FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

WSPARCIE

Informator

Archiwalne numery Informatora
Informator TV-Sat - historia9
Aktualny numer można znaleźć tutaj

10.04.00

TVP: pies, czy wydra? - zadecyduje sąd. Za dwa tygodnie warszawski sąd zadecyduje, czy minister może zabronić Zarządowi TVP S.A. wchodzić w spółkę z Canal+. Nowa spółka w której TVP miałaby 40% udziałów miałaby się zajmować nadawaniem programów w technice cyfrowej wykorzystując m.in. zasoby TVP. Zdaniem ministra kapitałowe zaangażowanie się TVP w spółkę z kodowaną stacją, by tworzyć telewizję cyfrową i tylko jej udostępniać program, powinno być wykluczone, gdyż u podstaw misji telewizji publicznej leży powszechny dostęp do jej programów. Rzeczpospolita 06.04.00. Wyrok będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku telewizyjnego. Logika istnienia telewizji publicznej nakazywałaby pozwalać na retransmisję całego programu każdemu, kto ma takie możliwości. Rozszerzyłoby to zasięg jej oddziaływania, pozwoliło na wzrost wpływów z reklam. Konsekwencją wyroku będzie również doprecyzowanie, kto ma istotną władzę w TVP: właściciel, czyli minister (AWS), czy Zarząd (wpływy SLD).

Nowe przedsięwzięcie Microsoftu i Gilat. Obie firmy zapowiedziały utworzenie nowej struktury - GTH (Gilat-To-Home), której celem będzie dostarczenie usługi szybkiego dostępu do Internetu przez satelitę. Szybki dostęp ma być realizowany z wykorzystanie dwukierunkowego przekazu. Microsoft zamierza zainwestować 50 mln. USD i uzyskać 26% udziałów w nowej firmie. Według zapowiedzi ma to być niezwykle interesująca propozycja dla odbiorców zamieszkujących obszary pozbawione infrastruktury pozwalającej na szybki dostęp do Interenetu. Cable and Satellite International 3/00. Przypominamy, że nad koncepcją dwukierunkowego dostępu do Internetu dla powszechnego użytkownika pracują intensywnie Astra (program Astranet) i Hot Bird, który wprowadził już do sprzedaży sygnalną partię urządzeń.

Konwertery i złącza F. W ostatnim czasie spotkaliśmy się z uszkodzeniem konwerterów polegającym na ukręceniu złączy wyjściowych F. Dlatego przypominamy, iż dokręcenie wtyku należy dokonać z umiarkowaną siłą, nieprzemyślane stosowanie w tym celu klucza lub innego narzędzia często prowadzi do zniszczenia i nie może być podstawą do reklamacji.

Giełda Elektroniczna w Krakowie. Jedna z największych giełd elektronicznych w Polsce (obok warszawskiego Wolumenu i Wrocławia) znalazła po 3 miesiącach perturbacji nowe miejsce. Jest to teren giełdowy przy ulicy Balickiej. W soboty i niedziele w godzinach od 7 do 13 można tam zaopatrzyć się w sprzęt komputerowy, elektroniczny, programy komputerowe itd. Znajduję się tam również stoisko firmowe Dipola, na którym oprócz zakupów można uzyskać informacje i porady dotyczące instalacji antenowych. 

Kaskadowanie wzmacniaczy - test. Przeprowadziliśmy próby rozprowadzenia sygnałów telewizji naziemnej i satelitarnej za pomocą kaskady 4 wzmacniaczy budynkowych HA-003 1 wej., 1 wyj. (kod R82300 cena 168 zł brutto). Straty w linii, związane z tłumiennością przewodów oraz rozgałęźników zasymulowano tłumikami. Każdy odcinek wzmacniający został wypoziomowany, tak by wzmocnienie każdego wzmacniacza było równe tłumieniu sieci do następnego wzmacniacza, czyli około 28 dB.

 
schemat instalacji

Ze względu na liniową charakterystykę amplitudowo - częstotliwościową, nie korzystano z regulacji korekcji charakterystyki. Ze względu na uproszczenie układu nie wyrównano poziomów wejściowych sygnałów telewizji naziemnej, jednak zostały one wzięte pod uwagę przy ustalaniu maksymalnego poziomu na wyjściu wzmacniaczy (obliczono dla najwyższego poziomu). Poziom sygnałów satelitarnych, z kompaktowej stacji czołowej ustawiono na 80dBuV. Doświadczalnie stwierdzono, że jakość sygnału na odbiorniku testowym nie budziła zastrzeżeń.

Przykładowe wyniki dla kilku kanałów, wszystkie poziomy w dBuV

kanał

1

2

3

4

5

6

7

8

odbiornik

30

72,5

97,5

69,0

97,5

68,5

94,0

64,0

96,0

63,0

33

83,5

104

78,0

105

77,5

104,5

74,5

100,0

72,0

35

71,5

96,5

69,0

98,0

69,5

94,0

65,0

90,0

63,0

50

78,0

100,5

73,0

100,0

73,0

96,5

67,0

93,5

67,0

53

77,0

102,0

72,0

101,5

72,0

98,0

68,0

95,0

66,5

Kolejna nowość w grupie anten pokojowych. W naszej ofercie pojawiła się antena pokojowa APX W (A5205, cena 29,10 brutto). Wyróżnia się niezłymi parametrami w porównaniu do innych anten pokojowych, przy konkurencyjnej cenie. Antena posiada także wersje bez wbudowanego wzmacniacza APX.

