemów antenowych muszą wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane telekomunikacji radiowej. To samo dotyczy projektantów sieci radiokomunikacyjnych." Fragment artykułu K Gajewskiego - całość tutaj.

Next Level Comms oraz Terayon udostępnią usługi wideo przez DSL. Wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem szerokopasmowych przekazów cyfrowych. Tradycyjna telefonia wykorzystuje do transmisji pasmo częstotliwości 3,4 kHz. Poszerzenie tego pasma na tradycyjnych liniach telefonicznych do np. 1142 kHz (ADSL) i równoczesny przekaz informacji na wielu częstotliwościach nośnych pozwala na osiągnięcie przepływności 8Mb/s dla linii telefonicznej. Wymienione firmy zamierzają stworzyć system pozwalający zaoferować usługi wideo poprzez łącze DSL. Ideą systemu jest pełna integracja, pozwalająca na eliminację przetwarzania analogowo-cyfrowego w każdym etapie sieci, od wideo serwera w head-endzie do odbiornika abonenta. Kagan Euromedia 4/00.

Wielki mały tuner - Humax F1 Fox. Jest to jeden z pierwszych tunerów cyfrowych, których wymiary zewnętrzne są zbliżone do współczesnych, coraz mniejszych, tunerów analogowych. W porównaniu do poprzednika - Humaxa F1, zmieniono menu ekranowe, które stało się przejrzystsze i kolorowe. Nowymi opcjami są: wyszukiwanie nowych transponderów, co niestety zajmuje bardzo dużo czasu (w trakcie normalnego poszukiwania, które jest o wiele szybsze sprawdzane są transpondery zaprogramowane przez producenta), oraz sterownia obrotnicą wyposażoną w odbiornik DiSEqC 1.2. Sat Kurier 2/00.

Nietypowe wykorzystanie zwrotnicy ZAS 1-12/21-69 oraz wzmacniacza AWS-14A. Zwrotnica ZAS 1-12/21-60 (YC0012, cena 5,00 brutto) posiada wejście VHF (to wejście dołączane jest bezpośrednio do zacisków anteny, która nie wymaga dodatkowego symetryzatora) oraz wejście UHF (przeznaczone do podłączenie anteny z tego zakresu wyposażonej w symetryzator). Zamiast zwrotnicy, w przypadku słabego sygnału, można zastosować wzmacniacz 20 dB AWS-14A (B0090, cena 10,24 brutto), posiadający dodatkowo regulacje wzmocnienia w zakresie VHF, gdzie najczęściej są spotykane nadajniki dużej mocy.


Schematy instalacji bazującej na zwrotnicy ZAS 1-12/21-60 zamocowanej w puszce anteny VHF.Schemat instalacji bazującej na wzmacniaczu AWS-14A zamocowanym w puszce anteny UHF.

Kamera i komputer - artykuł J. "Doom_" -  Zientkowskiego. Ze względu na olbrzymi strumień danych, jakie generują kamery, komputer będący hostem dla urządzenia musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Wielu z nas oglądało już filmy na ekranie własnych monitorów lub posiada karty TV i ogląda telewizję. Jednakże czym innym jest podgląd obrazu na ekranie a czym innym jego dalsza obróbka - chociażby zapis. Typowa wielkość obrazu stosowana w rozwiązaniach mojej firmy to 384x288 pikseli. Jak łatwo obliczyć, każda klatka obrazu to 110592 piksele; jeśli założymy, że obrabiany obraz jest w 32 bpp, klatka zajmuje około 400 kB. Teraz wystarczy tę wartość pomnożyć przez wymarzone 25 FPS (FPS - Frames Per Second) i otrzymujemy strumień danych o wielkości ponad 8 MB na sekundę. Teoretyczne osiągi dzisiejszych dysków, zwłaszcza w technologii UDMA/66 pozwalałyby na spokojny zapis, gdyby nie to, że są to osiągi teoretyczne. Z własnego doświadczenia (Abit be6.2+Celeron400+Seagate Barracuda 7200 13,7GB+128MB RAM PC 133) wiem, że uzyskanie zapisu rzędu 3+ MB jest bardzo często niemożliwe. Cały artykuł tutaj.

