FB
MÓJ KOSZYK
Mój koszyk jest pusty

Monitoring

Jak dobrać sprzęt?

12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej
Sformułowanie precyzyjnych wymagań dotyczących instalacji telewizji dozorowej jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji pozwoli na prawidłowe jej zaprojektowanie oraz optymalny dobór sprzętu uwzględniający wymagania i koszty.
Z jednej strony firma podejmująca się wykonania instalacji powinna, z własnej inicjatywy oczekiwać odpowiedzi na poniższe pytania z drugiej strony inwestor może być pewny, że bez przekazania tych informacji odpowiedzialny wykonawca nie powinien podejmować się żadnych prac.
12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej
Jakiego rodzaju zagrożenia mają być monitorowane?
Czy może wystąpić zagrożenie życia ludzkiego, czy też przewidziano ją do funkcji mniej odpowiedzialnych np. monitorowanie kolejek oczekujących przed kasami. Ponadto wartość dóbr materialnych podlegających ochronie, teoretyczna częstotliwość zagrożeń - to podstawowe parametry, które pozwolą dobrać odpowiedni jakościowo sprzęt, sposoby zabezpieczenia urządzeń przed dewastacją, zabezpieczenia zasilania itp.
Jaki obszar ma być monitorowany?
Na planie obiektu należy zaznaczyć obszary podlegające monitorowaniu, pozwoli to projektantowi dobrać ilość i rozmieszczenie kamer oraz odpowiednie obiektywy.
Jaki jest cel monitorowania poszczególnych stref?
Celem obserwacji wybranej strefy może być wywołanie określonej procedury alarmowej. Należy zaznaczyć i wyróżnić te strefy. W odróżnieniu od stref podlegających tylko obserwacji, należy podać jakiego rodzaju zagrożenia mogą występować w poszczególnych strefach.
Jaki ma być stopień automatyzacji?
Należy dążyć do maksymalnej automatyzacji systemu, ponieważ sterowanie systemem przez człowieka jest kosztowne i w dłuższym okresie eksploatacji zawodne. Muszą istnieć jednak możliwości ingerencji ręcznej w indywidualnych przypadkach.
Jaka powinna być reakcja systemu na naruszenia poszczególnych stref?
Urządzenia telewizji dozorowej pozwalają po naruszeniu strefy na automatyczne np. włączenie światła w obiekcie, zamknięcie drzwi, włączenie zapisu, sygnału dźwiękowego itp.
Jaki powinien być czas rejestracji obrazów?
W zależności od liczby kamer oraz ich parametrów, należy dobrać rozmiary pamięci potrzebnej do przechowywania materiałów przez określony czas.
W jakich warunkach środowiska mają funkcjonować urządzenia?
Należy podać temperaturę, zapylenie, wilgotność, narażenie na wybuchy, zakłócenia elektromagnetyczne, zmiany oświetlenia.
Jaki ma być sposób sterowania systemem?
Ustalenie miejsca sterowania, nadrzędności osób sterujących, parametrów stałych oraz podlegających sterowaniu (należy zablokować wszystkie funkcje nie podlegające sterowaniu).
Jaka powinna być szczegółowość oraz płynność obrazów?
W celu dostosowania kamer do wymogów i możliwości systemu, konfiguruje się parametry jakościowe generowanych obrazów: rozdzielczość (rozmiar obrazu), szybkość (liczba klatek na sekundę), kompresja (algorytm). Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdują kamery megapikselowe. Dają one wielokrotnie bardziej szczegółowy obraz jednak wymuszają stosowanie rejestratorów NVR lub hybrydowych.
Jaki ma być zasięg i bezpieczeństwo transmisji sygnału?
Zastosowanie cyfrowej techniki obróbki sygnału pozwala na transmitowanie sygnałów poprzez Internet bez ograniczeń odległościowych. Transmisja sygnału wizji otwiera nowe możliwości nadzoru zdalnego nad obiektami – zwiększa bezpieczeństwo, obniża koszty. Jednak, już w fazie projektowania, wymaga zabezpieczenia odpowiednich łączy telekomunikacyjnych (np. przepustowość, stały adres IP) oraz decyzji, w którym momencie nastąpi digitalizacja sygnału: kamera (webkamera), za kamerami (w wideowebserwerach), w urządzeniach zapisujących (karty cyfrowej rejestracji, rejestratory cyfrowe). W instalacjach z wieloma kamerami megapikelowymi konieczne staje się zaprojektowanie sieci gigabitowej (miedzianej lub światłowodowej).
Jaka powinna być forma przeszkolenia pracowników obsługujących?
Warto pomyśleć o pisemnej instrukcji obsługi systemu, bieżącej konserwacji, sposobach naprawy drobnych usterek itp.
W jakiej formie i przez kogo ma być prowadzona konserwacja systemu?
Urządzenia mechaniczne wymagają smarowania, obudowy sprawdzenia szczelności, obiektywy czyszczenia, dyski rejestratorów wymiany.
Dodatkowo należy dostarczyć wszystkie indywidualne wymagania systemu nie objęte powyżej.
Artykul opracowano na podstawie wymagań użytkowych zawartych w normie: Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia - EN 50132-7
Kurs telewizji przemysłowej – czyli wskazówki techniczne do doboru urządzeń.