Antena pokojowa APXW

Złącza stosowane w monitorach CCTV. Ważną cechą monitorów, jest posiadanie poza wejściem, także wyjścia wizji. Stosowane są złącza BNC, czasem w monitorach o mniejszych przekątnych złącza chinch. Na wyjściu wizji jest obecny ten sam sygnał co na wejściu. Jeżeli do wyjścia wizji ma być podłączone jakieś urządzenie, to do poprawnej pracy systemu wymagane jest przełączenie przełącznika impedancji wejściowej z pozycji 75W na Hi-Z (high impedance). Czasami do przesyłania sygnału wizyjnego z kamery kolorowej stosuje się system Y/C. Kamera taka ma dwa wyjścia wizyjne i wymaga dwóch przewodów do przesyłania sygnałów. Jeden przewód służy do transmisji luminancji (sygnał czarno-biały), drugi zaś chrominancji (sygnał koloru). Monitory wyposaża się również w złącza typu SCART i RGB. Więcej w Internetowym Kursie Telewizji Przemysłowej.

Nowy quad o dużych możliwościach. Jest to czterowejściowy quad QR4M (M4013, cena 1000,40 brutto) pozwalający na równoczesny podgląd obrazów z czterech kamer. Posiada wejścia alarmowe, które mogą być dołączone np. do czujek ruchu. W ten sposób jest możliwe wyzwalanie dowolnego urządzenia zewnętrznego i uruchamianie alarmu. Dużym udogodnieniem jest menu ekranowe, dzięki któremu zaprogramowanie dowolnej kolejności wyświetlania kamer oraz obrazów z quad’a, nazywanie kamer, ustawienie czasu, wybór czasu trwania alarmu, jest naprawdę bardzo łatwe. Jest on dostępny także w wersji ośmiowejściowej QR8M. 

 

03.04.00

Kto tu rządzi? W odpowiedzi na decyzję KRRiTV wykreślającą z koncesji Cyfra+ programy Polsatu i Naszej TV w Rzeczpospolitej ukazało się ogłoszenie:
“Cyfra + największa w Polsce telewizja cyfrowa, licząca już ponad 320 tysięcy abonentów ma przyjemność poinformować, że Polsat i Polsat2 pozostają częścią jej oferty programowej obok wszystkich najważniejszych programów polskich.
KRRiTV dała się wciągnąć w spory cywilnoprawne pomiędzy Cyfrą, TVP i Polsatem. Najpierw bezskutecznie próbowała mediacji, potem nałożyła sankcje na nadawców. Nieraz zdarza się, że człowiek nie mając roboty, łapie się za pierwszą lepszą i potem żałuje.

Nowe zasady certyfikacji. Na wydanie certyfikatów producenci oraz importerzy nie będą czekać dłużej niż 30 dni. Tyle czasu od złożenia kompletnego wniosku ma teraz jednostka certyfikująca na sprawdzenie, czy dany wyrób jest bezpieczny i można wprowadzić go na rynek. Termin ten określa nowe rozporządzenie w sprawie trybu certyfikacji. Jednostki certyfikujące muszą teraz się w nim zmieścić. Dotychczas nie miały żadnych ograniczeń i na wydanie certyfikatów trzeba było długo czekać. Po złożeniu wniosku producent otrzymywał zaświadczenie, że trwa procedura certyfikacyjna. Na tej podstawie mógł wprowadzić swój wyrób na rynek. Od 31.03.00 jednostki nie wydają zaświadczeń, a wyroby trafią do obrotu dopiero po wydaniu certyfikatu. Nowy tryb certyfikacji określa rozporządzenie ministra gospodarki z 10 marca (Dz. U. nr 17, poz.219).  Rzeczpospolita 31. 03.00.

Bezprzewodowy system obserwacyjny. Zestaw wyposażony w kamerę z nadajnikiem pracującym na częstotliwości 2,4 GHz oraz odbiornik, pozwala na bezprzewodowe przesyłanie obrazu z kamery znajdującej się w odległości ok. 300m. (w otwartej przestrzeni). Do jednego odbiornika można dołączyć cztery kamery. W sprzedaż jest wersja kolorowa (kod M1560, cena brutto 1220zł) i czarno-biała (kod M1550, cena brutto 988zł).