Urządzenia przełączające i przetwarzające obraz w TV przemysłowej. "Niektóre zmieniacze obrazu są wyposażone w wejścia i wyjście alarmowe, które są zgodne ze standardem stosowanym w centralkach alarmowych, czy w czujnikach podczerwieni. Zależnie od ilości kamer stosuje, się gniazdo D-Sub 25 lub D-Sub 9. Na wejście alarmowe można dołączyć np. czujkę ruchu, wtedy pojawienie się ruchu wymusi na zmieniaczu natychmiastowe przełączenie na kamerę skojarzona z danym wejściem alarmowym. Dodatkowo na wyjściu alarmowym pojawia się sygnał, który można wykorzystać do włączenia alarmu" Jest to fragment Internetowego Kursu TV Przemysłowej - całość tutaj.

Karta DVB ViaSky 150F firmy Digital and Digital - test. Coraz liczniej pojawiają się na rynku karty do komputerów umożliwiające oprócz odbioru programów satelitarnych, także korzystanie z dostępu do Internetu. Na razie karty pozwalają na dostęp jednostronny, tzn. wybieranie stron odbywa się za pomocą połączenia telefonicznego.
Testowana karta jest przeznaczona do odbioru programów cyfrowych oraz danych. W czasie testu stwierdziliśmy, że karta pracuje bez zarzutu jako tuner cyfrowy. Instalacja nie stanowi specjalnego problemu. Jest możliwy pełnoekranowy podgląd danego programu oraz zapis wybranych klatek na dysk, karta może pracować także z zewnętrznym źródłem obrazu, np. magnetowidem. Okazało się że nie da się korzystać z bezpłatnych usług transmisji danych przez satelitę Astra, ze względu na niekompatybilność ze specjalną przeglądarką oferowaną przez niemiecką firmę Deuromedia.
Cena karty dla klienta końcowego ok. 250 - 280 USD.
Więcej o bezpłatnej jednostronnej transmisji Internetowej z Astry (j. Niemiecki) - demo programu Viewer tutaj.
Usługa dwukierunkowego dostępu do Internetu (z sieci do abonenta - przekaz satelitarny, od abonenta telefoniczny) jest oferowana w Polsce, szerzej o usłudze tutaj.

Wygląd ekranu w czasie pracy jako okno, po lewej stronie widoczny pasek wyboru programów, na dole pasek z przyciskami zmiany źródła sygnału, programu, głośności, zapisu pojedynczych klatek na dysk oraz przerwy, na górze po prawej stronie są dwie skale: poziomu sygnały i głośności. Po lewej stronie na górze dostępne są przyciski nawiązania połączenia z siecią oraz programowania. Dodatkowo prawym klawiszem myszy można wejść w menu zmiany parametrów obrazu.

Dane techniczne karty DVB ViaSky 150F

Producent

Digital&Digital, Seul, Korea

Przeznaczenie

karta tunera cyfrowego i odbiornik danych

Zakres częstotliwości

950-2150 MHz

Demodulator

QPSK

Prędkość symbolowa

2-40Mb/s

SCPC

tak

DiSEqC

1.2 oraz ToneBurst

Standard

DVB (ETSI 301 192)

Połączenie z Internete’em

proxy lub AICPS

Multimedia

multicast lub unicast

OSD

16bitowe

EPG

tak

System

PAL/NTSC

Wejście S-VHS

tak, zewnętrzne

Wejście całk. sygn. wizji

tak

Wyjście audio/video

tak

Zdalne sterowanie

opcja

Plug&Play

tak

Przechwytywanie pojedynczych klatek

tak

Wymagania systemu

procesor Pentium, Windows 95/98, 16MB RAM

 

25.04.00

"Jestem przygotowany na nieszczęśliwe wiadomości..., ale nie spodziewałem się takiego orzeczenia". Tak skomentował Lew Rywin wyrok Warszawskiego Okręgowego Sądu Gospodarczego. Sąd potwierdził prawo Ministra Skarbu do zablokowania udziału TVP w spółce Canal+ Cyfrowy. Kontrowersje budziło angażowanie się TVP w spółkę z kodowana stacją i udostępnianie jej audycji na wyłączne przekazywanie drogą satelitarną.

Rynek abonentów telefonii komórkowej w Polsce. Penetracja rynku wynosiła w zeszłym roku 10%. Zakłada się iż pod koniec tego roku nasycenie rynku sięgnie, według optymistycznych prognoz, maksymalnie 20%. W Niemczech, Francji, Włoszech sięga 40%, a w Finladii 70%. Oznacza to iż polski rynek telefonii komórkowej posiada jeszcze olbrzymie możliwości rozwoju. Łączność 16/00.

Polecamy instalatorów. Tutaj można znaleźć listę instalatorów oraz zakres wykonywanych usług. Firmy, które są na liście posiadają referencje przynajmniej dwóch klientów zadowolonych z poziomu wykonanej usługi. Gwarancją aktualności wysokiej jakości jest system, polegający na tym, że w razie sygnałów o niefachowości, wygórowanych cenach itp. - firma jest usuwana z tej listy.