Tunery i przełączniki DiSEqC. Wykorzystanie w instalacji przełączników sterowanych sygnałem DiSEqC lub Tone Burst wymaga odpowiedniego zaprogramowania tunera. W menu ekranowym należy znaleźć opcję Ustawienia Anteny lub Satelity. Tam znajdzie się opcja oznaczona DiSEqC lub podobnie. Może to wyglądać tak:

DiSEqC:

OFF

oznacza to, że sygnał DiSEqC jest wyłączony

DiSEqC:

DiSEqC 1

oznacza to, że sygnał DiSEqC jest włączony i ustawiony w pozycji 1 (zazwyczaj możliwe też są opcje 2,3,4, często też 5,6,7,8)

DiSEqC:

Tone Burst A

oznacza to, że sygnał Tone Burst A jest włączony

DiSEqC:

Tone Burst B

oznacza to, że sygnał Tone Burst B jest włączony

Wydawałoby się iż ustawiając opcję DiSEqC 1 (dla satelity A) oraz opcję DiSEqC 2 (dla satelity B) uzyskamy prawidłowe przełączanie. Jednakże w przypadku tunera Interstar 8003 należy ustawić opcję DiSEqC 1 (dla satelity A), a opcję DiSEqC 4 (dla satelity B). W testach wykorzystano przełącznik dwuwejściowy PSAT - 101 (R85251). Co to jest DiSEqC i Tone Burst tutaj.

Polska radiolinia dla telewizji przemysłowej. Firma MUEL opracowała zestaw urządzeń tworzących radiolinię AVL 105 pracującą w zakresie 10,5 - 10,7 GHz i przeznaczona do transmisji obrazu oraz fonii stereofonicznej. Zasięg, przy zastosowaniu anten o średnicy 65cm, przy bezpośredniej widoczności anten może sięgać nawet 50 km. Urządzenie posiada homologację Ministerstwa Łączności, co pozwala na legalna prace i ubieganie się o przyznanie częstotliwości. Systemy alarmowe 2/00

Zapis cyfrowy i analogowy. Firma Sony produkuje urządzenie do rejestracji obrazu HSR-1P, które pełni funkcję taką jak magnetowid poklatkowy. Jednakże dane są najpierw zapisywane na dysku 4,3 GB, a następnie, co pewien czas przesyłane na taśmę DV. Takie rozwiązanie zwiększa pewność systemu, a także pozwala na ciągły zapis, nawet podczas wymiany taśmy. Urządzenie dzięki specyficznej konstrukcji (wbudowany kolorowy multiplekser dwukanałowy) pozwala na zwiększenie liczby zapisywanych klatek na sekundę w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Zabezpieczenia 1/00

Konwerter SHARP BS1R2EL1. W naszej ofercie znajduje konwerter SHARP BS1R2EL1 (A9821, cena 67,44 brutto). Podobnie jak jego znany poprzednik cechuje się dobrymi parametrami, i (przynajmniej do tej pory) nikłą awaryjnością. Obniżeniu uległ współczynnik szumów i wymiary zewnętrzne. Nowy konwerter pobiera także mniej prądu niż typowy konwerter fullband.

Nazwa

BS1R2EL1

kontakt

 www.sharpmed.com

zakres częstotliwości

10,7 - 12,75 GHz

polaryzacja

liniowa

NF

0,6 dB

przełączanie

14/18 V+ 0/22 kHz

wzmocnienie

57,5 dB

mocowanie

40 mm

pobór prądu

<100 mA

Internetowy kurs telewizji przemysłowej tutaj  

27.03.00

Zrzutka na TP S.A. Rada Ministrów przyjęła, że pełna liberalizacja rynku w połączeniach międzymiastowych i lokalnych nastąpi po 1. stycznia 2002. Połączenia będzie mógł oferować wtedy każdy, kto będzie dysponował odpowiednim kapitałem i zapleczem technicznym. Monopol TP S.A. na połączenia międzynarodowe zostanie zniesiony po 1. stycznia 2003r. Rzeczpospolita 22.03.00.
Dlaczego za trzy lata? Dlaczego już teraz nie startować z budową drugiej, nowoczesnej infrastruktury poszerzającej gamę usług? Konkurencyjna sieć pozwoliłaby na obniżenie taryf za usługi, zwiększyłaby bezpieczeństwo Państwa w zakresie łączności. Jednak każda złotówka wyciągnięta z kieszeni Kowalskiego przez monopol nabiera potężnej mocy, może służyć do finansowania partii, wyborów, biurokracji. Wystarczy mieć swoich ludzi w radach i zarządach, aby finansować nowe Familijne Przedsięwzięcia (zbieżność nazwy z Telewizją Familijną - przypadkowa). Hulaj dusza, diabła nie ma!

Canal Plus Cyfrowy bez Polsatu, Polsat bez TVP. KRRiTV przyjęła uchwałę o wykreśleniu z koncesji Canal Plus punktów dotyczących rozprowadzania programów Polsatu i Naszej TV. Zobowiązano przewodniczącego do wydania decyzji nakazującej zaniechania przez platformę cyfrową Polsatu emisji programów telewizji publicznej. Rzeczpospolita 24.03.00

Sieci komórkowe i nowe pasma. Za koncesję dla pasma 1800 MHz Era GSM zapłaci 101,5 mln. EUR, podobnie jak Centertel dla pasma 900 MHz. Natomiast Plus zapłaci tylko 58 mln. EUR. Niższa cena jest spowodowana tym, że Plus zdecydował się na kilkanaście wybranych obszarów, a nie na koncesję ogólnopolską. Raport Teleinfo 3.00

Nowe wzmacniacze AWS-33 i AWS-34. Wzmacniacze AWS-33 (B1161, cena 108,82 brutto) oraz AWS-34 (B1163, cena 108,82 brutto) są przeznaczone do stosowania w antenowych instalacjach zbiorczych liczących do 40 gniazd. Oba pozwalają na zasilanie po linii przedwzmacniaczy antenowych. Pierwszy posiada 4 niezależne wejścia: BI+UKF, BII, UHF1 i UHF2, a drugi dwa: BI+UKF+BIII+UHF1 i UHF2. Maksymalny poziom wynosi 114dBuV, a wzmocnienie 32dB.

Kamera z wbudowanym czujnikiem PIR. Kamera (M1094, cena 300,12 brutto) jest zamknięta w typowej obudowie czujników PIR. Elementem układu jest standardowa kamera płytkowa CE162, z obiektywem o stałej ogniskowej. Dzięki połączeniu z czujnikiem podczerwieni możliwe jest nagrywanie tylko w momencie wykrycia ruchu. Pozwala to wydłużyć czas zapisu. Kamera posiada złącze, na którym jest wyprowadzone: zasilanie +12V, masa, wyjście czujnika otwarcia, wyjście czujnika podczerwieni, masa tego wyjścia oraz wyjście sygnału wizji.

MAK-2000, a tunery Polsatu Cyfrowego. Obecnie produkowane piloty uniwersalne MAK-2000 (A9950, cena 57,00 brutto) umożliwiają sterowanie tunerem Polsatu Cyfrowego. Kupując, trzeba sprawdzić z jakiej dostawy pochodzi pilot.

32 programy satelitarne w stacji czołowej serii 912. Zastosowanie modulatorów jednowstęgowych pozwala na rozmieszczenie programów bez odstępu kanałowego. Jedynym problemem pozostaje wykonanie połączeń pomiędzy odbiornikami US-501 (R91285), wybranie liczby zasilaczy FA-102 (R91289) oraz ustalenie maksymalnego poziomu wyjściowego wzmacniacza PA-004 (R91278). Schemat połączeń zamieszczono na rysunku. W związku z tym, że każdy zasilacz może obsłużyć do 8 odbiorników, potrzebujemy 4 zasilacze. Ze wzoru P= Pmaks. katalog - DP wyliczamy maksymalny poziom wyjściowy wynoszący P=116dBuV-10log2(liczba programów/2)=116-10log2(16)=104dBuV. Dodatkowo dołączono zestaw wzmacniaczy kanałowych ZG pozwalający na odbiór programów naziemnych telewizyjnych i radiowych. Więcej o stacji czołowej tutaj.

schemat połączeń stacji czołowej serii 912 pozwalający na odbiór do 32 programów

Nowe FAQ - odpowiedzi na pytania naszych Czytelników. Czy kamera M1076 daje wystarczający sygnał wizji, by zastosować ją w odległości ok. 120m od przełącznika wizji M4035 ?

Każda kamera wysyła sygnał o amplitudzie 0,7V. Stosując kabel koncentryczny jest możliwe przesłanie sygnału na odległość nawet 400m, bez dodatkowych urządzeń. Można zastosować kabel YWD75-0,57/3,7 (E1031) lub zintegrowany z kablem zasilającym YAP75-0,59/3,7+2x0,35 (M6500). Więcej pytań i odpowiedzi tutaj.

Instalacja antenowa dla wybrednych. Schemat instalacji antenowej dla domu jednorodzinnego przedstawiony tutaj pozwala na odbiór dowolnych programów telewizji naziemnej, monitorowanie otoczenia posesji, oglądanie wybranego programu telewizji satelitarnej na dowolnym odbiorniku.

I Internetowy Kurs Telewizji Przemysłowej. Od przyszłego tygodnia w rubryce Biblioteka rozpoczniemy zamieszczanie materiałów, które w całości stworzą kurs dla instalatorów telewizji przemysłowej. 

20.03.00

Sprzedaż strategicznego pakietu akcji TP S.A. France Telecom albo Telecom Italia umocni jej monopolistyczną pozycję na rynku. Przywileje TP S.A. poparte kapitałem nowego inwestora zamienią obecny monopol urzędowy, na urzędowo - kapitałowy. Na braku konkurencji stracą obywatele, zarobi biurokracja i pracownicy TP S.A. Rozwój polskiej telekomunikacji, a w tym także TP S.A. może zapewnić jedynie silny konkurent. Tymczasem koncesje rozdzielane na niewielkie i słabo zaludnione obszary, to raczej wkład w rozwój wiedzy krajoznawczej, niż stworzenie konkurencji (licencja dla operatora w gminie Szepietiewo, Brzesko itd.). Nie dość, że zezwolenia ograniczono do rozmów lokalnych, to opłaty koncesyjne skutecznie wydrenowały kapitał przeznaczony na inwestycje. Takie działania spowodowały, że po kilku latach liberalizacji jest na rynku ponad 30 operatorów lokalnych, którzy obsługują zaledwie 2% abonentów. 
Trudno wytłumaczyć niewykorzystywanie przez lata infrastruktury PKP i PSE do połączeń międzymiastowych. 
Monopol TP S.A. na połączenia międzynarodowe to extra bonus dla przyszłego inwestora strategicznego.
Zarys strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego na lata 1998-2001 zakłada, że ,...rozszerzenie dostępu do segmentów rynku telekomunikacyjnego będzie następowało z uwzględnieniem narodowych interesów Polski...". Jeśli zamiast haseł o liberalizacji nie zostaną wprowadzone warunki do zwykłej konkurencji, to w "narodowym interesie Polski" leży i będzie leżała (na obu łopatkach) polska telekomunikacja.