Wizja TV, Cyfra + - recenzje abonentów. Przed podjęciem decyzji o zakupie jednego z pakietów warto zapoznać się z recenzjami abonentów poszczególnych platform. Charakterystyka programu Wizji TV znajduje się tutaj . Z kolei ta strona  omawia program Cyfry+.

Normy szczelności IP. Normy IPxy definiują odporność obudowy kamery na wpływ warunków zewnętrznych. x – jest liczbą określającą odporność mechaniczną, a y - to liczba określająca odporność na zawilgocenie. Obudowy wystarczająco odporne na wilgoć i zapylenie mają oznaczenie IP65 lub IP66. Obudowy całkowicie wodoodporne noszą oznaczenie IP67 lub IP68. Większość obudów kamer kompaktowych jest nieodporna na wodę. Te same normy i oznaczenia stosowane są w odniesieniu do obudów urządzeń stosownych w telewizji kablowej, np. wzmacniacze, odgałęźniki.

Przełączniki konwerterów a tunery cyfrowe. Poza przełącznikami sterowanymi sygnałem DiSEqC lub Tone Burst, do przełączania konwerterów można wykorzystywać tańsze przełączniki sterowane napięciem impulsowym z 8 nóżki eurozłącza np. XV-1 (R85240, cena 35,72 brutto). Działanie przełącznika polega na przełączaniu konwerterów, przy czym następuje to po dwukrotnym naciśnięciu przycisku TV/SAT. Zaletą tych przełączników jest dużo niższa cena, wadą - konieczność doprowadzenia obu przewodów do tunera.


schemat podłączenia dwóch konwerterów do tunera cyfrowego przełącznikiem XV-1

Kilka wideotransmiterów po jednej linii zasilającej. Urządzenia VD-101 (R95102, cena 135,79 brutto) pozwalają na przesłanie obrazu z np. tunera cyfrowego po sieci elektrycznej. Odbiór następuje na jednym z kanałów z zakresu II. Niektórzy użytkownicy pytają o możliwość przesłania w ten sposób sygnałów, z więcej niż jednego urządzenia, np. z dwóch kamer. Niestety ze względu na sposób przesyłania sygnałów, jest to niemożliwe. Jedyną możliwością przesłania kilku obrazów w jednym kablu jest zastosowanie typowych modulatorów.

Nowy wzmacniacz Alcada CF-612, zgodny z C4. Firma Alcad przedstawiła nowy wzmacniacz budynkowy przeznaczony do stosowania w sieciach kablowych. Jest on zgodny z nowym standardem C4, i występuje też w wersji z pasmem poszerzonym o pierwszą pośrednią częstotliwość satelitarną. Wzmacniacz posiada kanał zwrotny 5-35 lub 65 MHz (zależnie od wersji), poziom wyjściowy 117 dBuV, CTB 104 dBuV, współczynnik szumów 7 dB, wzmocnienie 35 dB w paśmie telewizyjnym i 10 dB w kanale zwrotnym. Zasilanie 220V/12W.

Automatyczna przysłona ("AI" - Auto Iris) utrzymuje stałą ilość światła padającego na przetwornik, bez względu na warunki oświetlenia. Migawka elektroniczna ustawia się na 1/50s, natomiast obiektyw z AI jest przymykany i otwierany stosownie do natężenia oświetlenia. Kamera i obiektyw z AI są w stanie pracować poprawnie w warunkach bardzo dużych zmian oświetlenia. Z reguły kamery do obserwacji zewnętrznej w dzień i w nocy wymagają takiego obiektywu. Kamera z AI jest wyposażona w specjalne wyjście sterujące obiektywem z AI. W zależności od sygnału na tym wyjściu obiektyw zamyka lub otwiera przysłonę utrzymując ilość światła padającego na obiektyw na stałym poziomie.

Wygląd kamery z przysłoną AI. Widoczne potencjometry do regulacji "LEVEL" i "ALC".

Powyższy tekst jest fragmentem artykułu “Obiektywy” zamieszczonego w naszym Internetowym kursie Telewizji Przemysłowej.

Sonda impulsów SI-500 jest detektorem sygnału wideo i służy do pomiaru napięcia międzyszczytowego. Prawidłowy sygnał wizyjny posiada wielkość 1Vpp. Dla tej wielkości napięcia, wielkość impulsów synchronizacji powinna wynosić - 0.3 V, a wielkość sygnału wideo wynosi 0.7V. Artykuł p. A. Matysiaka opisujący urządzenie do pomiaru sygnału wideo wraz ze schematem tutaj.