Nowe możliwości sieci bezprzewodowych. Uruchomienie w Europie sieci bezprzewodowych działających w paśmie 26 GHz, ( w Wielkiej Brytanii w paśmie 28 GHz), może stanowić przełom w dziedzinie dostępu do Internetu i transmisji danych. Nowe sieci pozwolą na zwiększenie przepływności nawet do 2 Mb/s na użytkownika, przy całkowitej prędkości 200 - 400 Mb/s i zasięgu 4 - 5 km. Coraz większą uwagę, pomimo bardzo wysokich kosztów urządzeń, przyciąga pasmo 40 GHz. Pozwala ono na osiągnięcie prędkości nawet 1 Gb/s. Warto przypomnieć, że pasmo 2,5 GHz, gdzie m. in. pracują urządzenia MMDS, jest w krajach należących do NATO zarezerwowane dla wojska i tym samym nie ma możliwości wykorzystania go do transmisji danych. W Polsce na razie pasmo to jest dostępne. Cable & Satellite Communications International 2/00

Jeszcze o Internecie w telewizji kablowej. Pod tym adresem  można znaleźć opis zasady działania sieci transmisji danych zbudowanej w oparciu o sieć telewizji kablowej. Na tej stronie informacje dotyczące funkcjonowania kablowego dostępu do Internetu w łódzkiej telewizji Toya. Z kolei strona TVK Ret-Sat1  podaje informacje i parametry dostępu w sieci innego łódzkiego operatora. Na tej stronie fragment polsko - francuskiej  dyskusji (po polsku) o dostępie do Internetu przez TVK.

Nadinterpretacja - list Czytelnika. Jak słusznie zwrócił nam uwagę nasz Czytelnik prawo nie wymaga wykonywania instalacji antenowych. Prawo budowlane wymaga, aby budynek zbiorowego zamieszkania był przystosowany do wykonania instalacji antenowej. Natomiast ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.(Dz. U. Nr 120, poz. 787) w art. 9. 1. mówi: "...wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących urządzeń technicznych budynku, umożliwiających najemcy korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, wind, zbiorczej anteny i innych urządzeń należących do wyposażenia lokalu lub budynku". Odnosi się więc do stanu istniejącego, nie pozwalając na likwidację starej instalacji. 

Anteny na pasmo 433 MHz. W tym paśmie działa dużo systemów zdalnego sterowania, alarmów bezprzewodowych, nadajników amatorskich oraz transmisji danych. Jakość i komfort pracy z tymi urządzeniami zależy w dużej mierze od poprawnie wykonanej anteny. Opisy takich anten, wraz z informacjami potrzebnymi do samodzielnego wykonania zamieszczono w ostatnim numerze 3/00 miesięcznika "Świat Radio".

Dobierając multiswitch cz. 2. Multiswitche 9-wejściowe pozwalają na rozprowadzenie w instalacji pełnego sygnału satelitarnego z dwóch satelitów. Multiswitche firmy Spaun lepiej sprawdzą się w sieciach z wieloma kaskadowanymi multswitchami. Z kolei multiswitche firmy Terra są idealną propozycją dla mniejszych instalacji, lub takich, gdzie dokonano podziału dużej instalacji na podinstalacje. Innym obszarem zastosowań tych multiswitchy są domki jednorodzinne, gdzie brak elementów regulacyjnych jest zaletą, umożliwiając łatwy samodzielny montaż. Dalsza część artykułu tutaj.

Usunięcie pozornego uszkodzenie monitora LCD 4”. Małe wymiary w połączeniu z dobra jakością obrazu i małym poborem prądu czynią ten monitor bardzo interesującym. Monitor YK401 (M3045, cena 640,50) jest zasilany napięciem 12V/500mA. Właśnie to wymaganie przysparza czasem użytkownikom kłopoty. Po włączeniu monitora, ten przez kilka minut lub sekund działa, po czym ekran robi się ciemny. Po wyłączeniu i włączeniu sytuacja się powtarza. Użytkownik jest przekonany iż monitor uległ uszkodzeniu. Tymczasem najczęstszą przyczyną jest zasilacz. Niektóre zasilacze 12V/500mA po obciążeniu ich prądem 500mA, jaki pobiera monitor dostarczają napięcia poniżej 11V, a monitor do prawidłowej pracy wymaga by nie było ono niższe niż 11V. Rozwiązaniem problemu jest wymiana zasilacza na taki który pod obciążeniem dostarcza faktycznie 12 V.