Kolorowe kamery TC-3604-08AT i TC-4684-08A, z przełączaniem noc-dzień. Firma Tayama produkuje kamery przeznaczone do obserwacji zarówno w dzień (wtedy kamery pracują jako kolorowe, pozwalając na osiągnięcie wszelkich korzyści z tym związanych, lecz za cenę mniejszej czułości, np. 0,5 luxa) jak i w nocy (przełączają się wtedy w tryb czarno-biały, udostępniając tym samym o wiele większą czułość - 0,05 luxa). Takie rozwiązanie jest typowe dla systemów wymagających precyzyjnej identyfikacji osób i pojazdów w dzień oraz wykrycia najmniejszych przejawów ruchu w nocy. Niestety są to dość drogie kamery, ceny każdej z nich obu przekraczają 1400 złotych brutto. 

Kurs: "Telewizja Przemysłowa". Częstochowa 18.05.00 godz. 11 - 15.30. Budynek NOT ul. Kopernika. Zapisy, informacje tutaj.

17.04.00

"Określił to krótko jako skandal". Minister łączności T. Szyszko zapowiadając zielone światło dla liberalizacji zasad przydzielania koncesji na świadczenie usług internetowych, podkreślił, że w najbliższym czasie nie zmienią się zasady dotyczące zakazu świadczenia takich usług w sieciach telewizji kablowych. Co oznacza dalsze utrzymanie koncesji na ten typ usług telekomunikacyjnych. Na wydanie koncesji niektóre z TVK czekają 2 lata. Deklaracja została przedstawiona na konferencji Izby Komunikacji Kablowej w Mikołajkach. Jeden z przedstawicieli operatorów TVK określił to jako skandal. W powiązaniu z wydawaniem bezsensownych koncesji na telefonię lokalna na niewielkie obszary, utrzymaniem monopolu na połączenia międzynarodowe do 2003r., wstrzymywaniem rozwoju techniki VOIP (działania M.Ł. wobec ERY GSM), hamowanie rozwoju dostępu do internetu przez TVK jest kolejnym sukcesem lobby monopolowego. Wypada mieć tylko nadzieję, że te decyzje podejmowane są ze zwykłej ludzkiej głupoty i nie są rozmyślnym sabotowaniem rozwoju polskiej telekomunikacji. Cytat w tytule pochodzi z Rzeczpospolitej 13.04.00

PTK w 1999 r. 53,8 mln. USD straty poniosła w 1999 r. firma Poland Communications, która jest właścicielem Polskiej Telewizji Kablowej i kilku innych sieci telewizji kablowych. Zwiększenie straty w stosunku do poprzedniego roku spółka tłumaczy zakupem programu Wizji TV. P.C. miała na koniec roku 1 023 823 klientów. Wskaźnik migracji z sieci (procent klientów, którzy przestali być abonentami telewizji) wyniósł aż 21,5 proc., podczas gdy w latach poprzednich nie przekraczał 10 proc.

Co odbieramy na tunerze Polsatu. Na tej stronie  można znaleźć listę programów odbieranych z satelity HotBird przez tuner ISD 4275 SAGEM będący jak na razie jedynym tunerem oferowanym przez Polsat Cyfrowy. 

Łączność w podczerwieni. W urządzeniach stosowanych do łączności w zakresie podczerwieni stosowane są diody laserowe pracujące w zakresie 820 - 850nm, których moc wyjściowa wynosi około 20 mW. Taka moc pozwala osiągnąć zasięg do 8 km, przy stopie błędów niższej niż 10-8 i prędkości do 10Mb/s. Urządzenia te należą do tzw. klasy 3, co oznacza, iż nie wolno narażać wzroku na kontakt z emitowaną wiązką laserową. W napędach CD - ROM są stosowane diody klasy 1, która oznacza nieszkodliwość dla wzroku. Dobrą zasadą pracy z urządzeniami laserowymi jest unikanie kontaktu z wiązka laserową bez względu na moc źródła.

US–501 i odbiór zbiorczy 60 satelitarnych programów analogowych. Istnieje możliwość zbudowania 60 - kanałowej stacji czołowej z wykorzystaniem urządzeń serii 912, w tym odbiorników US - 501. Zamiast jednego wzmacniacza PA - 004 powinno się zastosować wzmacniacze kanałowe ZG, co pozwala osiągnąć poziom wyjściowy 110dBuV. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób łączenia wzmacniaczy ZG ze sobą. Stacja czołowa US - 501 i zestaw ZG posiadają homologacje MŁ. Tutaj można przeczytać więcej o tym rozwiązaniu. 

Szerokość kanału telewizyjnego. Kanał telewizyjny ma szerokość 8 MHz. Taka szerokość pasma została uzyskana dzięki modulacji AM - VSB (Amplitude Modulation - Vestigial Side Band). W odróżnieniu od modulacji AM gdzie ta sama informacja jest przesyłana dwa razy (w górnej i dolnej wstędze bocznej), modulacja AM - VSB jest modulacją z częściowo tłumioną wstęga boczną, czyli do transmisji wykorzystujemy tylko jedną całą wstęgę i niewielką część drugiej. Takie rozwiązanie umożliwiło zawężenie pasma z około 13 MHz do 8 MHz, dając możliwość pomieszczenia w tym paśmie częstotliwości przyznanym telewizji większej liczby kanałów.


 Widmo kanału telewizyjnego w standardzie D/K

Parametry wzmacniacza SA - 001 - test. Wzmacniacz SA - 001 (R85101, cena 38,78) posiada pasmo przenoszenia 950 -  2050 MHz i wzmocnienie 17 - 22 dB. Obecnie bardzo często zachodzi potrzeba wzmocnienia sygnału leżącego w paśmie 950 -  2150 MHz. Dokonaliśmy pomiarów rzeczywistego wzmocnienia wzmacniacza. Okazało się iż w zakresie katalogowym wzmacniacz, zgodnie z danymi producenta, posiada rosnące z częstotliwością wzmocnienie. Natomiast powyżej tego zakresu, wzmacniacz wykazuje spadek wzmocnienia. Praktycznie, w wypadku potrzeby skompensowania start w linii, zastosowanie tego wzmacniacza jest celowe nawet pomimo spadku wzmocnienia w zakresie 2100 - 2150 MHz.

Częstotliwość

wzmocnienie

950 MHz

18 dB

1750 MHz

21 dB

2000MHz

23dB

2050 MHz

22 dB

2100 MHz

20 dB

2150 MHz

17 dB.

Filtr przepustowy dla Częstochowy i okolic. Filtr przepustowy na kanał 11 AF 1/K.11/DC (C0493, cena 11,61) umożliwia zasilanie przedwzmacniacza. W paśmie przenoszenia tłumienie wynosi do 2,5 dB, a paśmie zaporowym 12 dB. Urządzenie zamknięte jest w typowej obudowie przystosowanej do montażu na maszcie antenowym.

Typy mocowań obiektywów w kamerach. Spotykane są dwa: C oraz CS. Podstawową różnicą jest inna odległość obiektywu od powierzchni przetwornika. Zazwyczaj kamery i obiektywy posiadają mocowanie typu CS, które jest bardziej uniwersalne, gdyż po dodanie pierścienia pośredniczącego umożliwiają montaż do urządzenia z mocowaniem typu C. Odwrotne przejście jest niemożliwe. Fragment internetowego kursu TV przemysłowej dotyczący kamer - całość tutaj

Aby wykręcić lub wyregulować pierścień wewnętrzny kamery trzeba najpierw poluzować wkręt mocujący specjalnym kluczykiem.

Wyposażenie typowej kamery: podkładka pod śrubę mocującą, pierścień pośredniczący do obiektywu, wtyczka do podłączenia sterowania przysłoną obiektywu - IRIS, kluczyk do aretowania pierścienia wewnętrznego kamery. 

Kamera o wysokiej rozdzielczości. W naszej ofercie pojawiła się nowa kamera TC-4102-03A (M10753, cena 389,18 brutto). Jest to typowa kamera kompaktowa, bez obiektywu z możliwością montażu obiektywów z gwintem C oraz CS. Wyróżnia się dużą rozdzielczością. 

Mini obudowy zewnętrzne. Nowe obudowy są przeznaczone dla kamer płytkowych i pozwalają na instalacje tych kamer na zewnątrz. Ze względu na małe wymiary obudowy nie jest konieczne stosowanie grzałki, obudowa posiada dwa przepusty pozwalające w sposób hermetyczne wprowadzić przewody do wnętrza. Obudowy występują w dwóch wariantach, bez daszka (M5429, cena 37,82) oraz z daszkiem (M5430, 43,82). Wymiary wewnętrzne to 41x41x59, są one dopasowane do wymiarów typowej kamery płytkowej.

Dawniejsze numery Informatora można znaleźć tutaj