Złącza BNC zagniatane. Kamery i inne urządzenia telewizji przemysłowej najczęściej posiadają złącza BNC. Stosunkowo najwygodniejszym sposobem łączenia tych urządzeń jest stosowanie kabla YWD75-0,57/3,7 oraz złączy BNC dostosowanych do takiego kabla. Do wykonania takiego połączenia potrzebne są złącza BNC 75 zagniatane (E8290, cena 146,40 brutto za 100 sztuk) oraz zagniatarka np. HT-106C (E8006, cena 52,02 brutto).

Urządzenie do transmisji video po skrętce. W niektórych zastosowaniach telewizji przemysłowej zdarza się, że przewód telefoniczny jest jedyną możliwością transmisji sygnału. Urządzenie o nazwie transmiter TR-1 przeznaczone jest do transmisji sygnału video po skrętce na odległość do 1500 m. Próby przeprowadzono na 5-ciu krążkach 300 metrowych kabla telefonicznego. Widoczne, lekkie pogorszenie rozdzielczości obrazu zaobserwowano powyżej długości 1200 m. Do kompensacji długości linii w odbiorniku służy przełącznik 4-ro pozycyjny dostępny po zdjęciu pokrywy baterii. Urządzenie znajduje się w ofercie firmy Delta.

Zasilacz impulsowy do multiswitchy. Naszą ofertę zasilaczy uzupełnił zasilacz impulsowy SA 15-1808/18 (R71640, cena 77,32 brutto). Posiada napięcie 18V i maksymalny prąd 0,8A, co pozwala na zasilenie dwóch konwerterów quatro lub twin. Powinien być on stosowany do zasilania multiswitcha MS 952 oraz MS 144 i MS 144P jeśli dołączamy dwa konwertery. Powyższy zasilacz posiada złącze 5,5 / 2,1mm.

Zapraszamy na bezpłatne kursy. 
1. "Telewizja przemysłowa" 23.03.00. Łódź. 
2. "Projektowanie instalacji antenowych" 06.04.00 Warszawa.
Zapisy i informacje tutaj.

13.03.00

Jasiu, popatrz jak Pan Majster to robi. Bank do przeprowadzania transakcji, fundusz ubezpieczeniowy do finansowania długoterminowych przedsięwzięć, telewizja do kontaktu z masowym klientem, przekaz satelitarny - w niedługim czasie pozwalający na szybki i dwukierunkowy dostęp do Internetu, rzesza klientów wyposażona w tunery satelitarne wraz z modemem, podpisana umowa z Optimusem i dopiero można poważnie myśleć o zarabianiu pieniędzy w Internecie. Sprzedawcy "e-złudzeń", gracze w "internetowego durnia" przyjrzyjcie się Polsatowi.

Ogłoszenie Polsatu - czy Cyfra+ zacznie tracić klientów? "Telewizja Polsat informuje, że Przewodniczący KRRiT wezwał spółkę z o.o. Canal+ Cyfrowy do zaniechania nadawania programów Polsat i Polsat2. Programy te wkrótce przestaną być dostępne na platformie Cyfra+. Dla tych Państwa, którzy oddali dekoder Cyfra+ z powodu braku programów Polsatu, Telewizja Polsat przygotowała w specjalnej ofercie dekodery Polsat2 Cyfrowy. Dekoder umożliwia odbiór bez abonamentu: polskich stacji telewizyjnych, 6 kanałów tematycznych Polsatu Cyfrowego oraz innych satelitarnych kanałów telewizyjnych i radiowych." Rzeczpospolita 11-12.03.00. Wśród instalatorów chodzą także słuchy o możliwości wprowadzenia do wolnej sprzedaży tunerów Polsatu w cenie 600 zł.

AT&T przejmuje sieci kablowe. Szybkość, którą oferuje sieć kablowa w zakresie transmisji danych, powoduje, iż posiadanie takiej sieci jest szansą na rozwój i utrzymanie się na rynku dla firm chcących świadczyć usługi Internetowe, a nie posiadających własnej sieci dostępowej. AT&T posiada łącza telefoniczne, tak więc przejmowanie sieci kablowych w Stanach Zjednoczonych spowoduje utrudnienie działania konkurencyjnych firm. Na ten cel wydano już 100 mld. dolarów, w tym za 37 mld. dolarów przejęto największą sieć kablową TeleCommunications. Siec ta obsługuje 22 mln. gospodarstw domowych. Łączność 8/00

Kilka odpowiedzi na pytanie związane z sieciami komputerowymi. W dokumencie tym oraz tym  znajdziemy m. in. odpowiedź na pytanie, jak połączyć ze sobą 2 komputery, co to jest kategoria kabla i czym się różni UTP od STP, co to jest AWG, czym są urządzenia sieciowe takie jak: hub, router, switch itp.

Opłaty koncesyjne. Rozporządzenie KRRiTV z 04.02.00 (Dz.U. nr 12,poz.153) wprowadza obniżkę opłat koncesyjnych za nadawanie programów w sieciach kablowych i jednocześnie wprowadza opłaty za rozprowadzanie sygnałów drogą satelitarną.

Nowy telewizor - gorszy niż stary? Szczęśliwy posiadacz nowego odbiornika przywozi go do domu, stawia w miejsce starego, dołącza okablowanie, włącza i ..., obraz jest gorszy niż przedtem. Czy oznacza to, że kupiliśmy uszkodzony telewizor? Jest to możliwe, ale częściej przyczyna jest inna. Telewizory posiadają różną czułość, czyli zdolność do odbioru słabych sygnałów. Niekoniecznie nowszy telewizor musi być bardziej czuły. Obecnie ważniejsza jest selektywność, czyli zdolność do odbioru wyłącznie tego kanału, który nas interesuje, oraz odporność na silne sygnały zakłócające. Jeśli jakość sygnału jest kiepska, to zmiana odbiornika na mniej czuły może objawić się widocznym pogorszeniem jakości odbioru. Jeśli jesteśmy abonentami sieci kablowej należy zwrócić się do operatora o sprawdzenie jakości sygnału lub spróbować zamontować wzmacniacz o niskich szumach i niewielkim wzmocnieniu, np. AWS-41 (B1164, cena 28,18 brutto).

 wykorzystanie niskoszumowego wzmacniacza do poprawy jakości odbioru.

Nowy wzmacniacz szerokopasmowy. Wzmacniacz AWS-42 (B1165, cena 29,44 brutto) jest kolejnym w pełni ekranowanym i wyposażonym w złącza F wzmacniaczem firmy AMS. Podobnie jak posiadający jedno wyjście AWS-41 oraz AWS-43 z trzema wyjściami jest on przeznaczony do kompensacji start w długich odcinkach przewodów oraz w elementach pasywnych. Jego charakterystyczną cechą jest rosnące wzmocnienie wraz z częstotliwością co pozwala uniknąć wpływu zwiększonego tłumienia przewodów dla wyższych częstotliwości.

nazwa

wyjścia

pasmo
[MHz]

wzmocnienie
[dB]

maks. poziom
[dBuV]

współcz. szumów
[dB]

AWS-41

1

40 - 900

14 - 18

105

3

AWS-42

2

40 - 900

12 - 16

105

3

AWS-43

3

40 - 900

12 - 16(wejście A)
8 - 12 (wyjścia B i C)

105

3

Monitoring z wykorzystaniem tunera satelitarnego. Kamera CAMSAT (M1505, cena 684,42 brutto) pozwala na bezprzewodową transmisję obrazu na odległość do 200m w terenie otwartym, lub 50m w pomieszczeniach. Dzięki pracy w zakresie częstotliwości 1100 - 1300 MHz możliwe jest wykorzystanie jako odbiornika zwykłego tunera satelitarnego. W zestawie znajduje się przystawka odbiorcza z anteną, którą dołączamy do tunera. Wbudowany termostat umożliwia pracę na wolnym powietrzu. Wybór kanału jest dokonywany spośród następujących: 1,28;1,24;1,20;1,16;1,12 GHz. Szczegółowe dane techniczne tutaj

Schemat instalacji dla małego ośrodka wczasowego. Odpowiadając na konkretne pytanie sporządziliśmy schemat, który może być interesujący dla szerszego grona instalatorów. Założenia: budynek główny z dwoma gniazdkami, 6 domków kempingowych po jednym gniazdku, 2 programy telewizji satelitarnej, 3 - 8 programów telewizji naziemnej, programy radiowe. Klient uznał, że zastosowanie stacji czołowej byłoby za drogie, więc w instalacji pracują 2 tradycyjne tunery, które mogą być zastąpione cyfrowymi, lub tunerem Wizji i Cyfry. Schemat i opis tutaj.

Dobierając multiswitch. Wybór multiswitcha zależy od liczby użytkowników, satelitów, pasm, zastosowanych konwerterów. Opracowaliśmy tabelę i schematy, które będą pomocne przy opracowaniu koncepcji odbioru sygnału satelitarnego. Jako przykładu użyliśmy multiswitchy firmy Terra, jednak podane przykłady mają charakter ogólny. Cały artykuł tutaj.

Zapraszamy na bezpłatne kursy. 
1. "Instalacje antenowe - projektowanie" 17.03.00. Kędzierzyn Koźle. 
2. "Telewizja przemysłowa" 23.03.00. Łódź. 
Zapisy i informacje tutaj.

06.03.00

Aparat telefoniczny nie nęci? Telewizor Sony nie kusi? W Ostrowie Netia ma 10 000 abonentów czyli 35% rynku. W grudniu ZT Kalisz ogłosił konkurs pt. "nowa znajomość". W myśl regulaminu osoby, które zdecydują się na powrót do TP S.A. płacą symboliczną złotówkę i otrzymują w prezencie aparat. Dodatkowo zostaną rozlosowane nagrody, najcenniejszą będzie telewizor Sony.(..) Nową znajomość zawarły 24 osoby z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Łączność 28.02.00. 
Proponujemy zorganizowanie Okrągłego Stołu, niech mieszkańcy Ostrowa sami przedstawią, czego żądają w zamian za powrót do TP S.A. Dobrze, oj dobrze żyje się ludziom w kaliskiem.

Pole elektromagnetyczne, a bezpieczeństwo człowieka. Minister Ochrony Środowiska (Rozp. z dnia 11.08.98) wprowadził istnienie strefy ochronnej, w której obowiązuje zakaz przebywania ludzi postronnych. W zakresie 300 - 3000 MHz wartość graniczna gęstości mocy promieniowania wynosi 0,1 W/m2. Według obowiązujących przepisów dla urządzeń nadawczych telefonii komórkowej, wartość gęstości mocy może przekraczać 0,1 W/m2 dopiero na wysokości 1,8 m nad powierzchnia ogólnodostępną dla ludności, np. dachem. NetWorld 2/00

Prawo, a instalacje zbiorcze. Nowy dział na naszych Stronach, w którym można zapoznać się z wykazem aktów prawnych związanych z telekomunikacją, a także z wykonywaniem instalacji antenowych. Można tam m.in. znaleźć Rozp. M.Ł. z dn. 10.10.95 r.: “W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym”. Oto fragment: (...)”Za wykształcenie odpowiednie dla uzyskania uprawnień budowlanych w telekomunikacji uważa się:
1. studia o kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji,
2. studia o kierunku elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji,
3. szkołę średnią w zawodzie technik telekomunikacji,
4. szkołę średnią w zawodzie technik elektronik w specjalności z zakresu telekomunikacji.(...)
Więcej tutaj.

Kupując odtwarzacz MP3. Ważnym elementem jest rodzaj złącza, z pomocą którego następuje transmisja kopiowanych plików z komputera. Należy zdecydowanie kupować odtwarzacze wyposażone w złącze typu USB, przy którym można osiągnąć prędkość transmisji ok. 1,3 Mb/s. Przy stosowanym jeszcze złączu równoległym ta prędkość wynosi ok. 200 kb/s. Ma to znaczenie w postaci oszczędności czasu przeznaczonego na kopiowanie. Cały artykuł tutaj.

Lokalne sieci komputerowe. O stronie http://lanzone.koti.com.pl/main.htm już pisaliśmy, ale ostatnio zmieniła swój wygląd i poszerzyła zawartość, dlatego warto na nią ponownie zajrzeć. Można poznać w praktycznie większość zagadnień związanych z lokalnym sieciami komputerowymi. Warta polecenia jest strona http://lanzone.koti.com.pl/lanword.htm zawierająca opis początków sieci LAN, http://lanzone.koti.com.pl/glossary.htm ze spisem terminów i skrótów, http://lanzone.koti.com.pl/lanbnc.htm opisująca wykorzystanie kabla koncentrycznego w sieciach, http://lanzone.koti.com.pl/lanrj.htm z opisem skrętki. 

Wykorzystanie komputera do szybkiego programowania stacji SRM 601 i 602 firmy Terra. Popularność stacji SRM 601 i 602 jest w dużej mierze związana z możliwością jej programowania za pomocą komputera. Pozwala to na szybsze instalowanie urządzenia i wykonanie kilku wersji konfiguracji. W ten sposób, przy użyciu dyskietki, użytkownik może łatwo zmieniać listę odbieranych programów. Poniżej prezentujemy wygląd ekranu monitora podczas pracy z programem SRM_Link. Program pozwala na zapis nowo wprowadzonych ustawień do pliku oraz ich późniejsze odczytanie. Program jest prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika.


wygląd ekranu monitora podczas pracy programu

Filtr do modulatorów. Podstawowym zastosowaniem filtru FPP 1-12 (YB25131, cena 9,76 brutto) jest tłumienie programów nadawanych w kanałach powyżej 12, a przepuszczania kanałów niższych. Ta właściwość jest wykorzystywana w sieciach kablowych do pakietyzacji. Filtr posiada złącza F. Innym zastosowaniem jest użycie go do odfiltrowania sygnałów pasożytniczych w paśmie UHF generowanych przez modulatory pracujące w zakresie VHF. Jest on wtedy włączany na wyjście modulatora.

Nowe multiswitche 9-wejściowe. Naszą ofertę poszerzyliśmy o multiswitche dziewięciowejściowe firmy Terra. Multiswitche wyróżniają się dobrymi parametrami i konkurencyjną ceną. Są przeznaczone do małych i średnich instalacji. MS-951 jest multiswitchem przelotowym czterowyjściowym (R70951, cena 731zł brutto), a MS-952 końcowym, także czterowyjściowym (R70952, cena 731zł brutto). Przypominamy że do zasilenia dwóch konwerterów quatro potrzebny jest zasilacz 15 albo 18 V, o wydajności prądowej co najmniej 700 mA. Schemat większej instalacji na multiswitchach z podziałem na "podinstalacje" za pomocą rozgałęźników satelitarnych tutaj.

Zapraszamy na bezpłatne kursy. 
1. "Instalacje antenowe - projektowanie" 17.03.00. Kędzierzyn Koźle. 
2. "Telewizja przemysłowa" 23.03.00. Łódź. 
Zapisy i informacje tutaj.

Dawniejsze numery Informatora można znaleźć tutaj